Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekonomické násilí, dobré mravy, veřejný zájem, občanská statečnost

Ekonomické násilí, dobré mravy, veřejný zájem, občanská statečnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Novotný
Šetření:03. 02. 2014 - 09. 02. 2014
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.23:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je zaměřen na vnímání problematiky spojené s pojmy ekonomické násilí, dobré mravy, veřejný zájem a občanská statečnost. Dotazník je součástí výzkumu DP, který má prověřit určité souvislosti, které je možno mezi těmito pojmy shledat. Ambicí tohoto dotazníku je prověřit platnost řady hypotéz. Obecně lze konstatovat, že tyto hypotézy předpokládají souvislosti mezi Ekonomickým násilím a značně zrelativizovanými mravními normami. Dále je též ambicí zjistit nejpodstatnější atributy, které se ve vnímání veřejnosti pojí s pojmem dobré mravy. Též prověřit zda existuje nějaká konsensuální a konkrétní představa o tom, co je veřejný zájem a také, co znamená občanská statečnost.

Motivací pro zpracování téma, které obsahuje problematiku výše zmíněných pojmů, je především autorův pocit, že tyto pojmy, ačkoliv jsou četně užívány, postrádají v mínění většiny lidí jasně profilovaný význam. V této práci by tedy měly být sesbírány nejpodstatnější atributy významu, který je jim alespoň částečně přikládán. Autor je přesvědčen, že právě témata spojená s: etikou v podnikání, určením a prosazováním veřejných zájmů, občanskou statečností, násilím a způsoby psychologické manipulace, jsou a v blízké budoucnosti nadále budou ve společnosti velmi akcentována. Ovšem před vznikem detailnějších výzkumů či zahájením širších společenských diskurzů, je dobré alespoň rámcově podobně chápat a rozumět podstatným pojmům. Jinak by to celé opět připomínalo rozhovor velmi hloupého s absolutně hluchým. Dále je také autorovým motivem odhalit různé myšlenkové tendence a pokusit se zjistit zda již nyní v rámci těchto témat existuje nějaká čitelná názorová dichotomie či více skupinové názorové vymezení.          

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3056,6 %55,56 %  
Muž2343,4 %42,59 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-262954,72 %53,7 %  
26-652445,28 %44,44 %  

Graf

3. Jaké je vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1426,42 %25,93 %  
nezaměstnaná23,77 %3,7 %  
nezaměstnaný23,77 %3,7 %  
OSVČ23,77 %3,7 %  
vychovatelka11,89 %1,85 %  
střední management11,89 %1,85 %  
housewife/studentka11,89 %1,85 %  
Student UHK11,89 %1,85 %  
projektant11,89 %1,85 %  
Učitel SŠ11,89 %1,85 %  
ostatní odpovědi řidič- operátor filmove techniky
učitelka na ZŠ
Student / brigádník v administrativě
V současné době ve stavu nezaměstnaný
Podnikatel
SW Architekt
Grafik, webdesigner
studentka
Pečující osoba v dětské skupině MPSV
sociální pracovník
ve starobním důchodu
servírka v hotelu
Všeobecná sestra
referent
Architekt
architektka
Nyni zena v domacnosti, jinak financni poradce
Výrobní plánovač
instruktorka
kancelářská krysa
podnikatel v doprave
Policie
študent
překladatelka
Student SŠLVT
učitelka
VŠ pedagog
2750,94 %50 % 

Graf

4. Pokuste se prosím stručně popsat, jak si vykládáte pojem dobré mravy a které mravní normy jsou pro vás ty nejpodstatnější:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- moje svoboda končí tam kde začíná svoboda druhého; slušnost; dodržování společenských pravidel soužití - poctivost, věrnost

"slušný" člověk, čestný, pravdomluvný, zdvořilý, souhrn všech "kladných" a obecně kladně přijímaných vlastností

Ako dobré mravy chápem správať sa k sebe navzájom úctivo a s pokorou. Správať sa k druhému tak, ako chcem, aby sa druhý správal ku mne. Navzájom si pomáhať.

čestné, férové jednání empatie

čestnost

Čestnost, upřímnost, spolehlivost a logické uvažování.

Dobré chování ve společnosti, ochota, pravdomluvnost

Dobre mravy - nedelej jinym to co nechces aby delali tobe. Nejpodstatnejsi - spravodlivost

Dobré mravy - společensky přijatelné chování (jednání) Mravní normy - dostání slibu, pravdomluvnost

dobré mravy = dobré vychování, pustit staršího sednout v MHD, zdravit, děkovat, prosit

Dobre mravy = obecne kladne vnimany soubor pravidel chovani jedince ve spolecnosti definovany vetsinovou spolecnosti. Neobtezovat okoli (svoboda konci tam kde zacina svoboda toho druheho)

Dobre mravy jsou podle meho nazoru moralni a eticke zasady jedincu kteri tvori urcitou spolesnost, nejpodstatnejsi pokladam dobre svedomi ktere ovlivnuje chovani / rozhodovani jedincu kteri maji vliv na vetsinu spolecnosti "dobre svedomi" nas nabada ke konani veci dobrych = etickych a moralnich ktere prispivaji k dobru spolecnosti jako celku kdyby kazdy jedinec jednal podle sveho nejlepsiho svedomi msylim si, ze by kazda spolecnost musela prosperovat

Dobré mravy jsou pro mě slušné chování k ostatním lidem. Nejpodstatnější je pro mě když člověk nelže.

Dobré mravy jsou způsoby chování, etická pravidla, přijímané většinovou částí společnosti jako normativní. Nejpodstatnější mravní normou je pro mě obecná snaha nejednat na úkor jiných lidí.

dodrzovani krestanskeho desatera a hlavne nelhat

etické normy, které se odvíjí na lidstvu. Nejpodstatnější jsou pro mě mravní o smysli jednání.

Je to právní pojem. Vyjadřuje správné chování vůči společnosti, je to souhrn norem a etických souvislostí, vyjadřují určitou historickou stabilitu.

Je to určitý způsob chování, týká se tedy etiky. Tento pojem bývá obvykle používán v oblasti práva. Mravní normy, které uznávám jsou např. slušnost, poctivost,..........

Jeden z nejpodstatnějších dobrých mravů je pro mě uznání autority rodiče a pedagoga a pak i obecně slušné vystupování před staršími.

Jisté zásady lidského chování. pravdomluvnost, neúplatnost, spravedlnost

křesťanské zásady a některé kulturní zvyklosti

Morálka, etika, vychování

mravy sexuální pak třeba lichváři, jednání s druhými atd.

neškodit ostatním lidem

Pod pojmem dobré mravy si představím seriózní a slušné chování (ne podlé, falešné, zlé, arogantní a vypočítavé), základní vychování v podobě "umění" pozdravit, poprosit a poděkovat.

Podle judikatury.

především lidskost, ústava

Slušné chvování a vzájemný respekt. Tolerance, respektování a odlišnosti názorů a životních priorit.

slušnost, upřímnost

Stručně: nedělej druhým to, co nechceš aby dělali oni tobě. -nelhat -nekrást -dodržet dané slovo

Takové jednání, které jedinec žijící ve společnosti vnímá jako vhodné, očekává se od něj, je to prostě dobrým zvykem, aby to tak bylo. Nelži, drž své slovo a pomáhej druhým.

Určité etické zásady, kterými by se měla řídit společnost

V každé společnosti jsou různé mravy. Pod pojmem dobré mravy si lze tedy představit v každé společnosti něco jiného. Mez mé nejpodstatnější mravní normy patří slušné chování a poctivost.

V zásadě platí, že svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného.

všeobecně slušnost, chovat se ohleduplně, nemyslet jen na sebe a pomáhat těm, co si to zaslouží

Všeobecné zásady slušného chování postavené na svobodě jednotlivce

Zásady, v chování člověka. Pravdomluvnost, čestnost.

Žít tak, abych neomezovala svobodu jiných lidí a z toho plyne zbytek - nepodávat nepravdivé informace, nekrást, nezabíjet, ale i nepředbíhat ve frontách... nic nového Když se to ale nenaučíte v útlém věku v rodině, žádné mravní nebo etické kodexy apod. nic nevyřeší.

5. Myslíte si, že se mravní normy v současnosti čím dál více relativizují? Tedy, že ztrácejí svá pevná opodstatnění a každý si je vykládá stále více po svém.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Spíše Anootázka č. 6, Nevímotázka č. 7, Spíše Neotázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ano3157,41 %57,41 %  
Ano1425,93 %25,93 %  
Spíše Ne611,11 %11,11 %  
Nevím35,56 %5,56 %  

Graf

6. Je pro vás toto relativizování mravních norem jevem pozitivním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ne2145,65 %38,89 %  
Ne1532,61 %27,78 %  
Spíše Ano613,04 %11,11 %  
Nevím36,52 %5,56 %  
Ano12,17 %1,85 %  

Graf

7. Cítíte se být ohroženi tzv. „ekonomickým násilím“?

Pojem ekonomické násilí chápejte, jako nemorální způsob získávání majetku, který využívá jako prostředek svého naplnění fyzické násilí, psychický nátlak či zneužití svěřené moci. Například moci politické či postavení ve veřejné správě nebo soukromém podniku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Spíše Anootázka č. 8, Nevímotázka č. 9, Spíše Neotázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ne2037,04 %37,04 %  
Ano1731,48 %31,48 %  
Spíše Ano1018,52 %18,52 %  
Ne47,41 %7,41 %  
Nevím35,56 %5,56 %  

Graf

8. Co konkrétního si nejvíce s touto hrozbou spojujete? Pokud jste již někdy byl/a obětí, přihlížejícím či snad dokonce pachatelem nějakého činu nebo dlouhodobé činnosti, která by se dle vašeho mínění pojmem ekonomické násilí dala označit, zkuste ji prosím stručně popsat.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-Největší hrozba je podle mého mínění zneužívání jaké koli moci a zejména moci politické. -Nadřízená osoba používala ke své moci zcela směle: "Takhle to uděláš! Pokud ne, je na tvé místo dostatek zájemců."

Bohužel jsme patřili mezi oběti psychického nátlaku k podpisu "dobrovolného" zaplacení částky za rezervaci dovolené na 10 let. Vše spočívalo v nalákání lidí slíbenou výhrou, ale podmínka jejího získání bylo upsat se a předzaplatit si jakousi rezervaci na stejné místo. Částka byla nesmyslná a hodně vysoká. Vše probíhalo pod silným nátlakem a psychickým vydíráním. Na štěstí se nám podařilo (po několika hodinách pod slibem donesení částky) utéct. Bohužel nachytaných lidí nebylo málo :(.

dedictvi, 6 deti bylo nuceno pod psychickym natlakem, pomluvamy, vyhruzkami apod. nuceno prepsat sve casti domu na jejich blaznivou sestru...tim vyhruzky ovsem neskoncily

dosavadni politiku naseho statu,beztrestne rozkradani a tim spojene vlastni obohacovani

exekuce ,vydírání ,

korupce především, dále různé podvody ekonomické povahy

lidé se honí jen za penězi a na klavitní lidské vztahy není čas

nedostatek financí na základní životní potřeby

Neúcta člověka k člověku , vypočítavost a obohacování se na úkor druhých.

nevím, zda to nebude spíše jen zneužití tísně a bezmoci, ale asi bych tam zařadila pochybné společnosti nabízející výhodné nádobí, zájezdy apod. seniorům, když se jim něco nelíbí, zvyšují psychický tlak, mobilní operátoři nabízející mobil a sim zdarma za podpis smlouvy na Hlavním nádraží mezi bezdomovci, nebankovní sektory nabízející za neuvěřitelné poplatky spojené s vedením karty, kterou člověk ani nemusí aktivovat lidem, kteří sice jsou odpovědni k právním úkonům, ale očividně plně nerozumí podmínkám nebo jsou ve velice tíživé situaci, opatrovníci (rodinní příslušníci) nevhodně manipulující se svěřenými financemi a statky, ...apod apod apod...možná ještě politici a státní složky, přiživující se na různých odměnách (hasiči dostanou za práci na povodních 500 000 na odměny pro útvar, nahoře si to rozeberou v kanceláři a těm, co opravdu hlídkovali u vody 24 hodin dají 1000,-) na zakázkách, dohazování si výhodných kševtů za odměnu bokem, ale to není jen v politice a u státních zaměstnanců…

podomní prodej zboží a služeb dealeary

Politický systém směřující k socialismu až komunismu

Psychický nátlak ve formě neustálého nabízení a nucení ekonomických služeb

Stát od nás bere daně, ty dát musíme po hrozbou trestu, pokud se ale ocitneme v nouzi, mnohdy nejsme státem podpořeni. Dále jsou stanoveni exekutoři, kteří si můžou prakticky volně účtovat náklady, které exekuci s pár drobných nasměrují do sebrání mnoha tisíc.

tržně monopolní postavení

užera - nadmiru velkej zisk ziskanej nemaorlane, zneuzitim zle situace druhe strany

v teto hrozbe vidim ovlivnovani spolecnosti mediema jako je televise, radio, internet. tyto media posilaji poselstvi do lidskych mozku upravene tak, aby urcity jedinec jednal podle instrukci urcitych politickych vlivu a ne podle sveho svedomi

Vybírání poplatků, daní a následné rozkrádání politiky a jejich spřízněnými firmami.

zejména korupční a mocenské chování politiků, pak i případy popsané v dalším bodě

Znárodnění, podomní prodejci, "výhodné" půjčky

zneužití svěřené moci u politiků a nabývání jejich majetku....nebudu vypisovat, bylo by to na dlouho

9. Které podnikatelské aktivity, se dle vašeho mínění nejvíce pohybují na hraně či dokonce za hranou meze, kde se již jedná o ekonomické násilí?

Zkuste uvést alespoň 3. takovéto aktivity:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-výroba a prodej zcela zdraví škodlivých potravin -zneužívání neinformovanosti lidí v lékárenském i zdravotním prostředí, které se stává byznysem -veškerý byznys bezohledně drtící životní prostředí

"výherní" automaty, jakékoli podnikání závislé na získávání veřejných zakázek, bohužel i finanční poradenství, podomní prodejci se zázračným prostředkem za desetitisíce... zeptejte se důchodců, kolik a jakých lidí každý den musejí odhazovat od dveří...

Akce pro seniory - zájezd a pak jim tam vnutí předražené zboží Podomní prodejci Telefonické nabízení produktů

banky

Developing

exekuce,lichva

exekutoři, právníci, finanční poradci

Finanční služby

Firmy na vymáhání dluhů?

Fúze a akvizice

jako ekonomické násilí mě příjdou ti podnikatelé, kteří chodí po bytech a vnucují lidem jakékoli věci a nebo smlouvy např. s uzavíráním pojistek, a také reklamní agentury, které lákají lidi na různé zboží

korupční jednání, podvody, a obecně tresná činnost související s prodejem drog a prostitucí

lichva některý hazard prodej nevhodných věcí dětem tj. alkohol, drogy, zbraně, nekvalitní či předražené výrobky, atd. některé předváděcí akce

lichváři - různé půjčky , exekutoři

lobbing

lobovani ve prospech svzch zajmu, podomni prodej, zajezdni reklamni akce pro prevazne duchodce

Nabídkové prodejní akce pro seniory, developerská spekulace s pozemky, snadno dostupné půjčky s vysokými úroky a jejich propagace

nevice to vidim u obchodnich zastupcu kteri primo natlacuji urcite jedince/ jejich objeti do rozhodnuti ktere by si tento urcity clovek, nebyt ovlivnen, nerozhodl podstoupit (financni trh, prodej urcitych spotrebicu, vyrobku, atd.)

Oblast prodeje různých doplňků stravy, prodej elektřiny a plynu, prodej elektronických hraček pro děti.

Podomní prodejci, předváděcí akce pro seniory, nabídky rychlých půjček v bankomatech na 2 sisknutí tlačítka

podplácení, vyhrožování

politika, církevní restituce

především podnikání založené na zneužívání oslabených členů společnosti: sklon k závislostem, senioři, nemocní

Předváděcí akce pro důchodce, lichva, braní výpalného.

Předváděcí akce, některé nadace, podmanivá reklama ,politické strany, lobbismus.

půjčky a lichva, obchod s bílým masem, politika

půjčky, prodej předraženého zboží důchodcům

statni zakazky

stavebnictví, prodej aut, některé finanční služby (HomeCredit apod.) - je obtížné říci ne (člověk je pod tlakem)

Střed zájmů firem a jejich majitelů/ředitelů

šmejdi pôžičky na počkanie vysoké úroky

vnucování služeb v bankách předváděcí akce na domácí zboží klamání spotřebitele v obchodech

Vykořisťování a nátlak na důchodce při reklamních prodejích.

zaměstnání na černo, předražené exekuce majetku, předražené veřejné zakázky

10. Ztotožnili byste se s tvrzením ekonoma Gerharda Ditze, že současný kapitalismus již není toliko řízen tzv. „neviditelnou rukou trhu“, fungující na bázi spotřebitelova racionálního úsudku o tom, co skutečně potřebuje a že místo ní trh nyní ovládají obchodníci se znalostí reklamních a psychologických nástrojů, kteří spotřebitelům demagogickým způsobem, skrze nejrůznější druhy všudypřítomné reklamy, intuitivně vnucují představu o tom, co mají chtít nebo bezpodmínečně musí mít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Spíše Anootázka č. 11, Nevímotázka č. 12, Spíše Neotázka č. 12, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3564,81 %64,81 %  
Spíše Ano1324,07 %24,07 %  
Nevím35,56 %5,56 %  
Spíše Ne23,7 %3,7 %  
Ne11,85 %1,85 %  

Graf

11. Ztotožnil/a byste se s názorem, že právě změna v charakteru chování spotřebitele, který je nyní více ovlivněn reklamou a touhou či snad nutností ztotožnit se s módními trendy současné západní kultury, je jednou z podstatných příčin velkého zadlužení mnoha domácností v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2450 %44,44 %  
Spíše Ano1531,25 %27,78 %  
Spíše Ne510,42 %9,26 %  
Ne48,33 %7,41 %  

Graf

12. Souhlasíte s názorem, že dobré etické chování v rámci podnikání je lepší dlouhodobou perspektivou k výdělku, než neetické, nátlakové či násilné praktiky, korupce, podvody a klientelismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3157,41 %57,41 %  
Spíše Ano1120,37 %20,37 %  
Spíše Ne611,11 %11,11 %  
Nevím59,26 %9,26 %  
Ne11,85 %1,85 %  

Graf

13. Myslíte si, že existuje něco jako „veřejný zájem“?

Pojem veřejný zájem chápejte jako určitý záměr či stav, na jehož prosazení nebo udržení se nejenom shodnou, ale vyloženě ho chtějí všichni, kterých se nějak dotýká či se má potencionálně dotknout. Aby se dalo mluvit o veřejném zájmu nutné je, aby nebyl vystaven téměř žádné kontroverzi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Spíše Anootázka č. 14, Nevímotázka č. 15, Spíše Neotázka č. 15, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2138,89 %38,89 %  
Spíše Ano1425,93 %25,93 %  
Nevím814,81 %14,81 %  
Spíše Ne814,81 %14,81 %  
Ne35,56 %5,56 %  

Graf

14. Zkuste prosím uvést, co si myslíte, že by mělo být tím úplně nejpodstatnějším veřejným zájmem: a) na celosvětové úrovni, b) na úrovni ČR.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a.) ekologicke, udrzatelne hospodareni se zdroji zeme b.) odstraneni korupce a rovne pravo pro vsechny.

A) dostupnost zdravotnictví B) zdraví obyvatelstva - zaměření na prevenci

a) i b) dodržování lidských práv a svobod

a) mír b) pomoc lidem v bídě

a) sociální, ekologická a právní situace, ochrana slabších ve společnosti tj. dětí, handikapovaných a seniorů, nezaměstnaných, sociálně slabých, dále mír a demokracie b) sociální, ekologická a právní situace, ochrana slabších ve společnosti tj. dětí, handikapovaných a seniorů, nezaměstnaných, sociálně slabých

a) svoboda b) dobre fungujici stat (vyrovnany rozpocet, nepredrazene zakazky i odborne zdatne a prijeme osoby na prepazkach uradu)

a) udržení světa bez válek b) uspokojitelná životní úroveň všech lidí - mít práci, kde bydlet

a)=b) Péče o městské prostředí. Ochrana krajiny a volné půdy. Hospodaření s vodou.

aby se neplytvalo prirodnimi zdroji a lidi nebyli nuceni do rozhodnuti ktera prospivaji jen urcitym jedincum kteri jsou u moci a maji zajem se pouze obohacovat na ukor druhych

Dobré fungovaní zdravotnictví a kvalitní vzdělání.

ekologie, mir

mír, stejná pravidla a zákony pro všechny bez výjimky

na celosvětové úrovni

na obou úrovních - základní nepodmíněný příjem

nevím, napadají mě samé zneužitelné... no a boj za mír už se trošku zprofanoval Za sebe bych dala vzdělání pro všechny, ale když se podívám na úroveň škol a pod jakým tlakem různých zájmových skupin, jsou, tak mám pocit, že bychom je mohli klidně vynechat.

Ochrana moří. Ochrana půdy a ekologie.

ochrana života (lidského i života na planetě jako takového)

ochrana životního prostředí v obou případech a podpora sociálně slabých v rozvojových zemích (boj proti hladomoru), mírová úsilí

Svoboda jednotlivce na obou úrovních

Veřejným zájmem je především podpora sociální problematiky - právo na práci, bydlení, zdravotní péči apod. Celosvětově i v rámci ČR. Zde se ještě přidává potřeba občanské kontroly hospodaření veřejných rozpočtů.

Viz judikatura.

za A) i za B) jsou to určitě peníze...ty chce každý

Zakázat reklamy nebo je striktně omezit. Zakázat promítání stříleček během dne, omezit a věkově limitovat pc hry, které obsahují násilí. V zájmu če je svrhnout prezidenta a dosadit tam někoho, kdo se stotožňuje s Václavem Havlem.

zrušit podomní prodej ,lichváře a různé tyhle obchodní zástupce co vnucují lidem něco co nepotřebují

život všech na úrovni 21 století

15. Pokuste se dle svého pocitu procentuálně odhadnout, jaká část populace ČR je schopna nebo alespoň má tendenci jednat občansky statečně.

Pojem „občanská statečnost“ znamená: jednání ve jménu obrany mravních nemateriálních hodnot. Toto jednání se projeví na příklad tím, že takto jednající člověk intervenuje často i na obranu někoho jiného, nežli je on sám, ačkoliv z toho pro něho mohou plynout sociální, fyzické, psychické i ekonomické komplikace. Příklady občansky statečného jednání mohou být: ohlášení korupčního jednání na místo participace, jednání ve prospěch oběti šikany nebo mobingu (šikana na pracovišti) na místo tichého přihlížení či dokonce participace, občansky statečné jednání může být ale i zásah do rvačky či přepadení a to ve prospěch oběti. Toto jednání není motivováno vizí osobního prospěchu, ale především hodnotami jako jsou: spravedlnost, humanitární a demokratické principy a ochrana osobní integrity. Každý akt občansky statečného jednání by ale měl být pokud možno důkladně zvážen, protože nejde o to prokázat bezhlavou odvahu, ale jednat ve prospěch věci.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10%712,96 %12,96 %  
20%611,11 %11,11 %  
5%35,56 %5,56 %  
25%35,56 %5,56 %  
10 %23,7 %3,7 %  
8%23,7 %3,7 %  
1023,7 %3,7 %  
20 %23,7 %3,7 %  
3023,7 %3,7 %  
0,5 %11,85 %1,85 %  
ostatní odpovědi 2%
1-5%
třetina
15%
20
v této době si myslím, že to neni žádná část populace podle mého, ale pár jedinců by se asi našlo:-)
23%
5
65%
tendenci má asi 80 %, aleschopnos má tak 5%
40-60%
40%
2
2/3
25 procent
doufám, že alespoň 50 procent
dve procenta
1% bohuzel :-/
40
podle závažnosti tématu 15-60 %
nejde ani tak o část populace, ale spíše o konkrétní situaci, protože je známo, že tentýž člověk se v podobné situaci může zachovat pokaždé jinak, málokdo je striktně "občansky statečný" nebo "zbabělý", jde spíše o procento případů než lidí
35%
15 % zasádově, dalších 15 % aniž si to uvědomuje, tak tak jedná... jsem optimista, asi mám štěstí na lidi
skoro každý, záleží ovšem na druhu resp. míře občanské statečnosti resp. konkrétní situaci
2444,44 %44,44 % 

Graf

16. Pokud jste se během svého života setkali s projevy občanské statečnosti, zkuste, prosím, stručně popsat ten, kterého si nejvíce vážíte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bohužel jsem toho svědkem nebyla

Bohužel osobně nesetkala.

Finanční pomoc člověku ve finanční nouzi

Charta 77

Jaká koliv záchrana lidského života a pomoc druhému v nouzi.

Jeden známý bojuje za prosazení původního záměru města na vybudování obchodně společenského centra. Tento záměr byl totiž zastupiteli degradován na pouhé obchodní centrum, společenský sál prý město postaví samo. Původní záměr ale nebyl revokován, takže vzniká neřešitelná situace. Soudy bohužel nejsou ochotny jednotlivého občana vzít na vědomí, odmítají věc řešit.

kladení odporu proti stavbě dálnice R49 přes Vizovické vrchy, odporování politikům, kteří tuto stavbu prosazují

na každoročním vyhlašování cen Michala Velíška, ale osobně jsem se se tkala v noční tramvaji s mladým mužem, který se vhodně zastal slečny oběžované jiným mužem

na ZŠ - zastání se šikanovaného dítěte - od té doby šikana přestala

Neměl jsem příležitost.

neumím vybrat

odpor proti komunismu pomoc dětem

pomoc lincovanemu klukovy

Pomoc pri zaplavach (myslim tu aktivni, pytlovani, uklid)

protifasisticky odboj, protikomunisticky odboj, boj proti vsem zvracenym ideologiim vcetne nabozenstvi

Skutečné občanské statečnosti je jako šafránu, osobně jsem se s ní nesetkala.

snad jedine v historii

Solidarita řidičů jedoucích kolem čerstvé autonehody.

v soucastnosti pro toto neni misto, vytratilo se to...

záchrana cizího života

záchrana lidského života

17. Máme jako ČR ve své historii nebo současnosti nějaké osobnosti, které byste označil/a za ikony občanské statečnosti? Pokud ano, prosím, uveďte 3. pro vás nejvýznamnější.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

farmářka Havránková Miroslav Patrik

hasiči, lékaři, někteří policisté

Havel, Hus

Jan Hus, Jan Palach,Ladislav Kubíček

Jan Palach Václav Havel

Julius Fučík Michal Velíšek

Karel Kryl, Eduard Benes, Jara Cimrman

máme, špatně se ale vybírá, protože to byli lidé i se svými mínusy a pokaždé jiným kontextem doby

Milada Horáková a ostatní političtí vězni fašismu a komunismu.

Milada Horáková, Václav Havel, další neumím vybrat - je jich moc

Milada Horáková, Václav Havel, Jan Palach - takhle zpatra

Mistr Jan Hus Sv. Václav Václav Havel

Nepovažuji nikoho za ikonu.

nevim

Palach, Horakova, Janecek

Pro mne je ikonou každý, kdo se chová ke svému okolí s pokorou,rozumem a šlechetností.

t. g. masaryk, vaclav havel, k. schwarzenberg

v Historii: T.G. Masaryk V. Havel

Václav Havel Jan Palach Milada Horáková

Václav Havel Tomáš Garigue Masaryk Josef Toufar

Václav Havel

Václav Havel

Václav Havel, Eva Kantůrková,

Vaclav Havel, Jan Palach, Milada Horakova

Václav Havel, Karel Kryl

Václav Havel, Milada Horáková, Jan Palach

Václav Havel, T.G.Masaryk, Halík, Max Kašparů

Václav Havel, Taťana Fischerová

Václav Havel, Vendula Svobodová, Doc. Jiří Jankovský - zakladatel a ředitel centra Arpida (pro zdravotně postižené děti a mládež)

žádná osobnost pro mě nebyla zatím občansky statečná, tak abych jí sem mohla napsat.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je váš věk?

  • odpověď 0-26:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 3. Jaké je vaše zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše zaměstnání?

5. Myslíte si, že se mravní normy v současnosti čím dál více relativizují? Tedy, že ztrácejí svá pevná opodstatnění a každý si je vykládá stále více po svém.

6. Je pro vás toto relativizování mravních norem jevem pozitivním?

7. Cítíte se být ohroženi tzv. „ekonomickým násilím“?

10. Ztotožnili byste se s tvrzením ekonoma Gerharda Ditze, že současný kapitalismus již není toliko řízen tzv. „neviditelnou rukou trhu“, fungující na bázi spotřebitelova racionálního úsudku o tom, co skutečně potřebuje a že místo ní trh nyní ovládají obchodníci se znalostí reklamních a psychologických nástrojů, kteří spotřebitelům demagogickým způsobem, skrze nejrůznější druhy všudypřítomné reklamy, intuitivně vnucují představu o tom, co mají chtít nebo bezpodmínečně musí mít?

11. Ztotožnil/a byste se s názorem, že právě změna v charakteru chování spotřebitele, který je nyní více ovlivněn reklamou a touhou či snad nutností ztotožnit se s módními trendy současné západní kultury, je jednou z podstatných příčin velkého zadlužení mnoha domácností v ČR?

12. Souhlasíte s názorem, že dobré etické chování v rámci podnikání je lepší dlouhodobou perspektivou k výdělku, než neetické, nátlakové či násilné praktiky, korupce, podvody a klientelismus?

13. Myslíte si, že existuje něco jako „veřejný zájem“?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše zaměstnání?

5. Myslíte si, že se mravní normy v současnosti čím dál více relativizují? Tedy, že ztrácejí svá pevná opodstatnění a každý si je vykládá stále více po svém.

6. Je pro vás toto relativizování mravních norem jevem pozitivním?

7. Cítíte se být ohroženi tzv. „ekonomickým násilím“?

10. Ztotožnili byste se s tvrzením ekonoma Gerharda Ditze, že současný kapitalismus již není toliko řízen tzv. „neviditelnou rukou trhu“, fungující na bázi spotřebitelova racionálního úsudku o tom, co skutečně potřebuje a že místo ní trh nyní ovládají obchodníci se znalostí reklamních a psychologických nástrojů, kteří spotřebitelům demagogickým způsobem, skrze nejrůznější druhy všudypřítomné reklamy, intuitivně vnucují představu o tom, co mají chtít nebo bezpodmínečně musí mít?

11. Ztotožnil/a byste se s názorem, že právě změna v charakteru chování spotřebitele, který je nyní více ovlivněn reklamou a touhou či snad nutností ztotožnit se s módními trendy současné západní kultury, je jednou z podstatných příčin velkého zadlužení mnoha domácností v ČR?

12. Souhlasíte s názorem, že dobré etické chování v rámci podnikání je lepší dlouhodobou perspektivou k výdělku, než neetické, nátlakové či násilné praktiky, korupce, podvody a klientelismus?

13. Myslíte si, že existuje něco jako „veřejný zájem“?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotný, J.Ekonomické násilí, dobré mravy, veřejný zájem, občanská statečnost (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ekonomicke-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.