Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekologické chování

Ekologické chování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ester Velíšková
Šetření:21. 12. 2009 - 30. 12. 2009
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jaké je ekologické chování čechů. Tento průzkum je součástí seminární práce. Děkujeme za Vaše odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte běžný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6282,67 %84,93 %  
ne1317,33 %17,81 %  

Graf

2. Třídíte nebezpečný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5370,67 %72,6 %  
ne2229,33 %30,14 %  

Graf

3. Snažíte se nějakým způsobem šetřit energii a vodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5674,67 %76,71 %  
ne1925,33 %26,03 %  

Graf

4. Nakupujete výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NĚKDY5674,67 %76,71 %  
ANO810,67 %10,96 %  
NE79,33 %9,59 %  
ANO=245,33 %5,48 %  
NE=145,33 %5,48 %  
NĚKDY=345,33 %5,48 %  

Graf

5. Účastníte se aktivit na ochranu ŽP? (brigády, obnova zeleně, podepsání petice ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4154,67 %56,16 %  
NĚKDY2128 %28,77 %  
ANO912 %12,33 %  
NĚKDY=334 %4,11 %  
NE=134 %4,11 %  
ANO=222,67 %2,74 %  
ANO=111,33 %1,37 %  
NE=211,33 %1,37 %  
ANO=311,33 %1,37 %  
NĚKDY=211,33 %1,37 %  

Graf

6. Omezuete jízdu autem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4053,33 %54,79 %  
ne3546,67 %47,95 %  

Graf

7. Omezili byste provoz kamionů o víkendech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6586,67 %89,04 %  
ne1013,33 %13,7 %  

Graf

8. Podpořili byste ŽP peněžní částkou ze svého přijmu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3141,33 %42,47 %  
nevím2634,67 %35,62 %  
ano1824 %24,66 %  

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5168 %69,86 %  
muž2026,67 %27,4 %  
žena=245,33 %5,48 %  
muž=145,33 %5,48 %  

Graf

10. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let4762,67 %64,38 %  
od 25 do 40 let1925,33 %26,03 %  
nad 40 let56,67 %6,85 %  
od 25 do 40 let=234 %4,11 %  
do 25 let=134 %4,11 %  
nad 40 let=322,67 %2,74 %  
do 25 let=311,33 %1,37 %  
nad 40 let=111,33 %1,37 %  
od 25 do 40 let=311,33 %1,37 %  
nad 40 let=211,33 %1,37 %  

Graf

11. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola2634,67 %35,62 %  
střední odborná škola (maturita)2330,67 %31,51 %  
střední škola1520 %20,55 %  
jiné79,33 %9,59 %  
střední škola=222,67 %2,74 %  
střední škola=322,67 %2,74 %  
vysoká škola=122,67 %2,74 %  
jiné=422,67 %2,74 %  
střední odborná škola (maturita)=311,33 %1,37 %  
vysoká škola=411,33 %1,37 %  
jiné=111,33 %1,37 %  
střední odborná škola (maturita)=211,33 %1,37 %  
střední odborná škola (maturita)=411,33 %1,37 %  
jiné=211,33 %1,37 %  
střední odborná škola (maturita)=111,33 %1,37 %  
vysoká škola=311,33 %1,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte běžný odpad?

2. Třídíte nebezpečný odpad?

3. Snažíte se nějakým způsobem šetřit energii a vodu?

4. Nakupujete výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí?

5. Účastníte se aktivit na ochranu ŽP? (brigády, obnova zeleně, podepsání petice ...)

6. Omezuete jízdu autem?

7. Omezili byste provoz kamionů o víkendech?

8. Podpořili byste ŽP peněžní částkou ze svého přijmu?

9. Pohlaví:

10. Věk:

11. Vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte běžný odpad?

2. Třídíte nebezpečný odpad?

3. Snažíte se nějakým způsobem šetřit energii a vodu?

4. Nakupujete výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí?

5. Účastníte se aktivit na ochranu ŽP? (brigády, obnova zeleně, podepsání petice ...)

6. Omezuete jízdu autem?

7. Omezili byste provoz kamionů o víkendech?

8. Podpořili byste ŽP peněžní částkou ze svého přijmu?

9. Pohlaví:

10. Věk:

11. Vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Velíšková, E.Ekologické chování (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ekologicke-chovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.