Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronické služby České pošty

Elektronické služby České pošty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Bláha
Šetření:29. 09. 2010 - 28. 10. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):54 / 22.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem mého dotazníku je zjištění jaké mají klienti České Pošty povědomí o elektronických produktech, které nabízí. Hlavním problém, který tento dotazník zkoumá je možnost nesprávné komunikace s potencionálním segmentem klientů, kteří by službu měli využívat. Dotazník samozřejmě dále zkoumá i kvalitu poskytovaných služeb v mnoha aspektech. Tento dotazník poslouží jako primární zdrojový materiál pro diplomovou práci, která se zaměřuje na marketingový mix ČP zmíněných elektronických služeb. 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4180,39 %82 %  
Muž1019,61 %20 %  

Graf

2. Je Vám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let2752,94 %54 %  
26 - 35 let1529,41 %30 %  
36 - 45 let59,8 %10 %  
46 - 55 let23,92 %4 %  
56 a více let23,92 %4 %  

Graf

3. Využíváte služeb ČP

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4384,31 %86 %  
Ne815,69 %16 %  

Graf

4. Jaké služby České pošty využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Balíkové služby (balíčky na dobírku, zasílání balíků)3480,95 %68 %  
Listovní služby (dopisy, pohledy)3276,19 %64 %  
Platební služby (poukázky, atd...)1842,86 %36 %  
Jiné49,52 %8 %  
Elektronické služby49,52 %8 %  

Graf

5. Máte povědomí o elektronických službách ČP.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2354,76 %46 %  
Ano1535,71 %30 %  
Nezajímám se49,52 %8 %  

Graf

6. Znáte službu Dopis Online?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3274,42 %64 %  
Ano1125,58 %22 %  

Graf

7. Odkud službu Dopis Online znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobočka ČP981,82 %18 %  
Jiné545,45 %10 %  
Internet327,27 %6 %  
Letáček218,18 %4 %  
Televize218,18 %4 %  
Rádio218,18 %4 %  
Billboard19,09 %2 %  

Graf

8. Využil/a jste tuto službu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne981,82 %18 %  
ano218,18 %4 %  

Graf

9. Za jakým účelem jste službu využil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze zvědavosti150 %2 %  
Z nutnosti150 %2 %  
Jiné150 %2 %  

Graf

10. Kolikrát jste službu využil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 1x150 %2 %  
6x150 %2 %  

Graf

11. Jak byste hodnotil/a cenu služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3436,36 %8 %  
5327,27 %6 %  
2218,18 %4 %  
119,09 %2 %  
419,09 %2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.25
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:3
Modus:3

Graf

12. Jaká je podle Vás kvalita služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3436,36 %8 %  
2327,27 %6 %  
5218,18 %4 %  
119,09 %2 %  
419,09 %2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:3

Graf

13. Co byste na této službě zlepšily?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

web

Zlepšili - vy všichni ;-)

14. Proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdo mne na pobočce ČP neinformoval2371,88 %46 %  
Nedostal jsem letáček2165,63 %42 %  
Neviděl jsem billboard2165,63 %42 %  
Neviděl jsem TV spot2062,5 %40 %  
Neslyšel jsem reklamu v rádiu2062,5 %40 %  
Nezajímám se o elektronické služby ČP1237,5 %24 %  

Graf

15. Vyžil byste tuto službu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2887,5 %56 %  
ne412,5 %8 %  

Graf

16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informační tabule na pobočce ČP1348,15 %26 %  
Letáček do schránky1348,15 %26 %  
TV spot1244,44 %24 %  
Promo akce na pobočce ČP725,93 %14 %  
Radio spot518,52 %10 %  
Billboard311,11 %6 %  

Graf

17. Znáte službu Pohlednice MMS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2558,14 %50 %  
Ano1841,86 %36 %  

Graf

18. Odkud službu znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet952,94 %18 %  
Pobočka ČP741,18 %14 %  
Jiné...635,29 %12 %  
Televize317,65 %6 %  
Rádio211,76 %4 %  
Letáček15,88 %2 %  

Graf

19. Využil/a jste tuto službu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1161,11 %22 %  
ano633,33 %12 %  
nevím15,56 %2 %  

Graf

20. Za jakým účelem jste službu využil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné...457,14 %8 %  
Je to zábava114,29 %2 %  
Ze zvědavosti114,29 %2 %  
Z nutnosti114,29 %2 %  

Graf

21. Kolikrát jste službu využil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
netuším350 %6 %  
Více než 1x233,33 %4 %  
10x116,67 %2 %  

Graf

22. Jak byste hodnotil/a cenu služby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3440 %8 %  
2220 %4 %  
5220 %4 %  
1220 %4 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.8
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.96
Směrodatná odchylka:1.4
Medián:3
Modus:3

Graf

23. Jaká je podle Vás kvalita služby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2550 %10 %  
3220 %4 %  
1220 %4 %  
5110 %2 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.34
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:2
Modus:2

Graf

24. Co byste na službě zlepšil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nic

25. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostal jsem letáček1672,73 %32 %  
Neviděl jsem TV spot1672,73 %32 %  
Neslyšel jsem reklamu v rádiu1672,73 %32 %  
Nikdo mne na pobočce neinformoval1672,73 %32 %  
Neviděl jsem billboard1568,18 %30 %  
Nezajímám se o elektronické služby ČP731,82 %14 %  

Graf

26. Využil/a byste tuto službu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1982,61 %38 %  
ne313,04 %6 %  
ano14,35 %2 %  

Graf

27. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informační tabule na pobočce ČP1155 %22 %  
TV spot945 %18 %  
Letáček do schránky945 %18 %  
Promo akce na pobočce ČP735 %14 %  
Rádio spot630 %12 %  
Billboard315 %6 %  

Graf

28. Znáte službu T&T

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 29, Neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3581,4 %70 %  
Ano818,6 %16 %  

Graf

29. Odkud službu znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobočka ČP562,5 %10 %  
Internet562,5 %10 %  
Jiné...337,5 %6 %  
Televize112,5 %2 %  
Letáček112,5 %2 %  

Graf

30. Využil/a jste tuto službu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %12 %  
ne114,29 %2 %  

Graf

31. Za jakým účelem jste službu využil?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je pro mne užitečná466,67 %8 %  
Jiné...233,33 %4 %  
Z nutnosti116,67 %2 %  

Graf

32. Kolikrát jste službu vyžil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10x233,33 %4 %  
netuším233,33 %4 %  
Více než 1x233,33 %4 %  

Graf

33. Jak byste hodnotil/a cenu služby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1457,14 %8 %  
5114,29 %2 %  
4114,29 %2 %  
2114,29 %2 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.14
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.81
Směrodatná odchylka:1.68
Medián:1
Modus:1

Graf

34. Jaká je podle Vás kvalita služby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1233,33 %4 %  
2233,33 %4 %  
5116,67 %2 %  
3116,67 %2 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.27
Směrodatná odchylka:1.51
Medián:2
Modus:1

Graf

35. Co byste na této službě zlepšil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aby se mnou čp více komunikovala o způsobu a době doručení

Rychlejší aktualizace údajů.

36. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostal jsem letáček2480 %48 %  
Neviděl jsem TV spot2376,67 %46 %  
Neslyšel jsem reklamu v rádiu2376,67 %46 %  
Neviděl jsem Billboard2273,33 %44 %  
Nikdo mne na pobočce neinformoval2273,33 %44 %  
Nezajímám se o elektronické služby ČP723,33 %14 %  

Graf

37. Využil/a byste tuto službu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2787,1 %54 %  
ne412,9 %8 %  

Graf

38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letáček do schránky1553,57 %30 %  
Informační tabule na pobočce ČP1450 %28 %  
TV spot 1035,71 %20 %  
Promo akce na pobočce ČP1035,71 %20 %  
Rádio spot517,86 %10 %  
Billboard310,71 %6 %  

Graf

39. Znáte službu Online objednávání známek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 40, Neotázka č. 47].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3888,37 %76 %  
Ano511,63 %10 %  

Graf

40. Odkud službu znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobočka ČP240 %4 %  
Internet240 %4 %  
Jiné120 %2 %  

Graf

41. Využil/a jste tuto službu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5100 %10 %  

Graf

42. Za jakým účelem jste službu využil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné...480 %8 %  
Ze zvědavosti120 %2 %  

Graf

43. Kolikrát jste službu využil?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
netuším1100 %2 %  

Graf

44. Jak byste hodnotil/a cenu služby

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5266,67 %4 %  
1133,33 %2 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:5.33
Směrodatná odchylka:2.31
Medián:5
Modus:5

Graf

45. Jaká je podle Vás kvalita služby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5266,67 %4 %  
2133,33 %2 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:3
Směrodatná odchylka:1.73
Medián:5
Modus:5

Graf

46. Co byste na této službě zlepšil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

47. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostal jsem letáček2374,19 %46 %  
Neviděl jsem TV spot2374,19 %46 %  
Neslyšel jsem reklamu v rádiu2374,19 %46 %  
Nikdo mne na pobočce neinformoval2374,19 %46 %  
Neviděl jsem Billboard2270,97 %44 %  
Nezajímám se o elektronické služby ČP825,81 %16 %  

Graf

48. Využil/a byste tuto službu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2472,73 %48 %  
ano515,15 %10 %  
ne412,12 %8 %  

Graf

49. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letáček do schránky1651,61 %32 %  
Informační tabule na pobočce ČP1548,39 %30 %  
TV spot1445,16 %28 %  
Promo akce na pobočce ČP1032,26 %20 %  
Rádio spot722,58 %14 %  
Billboard39,68 %6 %  

Graf

50. Důvěřujete elektronickým službám ČP?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2858,33 %56 %  
ano1429,17 %28 %  
ne612,5 %12 %  

Graf

51. Považujete elektronické služby poskytované ČP za kvalitní a důvěryhodné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby jsou kvalitní a důvěryhodné1745,95 %34 %  
Nepoužívám elektronické služby ČP1129,73 %22 %  
Služby nejsou kvalitní ale důvěryhodné616,22 %12 %  
Služby jsou nekvalitní a nedůvěryhodné38,11 %6 %  

Graf

52. Jak často chodíte na pobočku ČP za 1 kalendářní měsíc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x2551,02 %50 %  
nechodím na pobočku ČP918,37 %18 %  
5x816,33 %16 %  
více než 10x714,29 %14 %  

Graf

53. Je pro Vás výhodná dostupnost poboček ČP?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3775,51 %74 %  
ne714,29 %14 %  
nevím510,2 %10 %  

Graf

54. Co Vám na pobočkách ČP nejvíce vadí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Často neochotné a nevrlé pracovnice za přepážkou, které málo informují o tom, jak by člověk mohl lépe, rychleji apod. využít jejich služby.

čekání na odbavení

Dlouhé fronty, neochota zaměstnanců.

fronty

Fronty

fronty

fronty

Fronty a nesrozumitelně (velmi komplikovaně) popsané produkty. Tento týden jsem chtěl poslat obyčený balík po cca 20 letech a na internetu je to tak složitě popsáno, že jsem požádal známého a ten mi to odvezl autem.

Hodně lidí - fronty.

chybí oslovení a poděkování v úvodním textu, jsou tam pravopisné chyby (čárky)!! segmentační otázky vždy na konec dotazníku!! ČP je česká pošta, pojišťovna nebo červená pastelka?? jasný to je možná tobě, ne lidem otázka č. 14 - co to jako je?? slovo "proč" je otázka??? ani doma takhle na nikoho neštěkám, natož na respondenty!! a odpovědi nejsou dostatečné, co třeba "jiné" apod. otázka č. 16 - nedostatečné odpovědi.. otázka č. 21 - co je to za možnosti?? kam mám dát pouze jednou, sedmkrát, patnáctkrát? hodili by se intervaly, nemyslíš? otázka č. 22 a 23 - zásadní chyba!! každý chápe stupnici jinak. 1 je nejlepší nebo naopak nejhorší? otázka č. 36 - zase proč.. odpověď třeba proto! odpovědi opět nedostatečné otázka 49, 38 a 16 totožné!! otazníky za otázkami.. dál už mě to naprosto nebaví, tragédie.. a to sem jen na to zběžně kouknul.. 54 otázek? taky síla to bude kvalitka ta diplomka..

neochota úředníků/úřednic ohledně řešení problémů, zodpovídáni dotazů

neochota, ceny některých služeb

nic

otvírací hodiny, nedodržování doručovacích pravidel a služeb

pracovni doba

Přetížení a přepracovaní pracovníci přepážek, kteří už nedokáží být milí a ochotní ani když moc chtějí

špatná pracovní doba

Věčné fronty u okének... i když je okének více, obsazen je většinou jen zlomek z nich. Pokud jsi jde člověk vyzvednout listovní zásilku či balík.. stráví jen on sám u okénka nejméně pět minut (a to v tom lepším případě). Nechápu, proč alespoň na poště nejsou okénka rozděleny pro běžné občany a pro lidi, kteří nosí věci firemní... pokud si člověk stoupně za někoho, kdo nese věci z firmy.. stráví dalších deset minut navíc čekáním ... nesnáším poštu... :-(

zastaralost, a to jak ve vybavení, tak v postoji zaměstnanců ke klientům (nemohu si stěžovat na všechny, ale nedávno se mnou vedoucí pobočky pošty jednala jak s kusem hadru)

že ne všude jsou pořadníky jako na hlavní poště a nebo jako na poště Na Strži a je tak na nic čekání...lidi se chovají neurvale...jinak mi vcelku nic nevadí.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaké služby České pošty využíváte?

 • odpověď Balíkové služby (balíčky na dobírku, zasílání balíků):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Využil/a jste tuto službu?

6. Znáte službu Dopis Online?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 14. Proč?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 14. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezajímám se o elektronické služby ČP na otázku 14. Proč?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce ČP neinformoval na otázku 14. Proč?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 15. Vyžil byste tuto službu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáček do schránky na otázku 16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV spot na otázku 16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV spot na otázku 38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

14. Proč?

 • odpověď Nedostal jsem letáček:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 14. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 25. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 25. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 25. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
 • odpověď Neslyšel jsem reklamu v rádiu:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 14. Proč?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 14. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
 • odpověď Neviděl jsem billboard:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 14. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
 • odpověď Neviděl jsem TV spot:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 14. Proč?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 14. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
 • odpověď Nikdo mne na pobočce ČP neinformoval:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 14. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 14. Proč?

15. Vyžil byste tuto službu?

 • odpověď nevím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV spot na otázku 16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV spot na otázku 38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáček do schránky na otázku 16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

 • odpověď TV spot:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV spot na otázku 38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

17. Znáte službu Pohlednice MMS?

 • odpověď Ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Využil/a jste tuto službu?
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 26. Využil/a byste tuto službu
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 27. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

25. Proč?

 • odpověď Nedostal jsem letáček:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 25. Proč?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 25. Proč?
 • odpověď Neslyšel jsem reklamu v rádiu:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 25. Proč?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 25. Proč?
 • odpověď Neviděl jsem billboard:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 25. Proč?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 25. Proč?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 25. Proč?
 • odpověď Neviděl jsem TV spot:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 25. Proč?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 25. Proč?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
 • odpověď Nikdo mne na pobočce neinformoval:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 27. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?

36. Proč?

 • odpověď Nedostal jsem letáček:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 36. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 25. Proč?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáček do schránky na otázku 38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 47. Proč?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 36. Proč?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 14. Proč?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
 • odpověď Neslyšel jsem reklamu v rádiu:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 47. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 47. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
 • odpověď Neviděl jsem Billboard:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 47. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 36. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 47. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 47. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
 • odpověď Neviděl jsem TV spot:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 47. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 47. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
 • odpověď Nikdo mne na pobočce neinformoval:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 25. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 27. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 47. Proč?

37. Využil/a byste tuto službu?

 • odpověď nevím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV spot na otázku 38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 26. Využil/a byste tuto službu
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV spot na otázku 16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 36. Proč?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 36. Proč?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 47. Proč?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 47. Proč?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 47. Proč?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 27. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 36. Proč?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 36. Proč?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 47. Proč?

38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

 • odpověď Informační tabule na pobočce ČP:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 27. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
 • odpověď Letáček do schránky:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáček do schránky na otázku 49. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáček do schránky na otázku 16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

47. Proč?

 • odpověď Nedostal jsem letáček:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 36. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
 • odpověď Neslyšel jsem reklamu v rádiu:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 36. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 47. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
 • odpověď Neviděl jsem Billboard:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 36. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 47. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 47. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
 • odpověď Neviděl jsem TV spot:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 36. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 36. Proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 47. Proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 47. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 36. Proč?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem billboard na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostal jsem letáček na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 14. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 14. Proč?
 • odpověď Nikdo mne na pobočce neinformoval:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo mne na pobočce neinformoval na otázku 25. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neslyšel jsem reklamu v rádiu na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem TV spot na otázku 47. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 27. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 36. Proč?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neviděl jsem Billboard na otázku 47. Proč?

48. Využil/a byste tuto službu?

 • odpověď nevím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 26. Využil/a byste tuto službu

49. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

 • odpověď Informační tabule na pobočce ČP:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informační tabule na pobočce ČP na otázku 27. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
 • odpověď Letáček do schránky:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáček do schránky na otázku 38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáček do schránky na otázku 16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
 • odpověď TV spot:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV spot na otázku 38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV spot na otázku 16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Je Vám?

3. Využíváte služeb ČP

4. Jaké služby České pošty využíváte?

5. Máte povědomí o elektronických službách ČP.

6. Znáte službu Dopis Online?

14. Proč?

15. Vyžil byste tuto službu?

16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

17. Znáte službu Pohlednice MMS?

19. Využil/a jste tuto službu?

25. Proč?

26. Využil/a byste tuto službu

27. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

28. Znáte službu T&T

36. Proč?

37. Využil/a byste tuto službu?

38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

39. Znáte službu Online objednávání známek?

47. Proč?

48. Využil/a byste tuto službu?

49. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

50. Důvěřujete elektronickým službám ČP?

51. Považujete elektronické služby poskytované ČP za kvalitní a důvěryhodné?

52. Jak často chodíte na pobočku ČP za 1 kalendářní měsíc?

53. Je pro Vás výhodná dostupnost poboček ČP?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Je Vám?

3. Využíváte služeb ČP

4. Jaké služby České pošty využíváte?

5. Máte povědomí o elektronických službách ČP.

6. Znáte službu Dopis Online?

14. Proč?

15. Vyžil byste tuto službu?

16. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

17. Znáte službu Pohlednice MMS?

19. Využil/a jste tuto službu?

25. Proč?

26. Využil/a byste tuto službu

27. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

28. Znáte službu T&T

36. Proč?

37. Využil/a byste tuto službu?

38. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

39. Znáte službu Online objednávání známek?

47. Proč?

48. Využil/a byste tuto službu?

49. Jakou komunikaci ze strany ČP považujete za nejlepší?

50. Důvěřujete elektronickým službám ČP?

51. Považujete elektronické služby poskytované ČP za kvalitní a důvěryhodné?

52. Jak často chodíte na pobočku ČP za 1 kalendářní měsíc?

53. Je pro Vás výhodná dostupnost poboček ČP?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bláha, M.Elektronické služby České pošty (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://elektronicke-sluzby-cp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.