Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronická komunikace s úřady

Elektronická komunikace s úřady

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaromír Klečka
Šetření:14. 05. 2011 - 17. 05. 2011
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):10 / 6.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

hlavním cílem tohoto průzkumu, je zjisti do jaké míry ví veřejnost o elektronické komunikaci s úřady a její názor na ni.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte nějakou formu elektronické komunikace s úřady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9765,99 %65,99 %  
Ano5034,01 %34,01 %  

Graf

2. Podáváte daňové přiznání elektronicky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3774 %25,17 %  
ano1122 %7,48 %  
nevím24 %1,36 %  

Graf

3. Jak často podáváte daňové přiznání elektronicky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepodávám 4080 %27,21 %  
1 krát čtvrletně714 %4,76 %  
1 krát měsíčně36 %2,04 %  

Graf

4. Máte vy osobně nebo vaše firma zaručený elektronický podpis?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3468 %23,13 %  
ano1224 %8,16 %  
nevím48 %2,72 %  

Graf

5. Máte povinnost mít zřízenou datovou schránku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3366 %22,45 %  
ano1020 %6,8 %  
nevím714 %4,76 %  

Graf

6. Myslíte si, že elektronická komunikace s úřady šetří čas podnikatelům a firmám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12685,71 %85,71 %  
nevím1912,93 %12,93 %  
ne21,36 %1,36 %  

Graf

7. Vidíte ještě jiné výhody v elektronické komunikaci s úřady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8155,86 %55,1 %  
ano6343,45 %42,86 %  
rychlost a jednoduchost10,69 %0,68 %  

Graf

8. Jaké další výhody vidíte v elektronické komunikaci s úřady?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

celková úspora peněz, např.: úspora benzínu, když se nemusí jezdit na úřady osobně

čas jsou peníze v dnešní době, tím pádem ušetření peněz.

Dlouhé čekání na úřádech a nekonečné fronty:-)

jako osvc pracující v zahraničí mi elektronická komunikace šetří penize, které bych musel vynaložit, při nutnosti návratu domů a vyřízení všech náležitostí osobně.

méně lidí na úřadech

méně práce

menší náklady

možnost vyřízení záležitostí i mimo místo bydliště (dlouhodobá služební cesta,dlouhodobé upoutání na lůžku-nemoc, možnost hlasování při přivolbách do státních zastupitelstvech aj.)

nemusi se na ne chodit, a muzu jim napsat klidne v noci

Nemusí se stát fronty a cestovat na úřad. Jednou obrovskou výhodou je to že odpadá komunikace s úředníkem/cí kteří bývají velmi nepříjemní a neochotní.

nemusím chodit na poštu nebo podatelnu úřadu

Nemusíte nikam chodit Nestojíte fronty Můžete vřizovat věci i o víkendu,kdy jsou úřady zavřené

Nevím

Nižší náklady, rychlejší.

pohodlí z domova

právní jistota doručení, zjednodušení procesu odeslání dokumentu, jednotnost systému

Pro pracovníky na úřadě je elektronická komunikace přehlednější a nedochází ke ztrátě dat.

přehlednost a souhrnost, rychlost ve vyhledávání minulých daňových přiznání, lepší kontrola, možnost odkazu,...

rychlejší komunikace

rychlejší komunikace, úspora času, přehlednější data k vyplňování

rychlost vyřízení, není nutné platit za poštovné nebo stát fronty na úřadech

rychlost, efektivita

rychlost,přehlednost.

setri naklady

Snadnější. Pohodlnější. "Méně času."

Snížení nákladů na dostavení se na úřád. Čas, peníze, dovolená,...

Šetří finance

šetří i peníze

ubyly fronty na úřadech v období podávání daňového přiznání

úspora financí za poštovné, jednoduchost, rychlost

úspora nákladů na poštovné

úspora nákladů, je to komfortní

ušetření nákladů

ušetřený čas

ušetřim za autobus nebo benzin, nesedim tam 2 hodiny kvůli 5ti minutám, s nikym se nepohádám a hned mám hezčí den ;-)

větší pohodlí

vyřídím důležité věci z pohodlí domova nebo firmy, nemusím se nikde trmácet a trčet v dlouhých a nepříjemných řadách, dohadovat se s předbíhajícími se lidmi...

zrychlení jednání, odpadá povinnost s každým lejstrem lítat na úřad

9. Souhlasíte s tvrzením, že komunikace s úřady je zatížena zbytečnou byrokracií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5638,1 %38,1 %  
souhlasím4329,25 %29,25 %  
nevím3926,53 %26,53 %  
spíše nesouhlasím64,08 %4,08 %  
nesouhlasím32,04 %2,04 %  

Graf

10. Váš věk je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 24 let10772,79 %72,79 %  
24 až 30 let včetně2819,05 %19,05 %  
více než 30 let128,16 %8,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využíváte nějakou formu elektronické komunikace s úřady?

 • odpověď Ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Podáváte daňové přiznání elektronicky?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Podáváte daňové přiznání elektronicky?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepodávám na otázku 3. Jak často podáváte daňové přiznání elektronicky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Máte vy osobně nebo vaše firma zaručený elektronický podpis?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Máte vy osobně nebo vaše firma zaručený elektronický podpis?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Máte povinnost mít zřízenou datovou schránku?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Máte povinnost mít zřízenou datovou schránku?

2. Podáváte daňové přiznání elektronicky?

 • odpověď ne:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Máte vy osobně nebo vaše firma zaručený elektronický podpis?

3. Jak často podáváte daňové přiznání elektronicky?

 • odpověď nepodávám :
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Podáváte daňové přiznání elektronicky?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Máte vy osobně nebo vaše firma zaručený elektronický podpis?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte nějakou formu elektronické komunikace s úřady?

2. Podáváte daňové přiznání elektronicky?

3. Jak často podáváte daňové přiznání elektronicky?

4. Máte vy osobně nebo vaše firma zaručený elektronický podpis?

5. Máte povinnost mít zřízenou datovou schránku?

6. Myslíte si, že elektronická komunikace s úřady šetří čas podnikatelům a firmám?

7. Vidíte ještě jiné výhody v elektronické komunikaci s úřady?

9. Souhlasíte s tvrzením, že komunikace s úřady je zatížena zbytečnou byrokracií?

10. Váš věk je

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte nějakou formu elektronické komunikace s úřady?

2. Podáváte daňové přiznání elektronicky?

3. Jak často podáváte daňové přiznání elektronicky?

4. Máte vy osobně nebo vaše firma zaručený elektronický podpis?

5. Máte povinnost mít zřízenou datovou schránku?

6. Myslíte si, že elektronická komunikace s úřady šetří čas podnikatelům a firmám?

7. Vidíte ještě jiné výhody v elektronické komunikaci s úřady?

9. Souhlasíte s tvrzením, že komunikace s úřady je zatížena zbytečnou byrokracií?

10. Váš věk je

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klečka, J.Elektronická komunikace s úřady (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://elektronicke-danove-priznani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.