Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekonomický dotazník

Ekonomický dotazník

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Kýr
Šetření:20. 11. 2009 - 26. 11. 2009
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:12,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti chtěl bych Vás oslovit ve věcí průzkumu ekonomické situace a Vašich preferencí při investování. Cílem je porovnat mé hypotézy s realnámi názory respondetů, které budou použity při semestrální práci a budou sloužit jako předvýzkum DP.

Odpovědi respondentů

1. Předpokládána délka Vašich budoucích investic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
48 a více měsíců330 %30 %  
3 až 6 měsíců220 %20 %  
24 až 48 měsíců 220 %20 %  
Kratší než 3 měsíce220 %20 %  
6 až 12 měsíců110 %10 %  

Graf

2. Jak důležité bude pro Vás možnost investici přeměnit zpět na aktiva (hotové peníze)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je vysoká pravděpodobnost, že investované peníze budu potřebovat před uplynutím dohodnuté lhůty440 %40 %  
Není důležitá, poněvadž své peníze nechám investovány do konce dohodnuté investiční lhůty330 %30 %  
Nízká pravděpodobnost, že investované peníze budu potřebovat před uplynutím dohodnuté lhůty330 %30 %  

Graf

3. Při investování dáte přednost velikosti výnosu nebo riziku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemusím mít vysokou míru výnosy, ale chci investovat do zajištěných aktiv se zaručenou návratností550 %50 %  
Investuji, protože chci vyšší míru výnosu a jsem srozuměn, že v případě nepříznivého vývoje může hodnota investic klesnout pod hodnotu investované částky440 %40 %  
Od investice očekávám nadprůměrný výnos, jsem srozuměn s tím, že investice bude rizikovější a nebude zaručena návratnost mých investic110 %10 %  

Graf

4. Jaký roční výnos v procentech ze své investice považujete za reálný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – 10% p.a.550 %50 %  
Do 5% p.a.440 %40 %  
10-20% p.a.110 %10 %  

Graf

5. S jakými formami spoření a investování máte zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný učet, terminovaný vklad, spořící učet660 %60 %  
Stavební spoření, penzijní fondy, fondy peněžního trhu220 %20 %  
Akcie, akciové fondy, komodity110 %10 %  
Dluhopisy, dluhopisové fondy, zajištěné fondy 110 %10 %  

Graf

6. Vlastností investic s potenciálem vyšších výnosů je výraznější kolísání jejich hodnoty. Představte si, že během jediného týdne klesne hodnota vaší investice o 10 %, například ze 100 000 na 90 000 Kč. Jak byste zareagoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zachovám klid, protože půjde nejspíše jen o krátkodobý výkyv 770 %70 %  
Vyčkám, a pokud mé investice i nadále budou klesat rozhodnu se pro prodej330 %30 %  

Graf

7. Následující modelové situace popisují možný stav vaší investice 100 000 Kč po 5 letech. Který scénář nejlépe vystihuje vaše preference?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejhorší 100 000 Kč, průměr 128 000 Kč, nejlepší varianta 141 000 Kč770 %70 %  
Nejhůře 77 000 Kč, průměr 164 000 Kč, nejlepší varianta 210 000 Kč220 %20 %  
Nejhorší 90 000 Kč, průměr 141 000 Kč, nejlepší varianta 164 000 Kč110 %10 %  

Graf

8. Jaký je zhruba celkový objem vašich úspor (vklady u bank, stavební spoření, penzijní připojištění, podílové fond, akcie, komodity aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 100 000 Kč330 %30 %  
600 000 Kč až 1 000 000 Kč330 %30 %  
100 000 Kč až 300 000 Kč220 %20 %  
300 000 Kč až 600 000 Kč110 %10 %  
Více než 1 000 000 Kč110 %10 %  

Graf

9. Pokud by výrazně poklesla hodnota investice

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznamenalo by to významné existenční potíže660 %60 %  
Výrazný pokles není důležitý, protože ztracená suma není pro mě existenčně důležitá a jsem schopen nést odpovědnost za riziko ale také za možný vyšší výnos 330 %30 %  
Komplikovalo by to zajištění mých základních potřeb110 %10 %  

Graf

10. Jak často sledujete informace o aktuálním dění na finančních trzích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně sleduji dění na finančních trzích330 %30 %  
1 měsíčně330 %30 %  
Nesleduji 330 %30 %  
1 za půl roku110 %10 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž550 %50 %  
Žena550 %50 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 25440 %40 %  
26 a více440 %40 %  
15 až 19220 %20 %  

Graf

13. Vzdělání (probihajicí nebo ukončené)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské550 %50 %  
Středoškolské s maturitou440 %40 %  
Středoškolské bez maturity110 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kýr, T.Ekonomický dotazník (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ekonomicky-dotaznik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.