Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekonomické příležitosti a trendy v oblasti OZE v České republice

Ekonomické příležitosti a trendy v oblasti OZE v České republice

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michael Roch
Šetření:04. 03. 2015 - 08. 03. 2015
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):26 / 24.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku na téma Ekonomické příležitosti a trendy v oblasti OZE v České republice pro účely výzkumu ve stejnojmenné diplomové práci. Dotazník obsahuje 25 jednoduchých, nerozepisocvacích otázek.

Odpovědi respondentů

Jaký je Váš věk?

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1961,29 %61,29 %  
Žena1238,71 %38,71 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 40 let1341,94 %41,94 %  
18 - 25 let1341,94 %41,94 %  
40 - 60 let516,13 %16,13 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou1135,48 %35,48 %  
Vysokoškolské II. stupně a vyšší825,81 %25,81 %  
Středoškolské bez maturity619,35 %19,35 %  
Vysokoškolské I. stupně516,13 %16,13 %  
Základní13,23 %3,23 %  

Graf

4. Souvisí (může souviset) Váš obor činnosti/vzdělání s problematikou energie z obnovitelných zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2374,19 %74,19 %  
Ano825,81 %25,81 %  

Graf

5. Jaký je váš názor na rozvoj energetiky z obnovitelných zdrojů energie

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný, fandím rozvoji722,58 %22,58 %  
Neutrální, ale rozvoji fandím722,58 %22,58 %  
Neutrální516,13 %16,13 %  
Kladný, chci participovat na rozvoji412,9 %12,9 %  
Záporný, ale rozvoj má i kladné stránky412,9 %12,9 %  
Kladný26,45 %6,45 %  
je to jediná možnost dlouhodobé udržitelnosti13,23 %3,23 %  
Neutrální, ale rozvoji nevěřím13,23 %3,23 %  
Záporný, energetika z obnovitelných zdrojů je nesmysl13,23 %3,23 %  

Graf

6. Myslíte si, že máte dostatek informací o problematice výroby energie z obnovitelných zdrojů energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1548,39 %48,39 %  
Nejsem si jistý1032,26 %32,26 %  
Určitě ano39,68 %9,68 %  
Ne26,45 %6,45 %  
Určitě ne13,23 %3,23 %  

Graf

7. Využíváte některou z možností získávání energie z obnovitelných zdrojů energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1858,06 %58,06 %  
Ano1341,94 %41,94 %  

Graf

8. Využívám tento typ energie z obnovitelných zdrojů energie:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Solární energie770 %22,58 %  
Větrná energie550 %16,13 %  
Vodní energie330 %9,68 %  
Energie získaná z biomasy330 %9,68 %  
při každém tankování nafty110 %3,23 %  
Jak je možné považovat SA za energii z obnovitelného zdroje, pokud zatím na jeho výrobu padne víc energie, než pak za svou životnost vyrobí? Spíš o tom uvažuji jako o skladnější baterii na dlouhé výlety a investici do výzkumu.110 %3,23 %  

Graf

9. Máte osobní zkušenost s využíváním energetiky z obnovitelných zdrojů energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale nebráním se tomu825,81 %25,81 %  
Ne722,58 %22,58 %  
Ano619,35 %19,35 %  
Ne, ale mám to v plánu619,35 %19,35 %  
Ano, nedám na ni dopustit39,68 %9,68 %  
Ne, a ani nechci mít13,23 %3,23 %  

Graf

10. Jak hodnotíte povědomí veřejnosti o energetice z obnovitelných zdrojů energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně1341,94 %41,94 %  
Kladně825,81 %25,81 %  
Záporně619,35 %19,35 %  
Záporně, veřejnost nemá téměř žádné informace412,9 %12,9 %  

Graf

11. Myslíte si, že energetika z obnovitelných zdrojů energie má do budoucna potenciál rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1032,26 %32,26 %  
Ano722,58 %22,58 %  
Nejsem si jistý/á619,35 %19,35 %  
Určitě ano619,35 %19,35 %  
Určitě ne13,23 %3,23 %  
Spíše ne13,23 %3,23 %  

Graf

12. Uvažujete o tom, že začněte využívat některou z možností (event. rozšířit stávající) získávání energie z obnovitelných zdrojů energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14, Nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1548,39 %48,39 %  
Nevím929,03 %29,03 %  
Ne722,58 %22,58 %  

Graf

13. V případě, že ano, vyberte následující

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Solární energie1184,62 %35,48 %  
Energie získávaná z biomasy861,54 %25,81 %  
Geotermální energie323,08 %9,68 %  
Vodní energie215,38 %6,45 %  
Větrná energie215,38 %6,45 %  

Graf

14. Jaký je váš názor na potenciál větrné energii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše kladný1032,26 %32,26 %  
Kladný929,03 %29,03 %  
Neutrální619,35 %19,35 %  
Spíše záporný39,68 %9,68 %  
Naprosto kladný26,45 %6,45 %  
Naprosto záporný13,23 %3,23 %  

Graf

15. Jaký je váš názor na potenciál vodní energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše kladný1341,94 %41,94 %  
Kladný825,81 %25,81 %  
Naprosto kladný619,35 %19,35 %  
Neutrální412,9 %12,9 %  

Graf

16. Jaký je váš názor potenciál biomasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný1032,26 %32,26 %  
Neutrální825,81 %25,81 %  
Spíše kladný825,81 %25,81 %  
Naprosto kladný26,45 %6,45 %  
Záporný26,45 %6,45 %  
Naprosto záporný13,23 %3,23 %  

Graf

17. Jaký je váš názor na potenciál solární energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální825,81 %25,81 %  
Spíše kladný722,58 %22,58 %  
Kladný722,58 %22,58 %  
Naprosto kladný619,35 %19,35 %  
Spíše záporný13,23 %3,23 %  
Naprosto záporný13,23 %3,23 %  
Záporný13,23 %3,23 %  

Graf

18. Souhlasíte s kroky Evropské unie o závazném navyšování podílu energetiky z obnovitelných zdrojů energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím/nemám vyhraněný postoj825,81 %25,81 %  
Spíše ne619,35 %19,35 %  
Spíše ano516,13 %16,13 %  
Ano412,9 %12,9 %  
Jednoznačně ne412,9 %12,9 %  
Ne39,68 %9,68 %  
Jednoznačně ano13,23 %3,23 %  

Graf

19. Souhlasíte s tvrzením, že energetika z OZE má potenciál nahradit tradiční energetiku využívající fosilní paliva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1032,26 %32,26 %  
Spíše ano722,58 %22,58 %  
Nevím/nemám vyhraněný postoj516,13 %16,13 %  
Jednoznačně ne412,9 %12,9 %  
Spíše ne39,68 %9,68 %  
Jednoznačně ano26,45 %6,45 %  

Graf

20. 19. Souhlasíte s názorem, že z důvodu udržitelnosti a ochrany přírody je nezbytné navyšovat podíl energetiky z OZE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1135,48 %35,48 %  
Spíše ano619,35 %19,35 %  
Nevím/nemám vyhraněný postoj412,9 %12,9 %  
Jednoznačně ano412,9 %12,9 %  
Jednoznačně ne39,68 %9,68 %  
Ne26,45 %6,45 %  
Spíše ne13,23 %3,23 %  

Graf

21. Jaký je podle vás neúčinnější nástroj podpory energetiky z obnovitelných zdrojů energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomické stimuly1961,29 %61,29 %  
Právní opatření1135,48 %35,48 %  
Efektivnější systém zdanění1135,48 %35,48 %  
Jiný825,81 %25,81 %  
doposud se žádný účinný neobjevil; prostý zákaz energetického využívání fosilních zdrojů by stačil13,23 %3,23 %  
zákony a ekonomika musejí bý synchronizovány13,23 %3,23 %  
Zveřejňovat poměr vyrobená energie za životnost/ energie na výrobu; a nikoliv pouze cenu, která je zmanipulovaná státní podporou OZE13,23 %3,23 %  
Podpora je nesmysl13,23 %3,23 %  
žádný13,23 %3,23 %  

Graf

22. Využil/a byste dotovaný úsporných zařízení ve spojení s energií z obnovitelných zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím825,81 %25,81 %  
Spíše ano825,81 %25,81 %  
Ano722,58 %22,58 %  
Určitě ano412,9 %12,9 %  
Spíše ne26,45 %6,45 %  
Určitě ne26,45 %6,45 %  

Graf

23. Jaký máte názor na decentralizaci energetiky v ČR? (možnost rozvoje samostatných/soběstačných energetických jednotek na lokální a regionální úrovni zároveň s oslabením energetických monopolů a oligopolů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uvítal/a bych decentralizaci1032,26 %32,26 %  
Nevím/je mi to jedno825,81 %25,81 %  
Rozhodně bych uvítal/a decentralizaci619,35 %19,35 %  
Nepodporuji decentralizaci516,13 %16,13 %  
nevím, mám málo objektivních informací13,23 %3,23 %  
V žádném případě bych nepodpořil decentralizaci13,23 %3,23 %  

Graf

24. U kterého energetického odvětví (v rámci obnovitelných zdrojů energie) předpokládáte nejdynamičtější rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Solární energie929,03 %29,03 %  
Energie z biomasy929,03 %29,03 %  
Vodní energie722,58 %22,58 %  
Větrná energie26,45 %6,45 %  
záleží kde, v ČR by to mohla být biomasa (bioplyn) a solár na střechách13,23 %3,23 %  
Princip řas je použitelný jak na vodní, tak i na větrnou energii13,23 %3,23 %  
Jaderná energie13,23 %3,23 %  
Geotermální energie13,23 %3,23 %  

Graf

25. Uvažujete o pořízení/již využíváte některou z možností úspory energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pasivní domy1445,16 %45,16 %  
Kombinované vytápění1341,94 %41,94 %  
Inteligentní energetické sítě1341,94 %41,94 %  
Ne412,9 %12,9 %  
Jiné39,68 %9,68 %  
Neuvažuji13,23 %3,23 %  
když ne, tak jak mám odpovědět?13,23 %3,23 %  

Graf

26. 26. Pokud je to možné, chtělo by se vám přidat se v rámci spolupráce rodin, občanských sdružení atd. na projektech na lokální úrovni, které jsou schopny zajistit energetickou nezávislost obce/regionu ve kterém se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano825,81 %25,81 %  
Ano722,58 %22,58 %  
Nevím516,13 %16,13 %  
Rozhodně ano412,9 %12,9 %  
Rozhodně ne39,68 %9,68 %  
Spíše ne26,45 %6,45 %  
Ne26,45 %6,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Roch, M.Ekonomické příležitosti a trendy v oblasti OZE v České republice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://ekonomicke-prilezitosti-a-tr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.