Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekologismus v malých obcích

Ekologismus v malých obcích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Jungová
Šetření:08. 03. 2014 - 19. 03. 2014
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování bakalářské práce na téma Ekologismus jako nová ideologie 20. století. Dotazník je určen zejména pro členy ekologických organizací.

Velmi Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše věková kategorie:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 18 do 28 let6253,91 %52,54 %  
od 29 do 50 let4337,39 %36,44 %  
od 50 dále neomezeno76,09 %5,93 %  
do 18 let32,61 %2,54 %  

Graf

2. Přibližný počet obyvatel obce, ve které žijete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 001 - 5 000 obyvatel5446,96 %45,76 %  
5 001 - 10 000 obyvatel1311,3 %11,02 %  
do 500 obyvatel1210,43 %10,17 %  
100 001 a více obyvatel1210,43 %10,17 %  
10 001 - 50 000 obyvatel108,7 %8,47 %  
501 - 2 000 obyvatel76,09 %5,93 %  
50 001 - 100 000 obyvatel76,09 %5,93 %  

Graf

3. Vaše pracovní zaměření:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec4740,52 %39,83 %  
Student4034,48 %33,9 %  
OSVČ1311,21 %11,02 %  
Nezaměstnaný76,03 %5,93 %  
Na mateřské dovolené65,17 %5,08 %  
Důchodce32,59 %2,54 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5346,09 %44,92 %  
středoškolské s maturitou3530,43 %29,66 %  
středoškolské bez maturity/vyučen1412,17 %11,86 %  
základní86,96 %6,78 %  
vyšší odborné54,35 %4,24 %  

Graf

5. Počet členů Vaší domácnosti:

Členové vč. dětí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 a více členů5547,41 %46,61 %  
3 členové3328,45 %27,97 %  
2 členové2118,1 %17,8 %  
1 člen76,03 %5,93 %  

Graf

6. Pořádáte výstavy, veřejné mítinky, kulturní akce zaměřené na ekologii?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7262,07 %61,02 %  
ano4135,34 %34,75 %  
občas32,59 %2,54 %  

Graf

7. Jste členem více ekologických organizací?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze jedné7692,68 %64,41 %  
dvou56,1 %4,24 %  
více, než dvou11,22 %0,85 %  

Graf

8. Jak dlouho jste členem ekologické organizace:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 roky3950 %33,05 %  
4-6 roky2633,33 %22,03 %  
7-10 let1012,82 %8,47 %  
11 a více let33,85 %2,54 %  

Graf

9. Jak dlouho Vás zajímá ekologie:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 let4448,35 %37,29 %  
6 - 10 let1920,88 %16,1 %  
17 a více let1718,68 %14,41 %  
11 - 16 let1112,09 %9,32 %  

Graf

10. Myslíte si, že ekologické hnutí prosazují dostatečně ekologické zájmy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4844,04 %40,68 %  
nedokážu posoudit3229,36 %27,12 %  
ne2926,61 %24,58 %  

Graf

11. Měli by se zpřísnit zákony, které by sloužily k podpoře ekologie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8374,11 %70,34 %  
nevím1513,39 %12,71 %  
ne1412,5 %11,86 %  

Graf

12. Domníváte se, že pokuty uvedené v Zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za znečistění a ztrátu ekologicky cenných lokalit jsou dostačující?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svůj účel splňují3027,27 %25,42 %  
neznám výši pokut2926,36 %24,58 %  
jsou mírné1614,55 %13,56 %  
nevím1210,91 %10,17 %  
je nutné je mnohonásobně zvýšit109,09 %8,47 %  
není potřeba je zvyšovat76,36 %5,93 %  
absolutně nedostačující65,45 %5,08 %  

Graf

13. Myslíte si, že je nutné omezit společnost v jejich právech k dosažení lepší ekologické stability?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6659,46 %55,93 %  
ne2724,32 %22,88 %  
nevím1816,22 %15,25 %  

Graf

14. Souhlasíte, aby, jste byl/a omezen/a ve spotřebě elektrické energie ve prospěch ekologie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5751,82 %48,31 %  
ne3733,64 %31,36 %  
nevím1614,55 %13,56 %  

Graf

15. Myslíte, že zákony, které slouží k ochraně ekologie, mohou být mírnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5953,15 %50 %  
nedokážu posoudit2724,32 %22,88 %  
ano2522,52 %21,19 %  

Graf

16. Je vzájemná spolupráce mezi ekologickými organizacemi přínosná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6861,82 %57,63 %  
nevím3632,73 %30,51 %  
ne65,45 %5,08 %  

Graf

17. Podporují Vaši činnost i jiné subjekty, které nemají přímý vztah k ekologii?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5759,38 %48,31 %  
nevím2829,17 %23,73 %  
ne1111,46 %9,32 %  

Graf

18. Slevujete z Vašich cílů ochrany přírody a krajiny v případě, že zasahujete do práv cizích osob?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3535,35 %29,66 %  
někdy2828,28 %23,73 %  
ne1818,18 %15,25 %  
nevím1818,18 %15,25 %  

Graf

19. Spolupracujete s obcemi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5963,44 %50 %  
ne3436,56 %28,81 %  

Graf

20. Jaký postoj má Vaše sdružení, jehož jste členem k dosažení ochrany životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní5361,63 %44,92 %  
nevím2023,26 %16,95 %  
pasivní1213,95 %10,17 %  
extrémní11,16 %0,85 %  

Graf

21. Souhlasíte s prosazováním principu partnerství v neziskovém sektoru, veřejnou správou a komerčním sektorem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5858 %49,15 %  
částečně2424 %20,34 %  
nevím1414 %11,86 %  
ne44 %3,39 %  

Graf

22. Znamená pro Vás ekologismus smysl života?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně5148,11 %43,22 %  
ano2826,42 %23,73 %  
ne2422,64 %20,34 %  
nevím32,83 %2,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Pořádáte výstavy, veřejné mítinky, kulturní akce zaměřené na ekologii?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi svůj účel splňují na otázku 12. Domníváte se, že pokuty uvedené v Zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za znečistění a ztrátu ekologicky cenných lokalit jsou dostačující?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 001 - 50 000 obyvatel na otázku 2. Přibližný počet obyvatel obce, ve které žijete:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 001 a více obyvatel na otázku 2. Přibližný počet obyvatel obce, ve které žijete:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 18. Slevujete z Vašich cílů ochrany přírody a krajiny v případě, že zasahujete do práv cizích osob?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Spolupracujete s obcemi?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 17. Podporují Vaši činnost i jiné subjekty, které nemají přímý vztah k ekologii?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 20. Jaký postoj má Vaše sdružení, jehož jste členem k dosažení ochrany životního prostředí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám výši pokut na otázku 12. Domníváte se, že pokuty uvedené v Zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za znečistění a ztrátu ekologicky cenných lokalit jsou dostačující?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 15. Myslíte, že zákony, které slouží k ochraně ekologie, mohou být mírnější?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Je vzájemná spolupráce mezi ekologickými organizacemi přínosná?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 10. Myslíte si, že ekologické hnutí prosazují dostatečně ekologické zájmy?

10. Myslíte si, že ekologické hnutí prosazují dostatečně ekologické zájmy?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Pořádáte výstavy, veřejné mítinky, kulturní akce zaměřené na ekologii?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi svůj účel splňují na otázku 12. Domníváte se, že pokuty uvedené v Zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za znečistění a ztrátu ekologicky cenných lokalit jsou dostačující?

13. Myslíte si, že je nutné omezit společnost v jejich právech k dosažení lepší ekologické stability?

 • odpověď ne:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Měli by se zpřísnit zákony, které by sloužily k podpoře ekologie?

14. Souhlasíte, aby, jste byl/a omezen/a ve spotřebě elektrické energie ve prospěch ekologie?

 • odpověď ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Měli by se zpřísnit zákony, které by sloužily k podpoře ekologie?

16. Je vzájemná spolupráce mezi ekologickými organizacemi přínosná?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi svůj účel splňují na otázku 12. Domníváte se, že pokuty uvedené v Zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za znečistění a ztrátu ekologicky cenných lokalit jsou dostačující?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Pořádáte výstavy, veřejné mítinky, kulturní akce zaměřené na ekologii?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi aktivní na otázku 20. Jaký postoj má Vaše sdružení, jehož jste členem k dosažení ochrany životního prostředí?

17. Podporují Vaši činnost i jiné subjekty, které nemají přímý vztah k ekologii?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Pořádáte výstavy, veřejné mítinky, kulturní akce zaměřené na ekologii?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi aktivní na otázku 20. Jaký postoj má Vaše sdružení, jehož jste členem k dosažení ochrany životního prostředí?

19. Spolupracujete s obcemi?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7-10 let na otázku 8. Jak dlouho jste členem ekologické organizace:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Pořádáte výstavy, veřejné mítinky, kulturní akce zaměřené na ekologii?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi svůj účel splňují na otázku 12. Domníváte se, že pokuty uvedené v Zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za znečistění a ztrátu ekologicky cenných lokalit jsou dostačující?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-6 roky na otázku 8. Jak dlouho jste členem ekologické organizace:

20. Jaký postoj má Vaše sdružení, jehož jste členem k dosažení ochrany životního prostředí?

 • odpověď aktivní:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Pořádáte výstavy, veřejné mítinky, kulturní akce zaměřené na ekologii?

21. Souhlasíte s prosazováním principu partnerství v neziskovém sektoru, veřejnou správou a komerčním sektorem?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Slevujete z Vašich cílů ochrany přírody a krajiny v případě, že zasahujete do práv cizích osob?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi svůj účel splňují na otázku 12. Domníváte se, že pokuty uvedené v Zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za znečistění a ztrátu ekologicky cenných lokalit jsou dostačující?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše věková kategorie:

2. Přibližný počet obyvatel obce, ve které žijete:

3. Vaše pracovní zaměření:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Počet členů Vaší domácnosti:

6. Pořádáte výstavy, veřejné mítinky, kulturní akce zaměřené na ekologii?

7. Jste členem více ekologických organizací?

8. Jak dlouho jste členem ekologické organizace:

9. Jak dlouho Vás zajímá ekologie:

10. Myslíte si, že ekologické hnutí prosazují dostatečně ekologické zájmy?

11. Měli by se zpřísnit zákony, které by sloužily k podpoře ekologie?

12. Domníváte se, že pokuty uvedené v Zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za znečistění a ztrátu ekologicky cenných lokalit jsou dostačující?

13. Myslíte si, že je nutné omezit společnost v jejich právech k dosažení lepší ekologické stability?

14. Souhlasíte, aby, jste byl/a omezen/a ve spotřebě elektrické energie ve prospěch ekologie?

15. Myslíte, že zákony, které slouží k ochraně ekologie, mohou být mírnější?

16. Je vzájemná spolupráce mezi ekologickými organizacemi přínosná?

17. Podporují Vaši činnost i jiné subjekty, které nemají přímý vztah k ekologii?

18. Slevujete z Vašich cílů ochrany přírody a krajiny v případě, že zasahujete do práv cizích osob?

19. Spolupracujete s obcemi?

20. Jaký postoj má Vaše sdružení, jehož jste členem k dosažení ochrany životního prostředí?

21. Souhlasíte s prosazováním principu partnerství v neziskovém sektoru, veřejnou správou a komerčním sektorem?

22. Znamená pro Vás ekologismus smysl života?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše věková kategorie:

2. Přibližný počet obyvatel obce, ve které žijete:

3. Vaše pracovní zaměření:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Počet členů Vaší domácnosti:

6. Pořádáte výstavy, veřejné mítinky, kulturní akce zaměřené na ekologii?

7. Jste členem více ekologických organizací?

8. Jak dlouho jste členem ekologické organizace:

9. Jak dlouho Vás zajímá ekologie:

10. Myslíte si, že ekologické hnutí prosazují dostatečně ekologické zájmy?

11. Měli by se zpřísnit zákony, které by sloužily k podpoře ekologie?

12. Domníváte se, že pokuty uvedené v Zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za znečistění a ztrátu ekologicky cenných lokalit jsou dostačující?

13. Myslíte si, že je nutné omezit společnost v jejich právech k dosažení lepší ekologické stability?

14. Souhlasíte, aby, jste byl/a omezen/a ve spotřebě elektrické energie ve prospěch ekologie?

15. Myslíte, že zákony, které slouží k ochraně ekologie, mohou být mírnější?

16. Je vzájemná spolupráce mezi ekologickými organizacemi přínosná?

17. Podporují Vaši činnost i jiné subjekty, které nemají přímý vztah k ekologii?

18. Slevujete z Vašich cílů ochrany přírody a krajiny v případě, že zasahujete do práv cizích osob?

19. Spolupracujete s obcemi?

20. Jaký postoj má Vaše sdružení, jehož jste členem k dosažení ochrany životního prostředí?

21. Souhlasíte s prosazováním principu partnerství v neziskovém sektoru, veřejnou správou a komerčním sektorem?

22. Znamená pro Vás ekologismus smysl života?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jungová, V.Ekologismus v malých obcích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ekologismus-v-malych-obcich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.