Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronický podpis

Elektronický podpis

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Skokanová
Šetření:22. 03. 2013 - 21. 04. 2013
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Hezký den,

 

 

prosím o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na elektronický podpis. Výsledky výzkumu poslouží ke studijním účelům.

Dotazník je anonymní. A nezabere více jak 5 minut.

 

Děkuji velice za Váš čas i ochotu.

 

Odpovědi respondentů

1. Co je to elektronický podpis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Digitální podpis, který plně nahrazuje podpis vlastnoruční9093,75 %93,75 %  
Podpis vytvořený speciální propiskou55,21 %5,21 %  
Podpis, který si vytvoříme např. v malování11,04 %1,04 %  

Graf

2. Základem elektronického podpisu je soukromý a ... ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejný klíč3536,46 %36,46 %  
Privátní klíč2829,17 %29,17 %  
Nevím2526,04 %26,04 %  
Komerční klíč77,29 %7,29 %  
Veřejný dokument11,04 %1,04 %  

Graf

3. Jaké druhy certifikátů vydávaných k elektronickému podpisu znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4041,67 %41,67 %  
Komerční a kvalifikovaný2323,96 %23,96 %  
Pouze kvalifikovaný2020,83 %20,83 %  
Oficiální a neoficiální1111,46 %11,46 %  
Kvalitní a nekvalitní22,08 %2,08 %  

Graf

4. Na jak dlouho se vystavuje kvalifikovaný certifikát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 měsíců4647,92 %47,92 %  
Nevím4546,88 %46,88 %  
356 týdnů33,13 %3,13 %  
52 dní22,08 %2,08 %  

Graf

5. Jaké znáte v České republice certifikační autority?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká pošta, s. p.5355,21 %55,21 %  
Nevím3738,54 %38,54 %  
První česká autorizační, a. s.1414,58 %14,58 %  
ePodpis, a. s.88,33 %8,33 %  
eldentity, a. s.77,29 %7,29 %  
Česká úřadní autorita, a. s.22,08 %2,08 %  

Graf

6. Kam nejlépe uložit certifikát k elektronickému podpisu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na USB token4546,88 %46,88 %  
Nevím3031,25 %31,25 %  
Na čipovou kartu2829,17 %29,17 %  
Vytisknout a založit do šanonu1313,54 %13,54 %  
Na disk počítače v internetové kavárně11,04 %1,04 %  

Graf

7. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5759,38 %59,38 %  
Muž3940,63 %40,63 %  

Graf

8. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 255456,25 %56,25 %  
26 - 352121,88 %21,88 %  
36 - 451212,5 %12,5 %  
do 1888,33 %8,33 %  
46 - 5511,04 %1,04 %  

Graf

9. Jaké máte nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou5254,17 %54,17 %  
Vysokoškolské bakalářské - Bc.2323,96 %23,96 %  
Vysokoškolské - Mgr., Ing., Dr., PhD.1313,54 %13,54 %  
Základní55,21 %5,21 %  
Vyučen(a), střední odborná bez maturity11,04 %1,04 %  
Učební obor s maturitou11,04 %1,04 %  
Nedokončené základní11,04 %1,04 %  

Graf

10. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4243,75 %43,75 %  
Služby1111,46 %11,46 %  
Administrativa, Účetnictví1010,42 %10,42 %  
IT77,29 %7,29 %  
Finance, Bankovnictví66,25 %6,25 %  
Školství33,13 %3,13 %  
průmysl 22,08 %2,08 %  
státní správa11,04 %1,04 %  
překlady, korektury11,04 %1,04 %  
IT a HR11,04 %1,04 %  
v+v11,04 %1,04 %  
nepracuji11,04 %1,04 %  
samospráva11,04 %1,04 %  
nic11,04 %1,04 %  
Právo11,04 %1,04 %  
zdravotnictvi11,04 %1,04 %  
Studuji VŠ11,04 %1,04 %  
Geoinformatika11,04 %1,04 %  
Telekominikace11,04 %1,04 %  
Elektro11,04 %1,04 %  
Telekomunikace11,04 %1,04 %  
studuji a to není práce (žádné zdravotní a soc pojištění)11,04 %1,04 %  

Graf

11. Máte (používáte) elektronický podpis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8285,42 %85,42 %  
Ano1414,58 %14,58 %  

Graf

12. Jaký druh elektronického podpisu máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalifikovaný certifikát964,29 %9,38 %  
Komerční certifikát214,29 %2,08 %  
Twins17,14 %1,04 %  
e-Já17,14 %1,04 %  
Komerční serverový certifikát17,14 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaké znáte v České republice certifikační autority?

  • odpověď Česká pošta, s. p.:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Máte (používáte) elektronický podpis?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komerční a kvalifikovaný na otázku 3. Jaké druhy certifikátů vydávaných k elektronickému podpisu znáte?

8. Váš věk:

  • odpověď 19 - 25:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oficiální a neoficiální na otázku 3. Jaké druhy certifikátů vydávaných k elektronickému podpisu znáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co je to elektronický podpis?

2. Základem elektronického podpisu je soukromý a ... ?

3. Jaké druhy certifikátů vydávaných k elektronickému podpisu znáte?

4. Na jak dlouho se vystavuje kvalifikovaný certifikát?

5. Jaké znáte v České republice certifikační autority?

6. Kam nejlépe uložit certifikát k elektronickému podpisu?

7. Vaše pohlaví:

8. Váš věk:

9. Jaké máte nejvyšší dokončené vzdělání?

10. V jakém oboru pracujete?

11. Máte (používáte) elektronický podpis?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co je to elektronický podpis?

2. Základem elektronického podpisu je soukromý a ... ?

3. Jaké druhy certifikátů vydávaných k elektronickému podpisu znáte?

4. Na jak dlouho se vystavuje kvalifikovaný certifikát?

5. Jaké znáte v České republice certifikační autority?

6. Kam nejlépe uložit certifikát k elektronickému podpisu?

7. Vaše pohlaví:

8. Váš věk:

9. Jaké máte nejvyšší dokončené vzdělání?

10. V jakém oboru pracujete?

11. Máte (používáte) elektronický podpis?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skokanová, K.Elektronický podpis (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://elektr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.