Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekzém a jeho léčení

Ekzém a jeho léčení

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Drábková
Šetření:08. 12. 2009 - 07. 01. 2010
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.23
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou zdravotnického lycea na SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích. A pro svou praktickou maturitní část jsem si zvolila téma: Ekzém a jeho léčení. Zajímá mě totiž všeobecná informovanost obyvatel ČR o tomto onemocnění.

Odpovědi respondentů

1. Víte co je to ekzém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano77100 %100 %  

Graf

2. Setkali jste se ve svém okolí s člověkem, který touto nemocí trpí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7394,81 %94,81 %  
ne45,19 %5,19 %  

Graf

3. Myslíte si, že tímto onemocněním mohou trpět už novorozenci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7090,91 %90,91 %  
nevím67,79 %7,79 %  
ne11,3 %1,3 %  

Graf

4. Dá se toto onemocnění úspěšně vyléčit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3342,86 %42,86 %  
ano2431,17 %31,17 %  
nevím2025,97 %25,97 %  

Graf

5. Víte co jsou to kortikoidové masti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6787,01 %87,01 %  
ne67,79 %7,79 %  
nevím45,19 %5,19 %  

Graf

6. Myslíte si, že je vhodné používání kortikoidových mastí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3748,05 %48,05 %  
nevím2431,17 %31,17 %  
ano1620,78 %20,78 %  

Graf

7. Myslíte si, že je vhodné používání konopných olejů a jiných konopných přípravků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4963,64 %63,64 %  
nevím2532,47 %32,47 %  
ne33,9 %3,9 %  

Graf

8. Myslíte si, že stres zvyšuje výskyt ekzému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5887,88 %75,32 %  
nevím710,61 %9,09 %  
ne11,52 %1,3 %  

Graf

9. Myslíte si, že ekzém může být ovlivněn vaší psychickou stránkou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6293,94 %80,52 %  
nevím34,55 %3,9 %  
ne11,52 %1,3 %  

Graf

10. Myslíte si, že vnější prostředí ovlivňuje ekzém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6496,97 %83,12 %  
nevím11,52 %1,3 %  
ne11,52 %1,3 %  

Graf

11. Myslíte si, že projev ekzému může člověk ovlivnit tím co jí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5989,39 %76,62 %  
nevím46,06 %5,19 %  
ne34,55 %3,9 %  

Graf

12. Domníváte se, že ekzémem se můžete nakazit kontaktně (dotykem) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5989,39 %76,62 %  
nevím46,06 %5,19 %  
ano34,55 %3,9 %  

Graf

13. Jste žena/muž?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3975 %50,65 %  
muž917,31 %11,69 %  
zena23,85 %2,6 %  
ž11,92 %1,3 %  
muz11,92 %1,3 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18510 %6,49 %  
23510 %6,49 %  
2448 %5,19 %  
2736 %3,9 %  
2636 %3,9 %  
2036 %3,9 %  
1736 %3,9 %  
2536 %3,9 %  
1936 %3,9 %  
3124 %2,6 %  
ostatní odpovědi 22
33
18 let
56
55
21
28
58
36
35
24 let
38
46
32
1632 %20,78 % 

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
816,67 %10,39 %  
základní612,5 %7,79 %  
vysokoškolské510,42 %6,49 %  
středoškolské48,33 %5,19 %  
36,25 %3,9 %  
střední36,25 %3,9 %  
BC.24,17 %2,6 %  
SŠ s maturitou24,17 %2,6 %  
Mgr.12,08 %1,3 %  
středoškolské s maturitou12,08 %1,3 %  
ostatní odpovědi záladní
maturita
zatím základní
Bc
student VŠ
SŠ (maturita)
SŠ - studuji VŠ
střední odborné s maturitou
střední s maturitou
úplné střední
stredni
2 maturity
vyssi
1327,08 %16,88 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je to ekzém?

2. Setkali jste se ve svém okolí s člověkem, který touto nemocí trpí?

3. Myslíte si, že tímto onemocněním mohou trpět už novorozenci?

4. Dá se toto onemocnění úspěšně vyléčit?

5. Víte co jsou to kortikoidové masti?

6. Myslíte si, že je vhodné používání kortikoidových mastí?

7. Myslíte si, že je vhodné používání konopných olejů a jiných konopných přípravků?

8. Myslíte si, že stres zvyšuje výskyt ekzému?

9. Myslíte si, že ekzém může být ovlivněn vaší psychickou stránkou?

10. Myslíte si, že vnější prostředí ovlivňuje ekzém?

11. Myslíte si, že projev ekzému může člověk ovlivnit tím co jí?

12. Domníváte se, že ekzémem se můžete nakazit kontaktně (dotykem) ?

13. Jste žena/muž?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je to ekzém?

2. Setkali jste se ve svém okolí s člověkem, který touto nemocí trpí?

3. Myslíte si, že tímto onemocněním mohou trpět už novorozenci?

4. Dá se toto onemocnění úspěšně vyléčit?

5. Víte co jsou to kortikoidové masti?

6. Myslíte si, že je vhodné používání kortikoidových mastí?

7. Myslíte si, že je vhodné používání konopných olejů a jiných konopných přípravků?

8. Myslíte si, že stres zvyšuje výskyt ekzému?

9. Myslíte si, že ekzém může být ovlivněn vaší psychickou stránkou?

10. Myslíte si, že vnější prostředí ovlivňuje ekzém?

11. Myslíte si, že projev ekzému může člověk ovlivnit tím co jí?

12. Domníváte se, že ekzémem se můžete nakazit kontaktně (dotykem) ?

13. Jste žena/muž?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Drábková, J.Ekzém a jeho léčení (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ekzem-a-jeho-leceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.