Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekonomický dotazník

Ekonomický dotazník

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Kýr
Šetření:20. 11. 2009 - 26. 11. 2009
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:15,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti chtěl bych Vás oslovit ve věcí průzkumu ekonomické situace a Vašich preferencí při investování. Cílem je porovnat mé hypotézy s realnámi názory respondetů, které budou použity při semestrální práci a budou sloužit jako předvýzkum DP.

Odpovědi respondentů

1. Předpokládána délka Vašich budoucích investic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
48 a více měsíců330 %30 %  
3 až 6 měsíců220 %20 %  
24 až 48 měsíců 220 %20 %  
Kratší než 3 měsíce220 %20 %  
6 až 12 měsíců110 %10 %  

Graf

2. Jak důležité bude pro Vás možnost investici přeměnit zpět na aktiva (hotové peníze)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je vysoká pravděpodobnost, že investované peníze budu potřebovat před uplynutím dohodnuté lhůty440 %40 %  
Není důležitá, poněvadž své peníze nechám investovány do konce dohodnuté investiční lhůty330 %30 %  
Nízká pravděpodobnost, že investované peníze budu potřebovat před uplynutím dohodnuté lhůty330 %30 %  

Graf

3. Při investování dáte přednost velikosti výnosu nebo riziku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemusím mít vysokou míru výnosy, ale chci investovat do zajištěných aktiv se zaručenou návratností550 %50 %  
Investuji, protože chci vyšší míru výnosu a jsem srozuměn, že v případě nepříznivého vývoje může hodnota investic klesnout pod hodnotu investované částky440 %40 %  
Od investice očekávám nadprůměrný výnos, jsem srozuměn s tím, že investice bude rizikovější a nebude zaručena návratnost mých investic110 %10 %  

Graf

4. Jaký roční výnos v procentech ze své investice považujete za reálný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – 10% p.a.550 %50 %  
Do 5% p.a.440 %40 %  
10-20% p.a.110 %10 %  

Graf

5. S jakými formami spoření a investování máte zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný učet, terminovaný vklad, spořící učet660 %60 %  
Stavební spoření, penzijní fondy, fondy peněžního trhu220 %20 %  
Akcie, akciové fondy, komodity110 %10 %  
Dluhopisy, dluhopisové fondy, zajištěné fondy 110 %10 %  

Graf

6. Vlastností investic s potenciálem vyšších výnosů je výraznější kolísání jejich hodnoty. Představte si, že během jediného týdne klesne hodnota vaší investice o 10 %, například ze 100 000 na 90 000 Kč. Jak byste zareagoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zachovám klid, protože půjde nejspíše jen o krátkodobý výkyv 770 %70 %  
Vyčkám, a pokud mé investice i nadále budou klesat rozhodnu se pro prodej330 %30 %  

Graf

7. Následující modelové situace popisují možný stav vaší investice 100 000 Kč po 5 letech. Který scénář nejlépe vystihuje vaše preference?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejhorší 100 000 Kč, průměr 128 000 Kč, nejlepší varianta 141 000 Kč770 %70 %  
Nejhůře 77 000 Kč, průměr 164 000 Kč, nejlepší varianta 210 000 Kč220 %20 %  
Nejhorší 90 000 Kč, průměr 141 000 Kč, nejlepší varianta 164 000 Kč110 %10 %  

Graf

8. Jaký je zhruba celkový objem vašich úspor (vklady u bank, stavební spoření, penzijní připojištění, podílové fond, akcie, komodity aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 100 000 Kč330 %30 %  
600 000 Kč až 1 000 000 Kč330 %30 %  
100 000 Kč až 300 000 Kč220 %20 %  
300 000 Kč až 600 000 Kč110 %10 %  
Více než 1 000 000 Kč110 %10 %  

Graf

9. Pokud by výrazně poklesla hodnota investice

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznamenalo by to významné existenční potíže660 %60 %  
Výrazný pokles není důležitý, protože ztracená suma není pro mě existenčně důležitá a jsem schopen nést odpovědnost za riziko ale také za možný vyšší výnos 330 %30 %  
Komplikovalo by to zajištění mých základních potřeb110 %10 %  

Graf

10. Jak často sledujete informace o aktuálním dění na finančních trzích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně sleduji dění na finančních trzích330 %30 %  
1 měsíčně330 %30 %  
Nesleduji 330 %30 %  
1 za půl roku110 %10 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž550 %50 %  
Žena550 %50 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 25440 %40 %  
26 a více440 %40 %  
15 až 19220 %20 %  

Graf

13. Vzdělání (probihajicí nebo ukončené)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské550 %50 %  
Středoškolské s maturitou440 %40 %  
Středoškolské bez maturity110 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kýr, T.Ekonomický dotazník (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://ekonomicky-dotaznik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.