Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekologické chování a šetrná turistika

Ekologické chování a šetrná turistika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mar Bal
Šetření:17. 02. 2011 - 03. 03. 2011
Počet respondentů:199
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem tohoto dotazníku je zjistit míru každodenního ekologicky šetrného spotřebního chování jednotlivce včetně zodpovědného, ekologicky šetrného chování při cestování. Výsledky použiji pro moji bakalářskou práci. Děkuji za Váš čas i ochotu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 

Zaškrtněte v případě, pokud je  vaše odpověd ano nebo  spíše ano.

 

Odpovědi respondentů

1. Které z následujících energeticky úsporných opatření praktikujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V prázdné místnosti zhasínám17086,73 %85,43 %  
Dávám přednost úsporným žárovkám12463,27 %62,31 %  
Nenechávám spotřebiče v režimu stand by5930,1 %29,65 %  

Graf

2. Jak nakládáte s odpady?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třídím odpad17892,71 %89,45 %  
Recykluji použité baterie10052,08 %50,25 %  
Nepoužitelné léky odnáším do lékárny7639,58 %38,19 %  
Používám ekologicky šetrné čistící a prací prostředky3618,75 %18,09 %  

Graf

3. Jakým způsobem nakládáte s věcmi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před vyhozením věcí přemýšlím, zda by nešly využít i jinak11863,1 %59,3 %  
Staré věci prodávám nebo daruji dál11159,36 %55,78 %  
Snažím se co nejméně používat věci na jedno použití6233,16 %31,16 %  
nic10,53 %0,5 %  

Graf

4. Jakým způsobem se přepravujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžně používám mhd13378,7 %66,83 %  
Preferuji chůzi nebo jízdu na kole7142,01 %35,68 %  
Na delší cesty preferuji jízdu vlakem3923,08 %19,6 %  
Praktikuji spolujízdu3420,12 %17,09 %  
nic31,78 %1,51 %  

Graf

5. Jak se chováte při nákupu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dávám přednost pití vody z kohoutku před kupováním vody balené13470,9 %67,34 %  
Chodím na nákup s vlastní taškou13068,78 %65,33 %  
Zvažuji, zda věc (oblečení, spotřební věci) opravdu potřebuji 12164,02 %60,8 %  
Dávám přednost produktům domácí výroby9148,15 %45,73 %  
Vybírám si raději bioprodukty2915,34 %14,57 %  
Zvažuji, zda nebyl výrobek dovezen ze zbytečně velké dálky (=větší znečištění )2211,64 %11,06 %  
Přemýšlím nad množství obalů, které produkt má2111,11 %10,55 %  
Vybírám si výrobky s ekologickým obalem84,23 %4,02 %  
nic10,53 %0,5 %  

Graf

6. Cestujete dle zásad odpovědného (ekologicky šetrného) cestování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím co je odpovědné cestování9547,74 %47,74 %  
Spíše ano5125,63 %25,63 %  
Spíše ne3115,58 %15,58 %  
Ne126,03 %6,03 %  
Ano105,03 %5,03 %  

Graf

7. Vyhledáváte ubytování v certifikovaných ekohotelech nebo ekokempech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10050,25 %50,25 %  
Nevím co je to ekohotel a ekokemp7035,18 %35,18 %  
Ne, ale uvažuji o tom do budoucna2311,56 %11,56 %  
Spíše ano63,02 %3,02 %  

Graf

8. Berete v úvahu při volbě dopravního prostředku negativní dopad letecké dopravy na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8743,72 %43,72 %  
Spíše ne6231,16 %31,16 %  
Spíše ano3316,58 %16,58 %  
Ano178,54 %8,54 %  

Graf

9. Využíváte na místě turistické destinace místní služby a kupujete místní produkty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9045,23 %45,23 %  
Ano8542,71 %42,71 %  
Spíše ne2311,56 %11,56 %  
Ne10,5 %0,5 %  

Graf

10. Snažíte se chovat v turistické destinaci ohleduplně k životnímu prostředí (např. nezanechávat po sobě odpadky, neplýtvat vodou, energií,..)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14974,87 %74,87 %  
Spíše ano4321,61 %21,61 %  
Spíše ne42,01 %2,01 %  
Ne31,51 %1,51 %  

Graf

11. Chodíte v turistické destinaci co nejvíce pěšky, jezdíte na kole nebo používáte místní MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9246,23 %46,23 %  
Ano8944,72 %44,72 %  
Spíše ne168,04 %8,04 %  
Ne21,01 %1,01 %  

Graf

12. Dáváte přednost individuální turistice před organizovanou (masovou)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12160,8 %60,8 %  
Spíše ano5628,14 %28,14 %  
Spíše ne178,54 %8,54 %  
Ne52,51 %2,51 %  

Graf

13. Zamýšlíte se občas nad dopady svého běžného každodenního spotřebního chování na životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7035,18 %35,18 %  
Ano6934,67 %34,67 %  
Spíše ne4522,61 %22,61 %  
Ne157,54 %7,54 %  

Graf

14. Máte snahu zlepšovat své spotřební chování z hlediska ohleduplnosti k životímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano11758,79 %58,79 %  
Ano, vyhledávám si informace a snažím se je i dodržovat v praxi4924,62 %24,62 %  
Spíše ne2613,07 %13,07 %  
Ne73,52 %3,52 %  

Graf

15. Zamýšlíte se nad množstvím odpadu, který vyprodukujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7738,69 %38,69 %  
Spíše ano6231,16 %31,16 %  
Spíše ne4522,61 %22,61 %  
Ne157,54 %7,54 %  

Graf

16. Inspiroval mě tento dotazník k zamyšlení nad svým spotřebním chováním?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7035,35 %35,18 %  
Ano6331,82 %31,66 %  
Spíše ne4422,22 %22,11 %  
Ne2110,61 %10,55 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12763,82 %63,82 %  
muž7236,18 %36,18 %  

Graf

18. V jaké jste věkové kategorii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 459145,73 %45,73 %  
20 - 307839,2 %39,2 %  
46 - 652512,56 %12,56 %  
do 1942,01 %2,01 %  
66 a více10,5 %0,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Berete v úvahu při volbě dopravního prostředku negativní dopad letecké dopravy na životní prostředí?

  • odpověď Ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Cestujete dle zásad odpovědného (ekologicky šetrného) cestování?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které z následujících energeticky úsporných opatření praktikujete?

2. Jak nakládáte s odpady?

3. Jakým způsobem nakládáte s věcmi?

4. Jakým způsobem se přepravujete?

5. Jak se chováte při nákupu?

6. Cestujete dle zásad odpovědného (ekologicky šetrného) cestování?

7. Vyhledáváte ubytování v certifikovaných ekohotelech nebo ekokempech?

8. Berete v úvahu při volbě dopravního prostředku negativní dopad letecké dopravy na životní prostředí?

9. Využíváte na místě turistické destinace místní služby a kupujete místní produkty?

10. Snažíte se chovat v turistické destinaci ohleduplně k životnímu prostředí (např. nezanechávat po sobě odpadky, neplýtvat vodou, energií,..)?

11. Chodíte v turistické destinaci co nejvíce pěšky, jezdíte na kole nebo používáte místní MHD?

12. Dáváte přednost individuální turistice před organizovanou (masovou)?

13. Zamýšlíte se občas nad dopady svého běžného každodenního spotřebního chování na životní prostředí?

14. Máte snahu zlepšovat své spotřební chování z hlediska ohleduplnosti k životímu prostředí?

15. Zamýšlíte se nad množstvím odpadu, který vyprodukujete?

16. Inspiroval mě tento dotazník k zamyšlení nad svým spotřebním chováním?

17. Pohlaví

18. V jaké jste věkové kategorii?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které z následujících energeticky úsporných opatření praktikujete?

2. Jak nakládáte s odpady?

3. Jakým způsobem nakládáte s věcmi?

4. Jakým způsobem se přepravujete?

5. Jak se chováte při nákupu?

6. Cestujete dle zásad odpovědného (ekologicky šetrného) cestování?

7. Vyhledáváte ubytování v certifikovaných ekohotelech nebo ekokempech?

8. Berete v úvahu při volbě dopravního prostředku negativní dopad letecké dopravy na životní prostředí?

9. Využíváte na místě turistické destinace místní služby a kupujete místní produkty?

10. Snažíte se chovat v turistické destinaci ohleduplně k životnímu prostředí (např. nezanechávat po sobě odpadky, neplýtvat vodou, energií,..)?

11. Chodíte v turistické destinaci co nejvíce pěšky, jezdíte na kole nebo používáte místní MHD?

12. Dáváte přednost individuální turistice před organizovanou (masovou)?

13. Zamýšlíte se občas nad dopady svého běžného každodenního spotřebního chování na životní prostředí?

14. Máte snahu zlepšovat své spotřební chování z hlediska ohleduplnosti k životímu prostředí?

15. Zamýšlíte se nad množstvím odpadu, který vyprodukujete?

16. Inspiroval mě tento dotazník k zamyšlení nad svým spotřebním chováním?

17. Pohlaví

18. V jaké jste věkové kategorii?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bal, M.Ekologické chování a šetrná turistika (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ekologicke-chovani-a-setrna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.