Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekologie a služby ubytovacích zařízení

Ekologie a služby ubytovacích zařízení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Čeřovská
Šetření:02. 03. 2013 - 15. 03. 2013
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

cílem tohoto dotazníku je zjistit míru, jakou uplatňování ekologických principů v hotelnictví ovlivňuje spotřební chování jednotlivců při výběru a využívání služeb ubytovacích zařízení. Získané výsledky budou využity pro mou bakalářskou práci na téma Green management v hotelnictví.

Dotazník je určen pro širokou veřejnost, není věkově či jinak omezen. 

Velice Vám děkuji za Váš čas a ochotu. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5675,68 %75,68 %  
muž1722,97 %22,97 %  
Š¾ena11,35 %1,35 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let5168,92 %68,92 %  
do 20 let912,16 %12,16 %  
30 - 40 let79,46 %9,46 %  
40 - 50 let68,11 %8,11 %  
60 a více11,35 %1,35 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou2939,19 %39,19 %  
vysokoškolské2128,38 %28,38 %  
vyšší odborné1520,27 %20,27 %  
střední odborné bez maturity45,41 %5,41 %  
základní45,41 %5,41 %  
stŠ™ední odborné s maturitou11,35 %1,35 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3344,59 %44,59 %  
zaměstnanec3243,24 %43,24 %  
jiné45,41 %5,41 %  
podnikatel45,41 %5,41 %  
nezaměstnaný11,35 %1,35 %  

Graf

5. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 0003344,59 %44,59 %  
10 001 - 20 0002837,84 %37,84 %  
20 001 - 30 00079,46 %9,46 %  
30 001 - 40 00045,41 %5,41 %  
více než 40 00022,7 %2,7 %  

Graf

6. Jaký druh ubytovacího zařízení nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotel2736,49 %36,49 %  
penzion2128,38 %28,38 %  
ubytování v soukromí912,16 %12,16 %  
turistická ubytovna (hostel)79,46 %9,46 %  
kemp68,11 %8,11 %  
chatová osada34,05 %4,05 %  
hotel garni11,35 %1,35 %  

Graf

7. K vybranému ubytovacímu zařízení z předchozí otázky prosím napište jeho třídu (počet hvězdiček):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33648,65 %48,65 %  
41418,92 %18,92 %  
21216,22 %16,22 %  
045,41 %5,41 %  
145,41 %5,41 %  
545,41 %5,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.9
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Je pro Vás při výběru ubytovacího zařízení jedním z rozhodovacích kritérií také jeho vztah k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4864,86 %64,86 %  
ano2635,14 %35,14 %  

Graf

9. Pokud je Vaše odpověď na předchozí otázku kladná, je pro Vás uplatňování ekologických principů v ubytovacím zařízení kritériem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležitým, ale ne hlavním1959,38 %25,68 %  
okrajovým1134,38 %14,86 %  
dŠ¯leŠ¾itým, ale ne hlavním13,13 %1,35 %  
nejdůležitějším13,13 %1,35 %  

Graf

10. Pokud je Vaše odpověď na otázku č.8 záporná, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doposud jsem se nad vztahem životního prostředí a ubytovacího zařízení, které si vybírám nezamyslel/a3673,47 %48,65 %  
jiná odpověď1224,49 %16,22 %  
jiná odpověď12,04 %1,35 %  

Graf

11. Využil/a jste již někdy služeb ubytovacího zařízení certifikovaného ekoznačkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jistý/á5371,62 %71,62 %  
určitě ne1418,92 %18,92 %  
ano, více než jednou56,76 %6,76 %  
ano, jednou22,7 %2,7 %  

Graf

12. Využil/a jste již někdy služeb ubytovacího zařízení, které uplatňuje (alespoň částečně) odpovědný přístup k životnímu prostředí, ale certifikaci nemá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jistý/á5270,27 %70,27 %  
ano, více než jednou1621,62 %21,62 %  
ano, jednou45,41 %5,41 %  
určitě ne22,7 %2,7 %  

Graf

13. Představte si situaci, kdy jste se rozhodl/a začlenit do svého života ekologické smýšlení a tedy i přístup ubytovacího zařízení k životnímu prostředí Vám není lhostejný. Bude pro Vás důležité, zda je ubytovací zařízení certifikováno ekoznačkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3648,65 %48,65 %  
spíše ne2027,03 %27,03 %  
ano1317,57 %17,57 %  
ne45,41 %5,41 %  
sp튡e ano11,35 %1,35 %  

Graf

14. Jste ochoten/na spolupracovat s hotelem (či jiným ubytovacím zařízením) na jeho ekologickém programu dodržováním určitých pravidel, o které Vás požádá? Např. vypínání topení, když otevíráte okno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4155,41 %55,41 %  
spíše ano2229,73 %29,73 %  
spíše ne68,11 %8,11 %  
ne56,76 %6,76 %  

Graf

15. Dokázal/a byste říci, jak vypadá ekoznačka EU udělovaná ubytovacím zařízením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5371,62 %71,62 %  
ano2128,38 %28,38 %  

Graf

16. Pokud restaurace ubytovacího zařízení, jehož služby jste se rozhodl/a využít nabízí v menu produkty z regionálních či bio potravin, budete mít o takové produkty zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3040,54 %40,54 %  
spíše ano2837,84 %37,84 %  
spíše ne810,81 %10,81 %  
ne79,46 %9,46 %  
sp튡e ano11,35 %1,35 %  

Graf

17. Inspirovalo Vás vyplnění tohoto dotazníku ke změně Vašeho spotřebního chování při budoucím výběru a využívání služeb ubytovacích zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3243,24 %43,24 %  
spíše ano2128,38 %28,38 %  
ne1520,27 %20,27 %  
ano56,76 %6,76 %  
sp튡e ne11,35 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste:

 • odpověď student:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 10 000 na otázku 5. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

5. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

 • odpověď méně než 10 000:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Jste:

8. Je pro Vás při výběru ubytovacího zařízení jedním z rozhodovacích kritérií také jeho vztah k životnímu prostředí?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi doposud jsem se nad vztahem životního prostředí a ubytovacího zařízení, které si vybírám nezamyslel/a na otázku 10. Pokud je Vaše odpověď na otázku č.8 záporná, z jakého důvodu?

14. Jste ochoten/na spolupracovat s hotelem (či jiným ubytovacím zařízením) na jeho ekologickém programu dodržováním určitých pravidel, o které Vás požádá? Např. vypínání topení, když otevíráte okno?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Představte si situaci, kdy jste se rozhodl/a začlenit do svého života ekologické smýšlení a tedy i přístup ubytovacího zařízení k životnímu prostředí Vám není lhostejný. Bude pro Vás důležité, zda je ubytovací zařízení certifikováno ekoznačkou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste:

5. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

6. Jaký druh ubytovacího zařízení nejčastěji využíváte?

7. K vybranému ubytovacímu zařízení z předchozí otázky prosím napište jeho třídu (počet hvězdiček):

8. Je pro Vás při výběru ubytovacího zařízení jedním z rozhodovacích kritérií také jeho vztah k životnímu prostředí?

9. Pokud je Vaše odpověď na předchozí otázku kladná, je pro Vás uplatňování ekologických principů v ubytovacím zařízení kritériem:

10. Pokud je Vaše odpověď na otázku č.8 záporná, z jakého důvodu?

11. Využil/a jste již někdy služeb ubytovacího zařízení certifikovaného ekoznačkou?

12. Využil/a jste již někdy služeb ubytovacího zařízení, které uplatňuje (alespoň částečně) odpovědný přístup k životnímu prostředí, ale certifikaci nemá?

13. Představte si situaci, kdy jste se rozhodl/a začlenit do svého života ekologické smýšlení a tedy i přístup ubytovacího zařízení k životnímu prostředí Vám není lhostejný. Bude pro Vás důležité, zda je ubytovací zařízení certifikováno ekoznačkou?

14. Jste ochoten/na spolupracovat s hotelem (či jiným ubytovacím zařízením) na jeho ekologickém programu dodržováním určitých pravidel, o které Vás požádá? Např. vypínání topení, když otevíráte okno?

15. Dokázal/a byste říci, jak vypadá ekoznačka EU udělovaná ubytovacím zařízením?

16. Pokud restaurace ubytovacího zařízení, jehož služby jste se rozhodl/a využít nabízí v menu produkty z regionálních či bio potravin, budete mít o takové produkty zájem?

17. Inspirovalo Vás vyplnění tohoto dotazníku ke změně Vašeho spotřebního chování při budoucím výběru a využívání služeb ubytovacích zařízení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste:

5. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

6. Jaký druh ubytovacího zařízení nejčastěji využíváte?

7. K vybranému ubytovacímu zařízení z předchozí otázky prosím napište jeho třídu (počet hvězdiček):

8. Je pro Vás při výběru ubytovacího zařízení jedním z rozhodovacích kritérií také jeho vztah k životnímu prostředí?

9. Pokud je Vaše odpověď na předchozí otázku kladná, je pro Vás uplatňování ekologických principů v ubytovacím zařízení kritériem:

10. Pokud je Vaše odpověď na otázku č.8 záporná, z jakého důvodu?

11. Využil/a jste již někdy služeb ubytovacího zařízení certifikovaného ekoznačkou?

12. Využil/a jste již někdy služeb ubytovacího zařízení, které uplatňuje (alespoň částečně) odpovědný přístup k životnímu prostředí, ale certifikaci nemá?

13. Představte si situaci, kdy jste se rozhodl/a začlenit do svého života ekologické smýšlení a tedy i přístup ubytovacího zařízení k životnímu prostředí Vám není lhostejný. Bude pro Vás důležité, zda je ubytovací zařízení certifikováno ekoznačkou?

14. Jste ochoten/na spolupracovat s hotelem (či jiným ubytovacím zařízením) na jeho ekologickém programu dodržováním určitých pravidel, o které Vás požádá? Např. vypínání topení, když otevíráte okno?

15. Dokázal/a byste říci, jak vypadá ekoznačka EU udělovaná ubytovacím zařízením?

16. Pokud restaurace ubytovacího zařízení, jehož služby jste se rozhodl/a využít nabízí v menu produkty z regionálních či bio potravin, budete mít o takové produkty zájem?

17. Inspirovalo Vás vyplnění tohoto dotazníku ke změně Vašeho spotřebního chování při budoucím výběru a využívání služeb ubytovacích zařízení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čeřovská, L.Ekologie a služby ubytovacích zařízení (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ekologie-a-sluzby-ubytovacic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.