Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Frimmel
Šetření:12. 12. 2010 - 30. 12. 2010
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je sestaven za účelem analýzy Elektronického bankovnictví pro bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Jaké služby využíváte v ČSOB a. s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pro osobní klienteluotázka č. 2, pro firemní klienteluotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro osobní klientelu1676,19 %76,19 %  
pro firemní klientelu523,81 %23,81 %  

Graf

2. Jaký je váš dnešní důvod návštěvy v ČSOB a. s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotovostní operace1152,38 %52,38 %  
domluvená schůzka s poradcem733,33 %33,33 %  
jiný523,81 %23,81 %  
bezhotovostní314,29 %14,29 %  

Graf

3. Jaké formy elektronické bankovnictví využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet1990,48 %90,48 %  
platební karta1885,71 %85,71 %  
mobilní telefon419,05 %19,05 %  

Graf

4. Proč využíváte právě tento typ elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohodlí29,52 %9,52 %  
jednoduchy,rychly14,76 %4,76 %  
snadná obsluha, rychlé14,76 %4,76 %  
pohodlné, praktické, nemusím mít velkou hotovost14,76 %4,76 %  
je to pohodlné14,76 %4,76 %  
komfortnější a levnější spravování svých financí14,76 %4,76 %  
snadná dostupnost14,76 %4,76 %  
rychlost, přehlednost14,76 %4,76 %  
vyhovuje mi14,76 %4,76 %  
jednoduchost14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi časová výhodnost
Pohodlí, dostupnost 24 hodin
dostupnost odkudkoli
rýchlosť
z důvodu minimalizace docházení do kamenné pobočky
nejpohodlnější
Jednoduchost, rychlost.
dobré zabezpečení
nevím
pohodlnost
1047,62 %47,62 % 

Graf

5. Jaký konkrétní typ elektronického bankovnictví v ČSOB a. s. využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČSOB Internetbanbing241571,43 %71,43 %  
jiné314,29 %14,29 %  
ČSOB Mobil2429,52 %9,52 %  
ČSOB BusinessBanking2414,76 %4,76 %  
ČSOB Homebanking2414,76 %4,76 %  

Graf

6. Jste spokojený s Vaším produkty elektronického bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný838,1 %38,1 %  
chvalitebný733,33 %33,33 %  
dobrý628,57 %28,57 %  

Graf

7. Jaké AKTIVNÍ operace nejčastěji provádíte prostřednictvím služby elekronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příkazy k úhradě v tuzemském platebním styku21100 %100 %  
převody mezi svými účty1152,38 %52,38 %  
trvalé příkazy k úhradě a k inkasu942,86 %42,86 %  
příkazy k inkasu v tuzemském platebním styku419,05 %19,05 %  
jiné14,76 %4,76 %  

Graf

8. Jaké PASIVNÍ operace nejčastěji provádíte prostřednictvím služby el. bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zůstatky na účtech1780,95 %80,95 %  
historie pohybů na účtech1361,9 %61,9 %  
výpisy z účtů1257,14 %57,14 %  
zasílání informací (Info24-zůstatky, pohyby, transakce platební kartou)523,81 %23,81 %  

Graf

9. Využíváte možnost propojení elektronického bankovnictví s účetními systémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1990,48 %90,48 %  
ano29,52 %9,52 %  

Graf

10. Co Vám chybí u Vašeho produktu, co byste změnili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic838,1 %38,1 %  
nevím29,52 %9,52 %  
nic :) 14,76 %4,76 %  
jsem spokojená14,76 %4,76 %  
zatím nic14,76 %4,76 %  
podávání několika výpovědí z vkladů souběžně14,76 %4,76 %  
zjednodušit off line aplikaci14,76 %4,76 %  
nižší poplatky14,76 %4,76 %  
zatím jsem spokojen14,76 %4,76 %  
nic bych neměnil14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi korektní funkce IB v prohlížeči Opera
nic nechci změnit
Nevím.
314,29 %14,29 % 

Graf

11. Do jaké míry jste spokojený/á s výší poplatků spojených s elektronickým bankovnictvím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný942,86 %42,86 %  
dobrý733,33 %33,33 %  
výborný29,52 %9,52 %  
nedostatečný29,52 %9,52 %  
dostatečný14,76 %4,76 %  

Graf

12. Využíváte elektronické bankovnictví ještě u některé z jiných bank, a jakých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1047,62 %47,62 %  
mBank, RB14,76 %4,76 %  
Ano, Volksbank a.s.14,76 %4,76 %  
GE, RB14,76 %4,76 %  
ano , Komerční banka14,76 %4,76 %  
Česká spořitelna14,76 %4,76 %  
nevyužívám14,76 %4,76 %  
ČS14,76 %4,76 %  
sporitelna14,76 %4,76 %  
Komerční banka a.s.14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi Nevyužívám.
Spořka
29,52 %9,52 % 

Graf

13. Jak dlouho jste klientem ČSOB a. s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 1 rokuotázka č. 14, 1 - 3 letotázka č. 14, 3 - 5 letotázka č. 14, 5 a více letotázka č. 14, nejsem klientem ČSOB a.s.otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více let733,33 %33,33 %  
3 - 5 let628,57 %28,57 %  
nejsem klientem ČSOB a.s.419,05 %19,05 %  
1 - 3 let29,52 %9,52 %  
do 1 roku29,52 %9,52 %  

Graf

14. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 15, mužotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1361,9 %61,9 %  
žena838,1 %38,1 %  

Graf

15. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20letotázka č. 16, 21 - 30 letotázka č. 16, 31 - 45 letotázka č. 16, 46 - 60 letotázka č. 16, 61 let a víceotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let1257,14 %57,14 %  
31 - 45 let523,81 %23,81 %  
46 - 60 let419,05 %19,05 %  

Graf

16. Vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 17, střední bez maturityotázka č. 17, střední s maturitouotázka č. 17, vyší odbornéotázka č. 17, vysokoškolskéotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1152,38 %52,38 %  
střední s maturitou628,57 %28,57 %  
střední bez maturity29,52 %9,52 %  
vyší odborné29,52 %9,52 %  

Graf

17. Máte přístup k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, doma2095,24 %95,24 %  
ano, v zaměstnání (ve škole)1466,67 %66,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Frimmel, J.ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://elektronicke-bankovn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.