Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekonomie versus ekologie

Ekonomie versus ekologie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Kwoczynski
Šetření:08. 02. 2012 - 15. 02. 2012
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Píši bakalářskou práci na téma: Problémy související s ekonomií a životní prostředím. Ve své praktické části chci prozkoumat do jaké míry přispíváte či jaký máte názor na minulou, současnou a budoucí situaci.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8590,43 %90,43 %  
Ne99,57 %9,57 %  

Graf

2. Třídím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plast7992,94 %84,04 %  
papír7689,41 %80,85 %  
sklo7385,88 %77,66 %  
organický odpad2327,06 %24,47 %  

Graf

3. Proč netřídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není čas116,67 %1,06 %  
v blízkosti domu nejsou třídící kontejnery116,67 %1,06 %  
protoze me to nebavi116,67 %1,06 %  
je to dalekp116,67 %1,06 %  
Nebaví mně to116,67 %1,06 %  
Třídící kontejnery jsou daleko - nemáme auto,museli bychom je tahat ručně z kopce do kopce.116,67 %1,06 %  

Graf

4. Co vás vedlo k třídění odpadu? (např. výchova ve škole, rodina, reklama, životní styl, pomoc...)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina912,68 %9,57 %  
životní styl811,27 %8,51 %  
rodina, škola34,23 %3,19 %  
škola22,82 %2,13 %  
pomoc přírodě22,82 %2,13 %  
výchova v rodině22,82 %2,13 %  
výchova, rodina, životní styl11,41 %1,06 %  
moje přesvědčení11,41 %1,06 %  
svědomí11,41 %1,06 %  
inteligence11,41 %1,06 %  
ostatní odpovědi Převážně rodina a výchova. V dnešní době je to navíc "trend".
Asi nejvíce uvědomělost problemu, určitě i výchova ve škole, moderní životní styl a určitě i trochu medializace a reklama
pomoc
škola a hlavně ochrana ŽP
životní styl, dopad na životní prostředí
svědomí , rodina, škola
výchova ve škole, pomoc životnimu prostředí,
je to automaticky naučená činnost
škola, rodina, práce v zahraničí
výchova ve škole, zájem o ochranu životního prostředí
výchova ve škole
Je to blbé házet do komunálního odpadu, když jsou nedaleko popelnice na tento speciální odpad.
rodina, zájmový kroužek
umístění kontejnerů na tříděný odpad
recyklace, úspora zdrojů
přesvědčení
zodpovědnost
studium na střední a vysoké škole, zájem podílet se na ochraně životního prostředí
životní styl, škola a ohleduplnost k přírodě
je to rozumné a potřeba
vlastní úvaha
moc odpadu
zivotni styl
životní styl, časopisy, pocit, že dělám něco smysluplného
považuji to za správné
Má inteligence, svědomí a snaha předat svým potomkům zdravou planetu a udržet kontinuitu všech generací.
je to slušnost (i když město si nechá platit stejně jako za netříděný)
rodina, ochota přispět k zlepšení životního prostředí v okolí mého bydliště
odpovědnost
výchova v rodině, ekonomika
láska k přírodě a nechuť k vytváření hromad odpadků bez využití
přijde mi to jako samozřejmost, vyprodukujeme moc odpadu, tak je výborné, pokud můžeme aspoň trochu pomoci
výchova
mám blízko kontejnery
povinnost
vlastní morální přesvědčení, samozřejmě i rodina
pomoc životnímu prostředí
vlastní rozhodnutí neškodit více přírodě
vlastní zájem o ochranu životního prostředí
příliš mnoho odpadu
životní prostředí
4157,75 %43,62 % 

Graf

5. Jak daleko se nacházejí od vašeho bydliště kontejnery na třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 m4648,94 %48,94 %  
do 100 m1920,21 %20,21 %  
150 m a více1718,09 %18,09 %  
do 150 m1212,77 %12,77 %  

Graf

6. Myslíte si, že třídění odpadu má smysl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8691,49 %91,49 %  
nevím55,32 %5,32 %  
ne33,19 %3,19 %  

Graf

7. Seřaďte typy elektráren podle jejich šetrnosti k životnímu prostředí:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Tepelná elektrárna4.4790.93
Jaderná elektrárna3.3091.937
Vodní elektrárna2.2980.89
Větrná elektrárna2.4041.326
Sluneční elektrárna2.5111.548

Graf

8. Jaký typ elektrárny by se měl omezit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Tepelná elektrárnaotázka č. 9, Jaderná elektrárnaotázka č. 9, Vodní elektrárnaotázka č. 9, Větrná elektrárnaotázka č. 9, Sluneční elektrárnaotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tepelná elektrárna5962,77 %62,77 %  
Sluneční elektrárna1718,09 %18,09 %  
Jaderná elektrárna1515,96 %15,96 %  
Větrná elektrárna33,19 %3,19 %  

Graf

9. Proč právě tato elektrárna?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neefektivní22,7 %2,13 %  
z důvodů emisí11,35 %1,06 %  
znečištění11,35 %1,06 %  
znečištuje ŽP11,35 %1,06 %  
vyrobí POUZE 1,5x víc energie, než bylo potřeba na samotnou výrobu solárního panelu11,35 %1,06 %  
mála účinnost uhlí, zbytečné plýtvání neobnovitelné suroviny11,35 %1,06 %  
... nejvíc znečistuje11,35 %1,06 %  
je jich zbytečně moc měli by postavit více ekologických elektráren11,35 %1,06 %  
Tepelná elektrárna je spojena s vysokou těžkou nerostných surovin, jejich transformace není natolik účinná. Emise znečišťujících látek, jako jsou NOx, SO2 a PCB. Problematika ukládání či odstraňování tuhých zbytků ze spalování.11,35 %1,06 %  
produkuje hodně škodlivin do ovzduší11,35 %1,06 %  
ostatní odpovědi Protože vypouští nejvíce emisí do ovzduší.
spotřebuje velké množství uhlí (i vápence), obrovské emise CO2, prachu,... nutno vzít ohled na negativní vlivy vznikající při těžbě a dopravě uhlí, či zábor půdy.
V ČR pro to nejosu podmínky a ekonocmá návratnost je nulová.
z důvodu radioaktivního odpadu - radioaktivní záření, ukládání radioaktivního odpadu, případná havárie zničí vše živé do x km, nebezpečnost
mnoho nebezpečného odpadu
největší škodlivost, produkce SO2, NOx
spalovani tuhych fosilnich paliv jsou v naší republice nejčastejší ale také nejméně šetrné k žp tak proto by se měli omezit
největší míra znečištění - největší produkce produkce NOX, oxidů síry....
Hyzdí to krajinu a má to malý výkon
velké množství emisí, ničení krajiny (lomy a doly)
značné emise NOx a SO2
nebezpečné odpady
nejvíce emisí (hlavně SO2)
V případě jaderné havárie je situace velmi nebezpečná pro okolí.
Primární zdroje nejsou neomezené, navíc více škodí životnímu prostředí než obnovitelné zdroje energie
vypousti SO2 do ovzdusi
nejvíce znečistuje žp
největší poškození na ŽP
velmi negativní vliv na životní prostředí - při těžbě i při spalování
údajně to moc elektriny nevyrábí
CO2
protože zabírá kvalitní zemědělskou půdu a moc energie z ní není
nejvíc znečišťuje
znečišťování ovzduší, likvidace omezených zdrojů
pohoda, pohoda a pak katastrofa
neekologická výroba a likvidace článků, nízká účinnost
velké znečištění emisemi, znečištění vod, energetická náročnost, nízká účinnost
Pokud se jedná o čr, výtěžnost elektrické energie ze solárních kolektorů není v našich podmínkách natolik výhodná; není vyřešena otázka likvidace již nefunkčních kolektorů; výrazný vliv na krajinný ráz; zábor půdy - často i kvalitní orné půdy.
největší znečišťovatel
je to hnusné, drahá energie a škodlivé životnímu prostředí
v ČR nejsou pro tento typ vhodné podmínky
Největší zdroj plynných emisí
produkuje nejvíce zplodin
Je nutno zastavit dotace do všech metod, které se nedokáží prosadit samy.
emise
neumerne statni prispevky, pretezovani site, bud vykupni cena na urovni vodnich a jinych ele, nebo radsi likvidace
proto
protože se v ní topí uhlím a znečišťuje ovzduší
příliš mnoho negaticních dopradů (např. těžké kovy a radiace ze spalovaného hnědého uhlí), exhalace...
Protože furt něco spaluje a vypouší exhalace do ovzduší.
nevim
i když se tváří ekologicky je to blud, je to nejdražší energie. Druhá na řadě je tepelná...
Podle mého názoru nejvíce znečišťuje životní prostředí a je i velmi nebezpečná.
Nejvíc škodí ŽP
produkuje nejvíce škodlivých emisí
spotřebovává uhlí a smrdí
nespolehlivý zdroj zabírající půdu, hyzdící krajinu a zvyšující cenu elektřiny
ostatní mi přijdou jako nejméně zatěžující pro životní prostředí
Velký znečišťovatel ovzduší, návaznost na těžbu uhlí.
splodiny z pálení
V našem státě je to nesmysl.
zbytečná
největší nebezpečí
Nepěkna v přirodě
velke emesie
neuvěřitelné znečišťování vzduchu, továrny na hnědé uhlí navíc podporují těžbu hnědého uhlí, při které lomy velmi hyzdí krajinu
kvůli hrozbě jaderného výbuchu
Protože slunce je málo
nejvíce devastuje přírodu, vypouští nejvíce škodlivých složek
je neekologická
nutnost velké plochy
Znečišťování ovzduší a život. prostředí
nebezpečná
6385,14 %67,02 % 

Graf

10. Jaký typ elektrárny by se měl naopak využívat více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Tepelná elektrárnaotázka č. 11, Jaderná elektrárnaotázka č. 11, Vodní elektrárnaotázka č. 11, Větrná elektrárnaotázka č. 11, Sluneční elektrárnaotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jaderná elektrárna4446,81 %46,81 %  
Sluneční elektrárna1819,15 %19,15 %  
Větrná elektrárna1617,02 %17,02 %  
Vodní elektrárna1617,02 %17,02 %  

Graf

11. Proč právě tato elektrárna?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je nejšetrnější k životnímu prostředí22,94 %2,13 %  
efektivní22,94 %2,13 %  
zdá se šetrnější k ŽP11,47 %1,06 %  
ekologická11,47 %1,06 %  
neznečišťuje ŽP11,47 %1,06 %  
Pokud by se vymyslelo uložiště jaderného odpadu, je to nejekologičtější výroba elektřiny11,47 %1,06 %  
dobrá účinnost, regulovatelnost výkonu, minimální emise11,47 %1,06 %  
nejefektivnější v porovnání cena/výkon11,47 %1,06 %  
je to ekologické a máme přece řeky tak proč ne ?11,47 %1,06 %  
Jaderná energie je energie která mu budoucnoust. V celém svém provozu má mnohem menší znečištění životního prostředí. Problém je vysoká investice na výstavbu a veřejné mínění.11,47 %1,06 %  
ostatní odpovědi V této republice by byla nejvhodnější, ale pouze instalovaná na vhodných místech a ne na úrodné zemi.
žádné emise (až na vodní páru), větší výkony, zatím dostatek paliva. Ovšem i JE má svoje negativa, nicméně já vidim v jádru budoucnost
Výhodný poměr cena/výkon a ekologie
šetrné k ŽP,lze využívat takřka kdekoliv, mnohostranné využití - nejen výroba elektřiny - topení,ohřev vody atd...
je z obnovitelných zdroju energie,a nezatěžuje tak významně životní prostředí
Velké využití této energie, šetrné k ŽP, poměrně levné
nejšetrnější elektrarny , jsou sice náročnější na stavbu ale zato účinné bez vlivu na žp v čr je však problém, protože máme menší průtok jakožto ,,prameniště evropy,, sluneční a větrné bych vynechala nemají takovej víkon takže pro čr nejlepší jaderná
čistý zdroj, bez emisí, výkonný
V jádru je budoucnost
téměř žádné emise do ovzduší, velký výkon, do budoucna malé množství odpadu (nové technologie)
neznečišťuje ŽP, nenarušuje krajinný ráz, nadno umístitelná
levná
vysoká produkce energie, šetrná k ŽP /prakticky žádné škodlivé emise/
Někdy hodně dobře designově zapadne do okolí a je velmi ekologická.
Protože fotovoltaický článek se dá nainstalovat všude po střechách, na střeše nikomu nevadí a ničím nikoho neomezuje a navíc neděsí, jako např. větrné elektrárny....
vyrobi nejvic energie
největší poměr: výkon/ šetrnost k žp
díky dostatečným dnů v ČR
využití velkého množství energie
hodně lidí si ji může samo dovolit
ekonomicky výhodná, pro čr jsu zbylé málo výkonné
voda je v podstatě neomezitelný zdroj. Slunce i vítr není pořád
vysoce výkonná, čistá energie, nepoškozuje krajinu (jako sluneční a větrná)
snad nejmenší zásah do přírody, jen zábor údolí
nejefektivnější provoz (pro ČR)
čistý provoz
vysoká výkonnost a šetrnost
stabilní a jistý a relativně čistý zdroj energie
Vysoký výstupní výkon vzhledem k malému množství dodaného paliva.
vysoký zisk energie z menšího množství paliva
Jaderná elektrárna má nejmenší dopad na životní prostředí, spolehlivá dodávka energie v průběhu dne i roku.
nejčístší, je-li dobře řešena bezpečnost a hlavně kam s odpadem
vysoka ucinnost, vysoky vykon
proto
aktuálně je to stále nejvíce ekologická volba
na prakticky každé střeše by měly být solární panely, obrovská energie slunečního záření je nevyužívána a místo toho máme debilní solární parky na orné půdě - k zblití
Protože s minimem zdrojů vytváří nejvíce energie.
nevim
v současnosti nejlepší zdroj (ekologie, cena výroby)
Velmi ekologická, bez nebezpečí.
ekologická,vyrábí rychle energii
voda teče i když elektřinu nevyrábí
levná, bez emisní, dlouhodobě využitelná s tuzemským palivem
vítr fouká, nikomu nevadí (ale můžou vadit vysoké věže...)
Nejšetrnější k životnímu prostředí.
největší poměr efektivita/škodlivost
Čistota, vysoký výkon, moderní technologie u nás vhodné.
nejefektivnější
nejekologičtější
nevím :OD
dobry pomer cena vykon
využití přirozeného prostředí
levná a snadno dostupná energie
v našich podmínkách (ČR) by mohla být nejvíce úspěšná a přitom nejméně "vadit"
vysoká efektivita, minimum odpadu
Šetrná k životnímu prostředí ale už nezapadá do krajiny
5682,35 %59,57 % 

Graf

12. Jaký máte názor na rozšíření JE Temelín?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5962,77 %62,77 %  
nevím2223,4 %23,4 %  
nesouhlasím1313,83 %13,83 %  

Graf

13. Souhlasíte s omezením těžby uhlí a následnou rekultivací přírody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4648,94 %48,94 %  
spíše souhlasím3335,11 %35,11 %  
spíše nesouhlasím66,38 %6,38 %  
nevím66,38 %6,38 %  
nesouhlasím33,19 %3,19 %  

Graf

14. Máte nebo uvažujete o alternativě k Vašemu stávajícímu zdroji tepla a energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6670,21 %70,21 %  
Ano2829,79 %29,79 %  

Graf

15. Co využíváte nebo o čem uvažujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
solární panely312 %3,19 %  
solární kolektor14 %1,06 %  
Uvažujeme o solárních kolektorech (pozor- ne fotovoltaických!)14 %1,06 %  
Teplené čerpadlo14 %1,06 %  
uvažujeme o solarních panelech14 %1,06 %  
Fotovoltaiku14 %1,06 %  
ohřev vody pomocí domácí sluneční elektrárny 14 %1,06 %  
Solární panel na střechu domu14 %1,06 %  
Uvažuji o využití sluneční energie, až budu mít svůj byt (ještě jsem u rodičů) 14 %1,06 %  
využíváme elektřinu, plyn u nás není možný14 %1,06 %  
ostatní odpovědi Tepelné čerpadlo
Využívám centrální dodávku tepla, uvažuji o vlastní nezávislé kotelně.
vodni panely na ohrev tuv
až budu mít postavený dům, budu chtít tepelné čerpadlo
Uvažuji o solárních panelech na střeše mého domu.
čerpadlo vzduch-topení (jiné nemůžu-> město nepovolí v památkové zóně nic !)
využití sluneční energie
užívám plyn, alternativa by bylo tepelné čerpadlo + kolektory na ohřev TUV
uvažuji o solárních panelech na střechu
fotovoltaika
kotel na tuhé palivo
solarnu energiu
sluneční kolektory
1352 %13,83 % 

Graf

16. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5962,77 %62,77 %  
Muž3537,23 %37,23 %  

Graf

17. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-407074,47 %74,47 %  
41-601111,7 %11,7 %  
0-201111,7 %11,7 %  
61-8011,06 %1,06 %  
80+11,06 %1,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Seřaďte typy elektráren podle jejich šetrnosti k životnímu prostředí:

  • odpověď Tepelná elektrárna=4:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jaderná elektrárna=5 na otázku 7. Seřaďte typy elektráren podle jejich šetrnosti k životnímu prostředí:

8. Jaký typ elektrárny by se měl omezit?

  • odpověď Tepelná elektrárna:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jaderná elektrárna=4 na otázku 7. Seřaďte typy elektráren podle jejich šetrnosti k životnímu prostředí:

12. Jaký máte názor na rozšíření JE Temelín?

  • odpověď souhlasím:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jaderná elektrárna na otázku 10. Jaký typ elektrárny by se měl naopak využívat více?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad?

2. Třídím:

5. Jak daleko se nacházejí od vašeho bydliště kontejnery na třídění odpadu?

6. Myslíte si, že třídění odpadu má smysl?

7. Seřaďte typy elektráren podle jejich šetrnosti k životnímu prostředí:

8. Jaký typ elektrárny by se měl omezit?

10. Jaký typ elektrárny by se měl naopak využívat více?

12. Jaký máte názor na rozšíření JE Temelín?

13. Souhlasíte s omezením těžby uhlí a následnou rekultivací přírody?

14. Máte nebo uvažujete o alternativě k Vašemu stávajícímu zdroji tepla a energie?

16. Pohlaví:

17. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad?

2. Třídím:

5. Jak daleko se nacházejí od vašeho bydliště kontejnery na třídění odpadu?

6. Myslíte si, že třídění odpadu má smysl?

7. Seřaďte typy elektráren podle jejich šetrnosti k životnímu prostředí:

8. Jaký typ elektrárny by se měl omezit?

10. Jaký typ elektrárny by se měl naopak využívat více?

12. Jaký máte názor na rozšíření JE Temelín?

13. Souhlasíte s omezením těžby uhlí a následnou rekultivací přírody?

14. Máte nebo uvažujete o alternativě k Vašemu stávajícímu zdroji tepla a energie?

16. Pohlaví:

17. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kwoczynski, L.Ekonomie versus ekologie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ekonomie-versus-ekologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.