Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronické bankovnictví v ČR a jeho využití

Elektronické bankovnictví v ČR a jeho využití

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Vocetka
Šetření:07. 02. 2012 - 20. 02. 2012
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník k mé bakalářské práci ohledně E-Bankingu. Poslouží pro určení struktury uživatelů E-Bankingu a způsobů jeho využití. S jeho vyplněním mi velmi pomůžete. A já Vám za to velmi děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2510544,87 %44,87 %  
26-354117,52 %17,52 %  
46-553615,38 %15,38 %  
36-453414,53 %14,53 %  
56 a více187,69 %7,69 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14260,68 %60,68 %  
muž 9239,32 %39,32 %  

Graf

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ bakalář/magistr11047,01 %47,01 %  
SŠ s maturitou10143,16 %43,16 %  
VOŠ156,41 %6,41 %  
SŠ bez maturity41,71 %1,71 %  
41,71 %1,71 %  

Graf

4. Jaký je Váš měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20000-300006126,07 %26,07 %  
10000-200005322,65 %22,65 %  
do 50004619,66 %19,66 %  
více než 300003916,67 %16,67 %  
5000-100003314,1 %14,1 %  
10000-20000              10000-20000      end_of_the_skype_highlighting20,85 %0,85 %  

Graf

5. Využíváte služby elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22194,44 %94,44 %  
ne135,56 %5,56 %  

Graf

6. Jakou formu elektronického bankovnictví používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové bankovnictví21697,74 %92,31 %  
Platební karty12255,2 %52,14 %  
mobilní bankovnictví167,24 %6,84 %  
telefonní bankovnictví62,71 %2,56 %  
homebanking52,26 %2,14 %  

Graf

7. Využíváte služeb internetového bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21999,1 %93,59 %  
ne20,9 %0,85 %  

Graf

8. Jak často internetové bankovnictví využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou týdně8739,37 %37,18 %  
párkrát do týdne7232,58 %30,77 %  
jednou měsíčně5223,53 %22,22 %  
denně104,52 %4,27 %  

Graf

9. Myslíte, že je elektronické bankovnictví bezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19688,69 %83,76 %  
ne2511,31 %10,68 %  

Graf

10. Jaký typ zabezpečení využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uživatelské jméno + heslo + sms kód14366,2 %61,11 %  
uživatelské jméno + heslo3918,06 %16,67 %  
uživatelské jméno + heslo + certifikát2913,43 %12,39 %  
uživatelské jméno + kalkulátor kódu PIN31,39 %1,28 %  
certifikát na čipové kartě (pomocí čtečky karty)20,93 %0,85 %  

Graf

11. Jaké z uvedených operací nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příkaz k úhradě19889,59 %84,62 %  
sledování pohybů ma účtu15369,23 %65,38 %  
zjišťování zůstatků13962,9 %59,4 %  
zavedení trvalých příkazů6730,32 %28,63 %  
dobíjení telefonu3415,38 %14,53 %  

Graf

12. Co je Vašim důvodem k využívání elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohodlí10547,51 %44,87 %  
úspora času10045,25 %42,74 %  
nižší poplatky167,24 %6,84 %  

Graf

13. Od jaké banky využíváte služby elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká Spořitelna7835,29 %33,33 %  
Komerční Banka3716,74 %15,81 %  
ČSOB2913,12 %12,39 %  
Jiné2712,22 %11,54 %  
Poštovní spořitelna2410,86 %10,26 %  
GE Money Bank177,69 %7,26 %  
Raiffeisenbank73,17 %2,99 %  
UniCredit Bank20,9 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je Vám let?

  • odpověď 18-25:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 5000 na otázku 4. Jaký je Váš měsíční příjem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš měsíční příjem?

5. Využíváte služby elektronického bankovnictví?

6. Jakou formu elektronického bankovnictví používáte nejčastěji?

7. Využíváte služeb internetového bankovnictví?

8. Jak často internetové bankovnictví využíváte?

9. Myslíte, že je elektronické bankovnictví bezpečné?

10. Jaký typ zabezpečení využíváte?

11. Jaké z uvedených operací nejčastěji využíváte?

12. Co je Vašim důvodem k využívání elektronického bankovnictví?

13. Od jaké banky využíváte služby elektronického bankovnictví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš měsíční příjem?

5. Využíváte služby elektronického bankovnictví?

6. Jakou formu elektronického bankovnictví používáte nejčastěji?

7. Využíváte služeb internetového bankovnictví?

8. Jak často internetové bankovnictví využíváte?

9. Myslíte, že je elektronické bankovnictví bezpečné?

10. Jaký typ zabezpečení využíváte?

11. Jaké z uvedených operací nejčastěji využíváte?

12. Co je Vašim důvodem k využívání elektronického bankovnictví?

13. Od jaké banky využíváte služby elektronického bankovnictví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vocetka, M.Elektronické bankovnictví v ČR a jeho využití (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://elektronicke-bankovnictvi-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.