Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekoturistika v Mikroregionu Chebsko

Ekoturistika v Mikroregionu Chebsko

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga Pulchartová
Šetření:14. 03. 2010 - 10. 04. 2010
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

 jmenuji se Olga Pulchartová a jsem studentkou Vysoké školy polytechnické v Jihlavě - oboru Cestovní ruch.

Pro svou bakalářskou práci na téma „Ekologicky šetrné formy cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“ provádím dotazníkové šetření, které by mělo přinést odpovědi na otázky, zda a jaký je zájem o ekoturistiku ve zmiňovaném regionu. Proto prosím o vyplnění několika níže uvedených otázek.


Děkuji za Vámi strávený čas.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký druh cestovního ruchu upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuální1588,24 %93,75 %  
Masový211,76 %12,5 %  

Graf

2. Jaké rekreační činnosti nejčastěji provozujete na dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prohlížení památek1270,59 %75 %  
pěší turistika1164,71 %68,75 %  
relaxace u moře952,94 %56,25 %  
cykloturistika741,18 %43,75 %  
jiné635,29 %37,5 %  
kanoistika317,65 %18,75 %  
běžecké lyžování317,65 %18,75 %  
jízda na kolečkových bruslích211,76 %12,5 %  
jízda na koni15,88 %6,25 %  

Graf

3. Vyhovuje Vám dosavadní počet a kvalita cyklostezek na Chebsku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano529,41 %31,25 %  
ne317,65 %18,75 %  
nevím211,76 %12,5 %  
v životě jsem tam nebyla :D napiš, že jo :D jana15,88 %6,25 %  
vcelku ano. Ale mohlo by to být i lepší15,88 %6,25 %  
mohlo by být víc15,88 %6,25 %  
nevyužívám je, nemohu posoudit15,88 %6,25 %  
Není jich moc, ale stále se na tom pracuje.15,88 %6,25 %  
Vyhovují mi hlavně úseky v lesních lokalitách15,88 %6,25 %  
Ne. Obzvlášťe pro silniční kola.15,88 %6,25 %  

Graf

4. Kterou kz cyklostezek na Chebsku využíváte nejčastěji? (Pokud zde jezdíte na kole).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou110 %6,25 %  
Valdštejnova110 %6,25 %  
Cheb-Waldsassen110 %6,25 %  
na kole žádnou, na bruslích Šlapanskou110 %6,25 %  
Šlapanskou110 %6,25 %  
Slapany, Cheb- Marktredwitz110 %6,25 %  
nevyužívám110 %6,25 %  
nejezdím jen po cyklo110 %6,25 %  
podél Ohře110 %6,25 %  
Nebanice-Kynšperk110 %6,25 %  

Graf

5. vám kvalita a počet drah pro koleVyhovuje čkové brusle na Chebsku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím853,33 %50 %  
ne426,67 %25 %  
ano320 %18,75 %  

Graf

6. Uvítali byste novou dráhu pro kolečkové brusle? Pokud ano, kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, nějaký okruh. Podobně jako v Karlových Varech na Rolavě.

ano, propojil bych mesta mezi sebou , na styl, jako to je například ve Francii apod..

Ano, uvítala bych prodloužení cyklostezky ( dráhy pro kolečkové brusle) z Chebu Hájů do Slapan. Ale na tomto prodloužení se snad už pracuje.

jo, u nás v orličkách... :D to by byly tlamy až by někdo jel dolu do jablonného :D:D

Kdekoliv, kam se dá bez problému dojet veřejnou dopravou

ne

ne

ne

Ne. Bruslaři jsou otravní a nedávají pozor.

V Chebu a okolí

7. Jste spokojeni se značením turistických tras (pro pěší turisty) a jejich počtem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano847,06 %50 %  
nevím635,29 %37,5 %  
ne317,65 %18,75 %  

Graf

8. Uvítali byste nové turistické trasy? Pokud ano, uveďte odkud a kam?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano, vice okolí Chebu v zalesnenych částech

ne

9. Jaký máte názor na jízdu na koni ve volné přírodě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní1376,47 %81,25 %  
nevím211,76 %12,5 %  
negativní, nelíbi se mi, že ses koňmi rozrývají stezky15,88 %6,25 %  
velice pozitivní, sám/sama na koni jezdím15,88 %6,25 %  

Graf

10. Pokud jezdíte na několika denní vyjížďky na koních , jste spokojen/a s množstvím ubytování s ustájením koní?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím990 %56,25 %  
ne110 %6,25 %  

Graf

11. Jste spokojeni s množstvím farem, které nabízí vyjížďky na koni?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím880 %50 %  
ano110 %6,25 %  
ne110 %6,25 %  

Graf

12. Jste spokojeni s počtem, dlékou a udržováním běžeckých stop?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

Asi ano.

Ne.

Nejezdím

nepoužívám

o běžecké stopy se nezajímám

u nás ano, u vás nevím.. :)))

13. Měli byste zájem o zřítení nějakých nových běžeckých tratí? Pokud ano, uveďte odkud a kam?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

Určitě, hlavně v dostupnějších polohách. (Jako např. Sokolov-Černý mlýn - protažení dál by bylo fajn.)

14. Využili jste již někdy možností agroturistiky v rámci své dovolené? Pokud ano, byli jste spokojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne952,94 %56,25 %  
nevím317,65 %18,75 %  
Ano317,65 %18,75 %  
nic211,76 %12,5 %  

Graf

15. Uvažujete do budoucna o dovolené spojené s agroturistikou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím952,94 %56,25 %  
ne423,53 %25 %  
ano423,53 %25 %  

Graf

16. Jezdíte na lodi (kánoe, kajak aj.ú na řece Ohři, jen tehdy, kdy to dovoluje stav vody?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne743,75 %43,75 %  
ano637,5 %37,5 %  
nevím318,75 %18,75 %  

Graf

17. Vystupujete z lodi jen na určených místech (kempy, občerstvení apod.), kde se tím neničí břehy Ohře?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano642,86 %37,5 %  
ne535,71 %31,25 %  
nevím321,43 %18,75 %  

Graf

18. Jakými dopravními prostředky se na dovolenou na Chebsku dopravujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autem635,29 %37,5 %  
kombinace317,65 %18,75 %  
autobusem317,65 %18,75 %  
na kole z domova317,65 %18,75 %  
vlakem211,76 %12,5 %  

Graf

19. Odkud jste na dovolenou na Chebsko přijel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocházím z Chebska847,06 %50 %  
nic423,53 %25 %  
z jiného regionu (uveďte odkud)317,65 %18,75 %  
ještě jsem u vás nebyla...:)))15,88 %6,25 %  
Sokolov15,88 %6,25 %  

Graf

20. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 24 let952,94 %56,25 %  
25 - 34 let847,06 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pulchartová, O.Ekoturistika v Mikroregionu Chebsko (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ekoturistika-v-mikroregionu-chebsko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.