Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronické knihy

Elektronické knihy

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Ondrušek
Šetření:21. 04. 2010 - 28. 04. 2010
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.06
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je průzkum trhu zaměřený na problematiku elektronických knih, čteček e-knih a jejich potenciálu na trhu v České republice v budoucnu. Výsledky budou použity pro bakalářskou práci, která se zabývá touto problematikou.

Odpovědi respondentů

1. Říká Vám něco slovní spojení elektronická kniha, e-book nebo Kindle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5789,06 %89,06 %  
ne710,94 %10,94 %  

Graf

2. Pokud ano, kde jste se o nich dozvěděl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu4070,18 %62,5 %  
od známých1933,33 %29,69 %  
jinde915,79 %14,06 %  
v novinách, popř. jiném tisku915,79 %14,06 %  
v TV nebo rádiu58,77 %7,81 %  

Graf

3. Zaujaly Vás tyto přístroje ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2035,09 %31,25 %  
spíše ne2035,09 %31,25 %  
spíše ano1322,81 %20,31 %  
ne47,02 %6,25 %  

Graf

4. Dokážete si sebe představit jako uživatele těchto zařízení? Četl(a) byste na něm knihy, časopisy, noviny...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3256,14 %50 %  
nevím1322,81 %20,31 %  
ne1221,05 %18,75 %  

Graf

5. Zvažoval(a) byste koupi tohoto zařízení (v případě dostatečné nabídky digitálních knih)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2238,6 %34,38 %  
ne2136,84 %32,81 %  
nevím1424,56 %21,88 %  

Graf

6. Kdyby Vám měl e-book šetřit čas a peníze, pořídil(a) byste si jej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, záleželo by na výší ušetřeného času a peněz2950,88 %45,31 %  
ne, těžko by mi pomohl1526,32 %23,44 %  
ano, mám málo času a uvítal(a) bych jej1322,81 %20,31 %  

Graf

7. Ceny e-booků se pohybují v rozmezí 5.000,- až 12.000,- Kč. Kolik byste za něj dal(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tolik? tak moc bych za něj nikdy nedal(a)...2849,12 %43,75 %  
nevím, opravdu by záleželo na nabídce titulů pro toto zařízení1933,33 %29,69 %  
5.000,- až 7.500,-814,04 %12,5 %  
7.500,- až 10.000,-23,51 %3,13 %  

Graf

8. V případě, že jste student - pořídil(a) byste si e-book, kdyby Vám měl ulehčit studium?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3362,26 %51,56 %  
nevím1630,19 %25 %  
ne47,55 %6,25 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-305087,72 %78,13 %  
30-50610,53 %9,38 %  
50 a víc11,75 %1,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Dokážete si sebe představit jako uživatele těchto zařízení? Četl(a) byste na něm knihy, časopisy, noviny...

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, mám málo času a uvítal(a) bych jej na otázku 6. Kdyby Vám měl e-book šetřit čas a peníze, pořídil(a) byste si jej?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Zaujaly Vás tyto přístroje ?

5. Zvažoval(a) byste koupi tohoto zařízení (v případě dostatečné nabídky digitálních knih)?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, mám málo času a uvítal(a) bych jej na otázku 6. Kdyby Vám měl e-book šetřit čas a peníze, pořídil(a) byste si jej?

8. V případě, že jste student - pořídil(a) byste si e-book, kdyby Vám měl ulehčit studium?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, mám málo času a uvítal(a) bych jej na otázku 6. Kdyby Vám měl e-book šetřit čas a peníze, pořídil(a) byste si jej?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Říká Vám něco slovní spojení elektronická kniha, e-book nebo Kindle?

2. Pokud ano, kde jste se o nich dozvěděl?

3. Zaujaly Vás tyto přístroje ?

4. Dokážete si sebe představit jako uživatele těchto zařízení? Četl(a) byste na něm knihy, časopisy, noviny...

5. Zvažoval(a) byste koupi tohoto zařízení (v případě dostatečné nabídky digitálních knih)?

6. Kdyby Vám měl e-book šetřit čas a peníze, pořídil(a) byste si jej?

7. Ceny e-booků se pohybují v rozmezí 5.000,- až 12.000,- Kč. Kolik byste za něj dal(a)?

8. V případě, že jste student - pořídil(a) byste si e-book, kdyby Vám měl ulehčit studium?

9. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Říká Vám něco slovní spojení elektronická kniha, e-book nebo Kindle?

2. Pokud ano, kde jste se o nich dozvěděl?

3. Zaujaly Vás tyto přístroje ?

4. Dokážete si sebe představit jako uživatele těchto zařízení? Četl(a) byste na něm knihy, časopisy, noviny...

5. Zvažoval(a) byste koupi tohoto zařízení (v případě dostatečné nabídky digitálních knih)?

6. Kdyby Vám měl e-book šetřit čas a peníze, pořídil(a) byste si jej?

7. Ceny e-booků se pohybují v rozmezí 5.000,- až 12.000,- Kč. Kolik byste za něj dal(a)?

8. V případě, že jste student - pořídil(a) byste si e-book, kdyby Vám měl ulehčit studium?

9. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ondrušek, D.Elektronické knihy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://elektronicke-knihy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.