Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekonomické dopady snižování platů zaměstnanců ve státní sféře

Ekonomické dopady snižování platů zaměstnanců ve státní sféře

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Justianová
Šetření:18. 02. 2011 - 01. 03. 2011
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

tento dotazník je prostředkem ke shromáždění informací do mé bakalářské práce s tématem Dopady snižování platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě na jejich životní úroveň. Zabere jen pár minut času a je anonymní.

 

Děkuji za vyplnění i za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete ve veřejném nebo v soukromém sektoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jako zaměstnanec ve státním sektoruotázka č. 2, jako zaměstnanec v soukromém sektoruotázka č. 2, jako živnostníkotázka č. 2, nepracujiotázka č. 2, nepracuji, ale přivydělávám si jako brigádník ve státním sektoruotázka č. 2, nepracuji, ale přivydělávám si jako brigádník v soukromém sektoruotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako zaměstnanec ve státním sektoru2030,3 %30,3 %  
jako zaměstnanec v soukromém sektoru1725,76 %25,76 %  
nepracuji, ale přivydělávám si jako brigádník v soukromém sektoru1421,21 %21,21 %  
nepracuji913,64 %13,64 %  
jako živnostník69,09 %9,09 %  

Graf

2. Považujete snižování platů ve státním sektoru za vhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4466,67 %66,67 %  
ano1624,24 %24,24 %  
nedokáži posoudit69,09 %9,09 %  

Graf

3. Ke snižování platů zaměstnanců ve státním podniku se uchýlila vláda z důvodu vysokého deficitu státního rozpočtu. Jaké jiné možnosti by mohly snížit deficit státního rozpočtu, aniž by muselo dojít ke snižování platů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- nenakupovat tak drahý majetek (např. drahá auta atd.)

...

ať se vláda naučí hospodařit

Daleko vyšší daň ze mzdy, zvláště pro platy nad 30 000.

Dlouhodobá změna státní politiky a úspora v jednotlivých sektorech, zapojení soukromého sektoru a zlepšení průběhu státních zakázek

důsledný výběr daní, konec korupce

efektivní vynakládání státních finančních prostředků a osobní zodpovědnost za hospodaření s těmito prostředky - viz.arbitráže,hospodaření na ministerstvech,odměny,atd.

Efektvnější využívání státních peněz Přehodnocení chystaných státních projektů

kdyby neutráceli za kraviny.

Kdyby vláda poslouchla NERV, ušetřila by ročnšě desítky miliard korun, které by razantně snížili deficit. A samozřejmě předražené státní zakázky a korupce jako taková.

lepší využívání peněz

méně předpisů, tuneláři vrátí vše co si od nás všech "vypůjčili a nebudou muset do basy, stačí veřejně prospěšné práce na věčné časy

Např. znovuzavedení progresivní daně, odbourání stropů na soc. a zdrav. pojištění a především neplýtvání státními finančními prostředky prostřednictvím pochybných, neprůhlených a mnohdy účelových státních zakázek... a tak dále, možností je mnoho..

např. zvýšit pokuty neukázněním řidičům, zrušit stropy u pojištění

Navrhuji snížení počtu státních zaměstnanců, snížení platů o ca. 5% vyšším státním příslušníkům, menší rozpočet některých ministerstev

nemuselo by se v tak velké míře finančně pomáhat státům, ze kterejch pro nás nic nekápne.

neplýtvat penězi na zbytečnosti

Netunelovat

nevím

nevím

nevím

omezit korupci, najít způsob účinného vymáhání dluhů od dlužníků z ciziny (dlužníci v českých nemocnicích),

podpora prodeje - import, export, rozhýbání ekonomiky v ČR

pracovat s lepší efektivitou, snižovat byrokracii a tím počet nutných pracovníků

Prodej státního majetku, svýšení daní.

propouštění, restrukturalizace, odložení výdajů a investic

protikorupční opatření, méně peněz na propagaci,

Řádně vybrat daně od podnikatelů a nekrást

snizování platů politikům

Snížení peněz určených na technické vybavení.

Snížení platů je jedna z nejrychlejších možností, jak deficit snížit. Další podobně efektivní možností je propouštění. Otázkou je, která z těchto variant je sociálně únosnější. Domnívám se, že průměrná výše platů je ve státním sektoru příliš vysoko oproti soukromému sektoru obzvláště porovnáme-li efektivitu práce.

Snížení platů politiků

snížení platů poslanců, snížení počtu poslanců, snížení odměn manažerům v dozorčích radách a dalších podobných oblastech, které nejsou plnoplatným pracovním poměrem, větší postihy za neplatiče, lepší zákony ohledně práva a zabezpečení spolehlivosti občana (zákony proti úplatkům, tunelování, rozkrádání a půjčování ze státních financí, apod.), zamezení rozkrádání státního majetku, podpora pro živnostníky - úlevy pro zaměstnance (jestliže živnostník zaměstná dvě osoby místo jedné, státu jde daň ze dvou osob a tím pádem jsou peníze i na zvýhodnění), nižší dávky pro nezaměstnané (viz. předchozí bod - nejprve nabídnout lidem možnost práce a potom větší postih, pokud práci odmítnu - viz. určité skupiny obyvatel), ...

snížení rozpočtů (př armády), zvýšení daní (už se chystá zrušení snížené sazby DPH%)

snížení sociálních dávek nepřizpůsobivým občanům

snížení výhod polityku, jejich nadmerne vysokych platu a zbytecnych vydaju, jak se rika v pohadkach zabit tu zabu co sedi na prameni

Snížit korupci a tunelování při přidělování veřejných zakázek

snížit mandatorní výdaje na sociální stát

snížit náklady na provoz vládních činitelů

snížit plat politikům, omezit "důležité" zahraniční služební cesty, odebrat poslancům nesmyslné osobní výhody apod.

snížit platy poslancům a zrušit jejich "nadlidské" výhody

snížit počet úřadů a úředníků, omezit zbytečné zasahování státu do života občanů

Snížit výdaje státního rozpočtu, přestat se míchat do věcí, do kterých státu nic není. Zrušit státem vynucený monopol na služby poskytované státním podnikem, privatizovat.

Snížit zbytečně vysoké platy politikům, vypustit zbytečné investice.

Stačí zbytečně neplýtvat, chovat se jako dobrý hospodář a nést osobní finanční odpovědnost za protiprávní rozhodnutí

šetřit se musí všude, je to jedna z možností jak rychle získat prostředky na snížení dluhu, nebo spíše tento dluh nenavyšovat. Obrovské výdaje jdou na zbrojení a na armádu. Zrušila bych armádu, hned by byly miliardy navíc. Třeba i pro státní zaměstnance.

to netuším

třeba zvýšení daní? moc populární krok :-)

V tomto případě bych spíše uvažovala o snížení počtu pracovníků v určitých odvětvích veřejného sektoru. I když v krátkém období by dopad mohl být horší, v delším období se mohou vyřazení zaměstnanci překvalifikovat. Považuji počet zaměstnanců ve veřejném se sektoru za nadměrný. Dále bych se zaměřila na lidi pobítrající již několik dne sociální dávky.

větší efektivita procesů státní správy a samosprávy (snížit počet úředníků) snížení korupce ve veřejných zakázkách (el. aukce a pod.)

Vhodně nakládat s rozpočtem. Lépe investovat. Kontrolovat potřebu a cenu státních zakázek.

Vládní výdaje, platy politikům

Vyskakuj si do výše svého platu, to mi říkali již rodiče, takže méně utrácet a kontrolovat každou korunu.

vyssi DPH

Z efektivnit práci jednotlivých zaměstnanců. A méně přihrávek do vlastní kapsy z jednotlivých zakázek pro stát, tak aby to bylo opravdu výhodné.

zabránění daňových úniků a důsledné postihování daňových úniků

zefektivnenim boje s korupci, s prodavanim verejnych zakazek. viz. ceske predsednictvi, afera v armade, opencard, atd atd

zefektívniť daňový systém, snížiť vládne výdaje,

zpruhledneni financovani, lepsi stanoveni priorit

zprůhlednit a "zlevnit" veřejné zakázky, lepší systém výběru daní, větší pravomoce při kontrolní činnosti daňové správy,

zvýšení daní

zvýšení daní, což by ale oklikou vedlo zpět ke snížení čistých platů - ale již ve všech sférách

zvýšení daní, snížení nadstandardních příjmu ústavních činitelů, snížení výdajů

Zvýšení příjmů státního rozpočtu-zvýšení daní, reforma státní sféry, redukce byrokracie...

Zvýšit daně, jednotná sazba DPH, odstranit daňové úlevy pro velké firmy

žádné

4. Je lepší snížit plošně všem zaměstnancům platy, nebo by bylo lepší snižování stavů ve státní sféře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vhodnější je snižování stavů ve státní sféře. 3857,58 %57,58 %  
Vhodnější je plošné snižování platů u všech zaměstnanců státního sektoru1015,15 %15,15 %  
nic23,03 %3,03 %  
Snižování platů a stavů není řešení.11,52 %1,52 %  
pokud snižovat, tak brát v úvahu kolik kdo bere11,52 %1,52 %  
Individuelně snižovat platy, kdo má víc jak 20 00011,52 %1,52 %  
ve vládě11,52 %1,52 %  
nevím11,52 %1,52 %  
je potreba pouzit citlivou kombinaci obou dvou met11,52 %1,52 %  
Vhodné je mít dostatek zam. a adekvátně je platit11,52 %1,52 %  
Obojí-určitě snížit počet zamě., platy dle zásluh11,52 %1,52 %  
nesnižovat, když ano, tak kde je to třeba11,52 %1,52 %  
Už ani jedno.11,52 %1,52 %  
u politiku11,52 %1,52 %  
Nikde nestižovat11,52 %1,52 %  
není t o vůbec vhodné11,52 %1,52 %  
žádný11,52 %1,52 %  
nelze jednoznačně říci bez řádného rozboru11,52 %1,52 %  
šetřit jinde11,52 %1,52 %  

Graf

5. Myslíte si, že bude mít snižování platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě vliv na jejich životní úroveň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4365,15 %65,15 %  
ne1421,21 %21,21 %  
ano a je to jen a jen dobře11,52 %1,52 %  
Jak u koho, např. u hasičů, sester atd. určitě ano11,52 %1,52 %  
nedovedu posoudit11,52 %1,52 %  
ne zasadni11,52 %1,52 %  
možná částečně, spíše ne11,52 %1,52 %  
doufám že ano a půjdou dělat něco užitečného11,52 %1,52 %  
to je individualní11,52 %1,52 %  
ano i ne, záleží o koho se jedná11,52 %1,52 %  
nelze jednoznačně říci bez řádného rozboru11,52 %1,52 %  

Graf

6. Jak výrazné dopady bude mít podle Vás snižování platů ve státním sektoru na životní úroveň jejich zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- dopady to budou velké - bude následovat odchod lidí do soukromé sféry, protože tam budou výrazně větší peníze

...

asi takové, jako měla krize vliv na zaměstnance soukromého sektoru. Až na to, že stát těžko zkrachuje, tak se alespoň zaměstnanci státního sektoru nemusí tolik bát o místo.

Budou muset snížit případně omezit své volnostní aktivity, případně omezit dovolené v zahraničí, nebo v některých sociálně slabších rodinách i v tuzemsku

Budou víc naštvaný a jejich přístup ke klientům bude více negativní.

Co to je "životní úroveň"? Pro poslance je přece jiná než pro dělníka na železnici. Jiná je pro doktora než pro sekretářku státní firmy na okresním městě, apod. Tedy, Vaše otázka je značně demagogická a samolibá - neřeší výše zmiňovaný problém. Vaše otázky jsou stejné jako ve sdělovacích prostředcích - místo, aby se kladly otázky vedoucí k cíli, předkládáte "řečnické" otázky, které vyvolávají emoce.

Hold se nepojede na dovolenou.

Jelikož již v současné době nepatří platy státních zaměstnanců k těm nejvyšším, může být dopad poměrně značný, neboť spousta těchto zaměstnanců pobírá nižší než průměrný plat. Tím by se mohla zvětšit propast mezi chudými a bohatými, což pro stát nikdy není moc pozivitní trend.

katastrofické, již před snižováním nebyli dobře placeni

minimální,vše se dá doladit odměnami nebo jinou formou- ošatné,nebo jak se to správně nazývá,apod.Něcvo se určitě najde,jak jim snížení vynahradit.

mírný dopad zejména v single domácnostech a domácnostech kde oba pracují ve státní sféře, životní úroveň nijak nepoklesne... ale ke snížení výdajů budou muset tito lidé přistoupit, nejhorší to je pro ty, co mají nabrané např hypotéky na bydlení

myslím si, že nebudou mít o tolik méně, aby to výrazně snížilo jejich životní úroveň

na normalni radove uredniky to bude mit stejny vliv jako snizeni platu ve sfere soukrome, v tom neni zadny rozdil tunelari, namestci, reditele a jini velci mocipani to vubec nepociti, protoze si vycaruji penize v sede ekonomice

naprosto stejné jako u pracujících v nestátním sektoru

Například zaměstnanci sociálních služeb jsou už teď na tom dost mizerně, co se týče platového ohodnocení. Rozhodně bych ubrala učitelům, policistům. Hasičům, ne, ti musí dělat všechno.

ne zasadni

nebudou mít peníze, budou se zadlužovat, budou méně nakupovat, zpomalí ekonomiku

nedovedu posoudit

Nechuť chodit do práce

Někteří by mohli mít teoreticky dost nahrabáno, takže se jejich životní úroveň nijak nezmění. Ti průměrní mohou přejít do jiné příležitosti, takže se jejich životní úroveň taky nemusí změnit.

nevím

Nevím, nejsem státní zaměstnanec a nemohu to pousoudit.

Nevim, to je spíš individuální.

nevýrazné

nevýrazné, snížení nebude velké

nijak podstatnou, ani to nijak moc nepoznají, stačí když nebudou plýtvat, utrácet za zbytečnosti a začnou se chovat hospodárně

Nijak zvláš´t.

nižší nákupní síla, levnější dovolená, ekonomický propad

nutnost nakupovani pouze zakladnich potravin, nizsi uroven vzdelani deti a bydleni

omezovani ve vsech sferach

Platy se snižovali o 10% životní úroveň klesne stejně.

radikální

snížení životní úrovně

středně

středně výrazné

tak jako všude, někteří lidé budou muset hledat práci v soukromém sektoru a není zaručené, že v něm dostanou adekvátní pracovní ohodnocení jako ve veřejném.

Tak výrazné, jak výrazné bude snížení platů oproti deflaci/inflaci

Ti schopni odejdou do soukrome sfery, takze jejich zivotni uroven neklesne. Ti mene schopni, kteri zustanou se budou muset vice uskromnit a jejich zivotni uroven se pravdepodobne snizi

to je individuální v závislosti na dlaších faktorech (jak velké snížení?..,jejich zadluženost...)

to je individuální, pro člověka s trochou inteligence a cílevědomosti je práce všude dost.

To je velmi individuální.

u běžných zaměstnanců, kteří mají základní plat podle tabulek bez osobního ohodnocení a jakýchkoli odměn, který mnohdy ani neodpovídá jejich dosaženému vzdělání, bude mít snížení platů za následek i snížení jejich životní úrovně

u nižších úředníků velké, u top úředníků nulové

Určitě si nemůžou dovolit tolik co dříve. Sníží se jim rodinný rozpočet.

Už takhle pracují s nechutí, když jim vezmeeme peníze, bude to ještě horší. Nezájem řešit důležité věci, nezájem pracovat více

velikou, jelikož jsem vedoucí a mám nastarosti hodně věcí, za které dostávám příplatky (které teď ovšem dostávat nebudu, ale práce mi zůsatane) dělá mi snížení více než 3000 Kč za měsíc, a vláda na mě užetří cca 1600 za měsíc, hodně mích podřízených nemělo ani před snížením průměrnou mzdu, natož po snížení

vélké dopady

velké dopady

velmi

Většina zam. ve státní správě si nemůže k platu přivydělávat, jsou odkázáni pouze na tento příjem a nemohou snižování platů v rodinném rozpočtu vybalancovat jinak.

výrazné

výrazné - problém vyžít s platem

vysoky

Vzhledem k tomu, že již dnes berou průměrní, řadový zaměstnanci ve státním sektoru výrazně podprůměrné platy a rozhodně za bydlení, jídlo a služby neplatí podprůměrné ceny, bude mít snižování jejich mezd na jejich životní úroveň zásadní dopad.

záleží na rodinné situaci, pokud jsou ve státní správě oba živitelé, dojde k omezování nadstandardních výdajů např. sport, kultura, odkládání koupě předmětů dlouhodobé spotřeby

Záleží na situaci v rodině. Pokud je státní zaměstnanec matka samoživitelka, či rodina s hypotékou, tak snížení příjmu citelně pocítí. Pokud je to klasická rodina či single, tak dopad bude nižší

záleží na tom jak ji kdo má nastavenu je to případ od případu někdo dokonce si životní úroveň zvýší přestane pít a kouřit ušetří tím i na zdravotní péči

záleží na tom, jak hodně se jim platy sníží

Záleží na tom, jak výrazné snižování platů bude a jakou část "rodinného rozpočtu" tvoří tento "snížený plat".

Záleží o koho se jedná. Na nižších pozicích už před snižováním nevydělávali hodně peněz. Pokud žije člověk sám, může to mít výrazný dopad.

zas tak velké ne

zhorší sa kvalita ich práce, nebudú toľko odvádzať a takisto klesne lajalita voči štátu, keďže ich platí.. životná úroven? ked májú menší príjem, rozhodne sa začnú uskromnovať na veciach, ktoré su pre nich najmenej potrebne, čiže sa obmedzi napríklad kultúrny život (divadlo, alebo len káblovka), obmedzí sa spspotreba vo všetkom, od palív až po spotreba jedla na hlavu

Zhorší se jejich schopnost splácet hypotéky, půjčky apod.

žádné

žádné

žádnou, navýší se jim osobní hodnoceni

7. Myslíte si, že prostředky, které vláda ušetří na platech zaměstnanců státního sektoru, vyrovnají státní rozpočet do roku 2016, jak má ČR v plánu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5786,36 %86,36 %  
Nejsem si jistá, ale je dobré se o to aspoň pokusi11,52 %1,52 %  
je to jedno z mnoha opatření11,52 %1,52 %  
ne, výdaje státu jsou stále příliš vysoké11,52 %1,52 %  
nevím.11,52 %1,52 %  
Musí se šetřit všude a všichni, tohle nás nespasí.11,52 %1,52 %  
možná ano, možná ne, rozhodně ho ale sníží11,52 %1,52 %  
Ne, ale s něčím se začít musí...11,52 %1,52 %  
ne, je to málo, potřebujeme snížit výdaje výrazně11,52 %1,52 %  
je to možné, tak na 70%11,52 %1,52 %  

Graf

8. Souhlasíte s odboráři, kteří považují snižování platů za šikanující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3248,48 %48,48 %  
ano2842,42 %42,42 %  
spis ano, nebot existuji mnohe vyjimky11,52 %1,52 %  
Možná, v rámci možností11,52 %1,52 %  
v této situsci to nelze řešit jinak11,52 %1,52 %  
nic11,52 %1,52 %  
záleží na pracvoní vytíženosti11,52 %1,52 %  
znehodnocení práce a vědomostí, 50% zaměstnanců s 11,52 %1,52 %  

Graf

9. Myslíte si, že vláda vynakládá výdaje ze státního rozpočtu účelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2639,39 %39,39 %  
spíše ne2334,85 %34,85 %  
spíše ano1218,18 %18,18 %  
ano naprosto23,03 %3,03 %  
tato vláda se snaží11,52 %1,52 %  
Některé ano, ale těch které ne, je alarm. množství11,52 %1,52 %  
Zakázky jsou účelně předražené ! Takže ne.11,52 %1,52 %  

Graf

10. Kde jinde by mohla vláda ušetřit a tím snížit výdaje státního rozpočtu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- téměř všude

...

centrální nákupy léčiv a jiných zdrav. zařízení, zrušení zahraničních misí, nepřizpůsobyví lidé NE soc. dávky, důrazné NE daňovým prázdninám, konec všech zelených dotací,vystoupit z Nato a EU!

dávat peníze účelně

Docela slušný seznam je na http://www.svobodni.cz/snizte-schodek-statniho-rozpoctu/ Mě po vyplnění vyšel přebytek +114 miliard ročně.

ferovym vyberem statnich zakazek - vyberem bez korupce. Snizenim realizace mnohych nesmyslnych statnich zakazek apod.

Chovat se hospodárně, urychlist soudní řízení, zlepšit vymahatelnost práva, výběr daní a poplatků, ve věznicích zavést nucené práce, snížit byrokracii a redukovat počet úředníků

Chybí vize. Je potřeba nabídnout lidem práci, vymyslet zaměstnanost a ne ji ničit - například zemědělství. Určitě je cesta v rozumné opozici vůči návrhům Evropské unie a ne plošné demagogické přesvědčování, jaké výhody z EU máme. Ano, výhodou jsou dotace, ale za jakou cenu? Za cenu snižování státního dluhu? To je přeco absurdní! Na více možností nemám čas - opět to chce anylýzu, ne tak "sypat z rukávu" nápady jako naši poslanci - jaké pak můžeme mít zákony?

mandatorní výdaje

Měl by dobře fungovat kontrolní úřad. Také by měla být větší konkurence firem, protože zakázky jsou strašně moc předražené ! To dělají schválně, aby si nahrabali kapsy. Člověk si dokáže logicky spočítat kolik kde bylo práce a materiálu, tak proč je to všechno tak nadhodnocené ? Protože ze státní kasy se dobře rozdává . Měla by být přísnější kontrola i antimonopolního úřadu.

mohla by ušetřit na sociálních dávkách

na daňových výnimkach, na vládnych výdajoch

na nesmyslných zakázkách...

Na politicích

Na snížení cen státních zakázek pro soukromé firmy.

na sobě

Na sociálním parazitismu. Snížit socicální dávky dávky.

Na státních zakázkách, na armádě.

na svých platech

na veřejných zakázkách - dochází k jednoznačnému plýtvání

např. ve vojenské sféře (k čemu nám jsou zápalné šňury na 40 let s životností 4 roky),

nepředražovat stavby, kontrolovat položky, kolik co stojí v reálu.

Nevím

nevím

nevím

osekat zamestnanecke vyhody napr. clenu parlamentu. neumerne levne stravovani v radu par desetikorun pri desetitisicovych platech je pro me nepochopitelne, jizdne zdarma a miliony prispevku na dopravu aj veci

pečlivou kontrolou tržní ceny ve výběrových řízeních (vše je předražené), omezení výhod zájmových skupin (např nedaněné bonusy pro řidiče...všem ostatním se daní), snížení dotací pro zemědělce - malé podniky padnou / velké přežijí

platy politiků atd

Politika, veřejné zakázky

Prakticky všude

premrstne platy a vyhody politiku

Proč jenom šetřit? Co se třeba taky zamyslet nad tím, kde získat další zdroje nebo zefektivnit ty stávající. Co třeba přestat s privatizací státního majetku, dokud státu alespoň nějaký ještě zbyl. Co třeba začít podporovat české zemědělce, abychom nemuseli všechno dovážet a stát mohl do budoucna mít také něco z jejich daní. Co třeba zase zavést spravedlivou progresivní daň atd. atd.atd.

Prodej státního majetku, svýšení daní.

pruhlednost zakazek a omezeni korupcniho prostredi, vynechani mene dulezitych projektu

předražené státní zakázky, důsledné postihy daňových úniků, řádné právní prostředí

předražené zakázky, korupce

Přehodnocením celkové politiky, například v sektoru armády, zemědělství, zdravotnictví, sociální politiky atd.

Přísnou kontrolou státní správy, veřejných zakázek...

reforma důchodová, lepší využití peněz na věci potřebné, než nakupování výbavy pro armádu atp.

snížení nadstandardních příjmu ústavních činitelů, snížení výdajů na armádu, na velké investiční akce (respektive lepší plánování těchto výdajů a přehlednější výběrová řízení)

Snížení platů politiků

snížení sociálních dávek, penzijní reforma

snížit dávky národnostním menšinám, např. Rómům, vzhledem k vysokým sociálním dávkám nemají potřebu pracovat

snížit platy politiků

sociální dávky snížení výdajů jednotlivých úředníků na minesterstvu průhledné státní zakázky

sociální dávky

sociální politika

statni maturity

tak trochu se opakuje otázka č. 3. zrušit senát, zrušit armádu

třeba na sobě

u romských občanů, roztříděním obyvatel zapsaných na úřadu práce-neúčelné využití, dále např. snížením odměn ministerským úředníkům,zefektivnění výběrového řízení na státních zakázkách apod.

Určitě na ostatních nákladech.

V každém resortu určitě lze ušetřit,protože kdyby se takto choval soukromník,tak už by dávno zkracochoval.Lze hospodařit s penězi,které nemám??????Těžko.

v rezortu obrany

ve vládě

vhodným a odborným rozdělením prostředků a snížením platů a výdajů poslanců

viz. odpoved vyse

viz. otázka 3

vláda by měla začít šetřit u sebe

volby, politycke vyhody (napr. mestska doprava zdarma kdyz maji ridice a auta) nakup levnejsich vozidel, levnejsi cestovani, meli by se uskromnit, vysoke politicke duchody a sidla

všichni to víme jen vláda ne proto jim nebudu radit

všude

zahraniční "služební" cesty politiků, nerozvážné nákupy státního vybavení

zprůhlednit veřejné zakázky redukovat min. obrany

zrušit dotace do zemědělství, do biopaliv a obnovitelných energií, vystoupit z EU, zrušit investiční pobídky, zrušit sčítání lidu, snížit počet státních úřadů a úřeníků, omezit sociální dávky a podpory, co nejrychleji splatit státní dluh (i za cenu dočasného zastavení státních investic do infrastruktury), privatizovat zbývající státní podniky, omezit výdaje na vysoké školy (a nahradit to zavedením školného),....

Zvýšit daně, jednotná sazba DPH, odstranit daňové úlevy pro velké firmy

11. Myslíte si, že je možné splnit cíl EU, že bude ČR do roku 2016 operovat s vyrovnaným státním rozpočtem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4568,18 %68,18 %  
ano1015,15 %15,15 %  
nevím23,03 %3,03 %  
ano, pokud jeste petkrat nepridame lekarum11,52 %1,52 %  
Pokuď budou vládnout politici, tak ne.11,52 %1,52 %  
technicky možné to je, politický zájem to není11,52 %1,52 %  
možné je vše11,52 %1,52 %  
Za současného přístupu našich mocipánů NE.11,52 %1,52 %  
se současnou socialistickou vládou ne11,52 %1,52 %  
nic11,52 %1,52 %  
Tak daleko nikdo nevidí.11,52 %1,52 %  
záleží na politicích a vládách, které zde budou do11,52 %1,52 %  

Graf

12. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4365,15 %65,15 %  
muž2334,85 %34,85 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251218,18 %18,18 %  
241116,67 %16,67 %  
2357,58 %7,58 %  
2634,55 %4,55 %  
3134,55 %4,55 %  
2234,55 %4,55 %  
3434,55 %4,55 %  
2823,03 %3,03 %  
4023,03 %3,03 %  
5323,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi 50
54
44
51
32
35
20
45
27
66
52
58
21
37
33
29
2030,3 %30,3 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.2
Minimum:22
Maximum:54
Variační rozpětí:32
Rozptyl:98.37
Směrodatná odchylka:9.92
Medián:25.5
Modus:25

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Souhlasíte s odboráři, kteří považují snižování platů za šikanující?

  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Považujete snižování platů ve státním sektoru za vhodné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete ve veřejném nebo v soukromém sektoru?

2. Považujete snižování platů ve státním sektoru za vhodné?

4. Je lepší snížit plošně všem zaměstnancům platy, nebo by bylo lepší snižování stavů ve státní sféře?

5. Myslíte si, že bude mít snižování platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě vliv na jejich životní úroveň?

7. Myslíte si, že prostředky, které vláda ušetří na platech zaměstnanců státního sektoru, vyrovnají státní rozpočet do roku 2016, jak má ČR v plánu?

8. Souhlasíte s odboráři, kteří považují snižování platů za šikanující?

9. Myslíte si, že vláda vynakládá výdaje ze státního rozpočtu účelně?

11. Myslíte si, že je možné splnit cíl EU, že bude ČR do roku 2016 operovat s vyrovnaným státním rozpočtem?

12. Jste muž nebo žena?

13. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete ve veřejném nebo v soukromém sektoru?

2. Považujete snižování platů ve státním sektoru za vhodné?

4. Je lepší snížit plošně všem zaměstnancům platy, nebo by bylo lepší snižování stavů ve státní sféře?

5. Myslíte si, že bude mít snižování platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě vliv na jejich životní úroveň?

7. Myslíte si, že prostředky, které vláda ušetří na platech zaměstnanců státního sektoru, vyrovnají státní rozpočet do roku 2016, jak má ČR v plánu?

8. Souhlasíte s odboráři, kteří považují snižování platů za šikanující?

9. Myslíte si, že vláda vynakládá výdaje ze státního rozpočtu účelně?

11. Myslíte si, že je možné splnit cíl EU, že bude ČR do roku 2016 operovat s vyrovnaným státním rozpočtem?

12. Jste muž nebo žena?

13. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Justianová, L.Ekonomické dopady snižování platů zaměstnanců ve státní sféře (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ekonomicke-dopady-snizovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.