Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronické bankovníctvo vs. klasické bankovníctvo

Elektronické bankovníctvo vs. klasické bankovníctvo

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Volárik
Šetření:08. 04. 2010 - 12. 04. 2010
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milá respondentka, milý respondent,
dovoľte, aby som Vám poďakoval za spoluprácu a čas, ktorý mi venujete pri vyplnení nasledujúceho dotazníka. Dotazník mapuje Vaše skúsenosti s využívaním služieb Slovenskej sporiteľne, konkrétne platobných kariet a elektronického bankovníctva. Pri odpovediach na otázky č. 8 - 10 môžete zaškrtnúť viaceré možnosti.
Som študentom 3. ročníka Bankového inštitútu Vysoká škola Praha a Vaše odpovede v dotazníku využijem výhradne pre svoju bakalársku prácu.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3250,79 %51,61 %  
Žena3149,21 %50 %  

Graf

2. Vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 26 rokov4977,78 %79,03 %  
27 – 40 rokov914,29 %14,52 %  
65 a viac rokov23,17 %3,23 %  
41 – 55 rokov23,17 %3,23 %  
56 – 64 rokov11,59 %1,61 %  

Graf

3. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4977,78 %79,03 %  
VŠ II. stupňa (inžinierske, magisterské)57,94 %8,06 %  
VŠ I. stupňa (bakalárske)46,35 %6,45 %  
Základné34,76 %4,84 %  
SŠ bez maturity23,17 %3,23 %  

Graf

4. Zamestnanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zamestnaný/á2539,68 %40,32 %  
Študent/ka2539,68 %40,32 %  
Podnikateľ/ka711,11 %11,29 %  
Nezamestnaný/ná46,35 %6,45 %  
Dôchodca/kyňa23,17 %3,23 %  

Graf

5. Frekvencia návštevy pobočky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimálne4469,84 %70,97 %  
Niekoľkokrát za mesiac914,29 %14,52 %  
Raz za mesiac711,11 %11,29 %  
Niekoľkokrát za týždeň23,17 %3,23 %  
Denne11,59 %1,61 %  

Graf

6. Vaša obvyklá komunikácia s bankou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platobná karta – výber z bankomatu bankomatu alebo platba za tovary a služby3149,21 %50 %  
Elektronické bankovníctvo – Internet Banking, SMS Banking, E-Mail banking2742,86 %43,55 %  
Osobne na pobočke banky57,94 %8,06 %  

Graf

7. Prislúcha k Vášmu osobnému účtu platobná karta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6196,83 %98,39 %  
ne23,17 %3,23 %  

Graf

8. Hlavné využitie platobnej karty

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výber hotovosti v bankomate5282,54 %83,87 %  
Platba za tovar a služby v obchodoch3352,38 %53,23 %  
Platba za tovar a služby cez internet 2336,51 %37,1 %  
Zistenie zostatku na účte cez bankomat1015,87 %16,13 %  
Dobíjanie kreditu mobilného telefónu cez bankomat812,7 %12,9 %  
Zistenie pohybov na účte cez bankomat57,94 %8,06 %  

Graf

9. Vami využívaná forma elektronického bankovníctva Pri zaškrtnutí prvých troch možností nevypĺňajte otázku č. 14, pri zaškrtnutí poslednej možnosti vyplňte IBA otázku č. 14.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet Banking4876,19 %77,42 %  
Nevyužívam služby elektronického bankovníctva1523,81 %24,19 %  
SMS banking1015,87 %16,13 %  
E-Mail banking57,94 %8,06 %  

Graf

10. Vami najčastejšie realizované operácie cez Internet Banking

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednorazové platby v rámci SR3777,08 %59,68 %  
Sledujem zostatok a realizované pohyby na účte3266,67 %51,61 %  
Jednorazové platby do zahraničia1020,83 %16,13 %  
Zadanie, zmena, zrušenie trvalých príkazov 918,75 %14,52 %  
Zadanie alebo zrušenie súhlasu k inkasu510,42 %8,06 %  
Žiadam o zmenu existujúcich služieb48,33 %6,45 %  
Žiadosť o využívanie nových služieb (napr. vydanie platobnej karty, čerpanie úveru)24,17 %3,23 %  
Zriadenie termínovaného vkladu24,17 %3,23 %  
nic12,08 %1,61 %  

Graf

11. Váš hlavný dôvod využívania služieb elektronického bankovníctva

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úspora času1940,43 %30,65 %  
Rýchle a prehľadné informácie1634,04 %25,81 %  
Žiadne otváracie hodiny – funguje nonstop 1123,4 %17,74 %  
Nižšie poplatky za služby12,13 %1,61 %  

Graf

12. Váš názor na bezpečnosť elektronického bankovníctva

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá2350 %37,1 %  
Dostačujúca1532,61 %24,19 %  
Vynikajúca48,7 %6,45 %  
Nebezpečná48,7 %6,45 %  

Graf

13. Akú formu zabezpečenia Internet Bankingu využívate napr. pri potvrdení platby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
GRID karta2350 %37,1 %  
SMS kľúč1226,09 %19,35 %  
Prihlasovacie meno a heslo510,87 %8,06 %  
Iné (napr. čítačka kariet)510,87 %8,06 %  
Elektronický osobný kľúč12,17 %1,61 %  

Graf

14. Ak nie ste užívateľom elektronického bankovníctva, aký je dôvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám aktívnu službu elektronického bankovníctva750 %11,29 %  
Nedostatok informácii o službe elektronického bankovníctva428,57 %6,45 %  
Uprednostňujem osobnú návštevu na pobočke banky321,43 %4,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Vami najčastejšie realizované operácie cez Internet Banking

  • odpověď Jednorazové platby v rámci SR:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostačujúca na otázku 12. Váš názor na bezpečnosť elektronického bankovníctva
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi GRID karta na otázku 13. Akú formu zabezpečenia Internet Bankingu využívate napr. pri potvrdení platby?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie

2. Vek

3. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

4. Zamestnanie

5. Frekvencia návštevy pobočky

6. Vaša obvyklá komunikácia s bankou

7. Prislúcha k Vášmu osobnému účtu platobná karta?

8. Hlavné využitie platobnej karty

9. Vami využívaná forma elektronického bankovníctva Pri zaškrtnutí prvých troch možností nevypĺňajte otázku č. 14, pri zaškrtnutí poslednej možnosti vyplňte IBA otázku č. 14.

10. Vami najčastejšie realizované operácie cez Internet Banking

11. Váš hlavný dôvod využívania služieb elektronického bankovníctva

12. Váš názor na bezpečnosť elektronického bankovníctva

13. Akú formu zabezpečenia Internet Bankingu využívate napr. pri potvrdení platby?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie

2. Vek

3. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

4. Zamestnanie

5. Frekvencia návštevy pobočky

6. Vaša obvyklá komunikácia s bankou

7. Prislúcha k Vášmu osobnému účtu platobná karta?

8. Hlavné využitie platobnej karty

9. Vami využívaná forma elektronického bankovníctva Pri zaškrtnutí prvých troch možností nevypĺňajte otázku č. 14, pri zaškrtnutí poslednej možnosti vyplňte IBA otázku č. 14.

10. Vami najčastejšie realizované operácie cez Internet Banking

11. Váš hlavný dôvod využívania služieb elektronického bankovníctva

12. Váš názor na bezpečnosť elektronického bankovníctva

13. Akú formu zabezpečenia Internet Bankingu využívate napr. pri potvrdení platby?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Volárik, L.Elektronické bankovníctvo vs. klasické bankovníctvo (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://elektronicke-bankovnictvo-vs-klasicke-bankovnictvo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.