Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekonomické využití nemovitých kulturních památek

Ekonomické využití nemovitých kulturních památek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Pešáková
Šetření:27. 12. 2012 - 26. 01. 2013
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):15 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

|Dotazník je určen primárně pro vlastníky, nájemce a provozovatele nemovitých kulturních památek. Účelem tohoto průzkumu je zjištění míry ekonomické soběstačnosti provozu nemovitých kulturních památek a její závislost na uvedených proměnných. Získané informace budou sloužit pro zpracování mojí diplomové práce na téma: Obnova a ekonomizace využití kulturního dědictví v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Typ nemovité kulturní památky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
historická2100 %100 %  

Graf

2. Památka je ve vlastnictví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromého vlastníka2100 %100 %  

Graf

3. Provozovatel (uživatel) památky je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
totožný s vlastníkem2100 %100 %  

Graf

4. Památka se nachází:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě (nad 3000 obyvatel)2100 %100 %  
v památkové rezervaci150 %50 %  

Graf

5. Využití kulturní památky je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celoroční2100 %100 %  

Graf

6. Převažující způsob využití:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komerční pronájmy2100 %100 %  
tematické výstavy150 %50 %  

Graf

7. Převažující financování provozu:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
provozní zisk10
dotace ze státního rozpočtu4.50.25
dotace z EU2.50.25
dotace z obecního rozpočtu4.50.25
dary od soukromých subjektů2.50.25

Graf

8. Převažující financování oprav a údržby:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
provozní zisk10
dotace ze státního rozpočtu4.50.25
dotace z EU2.50.25
dotace z obecního rozpočtu4.50.25
dary od soukromých subjektů2.50.25

Graf

9. Převažující financování stavebních investic:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
provozní zisk21
dotace ze státního rozpočtu31
dotace z EU21
dotace z obecního rozpočtu50
dary od soukromých subjektů31

Graf

10. Vyjádřete svůj názor na tvrzení: Nabídka dotačních titulů ze státního rozpočtu je dostatečná a náročnost jejich získání je adekvátní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2100 %100 %  

Graf

11. Vyjádřete svůj názor na tvrzení: Nabídka dotačních titulů z EU je dostatečná a náročnost jejich získání je adekvátní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím150 %50 %  
spíše nesouhlasím150 %50 %  

Graf

12. Stávající zákon o státní památkové péči

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vyrovnaně zohledňuje potřeby vlastníků, provozovatelů i návštěvníků (klientů) kulturních památekotázka č. 14, neadekvátně ztěžuje ekonomické chování vlastníků a provozovatelů památekotázka č. 13, ponechává přílišnou volnost vlastníkům (provozovatelům) a nedostatečně tak chrání kulturní památky pro další generaceotázka č. 13, nevím, nestarám se o zákonotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neadekvátně ztěžuje ekonomické chování vlastníků a provozovatelů památek2100 %100 %  

Graf

13. Čím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativou150 %50 %  
Požadují po vlastnících dělat nákladné opravy, údržby a rekonstrukce, ale rozdíly mezi běžnou cenou a cenou jini požadovaných prací nehradí.150 %50 %  

Graf

14. Domníváte se, že za současných podmínek v ČR může být nemovitá kulturní památka ekonomicky zcela soběstačná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

15. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pešáková, M.Ekonomické využití nemovitých kulturních památek (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ekonomicke-vyuziti-nemovit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.