Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronická tržiště

Elektronická tržiště

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Peter Leitman
Šetření:07. 12. 2017 - 21. 12. 2017
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):14 / 9.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

pokud máte chvíli času, věnujte ho prosím dotazníku, který se zabývá znalostí elektronických tržišť služeb na českém internetu a přístupu k nastavení plateb za nabízené služby z pohledu běžného uživatele.

Výsledky průzkumu chceme využít pro jeden z připravovaných článků. Po ukončení šetření budou výsledky průzkumu pochopitelně veřejně přístupné.

V jedné z otázek jsou zmíněny názvy některých služeb, které můžete najít na internetu. Byly vybrány namátkou a v žádném případě to neznamená, že bychom byli s některou ze služeb nějak spojeni a nebo jí výslovně doporučovali k užití.

S díky

Peter L.

Odpovědi respondentů

1. Už jste někdy pomocí internetu něco nakupoval/a či prodával/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, nakupoval/aotázka č. 2, Ano, nakupoval/a i prodával/aotázka č. 2, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nakupoval/a1147,83 %47,83 %  
Ano, nakupoval/a i prodával/a1043,48 %43,48 %  
Ne28,7 %8,7 %  

Graf

2. Víte, že v prostředí internetu můžete nakupovat a prodávat nejen zboží v e-shopech, ale i služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vím a již jsem to využil/aotázka č. 3, Vím, ale dosud jsem to nevyužil/aotázka č. 3, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím, ale dosud jsem to nevyužil/a838,1 %34,78 %  
Ne733,33 %30,43 %  
Vím a již jsem to využil/a628,57 %26,09 %  

Graf

3. Znáte některá z následujících elektronických tržišť?

Název nemusí být zcela přesný a neznamená, že bychom některou z uvedených služeb výslovně doporučovali.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám ani jednu možnost1178,57 %47,83 %  
Stovkomat214,29 %8,7 %  
pptávej.cz, e-poptavky.cz17,14 %4,35 %  
Easytask17,14 %4,35 %  
Robeeto17,14 %4,35 %  
Freelancer17,14 %4,35 %  

Graf

4. Co si myslíte o inzerci?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Co si myslíte o tržišti mikroslužeb?

Mikroslužby či mikropráce jsou zpravidla předem stanovené práce malého rozsahu v ceně v řádech stokorun.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Co si myslíte o standarním tržišti služeb?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jaký by pro Vás byl z pohledu ZADAVATELE, tedy toho, kdo potřebuje nějakou službu nejvýhodnější model platby za využití elektronického tržiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zveřejnění zdarma s možností připlatit si například zvýraznění poptávky apod.14100 %60,87 %  

Graf

8. Jaký by pro Vás byl z pohledu DODAVATELE který nabízí svou službu nejvýhodnější model platby za využití elektronického tržiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Procentuální provize z uzavřeného kontraktu.857,14 %34,78 %  
Platba za možnost učinit nabídku, přihlásit se do soutěže atd.642,86 %26,09 %  

Graf

9. Některá elektronická tržiště nabízí možnost tzv. escrow plateb. Znamená to, že po dokončení zakázky neplatí zadavatel přímo dodavateli, ale dohodnutou částku složí ještě před zahájením práce do úschovy provozovateli elektronického tržiště a pokud je práce dokončena podle dohody, provozovatel tuto částku uvolní dodavateli služby. Co si o použití takové možnosti myslíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím535,71 %21,74 %  
nevím321,43 %13,04 %  
souhlasím214,29 %8,7 %  
nesouhlasím214,29 %8,7 %  
spíše nesouhlasím214,29 %8,7 %  

Graf

10. Jaké formy plateb byste na elektronickém tržišti služeb preferovali

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bankovní převod750 %30,43 %  
Způsob platby není důležitý642,86 %26,09 %  
PayPal17,14 %4,35 %  

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1356,52 %56,52 %  
žena1043,48 %43,48 %  

Graf

12. Váš věk je v rozsahu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let834,78 %34,78 %  
31 - 40 let626,09 %26,09 %  
15 - 20 let313,04 %13,04 %  
41 - 50 let313,04 %13,04 %  
51 - 60 let313,04 %13,04 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1252,17 %52,17 %  
střední s maturitou834,78 %34,78 %  
základní313,04 %13,04 %  

Graf

14. Pokud chcete cokoli doplnit, zde máte místo

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

mé zkušenosti s tržišti, konkrétně s epoptavka a nejremeslnici, jsou otřesné. Nabídky naprosto mimo, spam a spam.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Leitman, P.Elektronická tržiště (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://elektronicka-trziste.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.