Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Metzlová
Šetření:05. 03. 2016 - 20. 03. 2016
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,  
jsem studentkou 3. ročníku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty aplikované informatiky a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou Elektronické evidence tržeb a jejího technického řešení. Proto bych Vás chtěla touto cestou poprosit o spolupráci, která spočívá ve vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění nezabere moc času.

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poradenstvi213,33 %13,33 %  
strojírenství16,67 %6,67 %  
kadeřnictví16,67 %6,67 %  
konzultační společnost - finance, účetnictví, právo, marketing16,67 %6,67 %  
finanční poradenství16,67 %6,67 %  
Bar16,67 %6,67 %  
Pohostinství16,67 %6,67 %  
Logistika16,67 %6,67 %  
E-shop 16,67 %6,67 %  
IT16,67 %6,67 %  
Oborů je více - jde o to, aby bylo vše české, kvalitní a z přírodních materiálů - oblečení, obrazy, svíčky, porcelán,...16,67 %6,67 %  
vzdelavani16,67 %6,67 %  
Média, prodej16,67 %6,67 %  
Maloobchod16,67 %6,67 %  

Graf

2. V jakém kraji podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha746,67 %46,67 %  
zlínský426,67 %26,67 %  
Praha, Moravskoslezský16,67 %6,67 %  
ČR 16,67 %6,67 %  
Královéhradecký16,67 %6,67 %  
Jihomoravský16,67 %6,67 %  

Graf

3. Kolik máte zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 91280 %80 %  
10 - 49320 %20 %  

Graf

4. Jaký je váš roční obrat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 000 Kč a více533,33 %33,33 %  
100 001 Kč – 499 999 Kč533,33 %33,33 %  
500 000 Kč – 999 999 Kč426,67 %26,67 %  
Méně než 100 000 Kč16,67 %6,67 %  

Graf

5. Právní forma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba)853,33 %53,33 %  
Právnická osoba746,67 %46,67 %  

Graf

6. Víte, co je to elektronická evidence tržeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1386,67 %86,67 %  
Velmi málo213,33 %13,33 %  

Graf

7. Jaký máte názor na zavedení EET v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepodporuji zavedení povinné EET.1066,67 %66,67 %  
Nevím, nemám na to názor.320 %20 %  
Podporuji zavedení povinné EET.213,33 %13,33 %  

Graf

8. Domníváte se, že se zavedení EET znatelně promítne v nákladech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1066,67 %66,67 %  
Nevím320 %20 %  
Ne213,33 %13,33 %  

Graf

9. POKUD ANO, UVEĎTE SVŮJ ODHAD MĚSÍČNÍCH VÝDAJŮ, KTERÉ KVŮLI EET BUDETE MUSET VYNALOŽIT.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15000110 %6,67 %  
mě to neudělá nic, nemám provozovnu, ale pro restaurace to bude opruz, ale obejít to půjde snadno110 %6,67 %  
Já s hotovostí nepracuji, ostatní si připlatí pár stovek měsíčně.110 %6,67 %  
10000110 %6,67 %  
5000110 %6,67 %  
jde hlavně o čas, tedy musí se přičíst i náklady toho, že nemůžu v té chvíli dělat nic, co by přineslo peníze, tedy cca 20 000 Kč110 %6,67 %  
3100110 %6,67 %  
2600110 %6,67 %  
1000110 %6,67 %  
2500110 %6,67 %  

Graf

10. V čem vidíte nevýhody v povinné EET?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení administrativních nákladů (pořízení pokladny, software, hardware, připojení k internetu, atd.)1493,33 %93,33 %  
EET není připravená jak technicky tak i legislativně.1173,33 %73,33 %  
Zneužití nebo únik dat z centrálního úložiště EET.960 %60 %  
Neočekávané výpadky systému.853,33 %53,33 %  
Vyšší kontrola nad podnikáním.640 %40 %  
získávání informací pro likvidaci Babišovy konkurence16,67 %6,67 %  
je to blbost16,67 %6,67 %  
Nevidím v tom žádný problém.16,67 %6,67 %  

Graf

11. V čem vidíte výhody v povinné EET?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevitím v tom žádné výhody.1173,33 %73,33 %  
Zmírnění šedé ekonomiky.320 %20 %  
Snaha o potlačení podvodného jednání.320 %20 %  
Jednorázová sleva na dani ve výši 5 000 Kč.213,33 %13,33 %  

Graf

12. Je vaše prodejna připojena k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano853,33 %53,33 %  
Ne746,67 %46,67 %  

Graf

13. Je vaše prodejna vybavena počítačem, notebookem či tabletem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne853,33 %53,33 %  
Ano746,67 %46,67 %  

Graf

14. Jaký typ pokladny vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám žádnou pokladnu.1066,67 %66,67 %  
Jiný typ pokladny.320 %20 %  
Jednoduchou pokladnu (mechanická/jednoduchá elektronická).16,67 %6,67 %  
Pokročilejší pokladnu (jednocestný nebo dvoucestný pokladní systém).16,67 %6,67 %  

Graf

15. Jakým způsobem vydáváte účtenku nebo daňový doklad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vypsanou ručně.640 %40 %  
Jinak640 %40 %  
Vytištěnou jednoduchou pokladnou.16,67 %6,67 %  
Přes elektronický pokladní systém s paměťovým modulem.16,67 %6,67 %  
Vytištěnou pokladnou napojenou na účetní program.16,67 %6,67 %  

Graf

16. Co si budete muset pořídit kvůli EET?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Software1066,67 %66,67 %  
Tiskárnu1066,67 %66,67 %  
Registrační pokladnu853,33 %53,33 %  
Připojení k internetu533,33 %33,33 %  
Smartphone či tablet320 %20 %  
PC pokladnu213,33 %13,33 %  
Nic 213,33 %13,33 %  
nic - nemám provozovnu, takže na to kašlu16,67 %6,67 %  
Nic si pořizovat nebudu16,67 %6,67 %  

Graf

17. Váš případný komentář nebo poznámky

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je to buzerace nejvyssi tridy! Moc uplatnovana statem pouze kvuli moci samotne.

Je to na hovno!

je to spíš propaganda než aby to něco řešilo

Šedou ekonomiku to neomezí, protože ti, co ji dělají nyní, si zas najdou cestu, jak toto obejít. Je to jen pro Babiše, aby věděl, co dělá jeho konkurence a jak tedy lépe nalákat své potenciální zákazníky.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Metzlová, M.Elektronická evidence tržeb (EET) (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://elektronicka-evidence-trzeb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.