Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekologická udržitelnost na potravinovém trhu

Ekologická udržitelnost na potravinovém trhu

Zmrzlina a nanuky
Jakou zmrzlinu máte rádi?

(průzkum Jana Diehela, cca 5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Dedek
Šetření:23. 02. 2020 - 10. 03. 2020
Počet respondentů:204
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

věnujte, prosím, několik minut Vašeho času na vyplnění dotazníku, jehož výsledky mi pomůžou s diplomovou prací, v níž se zabývám tvorbou typologie vybraných spotřebitelů na trhu potravin z hlediska ekologické udržitelnosti. Dotazník je určen pouze respondentům generací Z a Y (tj. přibližně mezi roky 1980 až 2010). Průzkum je zcela dobrovolný a anonymní.

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas strávený při vyplňování dotazníku. Přeji Vám příjemný zbytek dne.

Bc. Václav Dedek, student VŠB-TUO


Vysvětlivka: Ekologická udržitelnost, respektive šetrnost k životnímu prostředí, představuje schopnost udržet ekologické procesy a funkce i biologickou rozmanitost a produktivitu do budoucnosti. V praxi tedy ekologická udržitelnost například znamená důraz na znovuzpracování materiálů (třídění odpadů), ekodesign (šetrnost k životnímu prostředí) a další aktivity. Mezi potraviny se poté řadí potraviny rostlinného, živočišného a smíšeného původu, také nápoje, potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy a potraviny nového typu.

 

Odpovědi respondentů

1. Narodili jste se v některém z následujících uvedených časových období?

(Uvedená otázka slouží pro filtraci respondentů.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [narozen/a mezi rokem 1995 až 2010otázka č. 2, narozen/a mezi rokem 1980 až 1994otázka č. 2, nenarodil jsem se v žádném z uvedených časových období → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narozen/a mezi rokem 1995 až 20109245,1 %45,1 %  
narozen/a mezi rokem 1980 až 19948742,65 %42,65 %  
nenarodil jsem se v žádném z uvedených časových období2512,25 %12,25 %  

Graf

2. Zajímáte se o společenské problémy? (např. lidská práva a rovnost, chudoba ad.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano – pasivně se o ně zajímám nebo je i občas podporuju či se účastním11966,48 %58,33 %  
spíše ne – mám o nich minimální povědomí3519,55 %17,16 %  
ano – aktivně se o ně zajímám nebo je i podporuji či se účastním2212,29 %10,78 %  
ne – vůbec se o ně nezajímám31,68 %1,47 %  

Graf

3. Které z následujících tvrzení Vás nejvíce vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím na to, aby mé konání bylo v souladu se životním prostředím, ale v porovnání s předešlou skupinou nejsem tak silně environmentálně orientovaný.6837,99 %33,33 %  
Jsem obeznámený/á s problematikou životního prostředí a postupně měním svoje návyky při nakupování.5731,84 %27,94 %  
Mám silný vztah k životnímu prostředí a věřím, že mé konání může mít na něj pozitivní vliv.4324,02 %21,08 %  
Jsem přesvědčený/á, že zodpovědnost za životní prostředí je na straně podniků. Ty musí učinit potřebná environmentální rozhodnutí.63,35 %2,94 %  
Nemyslím si, že bych mohl svým konáním pomoci k nějakým změnám v rámci životního prostředí anebo se o tuto problematiku vůbec nezajímám.52,79 %2,45 %  

Graf

4. Vyjádřete souhlas s následujícími tvrzeními:

Označte, prosím, na škále 1 až 7, kde 1 znamená určitě nesouhlasím a 7 určitě souhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nákupu potravin věnuji velkou pozornost.5.3411.688
Na nákup potravin se připravuji (např. nákupní seznam, vlastní tašku apod.).5.3133.019
Při nákupu potravin se chovám impulzivně.3.6421.895
Při nákupu potravin se rozhoduji především podle informací než emocí.4.762.004
Je pro mě důležité, aby výrobce mnou nakupované potraviny zastával určité (společenské, etické, ekologické a další) hodnoty.4.1452.705
Ekologicky udržitelné (zelené, šetrné) potraviny mají pozitivní vliv na životní prostředí.5.1622.326
Ekologicky udržitelné (zelené, šetrné) potraviny vnímám jako zdravější.4.8772.32
Preferuji ekologicky udržitelné (zelené, šetrné) potraviny před těmi klasickými.4.382.828
Jsem ochoten si za ekologicky udržitelné (zelené, šetrné) potraviny připlatit.4.2462.677
Všechny potraviny a jejich obaly by měly být ekologicky udržitelné, i přesto že by to mohlo znamenat jejich zdražení.4.6983.16
Současnou nabídku ekologicky udržitelných potravin vnímám jako dostačující.3.522.149
Současný způsob balení potravin z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí vnímám jako dostačující.2.4082.353
Šíři poskytovaných informací o potravině vnímám jako dostačující.3.7822.17
Ocenil bych v obchodech dostupnost bezobalového prodeje (tj. nákup do vlastních nádob).5.3913.166
Vnímám se jako ekologicky uvědomělý. (Zajímám se o tuto problematiku a uvědomuji si následky svého konání.)5.1281.989
Cítím se velmi odhodlaný a myslím si, že změnou svého nákupního chování dokážu něco změnit a něčím přispět.4.6422.632
Nákup ekologicky udržitelných (zelených, šetrných) produktů (nejen potravin, ale např. i drogistických aj.) mi přijde jako správný.5.3632.499
Nákupem ekologicky udržitelných (zelených, šetrných) produktů (nejen potravin) se cítím jako lepší člověk.4.5813.484
Nákupem ekologicky udržitelných produktů (nejen potravin) mohu pomoci přírodě.5.4082.454
Ekologicky udržitelné produkty představují pouze marketingový tah společností a ve skutečnosti se neliší od běžných produktů.3.3632.187
Cítím velký tlak ze strany společnosti, abych se choval ekologičtěji.3.6482.82
Snažím se omezit svou spotřebu a mnou vyprodukovaný odpad.5.142.131
Snažím se třídit veškerý svůj vyprodukovaný odpad.5.5812.456
Podílím se nějakým způsobem na zlepšení životního prostředí (např. úklid přírody, kompenzace uhlíkové stopy apod.).4.1453.018

Graf

5. Seřaďte následující faktory dle jejich významnosti při nákupu potravin od nejvýznamnějšího po nejméně významný:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
cena2.6652.1
ekologická udržitelnost potraviny nebo obalu3.6482.183
jakost potraviny2.3852.84
vzhled obalu4.4132.678
země původu3.7772.051
značka4.1122.401

Graf

6. Který následujících zdrojů informací využíváte nejvíce při nákupu potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina, přátelé a známí6737,43 %32,84 %  
informace z internetu5731,84 %27,94 %  
jiný zdroj2916,2 %14,22 %  
reklama158,38 %7,35 %  
sociální média116,15 %5,39 %  

Graf

7. Vnímáte v obchodech ekologicky udržitelné (šetrné, zelené) potraviny?

Mezi potraviny patří potraviny rostlinného, živočišného a smíšeného původu, také nápoje, potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy a potraviny nového typu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8748,6 %42,65 %  
určitě ano4625,7 %22,55 %  
spíše ne4223,46 %20,59 %  
určitě ne42,23 %1,96 %  

Graf

8. Je některá z potravin v rámci Vašeho běžného nákupu ekologicky udržitelná (zelená, šetrná k životnímu prostředí)? (Např. výrobní proces, suroviny, obal atp.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12569,83 %61,27 %  
nezajímám se o to nebo si nejsem vědom4223,46 %20,59 %  
ne126,7 %5,88 %  

Graf

9. Ve kterém z následujících řetězců nejčastěji nakupujete potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Albert4726,26 %23,04 %  
Lidl4525,14 %22,06 %  
Kaufland2715,08 %13,24 %  
Tesco1810,06 %8,82 %  
Billa179,5 %8,33 %  
v jiném řetězci116,15 %5,39 %  
Globus84,47 %3,92 %  
Penny Market63,35 %2,94 %  

Graf

10. Kolik průměrně utratíte za svůj víkendový nákup potravin pro svou domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 800 Kč8849,16 %43,14 %  
801 až 1 600 Kč7441,34 %36,27 %  
1 601 až 2 400 Kč158,38 %7,35 %  
více než 2 400 Kč21,12 %0,98 %  

Graf

11. Zajímáte se o zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano – snažím se vést aktivní život a jíst zdravě11664,8 %56,86 %  
spíše ne3217,88 %15,69 %  
určitě ano – vedu aktivní život a jím zdravě3016,76 %14,71 %  
určitě ne10,56 %0,49 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12770,95 %62,25 %  
muž5229,05 %25,49 %  

Graf

13. Jaký je Váš přibližný hrubý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně něž 15 000 Kč6837,99 %33,33 %  
15 000 až 25 000 Kč4424,58 %21,57 %  
více než 35 000 Kč2413,41 %11,76 %  
nechci uvést2312,85 %11,27 %  
25 001 až 35 000 Kč2011,17 %9,8 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské10558,66 %51,47 %  
středoškolské zakončené maturitou6837,99 %33,33 %  
základní52,79 %2,45 %  
vyučen/a nebo středoškolské bez maturity10,56 %0,49 %  

Graf

15. Jaká je přibližná velikost obce podle obyvatel, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 000 obyvatel7039,11 %34,31 %  
1 001 až 10 000 obyvatel4726,26 %23,04 %  
10 001 až 100 000 obyvatel4625,7 %22,55 %  
méně než 1 000 obyvatel168,94 %7,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Narodili jste se v některém z následujících uvedených časových období?

 • odpověď narozen/a mezi rokem 1980 až 1994:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nákupem ekologicky udržitelných (zelených, šetrných) produktů (nejen potravin) se cítím jako lepší člověk.=1 na otázku 4. Vyjádřete souhlas s následujícími tvrzeními:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je pro mě důležité, aby výrobce mnou nakupované potraviny zastával určité (společenské, etické, ekologické a další) hodnoty.=1 na otázku 4. Vyjádřete souhlas s následujícími tvrzeními:

2. Zajímáte se o společenské problémy? (např. lidská práva a rovnost, chudoba ad.)

 • odpověď spíše ano – pasivně se o ně zajímám nebo je i občas podporuju či se účastním:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na nákup potravin se připravuji (např. nákupní seznam, vlastní tašku apod.).=3 na otázku 4. Vyjádřete souhlas s následujícími tvrzeními:

4. Vyjádřete souhlas s následujícími tvrzeními:

 • odpověď Nákup ekologicky udržitelných (zelených, šetrných) produktů (nejen potravin, ale např. i drogistických aj.) mi přijde jako správný.=7:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nákupem ekologicky udržitelných (zelených, šetrných) produktů (nejen potravin) se cítím jako lepší člověk.=7 na otázku 4. Vyjádřete souhlas s následujícími tvrzeními:

8. Je některá z potravin v rámci Vašeho běžného nákupu ekologicky udržitelná (zelená, šetrná k životnímu prostředí)? (Např. výrobní proces, suroviny, obal atp.)

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi značka=1 na otázku 5. Seřaďte následující faktory dle jejich významnosti při nákupu potravin od nejvýznamnějšího po nejméně významný:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologicky udržitelné produkty představují pouze marketingový tah společností a ve skutečnosti se neliší od běžných produktů.=1 na otázku 4. Vyjádřete souhlas s následujícími tvrzeními:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jakost potraviny=4 na otázku 5. Seřaďte následující faktory dle jejich významnosti při nákupu potravin od nejvýznamnějšího po nejméně významný:

12. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální média na otázku 6. Který následujících zdrojů informací využíváte nejvíce při nákupu potravin?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Narodili jste se v některém z následujících uvedených časových období?

2. Zajímáte se o společenské problémy? (např. lidská práva a rovnost, chudoba ad.)

3. Které z následujících tvrzení Vás nejvíce vystihuje?

4. Vyjádřete souhlas s následujícími tvrzeními:

5. Seřaďte následující faktory dle jejich významnosti při nákupu potravin od nejvýznamnějšího po nejméně významný:

6. Který následujících zdrojů informací využíváte nejvíce při nákupu potravin?

7. Vnímáte v obchodech ekologicky udržitelné (šetrné, zelené) potraviny?

8. Je některá z potravin v rámci Vašeho běžného nákupu ekologicky udržitelná (zelená, šetrná k životnímu prostředí)? (Např. výrobní proces, suroviny, obal atp.)

9. Ve kterém z následujících řetězců nejčastěji nakupujete potraviny?

10. Kolik průměrně utratíte za svůj víkendový nákup potravin pro svou domácnost?

11. Zajímáte se o zdravý životní styl?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaký je Váš přibližný hrubý měsíční příjem?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jaká je přibližná velikost obce podle obyvatel, ve které žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Narodili jste se v některém z následujících uvedených časových období?

2. Zajímáte se o společenské problémy? (např. lidská práva a rovnost, chudoba ad.)

3. Které z následujících tvrzení Vás nejvíce vystihuje?

4. Vyjádřete souhlas s následujícími tvrzeními:

5. Seřaďte následující faktory dle jejich významnosti při nákupu potravin od nejvýznamnějšího po nejméně významný:

6. Který následujících zdrojů informací využíváte nejvíce při nákupu potravin?

7. Vnímáte v obchodech ekologicky udržitelné (šetrné, zelené) potraviny?

8. Je některá z potravin v rámci Vašeho běžného nákupu ekologicky udržitelná (zelená, šetrná k životnímu prostředí)? (Např. výrobní proces, suroviny, obal atp.)

9. Ve kterém z následujících řetězců nejčastěji nakupujete potraviny?

10. Kolik průměrně utratíte za svůj víkendový nákup potravin pro svou domácnost?

11. Zajímáte se o zdravý životní styl?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Jaký je Váš přibližný hrubý měsíční příjem?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jaká je přibližná velikost obce podle obyvatel, ve které žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dedek, V.Ekologická udržitelnost na potravinovém trhu (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://ekologicka-udrzitelnost-potr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.