Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > eLearning ve firmách

eLearning ve firmách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Hanečáková
Šetření:05. 02. 2012 - 16. 02. 2012
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):12 / 6.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den / ahoj,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží ke zpracování diplomové práce. Dotazník je anonymní. Těším se na Vaše odpovědi.
Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Firma, ve které pracujete je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká3956,52 %56,52 %  
mezinárodní1927,54 %27,54 %  
zahraniční1115,94 %15,94 %  

Graf

2. Jedná se o firmu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkou2942,03 %42,03 %  
střední2333,33 %33,33 %  
malou1724,64 %24,64 %  

Graf

3. Název firmy, pro kterou pracujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Accenture25,71 %2,9 %  
Slovnaft12,86 %1,45 %  
ŽP Trade Bohemia, a.s.12,86 %1,45 %  
Nadační fond12,86 %1,45 %  
ALL IN AGENCY12,86 %1,45 %  
Česká spořitelna12,86 %1,45 %  
Deloitte12,86 %1,45 %  
AUTPCENTRUM Dojáček, spol. s r. o.12,86 %1,45 %  
Johnson & Johnson12,86 %1,45 %  
čez12,86 %1,45 %  
ostatní odpovědi Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Tornado
Telefónica Czech Republic, a.s.
anonymous
PWC
WPB group
kopírování
T-Mobile Czech republic a.s.
Universal music group
Secheron SA / Hasler Rail AG
Visteon
neřeknu
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
HANY.SK
HP
IKEM
banka
Česká pojišťovna, a.s.
Provident Financial
Plzeňský Prazdroj, a.s.
VB RES
Focus
slezská nemocnice
Travel Service Airlines
2468,57 %34,78 % 

Graf

4. Poskytuje tato firma svým zaměstnancům vzdělávací aktivity (např. školení, kurzy, eLearning atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5884,06 %84,06 %  
Ne1115,94 %15,94 %  

Graf

5. Firma poskytuje následující formy vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [tradiční kurzy či školeníotázka č. 6, eLearningotázka č. 7, obojeotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oboje3051,72 %43,48 %  
tradiční kurzy či školení2644,83 %37,68 %  
eLearning23,45 %2,9 %  

Graf

6. Myslíte si, že by bylo vhodné, aby firma poskytovala svým zaměstnancům i vzdělávání typu eLearning?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1973,08 %27,54 %  
Ne726,92 %10,14 %  

Graf

7. Absolvoval(a) jste někdy firemní eLearningový kurz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2990,63 %42,03 %  
Ne39,38 %4,35 %  

Graf

8. Pokud ano, jak hodnotíte kvalitu Vámi absolvovaných kurzů z hlediska obsahu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1034,48 %14,49 %  
dobrý827,59 %11,59 %  
výborný724,14 %10,14 %  
dostatečný310,34 %4,35 %  
nedostatečný13,45 %1,45 %  

Graf

9. Důvod proč eLearningové kurzy ve firmě absolvujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kurzy jsou povinné → konec dotazníku, dobrovolně, z vlastního zájmu → konec dotazníku, oboje → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oboje1344,83 %18,84 %  
kurzy jsou povinné1137,93 %15,94 %  
dobrovolně, z vlastního zájmu517,24 %7,25 %  

Graf

10. Myslíte si, že by bylo pro firmu, ve které pracujete, přínosné poskytovat vzdělávací aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano872,73 %11,59 %  
Ne327,27 %4,35 %  

Graf

11. Pokud ano, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozvíjet dovednosti a kvalifikaci zaměstnanců1578,95 %21,74 %  
Motivace zaměstnanců210,53 %2,9 %  
obojí výše uvedené důvody + časová flexibilita jeho provedení15,26 %1,45 %  
Jakykoliv zpusob vzdelavani je vzdy pozitivni prinos pro obe strany15,26 %1,45 %  

Graf

12. Pokud ne, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tento typ kurzu nebyl určen pro mé pracovní zařazení133,33 %1,45 %  
pracovní vytížení133,33 %1,45 %  
Nemám zájem133,33 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jedná se o firmu:

 • odpověď velkou:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi oboje na otázku 9. Důvod proč eLearningové kurzy ve firmě absolvujete:

5. Firma poskytuje následující formy vzdělávání:

 • odpověď oboje:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Absolvoval(a) jste někdy firemní eLearningový kurz?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi oboje na otázku 9. Důvod proč eLearningové kurzy ve firmě absolvujete:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kurzy jsou povinné na otázku 9. Důvod proč eLearningové kurzy ve firmě absolvujete:
 • odpověď tradiční kurzy či školení:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Myslíte si, že by bylo vhodné, aby firma poskytovala svým zaměstnancům i vzdělávání typu eLearning?

7. Absolvoval(a) jste někdy firemní eLearningový kurz?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 8. Pokud ano, jak hodnotíte kvalitu Vámi absolvovaných kurzů z hlediska obsahu?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi kurzy jsou povinné na otázku 9. Důvod proč eLearningové kurzy ve firmě absolvujete:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi oboje na otázku 9. Důvod proč eLearningové kurzy ve firmě absolvujete:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi oboje na otázku 5. Firma poskytuje následující formy vzdělávání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Firma, ve které pracujete je:

2. Jedná se o firmu:

4. Poskytuje tato firma svým zaměstnancům vzdělávací aktivity (např. školení, kurzy, eLearning atd.)?

5. Firma poskytuje následující formy vzdělávání:

6. Myslíte si, že by bylo vhodné, aby firma poskytovala svým zaměstnancům i vzdělávání typu eLearning?

7. Absolvoval(a) jste někdy firemní eLearningový kurz?

8. Pokud ano, jak hodnotíte kvalitu Vámi absolvovaných kurzů z hlediska obsahu?

9. Důvod proč eLearningové kurzy ve firmě absolvujete:

11. Pokud ano, z jakého důvodu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Firma, ve které pracujete je:

2. Jedná se o firmu:

4. Poskytuje tato firma svým zaměstnancům vzdělávací aktivity (např. školení, kurzy, eLearning atd.)?

5. Firma poskytuje následující formy vzdělávání:

6. Myslíte si, že by bylo vhodné, aby firma poskytovala svým zaměstnancům i vzdělávání typu eLearning?

7. Absolvoval(a) jste někdy firemní eLearningový kurz?

8. Pokud ano, jak hodnotíte kvalitu Vámi absolvovaných kurzů z hlediska obsahu?

9. Důvod proč eLearningové kurzy ve firmě absolvujete:

11. Pokud ano, z jakého důvodu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hanečáková, M.eLearning ve firmách (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://elearning-ve-firmach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.