Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronická tržiště - dodavatelé

Elektronická tržiště - dodavatelé

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslava Hybnerová
Šetření:23. 07. 2012 - 30. 07. 2012
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen dodavatelům, kteří obchodují na elektronickém trřišti. Předem Vám děkuji za čas strávený vyplňováním. Výsledky jsou určeny do mé diplomové práce, která se zabývá analýzou elektronických tržišť. 

Odpovědi respondentů

1. Prostřednictvím jakého elektronického tržiště Vaše firma obchoduje? (prosím vypište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ally Trade First Buy Sale

http://www.firstbuysale.info/ ; www.proe.biz ; www.e-vyber.cz ; www.allytrade.cz ; www.softender.cz

2. Jak vysoké jsou Vaše transakční náklady související s obchodováním na elektronickém tržišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zanedbatelné2100 %100 %  

Graf

3. Jak ovlivnil vstup na elektronické tržiště Vaše provozní náklady?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
výrazně se snížily vs. výrazně se zvýšily1-2-3-4-53.50.25

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

4. Jak se změnily Vaše výnosy po vstupu na elektronické tržiště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
výrazně se snížily vs. výrazně se zvýšily1-2-3-4-510

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

5. Jak ovlivnilo obchodování na elektronickém tržišti Vaše poptávky od odběratelů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
výrazně se snížily vs. výrazně se zvýšily1-2-3-4-530

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

6. Byli jste ochotni se zapojit do obchodování na elektronickém tržišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, nedělalo nám to žádný problém. → konec dotazníku, NE, ale okolnosti nás k tomu přinutily.otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, ale okolnosti nás k tomu přinutily.2100 %100 %  

Graf

7. Z jakého důvodu jste nebyli příliš nakloněni obchodu na elektronickém tržišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízkých výnosů2100 %100 %  
nedostatku personálu, který by obstarával poptávky přes elektronické tržiště150 %50 %  
náročnější administrativy150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (64,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hybnerová, J.Elektronická tržiště - dodavatelé (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://elektronicka-trziste-dodavat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.