Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekologické chování domácností

Ekologické chování domácností

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Zmeškalová
Šetření:13. 04. 2010 - 23. 04. 2010
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):27 / 22.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Marta Zmeškalová a studuji obor Veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě v Praze.
V současné době zpracovávám svou bakalářskou práci na téma „Ekologické chování domácností a jeho analýza" . Úkolem tohoto dotazníku je odhalení nejčastěji vykonávaných aktivit na podporu životního prostředí a názory na ně v rámci jednotlivých domácností.
Vaše odpovědi jsou pro mně velmi důležité a Váš čas strávený vyplněním dotazníku znamená pro mou bakalářskou práci velký přínos.
Zodpovězení dotazníku Vám zabere přibližně 13 minut.

Děkuji Vám za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem se převážně zbavujete odpadu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

částečným tříděním - plasty, sklo, papír a ostatní

dávám ho do sběrných nádob

do komunálního odpadu

Do koše --> popelnice, odpad netřídím

Do odpadkoveho kosa. Separujeme plast a papier.

do popelnice

Do popelnice s netříděným odpadem dáme to, co nevytřídíme, nesežere to pes ani slepice a nejde to kompostovat ani spálit.

házím do koše

Hážu jej tříděný do kontejneru

hodím do koše a ten pak vynesu do popelnic, plasty dáváme zvlášť

hodím ho do koše

kompostujeme, třídíme

komunalni odpad

komunální odpad

kontejner za barakem :)

Nejdřív to nechám doma pořádně vyhnít a zasmrádnout a pak to odnesu do těch barevných kontejnerů před domem.

odpadkový koš, resp. popelnice

papír pálit, třídit co jde,ostatní do smíšeného odpadu

Plasty, papír a sklo třídíme. Ostatní do černých popelnic;)

popelnice

Popelnice, kotel

popelnice, pálení, recyklace

popelnice. Třídíme - papír, plast, sklo, nápojové kartony, baterie, léky, směsný odpad

roztřídit a vyhodit

Sběrné kontejnery před domem

smíšený odpad + částečně třídíme

třídění + výhoz do směsného odpadu

Tříděním, minimum popelnice.

tříděný a směsný odpad

třídim popelnice a kontejnery na tříděný

třídím jej - dávám do správných kontejnerů

třídím plast, sklo, tetra packy, bioodpad - svoz městem, papír a ostatní odpadky dávám do popelnic, nebezpečný odpad dávám do sběrných dvorů

Třídíme

třídíme ho

Třídíme na PET, papír a nápojové kartony a poté odnášíme do příslušných kontejnerů

třídíme plasty, papír, sklo, bioodpad do kompostéru, ostatní do popelnice

Třídíme. Zvlášť plasty, papír - noviny, časopisy a letáky do sběru, zbytek se spálí v krbu, nápojové kartony, sklo, organický odpad na kompost. Do popelnice už toho moc nezbyde:-)

V Praze vše vyhazujeme do popelnic u paneláku. Na chatě co jde likvidujeme na kompost.

Vše roztřídím a poté odnesu na místo k tomu určené. (popelnice, kontejner, sběrný dvůr, lékarna, ...)

Vyhazováním do kontejneru

vyhazováním do příslušných kontejnerů(popelnic)

vyhazuji do kontejnerů na tříděný odpad

vyhazuji do popelnic

Vyhazuji ho do popelnic :))

Vyhazuji ho:)

vyhazuju

Vyhozením do nádoby na odpad Poznámka: otázka č.19 Odpovídám: nevím jelikož škála odpovědí dle mého soudu na dvě otázky v jedné větě nestačí. otázka č.25 Odpovídám: Domácnosti jednotlivců do 30 let. není to však prada jelikož nabízené možnosti odpovědí nepostačili k mé odpovědi.

vyhozením do popelnic

Vyhozením do tříděného dopadu

Vynášíme ho do polenic před domem.

Vysavačem a co nespapá lux tak do popelnice.

vytřídíme papír a pet lahve a zbytek do popelnice

2. Třídíte běžný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často4650,55 %50,55 %  
vždy3538,46 %38,46 %  
vyjímečně1010,99 %10,99 %  

Graf

3. Které suroviny třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plast9098,9 %98,9 %  
sklo7784,62 %84,62 %  
papír7481,32 %81,32 %  
TetraPack4145,05 %45,05 %  
kov2224,18 %24,18 %  
textil2021,98 %21,98 %  
nebezpečný odpad22,2 %2,2 %  
bioodpad11,1 %1,1 %  
zbytky rostlin, čajové sáčky atd., "bioodpad"11,1 %1,1 %  
PET lahve11,1 %1,1 %  
baterie11,1 %1,1 %  
baterie, usporne zarivky, elektroodpad11,1 %1,1 %  
Nebezpečný odpad a vybrané věci do sběrného dvora.11,1 %1,1 %  
gastroodpad11,1 %1,1 %  
kompostovatelný odpad11,1 %1,1 %  
sežratelný odpad - domácí zvířectvo11,1 %1,1 %  

Graf

4. Pokud netřídíte, jaký je důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konejnery na tříděný odpad jsou příliš daleko (více naž 700m).627,27 %6,59 %  
Nevím.418,18 %4,4 %  
Je to zbytečné, stejně se všechno hází na jednu hromadu.313,64 %3,3 %  
Nechce se mi.313,64 %3,3 %  
Obec nezřídala kontejnery na tříděný odpad.29,09 %2,2 %  
nic29,09 %2,2 %  
ne vždy je kam umístit roztříděný odpad14,55 %1,1 %  
někdy není čas14,55 %1,1 %  
U domu mám největšího znečišťovatele v kraji.14,55 %1,1 %  
některé kontejnery nejsou vůbec zřízeny14,55 %1,1 %  

Graf

5. Jakým způsobem šetříte energii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zbytečně nesvítíme.6874,73 %74,73 %  
Používáme úsporné žárovky.6571,43 %71,43 %  
Odpojujeme adaptér po nabytí spotřebiče.4549,45 %49,45 %  
Nakupujeme nízkoenergetické spotřebiče.4246,15 %46,15 %  
Zcela vypínáme TV, radio (nepodorujeme stand-by režim).3134,07 %34,07 %  
Využívíme úsporné programy spotřebičů.3032,97 %32,97 %  
nešetříme11,1 %1,1 %  
solární panely11,1 %1,1 %  
máme jen málo spotřebičů11,1 %1,1 %  
nešetříme, máme tři spotřebiče11,1 %1,1 %  
vařím jen odpovídající množství vody, sprchování11,1 %1,1 %  
žádný zvláštní způsob11,1 %1,1 %  
nevětráme a netopíme zároveň11,1 %1,1 %  

Graf

6. Jakým způsobem šetříte vodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upřednostňujeme sprchování před koupání v napuštěné vaně.5964,84 %64,84 %  
Okamžitě opravujeme kapající kohoutek/protékající WC.4953,85 %53,85 %  
Využíváme plné kapacity pračky/myčky.4549,45 %49,45 %  
Neumýváme nádobí pod tekoucí vodou.4043,96 %43,96 %  
Používáme regulaci spláchnutí WC.3437,36 %37,36 %  
nešetříme11,1 %1,1 %  
máme vlastní studnu11,1 %1,1 %  
používáme i užitkovou vodu11,1 %1,1 %  
nenecháváme puštěnou vodu při čištění zubů11,1 %1,1 %  
máme myčku nádobí a pračku se ,,šestým smyslem¨11,1 %1,1 %  
nevyužitou vodou zalévám květiny11,1 %1,1 %  
zachycování dešťové vody11,1 %1,1 %  
pračka/myčka programy podle naplnění11,1 %1,1 %  

Graf

7. Preferujete při nákupu potravin české výrobky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4751,65 %51,65 %  
nevím2325,27 %25,27 %  
ne2123,08 %23,08 %  

Graf

8. Preferujete při nákupu potraviny balené v recyklovatelných obalech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4650,55 %50,55 %  
ano2628,57 %28,57 %  
nevím1920,88 %20,88 %  

Graf

9. Preferujete při nákupu čerstvé či mražené potraviny před průmyslově upravenými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6874,73 %74,73 %  
ne1314,29 %14,29 %  
nevím1010,99 %10,99 %  

Graf

10. Preferujete při nákupu potravin supermarkety před trhy/maloobchody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4650,55 %50,55 %  
ne3235,16 %35,16 %  
nevím1314,29 %14,29 %  

Graf

11. Jaký druh dopravy ve Vašem každodenním životě převládá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD5358,24 %58,24 %  
auto1516,48 %16,48 %  
veřejná doprava99,89 %9,89 %  
pěšky99,89 %9,89 %  
vlak33,3 %3,3 %  
kolo22,2 %2,2 %  

Graf

12. Pokud převládá jízda autem, snažime se jízdu autem omezovat.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1948,72 %20,88 %  
ano1435,9 %15,38 %  
nevím615,38 %6,59 %  

Graf

13. Pokud převládá jízda autem, jezdíme zásadě každý sám.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2882,35 %30,77 %  
ano411,76 %4,4 %  
nevím25,88 %2,2 %  

Graf

14. Pokud převládá jízda autem, jezdíme jako dvou a více členná posádka.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2470,59 %26,37 %  
ne617,65 %6,59 %  
nevím411,76 %4,4 %  

Graf

15. Jak často nakupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně4953,85 %53,85 %  
nikdy2931,87 %31,87 %  
často1213,19 %13,19 %  
nevím11,1 %1,1 %  

Graf

16. Pokud nenakupujete biopotraviny, jaký je Váš důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou příliš drahé.4873,85 %52,75 %  
Nespatrujeme rozdíl mazi normálními a biopotravinami.2538,46 %27,47 %  
Je to módní záležitost, kterou nechci podporovat.1624,62 %17,58 %  
V obci není možné nakoupit biopotraviny.46,15 %4,4 %  
Nevím.34,62 %3,3 %  
Za bio může obchodník označit cokoliv.11,54 %1,1 %  
Ne vždy je jejich ozančení pravdivé11,54 %1,1 %  
jsou často dováženy zdaleka, malý výběr11,54 %1,1 %  
Jejich produkce je neefektivní, škodí přírodě11,54 %1,1 %  
Jejich kvalita je většinou nižší než u normálních11,54 %1,1 %  
v supermarketu není velký výběr bio, málo trhů11,54 %1,1 %  
nějaké potraviny máme vlastní tj. BIO11,54 %1,1 %  
nemyslím si, že jsou zdravější a lepší11,54 %1,1 %  

Graf

17. Pokud nakupujete biopotraviny, jaký je Váš důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chceme podpořit bioprodukci.2256,41 %24,18 %  
Mají lepší chuť.1743,59 %18,68 %  
Biopotraviny obsahují více prospěšných látek.1333,33 %14,29 %  
nic12,56 %1,1 %  
Nenakupuji12,56 %1,1 %  
neobsahují zdraví škodlivé přídavné látky12,56 %1,1 %  
neměly by obsahovat tolik přídatných látek12,56 %1,1 %  
mají určité výrobky, které se jinak koupit nedají12,56 %1,1 %  
viz. 15 otázka "Nevím"12,56 %1,1 %  
jsou zdravější, české a od malých výrobců12,56 %1,1 %  
Výroba méně zatěžuje prostředí.12,56 %1,1 %  
lepší pocit 12,56 %1,1 %  

Graf

18. Jaké kupujete biopotraviny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mléčné výrobky2862,22 %30,77 %  
ovoce a zeleninu2248,89 %24,18 %  
čaje a koření1533,33 %16,48 %  
masné výrobky1124,44 %12,09 %  
vejce1022,22 %10,99 %  
žádné12,22 %1,1 %  
obilniny, čokolády12,22 %1,1 %  
kávu12,22 %1,1 %  
sladkosti12,22 %1,1 %  
různé12,22 %1,1 %  
suchary12,22 %1,1 %  
nic12,22 %1,1 %  
nápoje12,22 %1,1 %  
luštěniny, obiloviny, sladkosti12,22 %1,1 %  
Marmelády, javorové sirupy, jamy, ...12,22 %1,1 %  

Graf

19. Mnohá tvrzení o špatném stavu ŽP jsou smyšlená a nemá cenu se starat o ŽP.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4347,25 %47,25 %  
spíše nesouhlasím3740,66 %40,66 %  
spíše souhlasím66,59 %6,59 %  
nevím33,3 %3,3 %  
souhlasím22,2 %2,2 %  

Graf

20. O ŽP se začnu starat, až se začne starat většina lidí v mém okolí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5863,74 %63,74 %  
spíše nesouhlasím2224,18 %24,18 %  
nevím55,49 %5,49 %  
spíše souhlasím44,4 %4,4 %  
souhlasím22,2 %2,2 %  

Graf

21. Chtěl(a) bych přispět k ochraně ŽP, ale nevím jak.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2931,87 %31,87 %  
spíše souhlasím2426,37 %26,37 %  
nesouhlasím2123,08 %23,08 %  
nevím1112,09 %12,09 %  
souhlasím66,59 %6,59 %  

Graf

22. Chtěl(a) bych přispět k ochraně ŽP, ale potřebná pomoc finančně i časově náročná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2932,22 %31,87 %  
nevím2022,22 %21,98 %  
nesouhlasím1617,78 %17,58 %  
spíše souhlasím1516,67 %16,48 %  
souhlasím1011,11 %10,99 %  

Graf

23. Starám se o ochranu ŽP, i když je to finančně i časově náročné.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2632,5 %28,57 %  
spíše nesouhlasím2126,25 %23,08 %  
nesouhlasím1822,5 %19,78 %  
nevím1417,5 %15,38 %  
souhlasím11,25 %1,1 %  

Graf

24. Velikost místa trvalého bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město nad 50 000 obyv.4853,33 %52,75 %  
město s 10 000 - 50 000 obyv.1718,89 %18,68 %  
vesnice1617,78 %17,58 %  
menší město do 10 000 obyv.88,89 %8,79 %  
město s 10 000 - 50 00011,11 %1,1 %  

Graf

25. Typ domácnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dospělí a 2 závislé děti.2831,11 %30,77 %  
Dospělí a 1 závislé dítě.2224,44 %24,18 %  
Dvojce bez dětí do 30 let.1213,33 %13,19 %  
Domácnosti jednotlivců do 30 let.1011,11 %10,99 %  
Domácnosti jednotlivců 30 až 50 let.88,89 %8,79 %  
Dospělí a více jak 2 závislé děti.44,44 %4,4 %  
Dvojce bez dětí 30 až 50 let.22,22 %2,2 %  
Domácnosti jednotlivců 50 až 65 let.22,22 %2,2 %  
Dvojce bez dětí 50 až 65 let.11,11 %1,1 %  
Domácnosti jednotlivců nad 65 let.11,11 %1,1 %  

Graf

26. Nejvyšší dosažené vzdělání osoby včele domácnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední z maturitou3943,33 %42,86 %  
vysokoškolské3741,11 %40,66 %  
střední bez maturity910 %9,89 %  
střední s maturitou55,56 %5,49 %  

Graf

27. Celkový čistý měsíční příjem domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 20 001 do 30 0002730 %29,67 %  
od 30 001 do 40 0002325,56 %25,27 %  
nad 40 0011617,78 %17,58 %  
od 15 001 do 20 0001516,67 %16,48 %  
do 15 000910 %9,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Preferujete při nákupu potraviny balené v recyklovatelných obalech?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Preferujete při nákupu čerstvé či mražené potraviny před průmyslově upravenými?

13. Pokud převládá jízda autem, jezdíme zásadě každý sám.

 • odpověď ne:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pokud převládá jízda autem, jezdíme jako dvou a více členná posádka.

17. Pokud nakupujete biopotraviny, jaký je Váš důvod?

 • odpověď Chceme podpořit bioprodukci.:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi často na otázku 15. Jak často nakupujete biopotraviny?

18. Jaké kupujete biopotraviny?

 • odpověď ovoce a zeleninu:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi často na otázku 15. Jak často nakupujete biopotraviny?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi masné výrobky na otázku 18. Jaké kupujete biopotraviny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Třídíte běžný odpad?

3. Které suroviny třídíte?

5. Jakým způsobem šetříte energii?

6. Jakým způsobem šetříte vodu?

7. Preferujete při nákupu potravin české výrobky?

8. Preferujete při nákupu potraviny balené v recyklovatelných obalech?

9. Preferujete při nákupu čerstvé či mražené potraviny před průmyslově upravenými?

10. Preferujete při nákupu potravin supermarkety před trhy/maloobchody?

11. Jaký druh dopravy ve Vašem každodenním životě převládá?

12. Pokud převládá jízda autem, snažime se jízdu autem omezovat.

13. Pokud převládá jízda autem, jezdíme zásadě každý sám.

14. Pokud převládá jízda autem, jezdíme jako dvou a více členná posádka.

15. Jak často nakupujete biopotraviny?

16. Pokud nenakupujete biopotraviny, jaký je Váš důvod?

17. Pokud nakupujete biopotraviny, jaký je Váš důvod?

18. Jaké kupujete biopotraviny?

19. Mnohá tvrzení o špatném stavu ŽP jsou smyšlená a nemá cenu se starat o ŽP.

20. O ŽP se začnu starat, až se začne starat většina lidí v mém okolí.

21. Chtěl(a) bych přispět k ochraně ŽP, ale nevím jak.

22. Chtěl(a) bych přispět k ochraně ŽP, ale potřebná pomoc finančně i časově náročná

23. Starám se o ochranu ŽP, i když je to finančně i časově náročné.

24. Velikost místa trvalého bydliště.

25. Typ domácnosti.

26. Nejvyšší dosažené vzdělání osoby včele domácnosti.

27. Celkový čistý měsíční příjem domácnosti

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Třídíte běžný odpad?

3. Které suroviny třídíte?

5. Jakým způsobem šetříte energii?

6. Jakým způsobem šetříte vodu?

7. Preferujete při nákupu potravin české výrobky?

8. Preferujete při nákupu potraviny balené v recyklovatelných obalech?

9. Preferujete při nákupu čerstvé či mražené potraviny před průmyslově upravenými?

10. Preferujete při nákupu potravin supermarkety před trhy/maloobchody?

11. Jaký druh dopravy ve Vašem každodenním životě převládá?

12. Pokud převládá jízda autem, snažime se jízdu autem omezovat.

13. Pokud převládá jízda autem, jezdíme zásadě každý sám.

14. Pokud převládá jízda autem, jezdíme jako dvou a více členná posádka.

15. Jak často nakupujete biopotraviny?

16. Pokud nenakupujete biopotraviny, jaký je Váš důvod?

17. Pokud nakupujete biopotraviny, jaký je Váš důvod?

18. Jaké kupujete biopotraviny?

19. Mnohá tvrzení o špatném stavu ŽP jsou smyšlená a nemá cenu se starat o ŽP.

20. O ŽP se začnu starat, až se začne starat většina lidí v mém okolí.

21. Chtěl(a) bych přispět k ochraně ŽP, ale nevím jak.

22. Chtěl(a) bych přispět k ochraně ŽP, ale potřebná pomoc finančně i časově náročná

23. Starám se o ochranu ŽP, i když je to finančně i časově náročné.

24. Velikost místa trvalého bydliště.

25. Typ domácnosti.

26. Nejvyšší dosažené vzdělání osoby včele domácnosti.

27. Celkový čistý měsíční příjem domácnosti

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zmeškalová, M.Ekologické chování domácností (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ekologicke-chovani-domacnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.