Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronická komunikace

Elektronická komunikace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Srnská
Šetření:07. 11. 2008 - 14. 11. 2008
Počet respondentů:187
Počet otázek (max/průměr):32 / 22
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:40,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o účast v průzkumu na téma Elektronická komunikace. Tento průzkum je součástí seminární práce v rámci sociologie. Budeme se zabývat například využívaností některých elektronických komunikačních prostředků nebo stráveným časem u těchto prostředků komunikace.

Předem všem děkuji za spolupráci.

Zuzana Srnská

Odpovědi respondentů

1. Máte ve Vaší domácnosti počítač s připojením k internetu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18097,83 %96,26 %  
ne42,17 %2,14 %  

Graf

2. Kolik hodin denně trávíte komunikací přes internet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 h6837,36 %36,36 %  
3 - 4 h5630,77 %29,95 %  
5 - 6 h3619,78 %19,25 %  
Více2212,09 %11,76 %  

Graf

3. K jakým účelům elektronickou komunikaci používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní účely15895,76 %84,49 %  
Studijní účely11368,48 %60,43 %  
Pracovní účely7947,88 %42,25 %  

Graf

4. Je pro Vás komunikace skrze internet snazší než v přímém kontaktu s osobou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9754,8 %51,87 %  
ne8045,2 %42,78 %  

Graf

5. Řešíte osobní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímý kontakt14682,49 %78,07 %  
Elektronická komunikace3117,51 %16,58 %  

Graf

6. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení osobních záležitostí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
icq15787,22 %83,96 %  
e-mail12468,89 %66,31 %  
skype7240 %38,5 %  
diskuzní fórum3217,78 %17,11 %  
chat2212,22 %11,76 %  

Graf

7. Myslíte si, že díky anonymitě, kterou Vám internet poskytuje, jste v komunikaci otevřenější, sdílnější apod.?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11464,04 %60,96 %  
ne6435,96 %34,22 %  

Graf

8. Uvádíte během elektronické komunikace pravdivé informace o Vaší osobě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8345,86 %44,39 %  
Většinou ano7943,65 %42,25 %  
Ne vždy189,94 %9,63 %  
Ne10,55 %0,53 %  

Graf

9. Představte si, že komunikujete s osobou starší, na vyšší sociální pozici a s vyšším dosaženým vzděláním. Byly by tyto faktory pro Vás důvodem k menší či větší úpravě informací o Vás?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13882,14 %73,8 %  
ano3017,86 %16,04 %  

Graf

10. Je pro Vás navazování vztahů skrz internet jednodušší?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9151,41 %48,66 %  
ne8648,59 %45,99 %  

Graf

11. Navázal/a jste prostřednictvím elektronické komunikace nějaký trvalý pracovní, přátelský či partnerský vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11259,89 %59,89 %  
Ne7540,11 %40,11 %  

Graf

12. Díky kterému komunikačnímu prostředku to bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
icq6360 %33,69 %  
chat3836,19 %20,32 %  
e-mail2624,76 %13,9 %  
diskuzní fórum2422,86 %12,83 %  
skype109,52 %5,35 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8748,88 %46,52 %  
vysokoškolské4022,47 %21,39 %  
základní3419,1 %18,18 %  
střední bez maturity179,55 %9,09 %  

Graf

14. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnaný/áotázka č. 23, nezaměstnaný/áotázka č. 30, student (zaměstnaný/á i nezaměstnaný/á)otázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student (zaměstnaný/á i nezaměstnaný/á)11863,1 %63,1 %  
zaměstnaný/á5931,55 %31,55 %  
nezaměstnaný/á105,35 %5,35 %  

Graf

15. Máte ve škole přístup k počítači s připojením k internetu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11499,13 %60,96 %  
ne10,87 %0,53 %  

Graf

16. Máte notebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6958,47 %36,9 %  
Ne4941,53 %26,2 %  

Graf

17. Nosíte sebou do školy notebook, se kterým se připojujete k internetové síti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3451,52 %18,18 %  
ano3248,48 %17,11 %  

Graf

18. Kolik hodin denně v rámci pobývání ve škole strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 h9889,09 %52,41 %  
3 - 4 h98,18 %4,81 %  
5 - 6 h21,82 %1,07 %  
Více10,91 %0,53 %  

Graf

19. Řešíte studijní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronická komunikace7061,4 %37,43 %  
Přímý kontakt4438,6 %23,53 %  

Graf

20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail9181,25 %48,66 %  
icq5952,68 %31,55 %  
diskuzní fórum1916,96 %10,16 %  
skype1412,5 %7,49 %  
chat43,57 %2,14 %  

Graf

21. Považujete chaty a diskuzní fóra za důvěryhodný zdroj informací v rámci studia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5549,11 %29,41 %  
Spíše ano4035,71 %21,39 %  
Ne1412,5 %7,49 %  
Ano32,68 %1,6 %  

Graf

22. Přivyděláváte si během školního/akademického roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 23, Neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6958,47 %36,9 %  
Ne4941,53 %26,2 %  

Graf

23. Je u Vašeho zaměstnání nutná práce s počítačem připojeným k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3855,07 %20,32 %  
Ano3144,93 %16,58 %  

Graf

24. Máte ve Vašem zaměstnání přístup k počítači s internetem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2463,16 %12,83 %  
Ano1436,84 %7,49 %  

Graf

25. Je u Vašeho zaměstnání nutná komunikace prostřednictvím internetu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2556,82 %13,37 %  
Ne1943,18 %10,16 %  

Graf

26. Kolik hodin denně v rámci pracovní doby strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 h3177,5 %16,58 %  
3 - 4 h410 %2,14 %  
Více25 %1,07 %  
5 - 6 h25 %1,07 %  
nic25 %1,07 %  

Graf

27. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení pracovních záležitostí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail3895 %20,32 %  
icq1332,5 %6,95 %  
skype615 %3,21 %  
diskuzní fórum12,5 %0,53 %  

Graf

28. Řešíte pracovní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímý kontakt3173,81 %16,58 %  
Elektronická komunikace1126,19 %5,88 %  

Graf

29. Jsou některé z elektronických komunikátorů (e-mail, icq, skype, chat, diskuzní fórum) ve Vašem zaměstnání blokovány? Jestli ano, proč myslíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, zaměstnavatel sleduje, zda je můj čas strávený v zaměstnání plně věnován práci, kterou vykonávám. Mohu se připojit a využívat internet k získávání informací pro obor, ve kterém pracuji. Není však časový prostor využívat elektronické komunikátory, pokud denně musíte řešit 60 - 80 přímých kontaktů.

ano, skoro vše icq, skype a plno chatů. Proto aby lidé pracovali a nebavili se

Blokováno je icq, on-line klienty (meebo, atd.) však používat můžeme

icq, skype ... kvuli virum

Jsou blokována některá diskuzní fóra. Můj zaměstnavatel si podle interního nařízení nepřeje, aby zaměstnanci veřejně diskutovali na internetu (nikoliv tedy na intranetu) věci, související s činností firmy.

ne

ne

ne

ne

ne

ne nejsou

neblokováno

Nejsou

nejsou

nejsou

skype, icq (vše, co se musí instalovat)

Za celou dobu studia a práce na částečný úvazek (4 roky) jsem se s blokování IM u zaměstnavatele zatím nesetkala.

zadne nejsou blokovany

30. Jsem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10959,24 %58,29 %  
Muž7540,76 %40,11 %  

Graf

31. Patřím do věkové kategorie:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 26 let7038,89 %37,43 %  
15 - 19 let6636,67 %35,29 %  
27 - 35 let3117,22 %16,58 %  
35 - 45 let95 %4,81 %  
46 - 55 let21,11 %1,07 %  
56 let a více21,11 %1,07 %  

Graf

32. K tomuto dotazníku jsem se dostal/a:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odkazem na diskuzním fóru5935,12 %31,55 %  
odkazem na icq3017,86 %16,04 %  
odkazem zaslaným na e-mail2615,48 %13,9 %  
odkazem na chatu74,17 %3,74 %  
libimseti21,19 %1,07 %  
náhodou21,19 %1,07 %  
na libimseti10,6 %0,53 %  
www.libimseti.cz/diskuze10,6 %0,53 %  
přes www.idnes.cz10,6 %0,53 %  
vyplnto.cz10,6 %0,53 %  
úvodní strana vyplňto.cz10,6 %0,53 %  
přece přes Vyplňto!10,6 %0,53 %  
Na doporučení Páji :-)10,6 %0,53 %  
Od kamarádky Z.S. :)10,6 %0,53 %  
na serveru ujdeto.cz10,6 %0,53 %  
našla jsem si tuto stránku surfováním po internetu10,6 %0,53 %  
sleduji vyplnto.cz :-)10,6 %0,53 %  
registrací na vyplnto.cz, kde mám umístěný dotazní10,6 %0,53 %  
banner10,6 %0,53 %  
přímo z internetové stránky vyplnto10,6 %0,53 %  
pri hledani pisnicek10,6 %0,53 %  
google10,6 %0,53 %  
sám tady mám dotazník10,6 %0,53 %  
odkazem na webu10,6 %0,53 %  
primo na vyplnto.cz10,6 %0,53 %  
ujdeto10,6 %0,53 %  
reklama10,6 %0,53 %  
po vyplnění jiného dotazníku10,6 %0,53 %  
vybral jsem si ho mezi dotazníky přímo na stránce 10,6 %0,53 %  
od kamaradky10,6 %0,53 %  
na vyplnto.cz10,6 %0,53 %  
ujdeto.cz10,6 %0,53 %  
sama jsem si tuto straku vyhledala10,6 %0,53 %  
UJDE TO10,6 %0,53 %  
v databázi dotazníků10,6 %0,53 %  
vzkazem na www.libímseti.cz10,6 %0,53 %  
přímo na vyplňto.cz10,6 %0,53 %  
libimseti.cz10,6 %0,53 %  
Přímo z Vyplň.to10,6 %0,53 %  
přímo zadáním adresy vyplnto.cz10,6 %0,53 %  
náhodně přímo na vyplnto.cz10,6 %0,53 %  
Odkaz z líbímseti.10,6 %0,53 %  
přes vyhledávač seznam.cz10,6 %0,53 %  
Napsala mi paní Srnská, která je sladká :)10,6 %0,53 %  
libimseti spam10,6 %0,53 %  
odkazem na jiné webové stránce10,6 %0,53 %  
nahodne10,6 %0,53 %  
odkazem na ujdeto.cz10,6 %0,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení osobních záležitostí?

 • odpověď e-mail:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsou na otázku 29. Jsou některé z elektronických komunikátorů (e-mail, icq, skype, chat, diskuzní fórum) ve Vašem zaměstnání blokovány? Jestli ano, proč myslíte?

11. Navázal/a jste prostřednictvím elektronické komunikace nějaký trvalý pracovní, přátelský či partnerský vztah?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnaný/á na otázku 14. Jsem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskuzní fórum na otázku 12. Díky kterému komunikačnímu prostředku to bylo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi e-mail na otázku 12. Díky kterému komunikačnímu prostředku to bylo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi chat na otázku 12. Díky kterému komunikačnímu prostředku to bylo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi icq na otázku 12. Díky kterému komunikačnímu prostředku to bylo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi skype na otázku 12. Díky kterému komunikačnímu prostředku to bylo?

14. Jsem:

 • odpověď student (zaměstnaný/á i nezaměstnaný/á):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Elektronická komunikace na otázku 19. Řešíte studijní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přímý kontakt na otázku 19. Řešíte studijní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Máte ve škole přístup k počítači s připojením k internetu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Máte notebook?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Máte notebook?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Nosíte sebou do školy notebook, se kterým se připojujete k internetové síti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Nosíte sebou do školy notebook, se kterým se připojujete k internetové síti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 2 h na otázku 18. Kolik hodin denně v rámci pobývání ve škole strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Považujete chaty a diskuzní fóra za důvěryhodný zdroj informací v rámci studia?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 21. Považujete chaty a diskuzní fóra za důvěryhodný zdroj informací v rámci studia?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 21. Považujete chaty a diskuzní fóra za důvěryhodný zdroj informací v rámci studia?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskuzní fórum na otázku 20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi e-mail na otázku 20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi icq na otázku 20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi skype na otázku 20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 22. Přivyděláváte si během školního/akademického roku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 22. Přivyděláváte si během školního/akademického roku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 19 let na otázku 31. Patřím do věkové kategorie:

15. Máte ve škole přístup k počítači s připojením k internetu?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přímý kontakt na otázku 19. Řešíte studijní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Nosíte sebou do školy notebook, se kterým se připojujete k internetové síti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Považujete chaty a diskuzní fóra za důvěryhodný zdroj informací v rámci studia?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 21. Považujete chaty a diskuzní fóra za důvěryhodný zdroj informací v rámci studia?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi skype na otázku 20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi e-mail na otázku 20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Máte notebook?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 22. Přivyděláváte si během školního/akademického roku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 2 h na otázku 18. Kolik hodin denně v rámci pobývání ve škole strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Elektronická komunikace na otázku 19. Řešíte studijní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Nosíte sebou do školy notebook, se kterým se připojujete k internetové síti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student (zaměstnaný/á i nezaměstnaný/á) na otázku 14. Jsem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi icq na otázku 20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 21. Považujete chaty a diskuzní fóra za důvěryhodný zdroj informací v rámci studia?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskuzní fórum na otázku 20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 19 let na otázku 31. Patřím do věkové kategorie:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Máte notebook?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 22. Přivyděláváte si během školního/akademického roku?

16. Máte notebook?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Nosíte sebou do školy notebook, se kterým se připojujete k internetové síti?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Nosíte sebou do školy notebook, se kterým se připojujete k internetové síti?

18. Kolik hodin denně v rámci pobývání ve škole strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?

 • odpověď 1 - 2 h:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Považujete chaty a diskuzní fóra za důvěryhodný zdroj informací v rámci studia?

20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?

 • odpověď e-mail:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Nosíte sebou do školy notebook, se kterým se připojujete k internetové síti?
 • odpověď icq:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi skype na otázku 20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?

23. Je u Vašeho zaměstnání nutná práce s počítačem připojeným k internetu?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi skype na otázku 27. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení pracovních záležitostí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsou na otázku 29. Jsou některé z elektronických komunikátorů (e-mail, icq, skype, chat, diskuzní fórum) ve Vašem zaměstnání blokovány? Jestli ano, proč myslíte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 25. Je u Vašeho zaměstnání nutná komunikace prostřednictvím internetu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 - 4 h na otázku 26. Kolik hodin denně v rámci pracovní doby strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Elektronická komunikace na otázku 28. Řešíte pracovní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?
 • odpověď Ne:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Máte ve Vašem zaměstnání přístup k počítači s internetem?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 24. Máte ve Vašem zaměstnání přístup k počítači s internetem?

25. Je u Vašeho zaměstnání nutná komunikace prostřednictvím internetu?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi skype na otázku 27. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení pracovních záležitostí?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsou na otázku 29. Jsou některé z elektronických komunikátorů (e-mail, icq, skype, chat, diskuzní fórum) ve Vašem zaměstnání blokovány? Jestli ano, proč myslíte?
 • odpověď Ne:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Máte ve Vašem zaměstnání přístup k počítači s internetem?

27. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení pracovních záležitostí?

 • odpověď e-mail:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 - 4 h na otázku 26. Kolik hodin denně v rámci pracovní doby strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi skype na otázku 27. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení pracovních záležitostí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi icq na otázku 27. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení pracovních záležitostí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 25. Je u Vašeho zaměstnání nutná komunikace prostřednictvím internetu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 23. Je u Vašeho zaměstnání nutná práce s počítačem připojeným k internetu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Elektronická komunikace na otázku 28. Řešíte pracovní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsou na otázku 29. Jsou některé z elektronických komunikátorů (e-mail, icq, skype, chat, diskuzní fórum) ve Vašem zaměstnání blokovány? Jestli ano, proč myslíte?

31. Patřím do věkové kategorie:

 • odpověď 15 - 19 let:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte ve Vaší domácnosti počítač s připojením k internetu?

2. Kolik hodin denně trávíte komunikací přes internet?

3. K jakým účelům elektronickou komunikaci používáte?

4. Je pro Vás komunikace skrze internet snazší než v přímém kontaktu s osobou?

5. Řešíte osobní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?

6. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení osobních záležitostí?

7. Myslíte si, že díky anonymitě, kterou Vám internet poskytuje, jste v komunikaci otevřenější, sdílnější apod.?

8. Uvádíte během elektronické komunikace pravdivé informace o Vaší osobě?

9. Představte si, že komunikujete s osobou starší, na vyšší sociální pozici a s vyšším dosaženým vzděláním. Byly by tyto faktory pro Vás důvodem k menší či větší úpravě informací o Vás?

10. Je pro Vás navazování vztahů skrz internet jednodušší?

11. Navázal/a jste prostřednictvím elektronické komunikace nějaký trvalý pracovní, přátelský či partnerský vztah?

12. Díky kterému komunikačnímu prostředku to bylo?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Jsem:

15. Máte ve škole přístup k počítači s připojením k internetu?

16. Máte notebook?

17. Nosíte sebou do školy notebook, se kterým se připojujete k internetové síti?

18. Kolik hodin denně v rámci pobývání ve škole strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?

19. Řešíte studijní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?

20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?

21. Považujete chaty a diskuzní fóra za důvěryhodný zdroj informací v rámci studia?

22. Přivyděláváte si během školního/akademického roku?

23. Je u Vašeho zaměstnání nutná práce s počítačem připojeným k internetu?

24. Máte ve Vašem zaměstnání přístup k počítači s internetem?

25. Je u Vašeho zaměstnání nutná komunikace prostřednictvím internetu?

26. Kolik hodin denně v rámci pracovní doby strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?

27. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení pracovních záležitostí?

28. Řešíte pracovní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?

29. Jsou některé z elektronických komunikátorů (e-mail, icq, skype, chat, diskuzní fórum) ve Vašem zaměstnání blokovány? Jestli ano, proč myslíte?

30. Jsem:

31. Patřím do věkové kategorie:

32. K tomuto dotazníku jsem se dostal/a:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte ve Vaší domácnosti počítač s připojením k internetu?

2. Kolik hodin denně trávíte komunikací přes internet?

3. K jakým účelům elektronickou komunikaci používáte?

4. Je pro Vás komunikace skrze internet snazší než v přímém kontaktu s osobou?

5. Řešíte osobní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?

6. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení osobních záležitostí?

7. Myslíte si, že díky anonymitě, kterou Vám internet poskytuje, jste v komunikaci otevřenější, sdílnější apod.?

8. Uvádíte během elektronické komunikace pravdivé informace o Vaší osobě?

9. Představte si, že komunikujete s osobou starší, na vyšší sociální pozici a s vyšším dosaženým vzděláním. Byly by tyto faktory pro Vás důvodem k menší či větší úpravě informací o Vás?

10. Je pro Vás navazování vztahů skrz internet jednodušší?

11. Navázal/a jste prostřednictvím elektronické komunikace nějaký trvalý pracovní, přátelský či partnerský vztah?

12. Díky kterému komunikačnímu prostředku to bylo?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Jsem:

15. Máte ve škole přístup k počítači s připojením k internetu?

16. Máte notebook?

17. Nosíte sebou do školy notebook, se kterým se připojujete k internetové síti?

18. Kolik hodin denně v rámci pobývání ve škole strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?

19. Řešíte studijní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?

20. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení studijních záležitostí?

21. Považujete chaty a diskuzní fóra za důvěryhodný zdroj informací v rámci studia?

22. Přivyděláváte si během školního/akademického roku?

23. Je u Vašeho zaměstnání nutná práce s počítačem připojeným k internetu?

24. Máte ve Vašem zaměstnání přístup k počítači s internetem?

25. Je u Vašeho zaměstnání nutná komunikace prostřednictvím internetu?

26. Kolik hodin denně v rámci pracovní doby strávíte řešením osobních záležitostí prostřednictvím elektronické komunikace?

27. Jaké z uvedených komunikačních prostředků používáte k řešení pracovních záležitostí?

28. Řešíte pracovní záležitosti raději skrz elektronickou komunikaci nebo v přímém kontaktu?

29. Jsou některé z elektronických komunikátorů (e-mail, icq, skype, chat, diskuzní fórum) ve Vašem zaměstnání blokovány? Jestli ano, proč myslíte?

30. Jsem:

31. Patřím do věkové kategorie:

32. K tomuto dotazníku jsem se dostal/a:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Srnská, Z.Elektronická komunikace (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://elektronicka-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.