Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekoturistika v Mikroregionu Chebsko

Ekoturistika v Mikroregionu Chebsko

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga Pulchartová
Šetření:14. 03. 2010 - 10. 04. 2010
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

 jmenuji se Olga Pulchartová a jsem studentkou Vysoké školy polytechnické v Jihlavě - oboru Cestovní ruch.

Pro svou bakalářskou práci na téma „Ekologicky šetrné formy cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“ provádím dotazníkové šetření, které by mělo přinést odpovědi na otázky, zda a jaký je zájem o ekoturistiku ve zmiňovaném regionu. Proto prosím o vyplnění několika níže uvedených otázek.


Děkuji za Vámi strávený čas.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký druh cestovního ruchu upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuální1588,24 %93,75 %  
Masový211,76 %12,5 %  

Graf

2. Jaké rekreační činnosti nejčastěji provozujete na dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prohlížení památek1270,59 %75 %  
pěší turistika1164,71 %68,75 %  
relaxace u moře952,94 %56,25 %  
cykloturistika741,18 %43,75 %  
jiné635,29 %37,5 %  
kanoistika317,65 %18,75 %  
běžecké lyžování317,65 %18,75 %  
jízda na kolečkových bruslích211,76 %12,5 %  
jízda na koni15,88 %6,25 %  

Graf

3. Vyhovuje Vám dosavadní počet a kvalita cyklostezek na Chebsku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano529,41 %31,25 %  
ne317,65 %18,75 %  
nevím211,76 %12,5 %  
v životě jsem tam nebyla :D napiš, že jo :D jana15,88 %6,25 %  
vcelku ano. Ale mohlo by to být i lepší15,88 %6,25 %  
mohlo by být víc15,88 %6,25 %  
nevyužívám je, nemohu posoudit15,88 %6,25 %  
Není jich moc, ale stále se na tom pracuje.15,88 %6,25 %  
Vyhovují mi hlavně úseky v lesních lokalitách15,88 %6,25 %  
Ne. Obzvlášťe pro silniční kola.15,88 %6,25 %  

Graf

4. Kterou kz cyklostezek na Chebsku využíváte nejčastěji? (Pokud zde jezdíte na kole).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou110 %6,25 %  
Valdštejnova110 %6,25 %  
Cheb-Waldsassen110 %6,25 %  
na kole žádnou, na bruslích Šlapanskou110 %6,25 %  
Šlapanskou110 %6,25 %  
Slapany, Cheb- Marktredwitz110 %6,25 %  
nevyužívám110 %6,25 %  
nejezdím jen po cyklo110 %6,25 %  
podél Ohře110 %6,25 %  
Nebanice-Kynšperk110 %6,25 %  

Graf

5. vám kvalita a počet drah pro koleVyhovuje čkové brusle na Chebsku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím853,33 %50 %  
ne426,67 %25 %  
ano320 %18,75 %  

Graf

6. Uvítali byste novou dráhu pro kolečkové brusle? Pokud ano, kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, nějaký okruh. Podobně jako v Karlových Varech na Rolavě.

ano, propojil bych mesta mezi sebou , na styl, jako to je například ve Francii apod..

Ano, uvítala bych prodloužení cyklostezky ( dráhy pro kolečkové brusle) z Chebu Hájů do Slapan. Ale na tomto prodloužení se snad už pracuje.

jo, u nás v orličkách... :D to by byly tlamy až by někdo jel dolu do jablonného :D:D

Kdekoliv, kam se dá bez problému dojet veřejnou dopravou

ne

ne

ne

Ne. Bruslaři jsou otravní a nedávají pozor.

V Chebu a okolí

7. Jste spokojeni se značením turistických tras (pro pěší turisty) a jejich počtem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano847,06 %50 %  
nevím635,29 %37,5 %  
ne317,65 %18,75 %  

Graf

8. Uvítali byste nové turistické trasy? Pokud ano, uveďte odkud a kam?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano, vice okolí Chebu v zalesnenych částech

ne

9. Jaký máte názor na jízdu na koni ve volné přírodě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní1376,47 %81,25 %  
nevím211,76 %12,5 %  
negativní, nelíbi se mi, že ses koňmi rozrývají stezky15,88 %6,25 %  
velice pozitivní, sám/sama na koni jezdím15,88 %6,25 %  

Graf

10. Pokud jezdíte na několika denní vyjížďky na koních , jste spokojen/a s množstvím ubytování s ustájením koní?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím990 %56,25 %  
ne110 %6,25 %  

Graf

11. Jste spokojeni s množstvím farem, které nabízí vyjížďky na koni?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím880 %50 %  
ano110 %6,25 %  
ne110 %6,25 %  

Graf

12. Jste spokojeni s počtem, dlékou a udržováním běžeckých stop?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

Asi ano.

Ne.

Nejezdím

nepoužívám

o běžecké stopy se nezajímám

u nás ano, u vás nevím.. :)))

13. Měli byste zájem o zřítení nějakých nových běžeckých tratí? Pokud ano, uveďte odkud a kam?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

Určitě, hlavně v dostupnějších polohách. (Jako např. Sokolov-Černý mlýn - protažení dál by bylo fajn.)

14. Využili jste již někdy možností agroturistiky v rámci své dovolené? Pokud ano, byli jste spokojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne952,94 %56,25 %  
nevím317,65 %18,75 %  
Ano317,65 %18,75 %  
nic211,76 %12,5 %  

Graf

15. Uvažujete do budoucna o dovolené spojené s agroturistikou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím952,94 %56,25 %  
ne423,53 %25 %  
ano423,53 %25 %  

Graf

16. Jezdíte na lodi (kánoe, kajak aj.ú na řece Ohři, jen tehdy, kdy to dovoluje stav vody?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne743,75 %43,75 %  
ano637,5 %37,5 %  
nevím318,75 %18,75 %  

Graf

17. Vystupujete z lodi jen na určených místech (kempy, občerstvení apod.), kde se tím neničí břehy Ohře?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano642,86 %37,5 %  
ne535,71 %31,25 %  
nevím321,43 %18,75 %  

Graf

18. Jakými dopravními prostředky se na dovolenou na Chebsku dopravujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autem635,29 %37,5 %  
kombinace317,65 %18,75 %  
autobusem317,65 %18,75 %  
na kole z domova317,65 %18,75 %  
vlakem211,76 %12,5 %  

Graf

19. Odkud jste na dovolenou na Chebsko přijel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocházím z Chebska847,06 %50 %  
nic423,53 %25 %  
z jiného regionu (uveďte odkud)317,65 %18,75 %  
ještě jsem u vás nebyla...:)))15,88 %6,25 %  
Sokolov15,88 %6,25 %  

Graf

20. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 24 let952,94 %56,25 %  
25 - 34 let847,06 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pulchartová, O.Ekoturistika v Mikroregionu Chebsko (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ekoturistika-v-mikroregionu-chebsko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.