Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používanie elektronických služieb verejnej správy SR

Používanie elektronických služieb verejnej správy SR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriel Vlk
Šetření:11. 11. 2012 - 12. 12. 2012
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):27 / 25.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená pani, vážený pán,

     v rámci výskumnej činnosti na Katedre informačných technológii FPM EUBA v Bratislave Vás prosím o vyplnenie nasledujúceho dotazníku.


     Cieľom skúmania je zistiť súčasný stav a úroveň využitia elektronických služieb malými a strednými podnikmi poskytovaných štátnou správou a prezentovať výsledky odbornej verejnosti.


     Vaše odpovede môžu prispieť k zlepšeniu kvality poskytovaných elektronických služieb zo strany štátnej správy. Znalosť Vašich požiadaviek a potrieb nám pomôže ovplyvniť poskytovanie elektronických služieb, ktoré budú viac zamerané na užívateľa a budú podporovať vzájomnú spoluprácu medzi poskytovateľom a užívateľom.

Vyplnenie dotazníka zaberie 10 minút vášho času. Vaše odpovede zostávajú v databáze anonymné.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Gabriel Vlk

Ekonomická univerzita Bratislava

Fakulta podnikového manažmentu

email: gabovlk@gmail.com

 

Prieskum obsahuje 27 otázok.
 

Odpovědi respondentů

1. Vo vašom podniku pracuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menej ako 10 zamestnancov5737,01 %37,01 %  
10–49 zamestnancov5636,36 %36,36 %  
50-249 zamestnancov3321,43 %21,43 %  
viac ako 250 zamestnancov85,19 %5,19 %  

Graf

2. Aké je zameranie činnosti Vášho podniku? Môžete vybrať viac možností. Vyberte všetky, ktoré odpovedajú skutočnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doprava a skladovanie5535,71 %35,71 %  
Stavebníctvo5435,06 %35,06 %  
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov3321,43 %21,43 %  
Administratívne a podporné služby2314,94 %14,94 %  
Informácie a komunikácia1711,04 %11,04 %  
Ubytovacie a stravovacie služby106,49 %6,49 %  
Finančné a poisťovacie činnosti95,84 %5,84 %  
Ostatné činnosti95,84 %5,84 %  
Vzdelávanie63,9 %3,9 %  
Činnosti v oblasti nehnuteľností63,9 %3,9 %  
Priemyselná výroba53,25 %3,25 %  
Odborné, vedecké a technické činnosti53,25 %3,25 %  
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov31,95 %1,95 %  
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu21,3 %1,3 %  
Umenie, zábava a rekreácia21,3 %1,3 %  
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení10,65 %0,65 %  
Zdravotníctvo a sociálna pomoc10,65 %0,65 %  

Graf

3. Aký spôsob komunikácie s úradmi uprednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronicky cez PC a internet5133,12 %33,12 %  
osobnú návštevu úradu alebo inštitúcie3925,32 %25,32 %  
telefonický styk2818,18 %18,18 %  
elektronicky cez mobil alebo podobné zariadenie1811,69 %11,69 %  
poštový styk1811,69 %11,69 %  

Graf

4. Ktoré oblasti elektronických služieb e-Governmentu používate?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podania na portáli Daňového riaditeľstva SR10171,13 %65,58 %  
vyhľadávanie a ponuky pracovných miest8761,27 %56,49 %  
vybavovanie záležitostí v oblasti zdravotného zabezpečenia6042,25 %38,96 %  
vybavovanie príspevkov sociálneho zabezpečenia5135,92 %33,12 %  
podania na portáli Colného riaditeľstva SR4430,99 %28,57 %  
registrácia motorových vozidiel139,15 %8,44 %  
služby verejných knižníc na internete128,45 %7,79 %  
vybavovanie stavebných povolení128,45 %7,79 %  
nepreferujem ani jednu z uvedených128,45 %7,79 %  
vybavovanie osobných dokladov117,75 %7,14 %  
elektronické prihlášky na vysoké školy64,23 %3,9 %  
oznámenia polícii64,23 %3,9 %  
úradné výpisy z matriky53,52 %3,25 %  
oznámenie o presťahovaní32,11 %1,95 %  
neviem10,7 %0,65 %  

Graf

5. Ako často využívate elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
približne raz za mesiac6240,26 %40,26 %  
menej ako raz za mesiac3925,32 %25,32 %  
približne raz za týždeň3321,43 %21,43 %  
každý deň159,74 %9,74 %  
nevyužívam služby53,25 %3,25 %  

Graf

6. Kde najčastejšie používate elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv? (je možných viac odpovedí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kancelárii14292,21 %92,21 %  
vo voľnom čase117,14 %7,14 %  
na služobnej ceste53,25 %3,25 %  
nepoužívam10,65 %0,65 %  
nikde10,65 %0,65 %  
nie10,65 %0,65 %  
nevyužívam10,65 %0,65 %  

Graf

7. Ako dlho už používate elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
viac ako 1 rok6038,96 %38,96 %  
6-12 mesiacov4428,57 %28,57 %  
1 – 6 mesiacov3019,48 %19,48 %  
neviem106,49 %6,49 %  
jeden mesiac, alebo menej106,49 %6,49 %  

Graf

8. Kedy naposledy ste využívali elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pred mesiacom, alebo menej11675,32 %75,32 %  
pred 1 – 6 mesiacmi2415,58 %15,58 %  
neviem85,19 %5,19 %  
pred 6 - 12 mesiacmi53,25 %3,25 %  
pred viac ako rokom10,65 %0,65 %  

Graf

9. Prosím ohodnoťte známkou kvalitu elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv. ( 1-veľmi dobré, 5- veľmi zlé)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
310467,53 %67,53 %  
42113,64 %13,64 %  
21711,04 %11,04 %  
5106,49 %6,49 %  
121,3 %1,3 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.11
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.31
Směrodatná odchylka:0.56
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Ohodnoťte prosím dostupnosť elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv. ( 1-veľmi dobré, 5- veľmi zlé)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
310970,78 %70,78 %  
42113,64 %13,64 %  
2138,44 %8,44 %  
595,84 %5,84 %  
121,3 %1,3 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.12
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:3
Modus:3

Graf

11. Ako vnímate zvyšovanie dostupnosti elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv v súčasnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepšia ako v minulosti9662,34 %62,34 %  
rovnaká ako v minulosti3623,38 %23,38 %  
omnoho lepšia ako v minulosti2012,99 %12,99 %  
horšia ako v minulosti10,65 %0,65 %  
omnoho horšia ako v minulosti10,65 %0,65 %  

Graf

12. Odporučili by ste využívanie elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno9461,04 %61,04 %  
určite áno2818,18 %18,18 %  
skôr nie2012,99 %12,99 %  
neviem117,14 %7,14 %  
určite nie10,65 %0,65 %  

Graf

13. Prosím ohodnoťte v súčasnosti ponúkané elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv z pohľadu uspokojenia Vašich potrieb.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čiastočne spĺňa moje potreby12480,52 %80,52 %  
neviem sa vyjadriť138,44 %8,44 %  
nespĺňa moje potreby138,44 %8,44 %  
úplne spĺňa moje potreby42,6 %2,6 %  

Graf

14. Myslíte si, že využívanie služieb verejných inštitúcií prináša benefity ich používateľom? ( úspora času, peňazí, alebo iných nákladov)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno8454,55 %54,55 %  
určite áno4831,17 %31,17 %  
skôr nie127,79 %7,79 %  
neviem95,84 %5,84 %  
určite nie10,65 %0,65 %  

Graf

15. Ste dostatočne informovaný o aktuálne poskytovaných elektronických službách zo strany verejných inštitúcií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr nie7649,35 %49,35 %  
určite nie5938,31 %38,31 %  
skôr áno138,44 %8,44 %  
neviem42,6 %2,6 %  
určite áno21,3 %1,3 %  

Graf

16. Ohodnoťte vašu spokojnosť so stavom elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Vyjadrite spokojnosť s podporou užívateľov v prípade riešenia problémov so službou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Väčšinou som spokojný8253,25 %53,25 %  
Nie som spokojný4529,22 %29,22 %  
Zatiaľ neboli žiadne problémy2717,53 %17,53 %  

Graf

18. Niektoré inštitúcie ponúkajú bezplatne aplikácie, ktoré umožňujú elektronickú komunikáciu s inštitúciou verejnej správy ( napr. e-Dane, - portál www.drsr.sk , aplikácia Liehoznam – portál www.colnasprava.sk, atď). Využívate pri elektronickej komunikácii tieto aplikácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívam bezplatne poskytované aplikácie8957,79 %57,79 %  
Neviem zhodnotiť2818,18 %18,18 %  
Používam kombináciu predchádzajúcich riešení2616,88 %16,88 %  
Využívam vlastné aplikácie85,19 %5,19 %  
Využívam komerčné certifikované aplikácie31,95 %1,95 %  

Graf

19. Ktoré elektronické služby využívate vo vzťahu k štátnej správe? Môžete vybrať viac možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronická pošta13990,26 %90,26 %  
Elektronickú podateľňu Daňového riaditeľstva SR, ( daň z príjmu, cestná daň, DPH, podanie formulárov atď.)9762,99 %62,99 %  
Ústredný portál verejnej správy - Overenie výskytu subjektu v živnostenskom registri8051,95 %51,95 %  
Katastrálny portál (www.katasterportal.sk)5435,06 %35,06 %  
Elektronický podpis4529,22 %29,22 %  
Elektronickú podateľňu Colnej správy SR, ( dovoz, vývoz, tranzit tovaru atď.),3824,68 %24,68 %  
Elektronické podania na súdy ( napr. Obchodný register),2918,83 %18,83 %  
Ústredný portál verejnej správy – podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu138,44 %8,44 %  
Nevyužívam žiadne63,9 %3,9 %  
Podanie na soc. poist.10,65 %0,65 %  

Graf

20. Uveďte najpozitívnejšie hodnotené vlastnosti naposledy použitej elektronickej služby

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
použitie služby bez dodatočných nákladov9058,44 %58,44 %  
ľahké vyhľadanie danej služby priamo na internete5636,36 %36,36 %  
rýchlosť spracovania služby – rýchle vybavenie mojej požiadavky3422,08 %22,08 %  
ľahko dostupné informácie o existencii danej služby2717,53 %17,53 %  
kompatibilita so softvérom, ktorý používam2415,58 %15,58 %  
dobrá podpora helpdesku1912,34 %12,34 %  
zrozumiteľný jazyk1811,69 %11,69 %  
vysoká úroveň zabezpečenia/ochrana pred zneužitím citlivých osobných údajov63,9 %3,9 %  
bezproblémové ovládanie služby u jej poskytovateľa53,25 %3,25 %  
služba nemala žiadne pozitívne stránky53,25 %3,25 %  
prehľadné užívateľské prostredie (zobrazenie informácii na stránke)42,6 %2,6 %  
neviem10,65 %0,65 %  
nepoužívam10,65 %0,65 %  

Graf

21. Uveďte najnegatívnejšie hodnotené vlastnosti naposledy použitej elektronickej služby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neprehľadné užívateľské prostredie (zobrazenie informácii na stránke)7951,3 %51,3 %  
nezrozumiteľná formulácia6844,16 %44,16 %  
pomalosť spracovania služby – zdĺhavé vybavenie mojej požiadavky3623,38 %23,38 %  
problematické ovládanie/navigácia na danej web stránke2616,88 %16,88 %  
ťažko dostupné informácie o existencii danej služby2516,23 %16,23 %  
zlá podpora helpdesku2415,58 %15,58 %  
nekompatibilita so softwarom, ktorý používam106,49 %6,49 %  
náročné/prácne vyhľadanie danej služby priamo na internete85,19 %5,19 %  
nízka úroveň zabezpečenia /ochrana pred zneužitím citlivých osobných údajov63,9 %3,9 %  
služba nemala žiadne negatívne stránky63,9 %3,9 %  
použitie služby s ďalšími nákladmi42,6 %2,6 %  
neviem10,65 %0,65 %  
ťažko povedať, rôzne úrady rôzne nespokojnosti10,65 %0,65 %  
nepoužívam10,65 %0,65 %  
Časté zmeny elôektron. služieb - napr. daňových10,65 %0,65 %  

Graf

22. Z akého zdroja ste sa dozvedeli o elektronických službách, ktorú ste použili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dozvedel/-a som sa o nej z médií7951,3 %51,3 %  
dozvedel/-a som sa o nej od príbuzných, známych, kolegov a pod.4428,57 %28,57 %  
našiel/-a som ju prostredníctvom linky inej web stránky3724,03 %24,03 %  
dozvedel/-a som sa o nej na informáciách príslušného úradu3623,38 %23,38 %  
našiel/-a som ju prostredníctvom internetového vyhľadávača3623,38 %23,38 %  
dozvedel/-a som sa o nej od úradníka/-čky príslušného úradu2113,64 %13,64 %  
nepoužívam10,65 %0,65 %  
z dotazníku10,65 %0,65 %  
žiadny10,65 %0,65 %  

Graf

23. Aký spôsob elektronickej komunikácie preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostredníctvom počítača a internetu z Vášho podniku13487,01 %87,01 %  
prostredníctvom mobilného telefónu, napr. pomocou SMS správ alebo nejakej aplikácie95,84 %5,84 %  
prostredníctvom „verejného informačného kiosku" (verejného informačného portálu elektronických služieb inštitúcií)74,55 %4,55 %  
neviem42,6 %2,6 %  

Graf

24. Sú bezpečnostné riziká elektronickej komunikácie dôvod na to, aby ste elektronické služby ver. inštitúcií nepoužívali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr nie8555,19 %55,19 %  
určite nie4831,17 %31,17 %  
skôr áno138,44 %8,44 %  
neviem63,9 %3,9 %  
určite áno21,3 %1,3 %  

Graf

25. Považujete náklady na zaručený elektronický podpis za významnú položku svojich nákladov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr nie5535,71 %35,71 %  
neviem3019,48 %19,48 %  
skôr áno3019,48 %19,48 %  
určite áno2818,18 %18,18 %  
určite nie117,14 %7,14 %  

Graf

26. Používate zaručený elektronický podpis viac pri komunikácii s komerčnými subjektmi ako verejnými inštitúciami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určite nie5535,71 %35,71 %  
neviem5233,77 %33,77 %  
skôr nie3824,68 %24,68 %  
skôr áno63,9 %3,9 %  
určite áno31,95 %1,95 %  

Graf

27. Vaše skúsenosti, návrhy alebo poznámky súvisiace s používaním elektronických služieb verejných inštitúcií.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dobré a hlavne urýchlenie podávania dokumentov

Na úradoch je väčšinou najväčší problém medzi stoličkou a klávesnicou. Preto elektronická komunikácia odstráni väčšinu problémov. Len ju zaviesť.

nemám

super nápad

zlepšiť grafickú úpravu a členenie stránok niektorých úradov, sú neprehľadné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Ktoré oblasti elektronických služieb e-Governmentu používate?

 • odpověď podania na portáli Daňového riaditeľstva SR:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústredný portál verejnej správy – podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu na otázku 19. Ktoré elektronické služby využívate vo vzťahu k štátnej správe? Môžete vybrať viac možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.

16. Ohodnoťte vašu spokojnosť so stavom elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv.

 • odpověď Kvalita=Nespokojný:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nespĺňa moje potreby na otázku 13. Prosím ohodnoťte v súčasnosti ponúkané elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv z pohľadu uspokojenia Vašich potrieb.
 • odpověď Podpora užívateľov=Spokojný:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekompatibilita so softwarom, ktorý používam na otázku 21. Uveďte najnegatívnejšie hodnotené vlastnosti naposledy použitej elektronickej služby.

20. Uveďte najpozitívnejšie hodnotené vlastnosti naposledy použitej elektronickej služby

 • odpověď použitie služby bez dodatočných nákladov:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rýchlosť spracovania služby – rýchle vybavenie mojej požiadavky na otázku 20. Uveďte najpozitívnejšie hodnotené vlastnosti naposledy použitej elektronickej služby
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov na otázku 2. Aké je zameranie činnosti Vášho podniku? Môžete vybrať viac možností. Vyberte všetky, ktoré odpovedajú skutočnosti.

22. Z akého zdroja ste sa dozvedeli o elektronických službách, ktorú ste použili?

 • odpověď dozvedel/-a som sa o nej z médií:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určite nie na otázku 25. Považujete náklady na zaručený elektronický podpis za významnú položku svojich nákladov?

26. Používate zaručený elektronický podpis viac pri komunikácii s komerčnými subjektmi ako verejnými inštitúciami?

 • odpověď neviem:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi služby verejných knižníc na internete na otázku 4. Ktoré oblasti elektronických služieb e-Governmentu používate?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vo vašom podniku pracuje:

2. Aké je zameranie činnosti Vášho podniku? Môžete vybrať viac možností. Vyberte všetky, ktoré odpovedajú skutočnosti.

3. Aký spôsob komunikácie s úradmi uprednostňujete?

4. Ktoré oblasti elektronických služieb e-Governmentu používate?

5. Ako často využívate elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv?

6. Kde najčastejšie používate elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv? (je možných viac odpovedí)

7. Ako dlho už používate elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv?

8. Kedy naposledy ste využívali elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv ?

9. Prosím ohodnoťte známkou kvalitu elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv. ( 1-veľmi dobré, 5- veľmi zlé)

10. Ohodnoťte prosím dostupnosť elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv. ( 1-veľmi dobré, 5- veľmi zlé)

11. Ako vnímate zvyšovanie dostupnosti elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv v súčasnosti?

12. Odporučili by ste využívanie elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv?

13. Prosím ohodnoťte v súčasnosti ponúkané elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv z pohľadu uspokojenia Vašich potrieb.

14. Myslíte si, že využívanie služieb verejných inštitúcií prináša benefity ich používateľom? ( úspora času, peňazí, alebo iných nákladov)

15. Ste dostatočne informovaný o aktuálne poskytovaných elektronických službách zo strany verejných inštitúcií?

16. Ohodnoťte vašu spokojnosť so stavom elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv.

17. Vyjadrite spokojnosť s podporou užívateľov v prípade riešenia problémov so službou.

18. Niektoré inštitúcie ponúkajú bezplatne aplikácie, ktoré umožňujú elektronickú komunikáciu s inštitúciou verejnej správy ( napr. e-Dane, - portál www.drsr.sk , aplikácia Liehoznam – portál www.colnasprava.sk, atď). Využívate pri elektronickej komunikácii tieto aplikácie?

19. Ktoré elektronické služby využívate vo vzťahu k štátnej správe? Môžete vybrať viac možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.

20. Uveďte najpozitívnejšie hodnotené vlastnosti naposledy použitej elektronickej služby

21. Uveďte najnegatívnejšie hodnotené vlastnosti naposledy použitej elektronickej služby.

22. Z akého zdroja ste sa dozvedeli o elektronických službách, ktorú ste použili?

23. Aký spôsob elektronickej komunikácie preferujete?

24. Sú bezpečnostné riziká elektronickej komunikácie dôvod na to, aby ste elektronické služby ver. inštitúcií nepoužívali?

25. Považujete náklady na zaručený elektronický podpis za významnú položku svojich nákladov?

26. Používate zaručený elektronický podpis viac pri komunikácii s komerčnými subjektmi ako verejnými inštitúciami?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vo vašom podniku pracuje:

2. Aké je zameranie činnosti Vášho podniku? Môžete vybrať viac možností. Vyberte všetky, ktoré odpovedajú skutočnosti.

3. Aký spôsob komunikácie s úradmi uprednostňujete?

4. Ktoré oblasti elektronických služieb e-Governmentu používate?

5. Ako často využívate elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv?

6. Kde najčastejšie používate elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv? (je možných viac odpovedí)

7. Ako dlho už používate elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv?

8. Kedy naposledy ste využívali elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv ?

9. Prosím ohodnoťte známkou kvalitu elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv. ( 1-veľmi dobré, 5- veľmi zlé)

10. Ohodnoťte prosím dostupnosť elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv. ( 1-veľmi dobré, 5- veľmi zlé)

11. Ako vnímate zvyšovanie dostupnosti elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv v súčasnosti?

12. Odporučili by ste využívanie elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv?

13. Prosím ohodnoťte v súčasnosti ponúkané elektronické služby štátnych inštitúcií a samospráv z pohľadu uspokojenia Vašich potrieb.

14. Myslíte si, že využívanie služieb verejných inštitúcií prináša benefity ich používateľom? ( úspora času, peňazí, alebo iných nákladov)

15. Ste dostatočne informovaný o aktuálne poskytovaných elektronických službách zo strany verejných inštitúcií?

16. Ohodnoťte vašu spokojnosť so stavom elektronických služieb štátnych inštitúcií a samospráv.

17. Vyjadrite spokojnosť s podporou užívateľov v prípade riešenia problémov so službou.

18. Niektoré inštitúcie ponúkajú bezplatne aplikácie, ktoré umožňujú elektronickú komunikáciu s inštitúciou verejnej správy ( napr. e-Dane, - portál www.drsr.sk , aplikácia Liehoznam – portál www.colnasprava.sk, atď). Využívate pri elektronickej komunikácii tieto aplikácie?

19. Ktoré elektronické služby využívate vo vzťahu k štátnej správe? Môžete vybrať viac možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.

20. Uveďte najpozitívnejšie hodnotené vlastnosti naposledy použitej elektronickej služby

21. Uveďte najnegatívnejšie hodnotené vlastnosti naposledy použitej elektronickej služby.

22. Z akého zdroja ste sa dozvedeli o elektronických službách, ktorú ste použili?

23. Aký spôsob elektronickej komunikácie preferujete?

24. Sú bezpečnostné riziká elektronickej komunikácie dôvod na to, aby ste elektronické služby ver. inštitúcií nepoužívali?

25. Považujete náklady na zaručený elektronický podpis za významnú položku svojich nákladov?

26. Používate zaručený elektronický podpis viac pri komunikácii s komerčnými subjektmi ako verejnými inštitúciami?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vlk, G.Používanie elektronických služieb verejnej správy SR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://elektronicke-sluzby-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.