Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Frimmel
Šetření:12. 12. 2010 - 30. 12. 2010
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je sestaven za účelem analýzy Elektronického bankovnictví pro bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Jaké služby využíváte v ČSOB a. s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pro osobní klienteluotázka č. 2, pro firemní klienteluotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro osobní klientelu1676,19 %76,19 %  
pro firemní klientelu523,81 %23,81 %  

Graf

2. Jaký je váš dnešní důvod návštěvy v ČSOB a. s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotovostní operace1152,38 %52,38 %  
domluvená schůzka s poradcem733,33 %33,33 %  
jiný523,81 %23,81 %  
bezhotovostní314,29 %14,29 %  

Graf

3. Jaké formy elektronické bankovnictví využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet1990,48 %90,48 %  
platební karta1885,71 %85,71 %  
mobilní telefon419,05 %19,05 %  

Graf

4. Proč využíváte právě tento typ elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohodlí29,52 %9,52 %  
jednoduchy,rychly14,76 %4,76 %  
snadná obsluha, rychlé14,76 %4,76 %  
pohodlné, praktické, nemusím mít velkou hotovost14,76 %4,76 %  
je to pohodlné14,76 %4,76 %  
komfortnější a levnější spravování svých financí14,76 %4,76 %  
snadná dostupnost14,76 %4,76 %  
rychlost, přehlednost14,76 %4,76 %  
vyhovuje mi14,76 %4,76 %  
jednoduchost14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi časová výhodnost
Pohodlí, dostupnost 24 hodin
dostupnost odkudkoli
rýchlosť
z důvodu minimalizace docházení do kamenné pobočky
nejpohodlnější
Jednoduchost, rychlost.
dobré zabezpečení
nevím
pohodlnost
1047,62 %47,62 % 

Graf

5. Jaký konkrétní typ elektronického bankovnictví v ČSOB a. s. využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČSOB Internetbanbing241571,43 %71,43 %  
jiné314,29 %14,29 %  
ČSOB Mobil2429,52 %9,52 %  
ČSOB BusinessBanking2414,76 %4,76 %  
ČSOB Homebanking2414,76 %4,76 %  

Graf

6. Jste spokojený s Vaším produkty elektronického bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný838,1 %38,1 %  
chvalitebný733,33 %33,33 %  
dobrý628,57 %28,57 %  

Graf

7. Jaké AKTIVNÍ operace nejčastěji provádíte prostřednictvím služby elekronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příkazy k úhradě v tuzemském platebním styku21100 %100 %  
převody mezi svými účty1152,38 %52,38 %  
trvalé příkazy k úhradě a k inkasu942,86 %42,86 %  
příkazy k inkasu v tuzemském platebním styku419,05 %19,05 %  
jiné14,76 %4,76 %  

Graf

8. Jaké PASIVNÍ operace nejčastěji provádíte prostřednictvím služby el. bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zůstatky na účtech1780,95 %80,95 %  
historie pohybů na účtech1361,9 %61,9 %  
výpisy z účtů1257,14 %57,14 %  
zasílání informací (Info24-zůstatky, pohyby, transakce platební kartou)523,81 %23,81 %  

Graf

9. Využíváte možnost propojení elektronického bankovnictví s účetními systémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1990,48 %90,48 %  
ano29,52 %9,52 %  

Graf

10. Co Vám chybí u Vašeho produktu, co byste změnili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic838,1 %38,1 %  
nevím29,52 %9,52 %  
nic :) 14,76 %4,76 %  
jsem spokojená14,76 %4,76 %  
zatím nic14,76 %4,76 %  
podávání několika výpovědí z vkladů souběžně14,76 %4,76 %  
zjednodušit off line aplikaci14,76 %4,76 %  
nižší poplatky14,76 %4,76 %  
zatím jsem spokojen14,76 %4,76 %  
nic bych neměnil14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi korektní funkce IB v prohlížeči Opera
nic nechci změnit
Nevím.
314,29 %14,29 % 

Graf

11. Do jaké míry jste spokojený/á s výší poplatků spojených s elektronickým bankovnictvím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný942,86 %42,86 %  
dobrý733,33 %33,33 %  
výborný29,52 %9,52 %  
nedostatečný29,52 %9,52 %  
dostatečný14,76 %4,76 %  

Graf

12. Využíváte elektronické bankovnictví ještě u některé z jiných bank, a jakých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1047,62 %47,62 %  
mBank, RB14,76 %4,76 %  
Ano, Volksbank a.s.14,76 %4,76 %  
GE, RB14,76 %4,76 %  
ano , Komerční banka14,76 %4,76 %  
Česká spořitelna14,76 %4,76 %  
nevyužívám14,76 %4,76 %  
ČS14,76 %4,76 %  
sporitelna14,76 %4,76 %  
Komerční banka a.s.14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi Nevyužívám.
Spořka
29,52 %9,52 % 

Graf

13. Jak dlouho jste klientem ČSOB a. s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 1 rokuotázka č. 14, 1 - 3 letotázka č. 14, 3 - 5 letotázka č. 14, 5 a více letotázka č. 14, nejsem klientem ČSOB a.s.otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více let733,33 %33,33 %  
3 - 5 let628,57 %28,57 %  
nejsem klientem ČSOB a.s.419,05 %19,05 %  
1 - 3 let29,52 %9,52 %  
do 1 roku29,52 %9,52 %  

Graf

14. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 15, mužotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1361,9 %61,9 %  
žena838,1 %38,1 %  

Graf

15. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20letotázka č. 16, 21 - 30 letotázka č. 16, 31 - 45 letotázka č. 16, 46 - 60 letotázka č. 16, 61 let a víceotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let1257,14 %57,14 %  
31 - 45 let523,81 %23,81 %  
46 - 60 let419,05 %19,05 %  

Graf

16. Vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 17, střední bez maturityotázka č. 17, střední s maturitouotázka č. 17, vyší odbornéotázka č. 17, vysokoškolskéotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1152,38 %52,38 %  
střední s maturitou628,57 %28,57 %  
střední bez maturity29,52 %9,52 %  
vyší odborné29,52 %9,52 %  

Graf

17. Máte přístup k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, doma2095,24 %95,24 %  
ano, v zaměstnání (ve škole)1466,67 %66,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frimmel, J.ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://elektronicke-bankovn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.