Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronické občanské průkazy

Elektronické občanské průkazy

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Gerlický
Šetření:16. 06. 2012 - 24. 06. 2012
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):54 / 20.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pěkný den,
děkuji za Váš zájem o tento dotazník. Váš názor mě zajímá!

 Dotazník je určen všem od 15 let (včetně). Jeho cílem je zjistit, co si myslíte a (ne)víte o novém typu tzv. elektronických občanských průkazů (dále jen eOP), které jsou vydávány od 1. 1. 2012. Nejedná se o žádné odborné otázky a nezáleží na tom, zda jste již o tento typ občanských průkazů žádali nebo ne. Vyplněním dotazníku mi velmi pomůžete s diplomovou prací a zároveň poskytnete zpětnou vazbu vybraným úřadům, které je vydávají. Nikdo se Vás neptal na to, zda nový typ chcete. Nyní máte možnost vyjádřit svůj názor.

Nelekejte se poměrně vysokého počtu otázek. Dotazník je větvený a k řadě z nich se nemusíte dostat. Zároveň jsou otázky velmi jednoduché na zodpovězení. Jakékoliv dotazy (i v průběhu vyplňování dotazníku) můžete zasílat na eop@centrum.cz nebo psát do diskuze. Pokusím se je zodpovědět co nejrychleji.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

POKUD JSTE O eOP JIŽ ŽÁDALI - zjišťuji v dotazníku kolik času jste tím strávili. Jde mi při tom pouze o čas strávený činnostmi souvisejícími čistě a jen se samotným pořízením eOP – tzn. vyplnění žádosti s úředníkem, focením, vyzvednutím eOP a cestování a získávání informací pouze za tímto účelem. Stejně tak hodnocení spokojenosti se týkají pouze samotného pořízení eOP. Mnoho lidí spolu se žádostí o občanský průkaz vyřizuje také důvod/změnu, kvůli které o něj žádá (např. odcizení, změnu trvalého bydliště). Toto vyřizování také nějakou dobu trvá, ale předchází samotnému pořízení eOP a tak není jeho součástí, proto jej do času prosím nezapočítávejte.

(Příklad: Jirka se přestěhoval. Na internetu zjišťoval, co má kvůli tomu vyřídit, kde a co k tomu potřebuje – zažádat o změnu trvalého bydliště (8 minut) a zažádat o nový občanský průkaz (45 minut, protože zjistil, že jsou nějaké nové a zajímalo ho čím). Cesta na úřad mu zabrala hodinu. Než se dostal na řadu 10 minut, vyřízení změny trvalého pobytu 15 minut a vyřízení žádosti o eOP i s focením 10 minut). Domu jel opět hodinu. Vyrobený průkaz si vyzvedl cestou z práce, která se mu tím protáhla o 7 minut. Na úřadě i s čekáním strávil minut 15. V dotazníku vyplní: získávání informací 45 minut, všechny cesty 7 minut a samotné pořizování eOP 25 minut (podání žádosti a focení 10, vyzvednutí 15).
 

Odpovědi respondentů

1. Žádali jste o nový typ tzv. elektronického občanského průkazu (dále jen eOP), který je vydáván od 1. 1. 2012?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11083,97 %83,97 %  
Ano2116,03 %16,03 %  

Graf

2. Kde jste o eOP žádali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ÚMČ Praha 41152,38 %8,4 %  
Magistrát Brno314,29 %2,29 %  
Ostrov14,76 %0,76 %  
Ostrava14,76 %0,76 %  
Bruntál14,76 %0,76 %  
Humpolec14,76 %0,76 %  
Magistrát Ostrava14,76 %0,76 %  
MÚ Neratovice14,76 %0,76 %  
MěÚ Mělník14,76 %0,76 %  

Graf

3. Kde jste si eOP vyzvedávali / budete vyzvedávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ÚMČ Praha 41152,38 %8,4 %  
Magistrát Brno314,29 %2,29 %  
Ostrov14,76 %0,76 %  
Ostrava14,76 %0,76 %  
Bruntál14,76 %0,76 %  
Humpolec14,76 %0,76 %  
Magistrát Ostrava14,76 %0,76 %  
MÚ Neratovice14,76 %0,76 %  
MěÚ Mělník14,76 %0,76 %  

Graf

4. Žádali jste o eOP pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sebe1885,71 %13,74 %  
Děti do 15 let věku314,29 %2,29 %  

Graf

5. Žádali jste na úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu (vašeho, nebo osoby, pro kterou jste eOP žádali)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 6, Nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1780,95 %12,98 %  
Ne419,05 %3,05 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jste podávali žádost u jiného než místně příslušného úřadu (při více možnostech vyberte jeden hlavní důvod)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný úřad mám blíž (snadněji dostupný)375 %2,29 %  
Na jiný úřad mám dobré reference125 %0,76 %  

Graf

7. O jaký typ eOP jste žádali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [S čipemotázka č. 8, Bez čipuotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez čipu1676,19 %12,21 %  
S čipem523,81 %3,82 %  

Graf

8. Z jakého důvodu jste zvolili eOP s čipem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Investice do budoucna (abych nemusel/a znovu žádat o eOP až čip budu potřebovat)360 %2,29 %  
Budu používat elektronický podpis240 %1,53 %  

Graf

9. Z jakého důvodu jste žádali o nový eOP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skončení platnosti1152,38 %8,4 %  
Jiný důvod314,29 %2,29 %  
Poškození29,52 %1,53 %  
Změna titulu14,76 %0,76 %  
Změna rodinného stavu14,76 %0,76 %  
Změna jména/příjmení14,76 %0,76 %  
Změna trvalého pobyt14,76 %0,76 %  
Ztráta14,76 %0,76 %  

Graf

10. Došlo k důvodu/změně, kvůli které jste o eOP žádali, již dávno, ale až vydávání nového typu průkazu Vás k podání žádosti přimělo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1990,48 %14,5 %  
ano29,52 %1,53 %  

Graf

11. Kolik papírových formulářů jste museli sami vyplnit a dokumentů doložit při samotné ŽÁDOSTI o eOP? (oboje dohromady, NEzapočítávejte vyřizování důvodu žádosti o eOP)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný838,1 %6,11 %  
1838,1 %6,11 %  
2314,29 %2,29 %  
314,76 %0,76 %  
5 a více14,76 %0,76 %  

Graf

12. Už jste si váš nový eOP vyzvedli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1466,67 %10,69 %  
Ne, čekám na jeho vyrobení523,81 %3,82 %  
Ne, ale již je vyrobený14,76 %0,76 %  
Ne, žádost ještě nebyla dokončena (např. musíte dodat ještě nějaké dokumenty, počkat na zaevidování změny údajů apod.)14,76 %0,76 %  

Graf

13. Snažili jste se předem získat nějaké informace o eOP a postupu pořízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Ne - postup a co potřebuji známotázka č. 19, Ne - šel/šla jsem rovnou na úřad (tam mi poradí)otázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1047,62 %7,63 %  
Ne - šel/šla jsem rovnou na úřad (tam mi poradí)733,33 %5,34 %  
Ne - postup a co potřebuji znám419,05 %3,05 %  

Graf

14. O jaké informace šlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úřední hodiny vybraného úřadu10100 %7,63 %  
Jaké dokumenty musím přinést/co musím doložit990 %6,87 %  
Kolik stojí vydání eOP770 %5,34 %  
Celkový postup a průběh vyřizování660 %4,58 %  
Kde mohu žádost podat660 %4,58 %  
Informace o novém typu občanských průkazů550 %3,82 %  
Informace k čemu je eOP s čipem550 %3,82 %  
Zda je možné se na úřad objednat110 %0,76 %  

Graf

15. Kde jste se informace snažili získat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes internetové vyhledávače (Google, Seznam…)10100 %7,63 %  
Přímo na WWW stránkách vybraného úřadu440 %3,05 %  
Kontaktovali jste úřad elektronicky (např. e-mail, Skype…)220 %1,53 %  
Přímo na WWW stránkách Ministerstva vnitra110 %0,76 %  
Přímo na zpravodajských serverech (iDnes.cz, Novinky.cz…)110 %0,76 %  
U přátel, známých, rodiny110 %0,76 %  

Graf

16. Jak snadno a rychle jste informace získali? (1 – velmi složitě a zdlouhavě; 5 – velmi snadno a rychle)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4550 %3,82 %  
5220 %1,53 %  
3220 %1,53 %  
1110 %0,76 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.7
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.34
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:4
Modus:4

Graf

17. Kolik času jste získávání informací o eOP a postupu pořízení věnovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 – 20 minut440 %3,05 %  
21 – 40 minut220 %1,53 %  
41 – 60 minut220 %1,53 %  
1,5+ hodiny – 2,5 hodiny110 %0,76 %  
Do 10 minut110 %0,76 %  

Graf

18. Získali jste všechny potřebné informace o pořízení eOP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (nic Vás při pořizování eOP nepřekvapilo, měli jste všechny potřebné dokumenty, všemu jste rozuměli apod.)770 %5,34 %  
Ne - např. jste se museli na nějaké drobnosti doptávat, něco Vám nebylo zcela jasné330 %2,29 %  

Graf

19. Cestovali jste na úřad:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy výhradně za účelem podání žádosti o eOP1257,14 %9,16 %  
Kombinace předchozích možností (např. při podání žádosti pouze za tímto účelem a při vyzvedávání eOP cestou na nákup)733,33 %5,34 %  
Vždy cestou za jinou aktivitou, kterou byste stejně museli vykonat (z práce, na nákup apod.)29,52 %1,53 %  

Graf

20. Odhadněte prosím, kolik minut čistého času vám (zatím) zabraly všechny cesty (nebo jejich část) na úřad a zpět. NEzapočítávejte cesty pouze za účelem vyřízení důvodu žádosti o nový eOP (např. změnu trvalého pobytu, nahlášení ztráty) a cesty, které byste stejně museli absolvovat, jen jste je využily i k návštěvě úřadu.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40419,05 %3,05 %  
30419,05 %3,05 %  
3529,52 %1,53 %  
129,52 %1,53 %  
18029,52 %1,53 %  
6029,52 %1,53 %  
20014,76 %0,76 %  
1014,76 %0,76 %  
2014,76 %0,76 %  
5014,76 %0,76 %  
ostatní odpovědi 120 14,76 %0,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:54.26
Minimum:1
Maximum:180
Variační rozpětí:179
Rozptyl:2550.32
Směrodatná odchylka:50.5
Medián:40
Modus:40

Graf

21. Odhadněte prosím, kolik minut čistého času Vám (zatím) zabralo samotné pořizování eOP na úřadě - čekání, vyplnění žádosti o eOP a focení a případně vyzvednutí. NEzapočítávejte čas vyřizování důvodu žádosti o eOP (např. změnu trvalého pobytu, nahlášení ztráty), cestování na/z úřadu a vyhledávání informací.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30419,05 %3,05 %  
20314,29 %2,29 %  
6029,52 %1,53 %  
8014,76 %0,76 %  
9014,76 %0,76 %  
514,76 %0,76 %  
4014,76 %0,76 %  
3514,76 %0,76 %  
12014,76 %0,76 %  
5014,76 %0,76 %  
ostatní odpovědi 45
65
55
180
25
523,81 %3,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:47.63
Minimum:20
Maximum:120
Variační rozpětí:100
Rozptyl:723.25
Směrodatná odchylka:26.89
Medián:40
Modus:30

Graf

22. V jakém měsíci jste podali žádost o eOP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ledenotázka č. 23, Únorotázka č. 24, Březenotázka č. 24, Dubenotázka č. 24, Květenotázka č. 24, Červenotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Červen838,1 %6,11 %  
Duben523,81 %3,82 %  
Únor314,29 %2,29 %  
Březen29,52 %1,53 %  
Květen29,52 %1,53 %  
Leden14,76 %0,76 %  

Graf

23. Čekali jste s podáním žádosti záměrně na leden, abyste již dostali nový typ průkazu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %0,76 %  

Graf

24. Jak jste spokojeni s jednotlivými aspekty samotného pořízení eOP? (0 - netýká se mě; 1 – naprosto NEspokojen; 6 – naprosto spokojen)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „5” a „6”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jednoduchost získání potřebných informací.3.3812.712
Dostupnost/umístění úřadu.4.6191.76
Úřední hodiny přijímání žádostí o eOP a jejich vydávání.3.7142.68
Čekací doba na úřadě.31.81
Přístup, chování a vstřícnost úředníka/ů.4.3812.617
Vysvětlení od úředníka všeho co Vám nebylo jasné a zeptali jste se.3.2865.537
Průběh vyplňování údajů do žádosti.4.7142.49
Průběh a výsledek focení.4.0481.95
Průběh vydání vyrobeného eOP.3.195.773

Graf

25. Měli jste při samotném pořizování eOP pocit, že: (nezahrnujte vyřizování důvodu žádosti o eOP)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Úředník je tu pro Vás vs. Vy jste tu pro úředníka2-1-0-1-2-0.7141.633

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

26. Celkově hodnotíte současný průběh (časovou náročnost, složitost, množství potřebných formulářů apod.) vydávání občanských průkazů v porovnání s předchozími typy jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší733,33 %5,34 %  
Stejný733,33 %5,34 %  
Výrazně lepší628,57 %4,58 %  
Horší14,76 %0,76 %  

Graf

27. Vyskytl se v průběhu pořizování nového eOP nějaký problém ze strany úřadu? Pokud ano, jaký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1571,43 %11,45 %  
Něco dočasně nefungovalo (např. vypadl systém na zadávání žádostí nebo byl velmi pomalý, nešlo pořídit Vaši fotografii apod.)29,52 %1,53 %  
Jiný problém ze strany úřadu (jaký?)14,76 %0,76 %  
eOP nebyl k vyzvednutí v době, kdy tam už měl být14,76 %0,76 %  
Úředník si s něčím nevěděl rady, hledal, jak má postupovat14,76 %0,76 %  
Neslo fotografovat s brylemi14,76 %0,76 %  
zatím ne14,76 %0,76 %  

Graf

28. Setkali jste se už dříve s pojmem "elektronický občanský průkaz"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 29, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7063,64 %53,44 %  
Ne4036,36 %30,53 %  

Graf

29. Vyhledávali jste si sami o eOP nějaké informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 30, Neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5984,29 %45,04 %  
Ano1115,71 %8,4 %  

Graf

30. Jaké informace jste vyhledávali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní informace o co se jedná1090,91 %7,63 %  
Jak eOP vypadají763,64 %5,34 %  
V čem jsou eOP lepší, co nového přinášejí763,64 %5,34 %  
Informace k čemu je eOP s čipem436,36 %3,05 %  
Kolik stojí jejich vydání436,36 %3,05 %  
Zda si eOP budu muset pořídit, i když mi stávající průkaz platí ještě několik let218,18 %1,53 %  
Kde o ně lze žádat19,09 %0,76 %  
Kolik stojí vydání eOP19,09 %0,76 %  
Jak se změnil postup jejich vydávání19,09 %0,76 %  

Graf

31. Kde jste informace vyhledávali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes internetové vyhledávače (Google, Seznam…)872,73 %6,11 %  
Přímo na zpravodajských serverech (iDnes.cz, Novinky.cz…)436,36 %3,05 %  
Přímo na WWW stránkách Ministerstva vnitra327,27 %2,29 %  
Přímo na WWW stránkách vybraného úřadu218,18 %1,53 %  
Jinde19,09 %0,76 %  
U přátel, známých, rodiny19,09 %0,76 %  

Graf

32. Našli jste hledané informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - většinu654,55 %4,58 %  
Některé ano, některá ne436,36 %3,05 %  
Ano - všechny19,09 %0,76 %  

Graf

33. Jak snadno a rychle jste informace vyhledali? (1 – velmi složitě a zdlouhavě; 5 – velmi snadno a rychle)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2436,36 %3,05 %  
3436,36 %3,05 %  
5218,18 %1,53 %  
419,09 %0,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:2

Graf

34. Chtěli byste si Váš starý typ občanského průkazu dobrovolně vyměnit za eOP, pokud by to šlo a za poplatek 100 Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2738,57 %20,61 %  
Určitě ne2434,29 %18,32 %  
Spíše ano1420 %10,69 %  
Určitě ano57,14 %3,82 %  

Graf

35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 roky1617,58 %12,21 %  
2 roky1415,38 %10,69 %  
4 roky1314,29 %9,92 %  
6 - 8 roky1314,29 %9,92 %  
3 roky1213,19 %9,16 %  
9 - 10 roky99,89 %6,87 %  
Méně než 1 rokem99,89 %6,87 %  
Nevím33,3 %2,29 %  
Více než 10 roky22,2 %1,53 %  

Graf

36. Jak byste ohodnotili informovanost o novém typu občanských průkazů? ("našly si Vás nejpodstatnější informace samy")

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná4347,25 %32,82 %  
Dostatečná2830,77 %21,37 %  
Velmi špatná1213,19 %9,16 %  
Dobrá88,79 %6,11 %  

Graf

37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V čem se eOP funkčně liší od předchozích typů ("v čem jsou lepší").2.0330.845
Jak eOP vypadají.2.2311.254
Kolik stojí jejich vydání.1.8681.279
K čemu je eOP s čipem.20.967
Proč si musí držitel eOP při jeho vyzvedávání zvolit BOK (bezpečnostní osobní kód, obdoba PIN na platební kartě).1.8351.149
Jak probíhá pořízení eOP (kde se podává žádost, jak podání probíhá, kde se eOP vyzvedává, za jak dlouho apod.)2.0661.073

Graf

38. Pořídili byste/jste eOP svým dětem do 15 let věku? (za poplatek 50 Kč) (pokud děti nemáte, jak by tomu bylo, kdybyste je měli)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3235,16 %24,43 %  
Ano - kvůli cestování do zahraničí (VŠICHNI občané ČR musí mít při cestách mimo ČR vlastní doklad - eOP nebo pas)3134,07 %23,66 %  
Nevím1920,88 %14,5 %  
Ano - z jiného důvodu99,89 %6,87 %  

Graf

39. Nechali byste si na eOP zapsat tyto údaje, pokud by všechny byly nepovinné? (vyberte jaké ano)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Titul5560,44 %41,98 %  
Adresu trvalého bydliště5054,95 %38,17 %  
Rodné číslo3841,76 %29,01 %  
Rodinný stav3437,36 %25,95 %  
Žádný z uvedených bych si zapsat nenechal/a1516,48 %11,45 %  

Graf

40. Oceňujete, že si vaši fotografii pořídí úředník při podání žádosti a nemusíte tak k profesionálnímu fotografovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3437,36 %25,95 %  
Ano velmi2931,87 %22,14 %  
Ne, toto vůbec nechci1213,19 %9,16 %  
Ne99,89 %6,87 %  
Nevím77,69 %5,34 %  

Graf

41. 41. Přijde Vám poplatek 100 Kč za vydání eOP bez čipu přiměřený? (poplatek se hradí v případě poškození, zničení, ztracení, odcizení eOP nebo pokud původní obsahoval neoprávněně provedené zápisy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6369,23 %48,09 %  
ne1718,68 %12,98 %  
nevím1112,09 %8,4 %  

Graf

42. Přijde Vám poplatek 500 Kč za vydání eOP s čipem přiměřený? (hradí se vždy bez ohledu na důvod)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6571,43 %49,62 %  
ano1415,38 %10,69 %  
nevím1213,19 %9,16 %  

Graf

43. Přijde Vám poplatek 50 Kč za vydání eOP bez čipu pro osobu mladší 15 let přiměřený? (hradí se vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6975,82 %52,67 %  
ne1516,48 %11,45 %  
nevím77,69 %5,34 %  

Graf

44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - Využití bych zvážil/a2426,37 %18,32 %  
Ano - nevyužil/a bych/jsem2123,08 %16,03 %  
Ne - využil/a bych1718,68 %12,98 %  
Ne - nevyužil/a bych1516,48 %11,45 %  
Ano - využití bych zvážil/a1010,99 %7,63 %  
Ano - využil/a bych/jsem44,4 %3,05 %  

Graf

45. Jste spokojeni s novým vzhledem a formátem eOP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím jak vypadají a jakého jsou formátu3134,07 %23,66 %  
Spíše ano3032,97 %22,9 %  
Určitě ano1819,78 %13,74 %  
Spíše ne66,59 %4,58 %  
Určitě ne66,59 %4,58 %  

Graf

46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Nutné vs. Zbytečné2-1-0-1-20.2971.483
Potřebné vs. Nepotřebné2-1-0-1-20.1651.742
Účelné vs. Vyhazování peněz2-1-0-1-20.1541.998

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

47. Uvítali byste možnost objednat se k podání žádosti o eOP na úřad na konkrétní hodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 48, Neotázka č. 49, Nevímotázka č. 49].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6874,73 %51,91 %  
Nevím1516,48 %11,45 %  
Ne88,79 %6,11 %  

Graf

48. Využili byste možnosti objednat se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano3855,88 %29,01 %  
Spíše ano2638,24 %19,85 %  
Spíše ne45,88 %3,05 %  

Graf

49. Víte, že je za určitých omezených okolností možné podat žádost o eOP elektronicky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7582,42 %57,25 %  
ano1617,58 %12,21 %  

Graf

50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kartička zdravotní pojišťovny5863,74 %44,27 %  
Řidičský průkaz5257,14 %39,69 %  
Karta na MHD3942,86 %29,77 %  
Karta do knihovny3134,07 %23,66 %  
Přihlašování do datové schránky3032,97 %22,9 %  
Zbrojní průkaz2729,67 %20,61 %  
Prokázání Vaší totožnosti na internetu2426,37 %18,32 %  
Žádné z uvedených - eOP by měl jako oficiální doklad sloužit pouze k prokazování totožnosti (jinou možnost již nevybírejte!)2325,27 %17,56 %  
Žádné z uvedených - eOP by měl jako oficiální doklad sloužit pouze k prokazování totožnosti33,3 %2,29 %  

Graf

51. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5054,95 %38,17 %  
Muž4145,05 %31,3 %  

Graf

52. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 254347,25 %32,82 %  
26 – 352021,98 %15,27 %  
15 – 201314,29 %9,92 %  
36 – 4577,69 %5,34 %  
46 – 5544,4 %3,05 %  
56 – 6544,4 %3,05 %  

Graf

53. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4751,65 %35,88 %  
Vysokoškolské4145,05 %31,3 %  
Základní22,2 %1,53 %  
Středoškolské bez maturity11,1 %0,76 %  

Graf

54. Běžně používáte počítač k:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohlížení internetu8896,7 %67,18 %  
Posílání a přijímání e-mailů8795,6 %66,41 %  
Nakupování na internetu6975,82 %52,67 %  
Internetovému bankovnictví6975,82 %52,67 %  
Využívám Datové schránky (soukromě nebo v zaměstnání)1314,29 %9,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 23 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Žádali jste o nový typ tzv. elektronického občanského průkazu (dále jen eOP), který je vydáván od 1. 1. 2012?

 • odpověď Ano:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 2. Kde jste o eOP žádali?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 3. Kde jste si eOP vyzvedávali / budete vyzvedávat?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebe na otázku 4. Žádali jste o eOP pro:
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Žádali jste na úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu (vašeho, nebo osoby, pro kterou jste eOP žádali)?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bez čipu na otázku 7. O jaký typ eOP jste žádali?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skončení platnosti na otázku 9. Z jakého důvodu jste žádali o nový eOP?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Došlo k důvodu/změně, kvůli které jste o eOP žádali, již dávno, ale až vydávání nového typu průkazu Vás k podání žádosti přimělo?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Už jste si váš nový eOP vyzvedli?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Snažili jste se předem získat nějaké informace o eOP a postupu pořízení?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úřední hodiny vybraného úřadu na otázku 14. O jaké informace šlo?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes internetové vyhledávače (Google, Seznam…) na otázku 15. Kde jste se informace snažili získat?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy výhradně za účelem podání žádosti o eOP na otázku 19. Cestovali jste na úřad:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 27. Vyskytl se v průběhu pořizování nového eOP nějaký problém ze strany úřadu? Pokud ano, jaký?

2. Kde jste o eOP žádali?

 • odpověď ÚMČ Praha 4:
  • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 3. Kde jste si eOP vyzvedávali / budete vyzvedávat?

3. Kde jste si eOP vyzvedávali / budete vyzvedávat?

 • odpověď ÚMČ Praha 4:
  • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 2. Kde jste o eOP žádali?

4. Žádali jste o eOP pro:

 • odpověď Sebe:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skončení platnosti na otázku 9. Z jakého důvodu jste žádali o nový eOP?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy výhradně za účelem podání žádosti o eOP na otázku 19. Cestovali jste na úřad:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Žádali jste na úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu (vašeho, nebo osoby, pro kterou jste eOP žádali)?

5. Žádali jste na úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu (vašeho, nebo osoby, pro kterou jste eOP žádali)?

 • odpověď Ano:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skončení platnosti na otázku 9. Z jakého důvodu jste žádali o nový eOP?

10. Došlo k důvodu/změně, kvůli které jste o eOP žádali, již dávno, ale až vydávání nového typu průkazu Vás k podání žádosti přimělo?

 • odpověď ne:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skončení platnosti na otázku 9. Z jakého důvodu jste žádali o nový eOP?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bez čipu na otázku 7. O jaký typ eOP jste žádali?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy výhradně za účelem podání žádosti o eOP na otázku 19. Cestovali jste na úřad:
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Žádali jste o nový typ tzv. elektronického občanského průkazu (dále jen eOP), který je vydáván od 1. 1. 2012?

13. Snažili jste se předem získat nějaké informace o eOP a postupu pořízení?

 • odpověď Ano:
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úřední hodiny vybraného úřadu na otázku 14. O jaké informace šlo?
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes internetové vyhledávače (Google, Seznam…) na otázku 15. Kde jste se informace snažili získat?

14. O jaké informace šlo?

 • odpověď Úřední hodiny vybraného úřadu:
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Snažili jste se předem získat nějaké informace o eOP a postupu pořízení?
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes internetové vyhledávače (Google, Seznam…) na otázku 15. Kde jste se informace snažili získat?

15. Kde jste se informace snažili získat?

 • odpověď Přes internetové vyhledávače (Google, Seznam…):
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Snažili jste se předem získat nějaké informace o eOP a postupu pořízení?
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úřední hodiny vybraného úřadu na otázku 14. O jaké informace šlo?

27. Vyskytl se v průběhu pořizování nového eOP nějaký problém ze strany úřadu? Pokud ano, jaký?

 • odpověď Ne:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 2. Kde jste o eOP žádali?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 3. Kde jste si eOP vyzvedávali / budete vyzvedávat?

28. Setkali jste se už dříve s pojmem "elektronický občanský průkaz"?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 29. Vyhledávali jste si sami o eOP nějaké informace?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní informace o co se jedná na otázku 30. Jaké informace jste vyhledávali?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 34. Chtěli byste si Váš starý typ občanského průkazu dobrovolně vyměnit za eOP, pokud by to šlo a za poplatek 100 Kč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 34. Chtěli byste si Váš starý typ občanského průkazu dobrovolně vyměnit za eOP, pokud by to šlo a za poplatek 100 Kč?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 34. Chtěli byste si Váš starý typ občanského průkazu dobrovolně vyměnit za eOP, pokud by to šlo a za poplatek 100 Kč?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak probíhá pořízení eOP (kde se podává žádost, jak podání probíhá, kde se eOP vyzvedává, za jak dlouho apod.)=1 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 29. Vyhledávali jste si sami o eOP nějaké informace?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kolik stojí jejich vydání.=1 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak eOP vypadají.=1 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nutné [2-1-0-1-2] Zbytečné: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřebné [2-1-0-1-2] Nepotřebné: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - využil/a bych na otázku 44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím jak vypadají a jakého jsou formátu na otázku 45. Jste spokojeni s novým vzhledem a formátem eOP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 roky na otázku 35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 roky na otázku 35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi špatná na otázku 36. Jak byste ohodnotili informovanost o novém typu občanských průkazů? ("našly si Vás nejpodstatnější informace samy")
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, toto vůbec nechci na otázku 40. Oceňujete, že si vaši fotografii pořídí úředník při podání žádosti a nemusíte tak k profesionálnímu fotografovi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 41. 41. Přijde Vám poplatek 100 Kč za vydání eOP bez čipu přiměřený? (poplatek se hradí v případě poškození, zničení, ztracení, odcizení eOP nebo pokud původní obsahoval neoprávněně provedené zápisy)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak probíhá pořízení eOP (kde se podává žádost, jak podání probíhá, kde se eOP vyzvedává, za jak dlouho apod.)=2 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)

29. Vyhledávali jste si sami o eOP nějaké informace?

 • odpověď Ano:
  • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní informace o co se jedná na otázku 30. Jaké informace jste vyhledávali?
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím jak vypadají a jakého jsou formátu na otázku 45. Jste spokojeni s novým vzhledem a formátem eOP?

30. Jaké informace jste vyhledávali?

 • odpověď Základní informace o co se jedná:
  • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 29. Vyhledávali jste si sami o eOP nějaké informace?

37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)

 • odpověď Kolik stojí jejich vydání.=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak eOP vypadají.=1 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)

41. 41. Přijde Vám poplatek 100 Kč za vydání eOP bez čipu přiměřený? (poplatek se hradí v případě poškození, zničení, ztracení, odcizení eOP nebo pokud původní obsahoval neoprávněně provedené zápisy)

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Přijde Vám poplatek 500 Kč za vydání eOP s čipem přiměřený? (hradí se vždy bez ohledu na důvod)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: -2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 8 roky na otázku 35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 2. Kde jste o eOP žádali?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 3. Kde jste si eOP vyzvedávali / budete vyzvedávat?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi K čemu je eOP s čipem.=2 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)

42. Přijde Vám poplatek 500 Kč za vydání eOP s čipem přiměřený? (hradí se vždy bez ohledu na důvod)

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 41. 41. Přijde Vám poplatek 100 Kč za vydání eOP bez čipu přiměřený? (poplatek se hradí v případě poškození, zničení, ztracení, odcizení eOP nebo pokud původní obsahoval neoprávněně provedené zápisy)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 43. Přijde Vám poplatek 50 Kč za vydání eOP bez čipu pro osobu mladší 15 let přiměřený? (hradí se vždy)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nutné [2-1-0-1-2] Zbytečné: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřebné [2-1-0-1-2] Nepotřebné: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kolik stojí jejich vydání.=3 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Proč si musí držitel eOP při jeho vyzvedávání zvolit BOK (bezpečnostní osobní kód, obdoba PIN na platební kartě).=4 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, toto vůbec nechci na otázku 40. Oceňujete, že si vaši fotografii pořídí úředník při podání žádosti a nemusíte tak k profesionálnímu fotografovi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:

43. Přijde Vám poplatek 50 Kč za vydání eOP bez čipu pro osobu mladší 15 let přiměřený? (hradí se vždy)

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Proč si musí držitel eOP při jeho vyzvedávání zvolit BOK (bezpečnostní osobní kód, obdoba PIN na platební kartě).=3 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřebné [2-1-0-1-2] Nepotřebné: -2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prokázání Vaší totožnosti na internetu na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak eOP vypadají.=3 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 27. Vyskytl se v průběhu pořizování nového eOP nějaký problém ze strany úřadu? Pokud ano, jaký?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi K čemu je eOP s čipem.=2 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano velmi na otázku 40. Oceňujete, že si vaši fotografii pořídí úředník při podání žádosti a nemusíte tak k profesionálnímu fotografovi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Přijde Vám poplatek 500 Kč za vydání eOP s čipem přiměřený? (hradí se vždy bez ohledu na důvod)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: -2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 8 roky na otázku 35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kolik stojí jejich vydání.=4 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využívám Datové schránky (soukromě nebo v zaměstnání) na otázku 54. Běžně používáte počítač k:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 2. Kde jste o eOP žádali?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 3. Kde jste si eOP vyzvedávali / budete vyzvedávat?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 41. 41. Přijde Vám poplatek 100 Kč za vydání eOP bez čipu přiměřený? (poplatek se hradí v případě poškození, zničení, ztracení, odcizení eOP nebo pokud původní obsahoval neoprávněně provedené zápisy)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - kvůli cestování do zahraničí (VŠICHNI občané ČR musí mít při cestách mimo ČR vlastní doklad - eOP nebo pas) na otázku 38. Pořídili byste/jste eOP svým dětem do 15 let věku? (za poplatek 50 Kč) (pokud děti nemáte, jak by tomu bylo, kdybyste je měli)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak probíhá pořízení eOP (kde se podává žádost, jak podání probíhá, kde se eOP vyzvedává, za jak dlouho apod.)=2 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Proč si musí držitel eOP při jeho vyzvedávání zvolit BOK (bezpečnostní osobní kód, obdoba PIN na platební kartě).=2 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)

46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:

 • odpověď Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: 2:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nutné [2-1-0-1-2] Zbytečné: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřebné [2-1-0-1-2] Nepotřebné: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:

47. Uvítali byste možnost objednat se k podání žádosti o eOP na úřad na konkrétní hodinu?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 48. Využili byste možnosti objednat se?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 48. Využili byste možnosti objednat se?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: 0 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využívám Datové schránky (soukromě nebo v zaměstnání) na otázku 54. Běžně používáte počítač k:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - nevyužil/a bych/jsem na otázku 44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?

49. Víte, že je za určitých omezených okolností možné podat žádost o eOP elektronicky?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný z uvedených bych si zapsat nenechal/a na otázku 39. Nechali byste si na eOP zapsat tyto údaje, pokud by všechny byly nepovinné? (vyberte jaké ano)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: 1 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nutné [2-1-0-1-2] Zbytečné: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - využil/a bych na otázku 44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - nevyužil/a bych na otázku 44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 34. Chtěli byste si Váš starý typ občanského průkazu dobrovolně vyměnit za eOP, pokud by to šlo a za poplatek 100 Kč?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 roky na otázku 35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 roky na otázku 35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, toto vůbec nechci na otázku 40. Oceňujete, že si vaši fotografii pořídí úředník při podání žádosti a nemusíte tak k profesionálnímu fotografovi?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi K čemu je eOP s čipem.=1 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 42. Přijde Vám poplatek 500 Kč za vydání eOP s čipem přiměřený? (hradí se vždy bez ohledu na důvod)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 – 25 na otázku 52. Kolik je Vám let?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Pořídili byste/jste eOP svým dětem do 15 let věku? (za poplatek 50 Kč) (pokud děti nemáte, jak by tomu bylo, kdybyste je měli)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nutné [2-1-0-1-2] Zbytečné: 1 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím jak vypadají a jakého jsou formátu na otázku 45. Jste spokojeni s novým vzhledem a formátem eOP?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V čem se eOP funkčně liší od předchozích typů ("v čem jsou lepší").=1 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 51. Jaké je Vaše pohlaví?

50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:

 • odpověď Karta na MHD:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Karta do knihovny na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
 • odpověď Kartička zdravotní pojišťovny:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Karta do knihovny na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Karta na MHD na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řidičský průkaz na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přihlašování do datové schránky na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zbrojní průkaz na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prokázání Vaší totožnosti na internetu na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
 • odpověď Řidičský průkaz:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zbrojní průkaz na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prokázání Vaší totožnosti na internetu na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přihlašování do datové schránky na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:

53. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

 • odpověď Středoškolské s maturitou:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 – 20 na otázku 52. Kolik je Vám let?

54. Běžně používáte počítač k:

 • odpověď Internetovému bankovnictví:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebe na otázku 4. Žádali jste o eOP pro:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Už jste si váš nový eOP vyzvedli?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy výhradně za účelem podání žádosti o eOP na otázku 19. Cestovali jste na úřad:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skončení platnosti na otázku 9. Z jakého důvodu jste žádali o nový eOP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Žádali jste o nový typ tzv. elektronického občanského průkazu (dále jen eOP), který je vydáván od 1. 1. 2012?
 • odpověď Nakupování na internetu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skončení platnosti na otázku 9. Z jakého důvodu jste žádali o nový eOP?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebe na otázku 4. Žádali jste o eOP pro:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Žádali jste na úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu (vašeho, nebo osoby, pro kterou jste eOP žádali)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 34. Chtěli byste si Váš starý typ občanského průkazu dobrovolně vyměnit za eOP, pokud by to šlo a za poplatek 100 Kč?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 8 roky na otázku 35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy výhradně za účelem podání žádosti o eOP na otázku 19. Cestovali jste na úřad:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 42. Přijde Vám poplatek 500 Kč za vydání eOP s čipem přiměřený? (hradí se vždy bez ohledu na důvod)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 2. Kde jste o eOP žádali?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ÚMČ Praha 4 na otázku 3. Kde jste si eOP vyzvedávali / budete vyzvedávat?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Žádali jste o nový typ tzv. elektronického občanského průkazu (dále jen eOP), který je vydáván od 1. 1. 2012?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - nevyužil/a bych/jsem na otázku 44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?
 • odpověď Posílání a přijímání e-mailů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Snažili jste se předem získat nějaké informace o eOP a postupu pořízení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úřední hodiny vybraného úřadu na otázku 14. O jaké informace šlo?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes internetové vyhledávače (Google, Seznam…) na otázku 15. Kde jste se informace snažili získat?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 27. Vyskytl se v průběhu pořizování nového eOP nějaký problém ze strany úřadu? Pokud ano, jaký?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 29. Vyhledávali jste si sami o eOP nějaké informace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní informace o co se jedná na otázku 30. Jaké informace jste vyhledávali?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 34. Chtěli byste si Váš starý typ občanského průkazu dobrovolně vyměnit za eOP, pokud by to šlo a za poplatek 100 Kč?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 roky na otázku 35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 roky na otázku 35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 8 roky na otázku 35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi špatná na otázku 36. Jak byste ohodnotili informovanost o novém typu občanských průkazů? ("našly si Vás nejpodstatnější informace samy")
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak eOP vypadají.=2 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak eOP vypadají.=4 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak probíhá pořízení eOP (kde se podává žádost, jak podání probíhá, kde se eOP vyzvedává, za jak dlouho apod.)=3 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi K čemu je eOP s čipem.=2 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kolik stojí jejich vydání.=3 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kolik stojí jejich vydání.=4 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Proč si musí držitel eOP při jeho vyzvedávání zvolit BOK (bezpečnostní osobní kód, obdoba PIN na platební kartě).=3 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Proč si musí držitel eOP při jeho vyzvedávání zvolit BOK (bezpečnostní osobní kód, obdoba PIN na platební kartě).=4 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V čem se eOP funkčně liší od předchozích typů ("v čem jsou lepší").=3 na otázku 37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 41. 41. Přijde Vám poplatek 100 Kč za vydání eOP bez čipu přiměřený? (poplatek se hradí v případě poškození, zničení, ztracení, odcizení eOP nebo pokud původní obsahoval neoprávněně provedené zápisy)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 42. Přijde Vám poplatek 500 Kč za vydání eOP s čipem přiměřený? (hradí se vždy bez ohledu na důvod)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 43. Přijde Vám poplatek 50 Kč za vydání eOP bez čipu pro osobu mladší 15 let přiměřený? (hradí se vždy)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - nevyužil/a bych/jsem na otázku 44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - využití bych zvážil/a na otázku 44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - nevyužil/a bych na otázku 44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - Využití bych zvážil/a na otázku 44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 45. Jste spokojeni s novým vzhledem a formátem eOP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nutné [2-1-0-1-2] Zbytečné: -1 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nutné [2-1-0-1-2] Zbytečné: 0 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nutné [2-1-0-1-2] Zbytečné: 2 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřebné [2-1-0-1-2] Nepotřebné: -1 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřebné [2-1-0-1-2] Nepotřebné: 0 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: -1 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: 0 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účelné [2-1-0-1-2] Vyhazování peněz: 1 na otázku 46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 47. Uvítali byste možnost objednat se k podání žádosti o eOP na úřad na konkrétní hodinu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přihlašování do datové schránky na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řidičský průkaz na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zbrojní průkaz na otázku 50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 51. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 – 20 na otázku 52. Kolik je Vám let?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 53. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Žádali jste o nový typ tzv. elektronického občanského průkazu (dále jen eOP), který je vydáván od 1. 1. 2012?

2. Kde jste o eOP žádali?

3. Kde jste si eOP vyzvedávali / budete vyzvedávat?

4. Žádali jste o eOP pro:

5. Žádali jste na úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu (vašeho, nebo osoby, pro kterou jste eOP žádali)?

7. O jaký typ eOP jste žádali?

9. Z jakého důvodu jste žádali o nový eOP?

10. Došlo k důvodu/změně, kvůli které jste o eOP žádali, již dávno, ale až vydávání nového typu průkazu Vás k podání žádosti přimělo?

12. Už jste si váš nový eOP vyzvedli?

13. Snažili jste se předem získat nějaké informace o eOP a postupu pořízení?

14. O jaké informace šlo?

15. Kde jste se informace snažili získat?

19. Cestovali jste na úřad:

20. Odhadněte prosím, kolik minut čistého času vám (zatím) zabraly všechny cesty (nebo jejich část) na úřad a zpět. NEzapočítávejte cesty pouze za účelem vyřízení důvodu žádosti o nový eOP (např. změnu trvalého pobytu, nahlášení ztráty) a cesty, které byste stejně museli absolvovat, jen jste je využily i k návštěvě úřadu.

21. Odhadněte prosím, kolik minut čistého času Vám (zatím) zabralo samotné pořizování eOP na úřadě - čekání, vyplnění žádosti o eOP a focení a případně vyzvednutí. NEzapočítávejte čas vyřizování důvodu žádosti o eOP (např. změnu trvalého pobytu, nahlášení ztráty), cestování na/z úřadu a vyhledávání informací.

27. Vyskytl se v průběhu pořizování nového eOP nějaký problém ze strany úřadu? Pokud ano, jaký?

28. Setkali jste se už dříve s pojmem "elektronický občanský průkaz"?

29. Vyhledávali jste si sami o eOP nějaké informace?

30. Jaké informace jste vyhledávali?

34. Chtěli byste si Váš starý typ občanského průkazu dobrovolně vyměnit za eOP, pokud by to šlo a za poplatek 100 Kč?

35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)

36. Jak byste ohodnotili informovanost o novém typu občanských průkazů? ("našly si Vás nejpodstatnější informace samy")

37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)

38. Pořídili byste/jste eOP svým dětem do 15 let věku? (za poplatek 50 Kč) (pokud děti nemáte, jak by tomu bylo, kdybyste je měli)

39. Nechali byste si na eOP zapsat tyto údaje, pokud by všechny byly nepovinné? (vyberte jaké ano)

40. Oceňujete, že si vaši fotografii pořídí úředník při podání žádosti a nemusíte tak k profesionálnímu fotografovi?

41. 41. Přijde Vám poplatek 100 Kč za vydání eOP bez čipu přiměřený? (poplatek se hradí v případě poškození, zničení, ztracení, odcizení eOP nebo pokud původní obsahoval neoprávněně provedené zápisy)

42. Přijde Vám poplatek 500 Kč za vydání eOP s čipem přiměřený? (hradí se vždy bez ohledu na důvod)

43. Přijde Vám poplatek 50 Kč za vydání eOP bez čipu pro osobu mladší 15 let přiměřený? (hradí se vždy)

44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?

45. Jste spokojeni s novým vzhledem a formátem eOP?

46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:

47. Uvítali byste možnost objednat se k podání žádosti o eOP na úřad na konkrétní hodinu?

48. Využili byste možnosti objednat se?

49. Víte, že je za určitých omezených okolností možné podat žádost o eOP elektronicky?

50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:

51. Jaké je Vaše pohlaví?

52. Kolik je Vám let?

53. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

54. Běžně používáte počítač k:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Žádali jste o nový typ tzv. elektronického občanského průkazu (dále jen eOP), který je vydáván od 1. 1. 2012?

2. Kde jste o eOP žádali?

3. Kde jste si eOP vyzvedávali / budete vyzvedávat?

4. Žádali jste o eOP pro:

5. Žádali jste na úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu (vašeho, nebo osoby, pro kterou jste eOP žádali)?

7. O jaký typ eOP jste žádali?

9. Z jakého důvodu jste žádali o nový eOP?

10. Došlo k důvodu/změně, kvůli které jste o eOP žádali, již dávno, ale až vydávání nového typu průkazu Vás k podání žádosti přimělo?

12. Už jste si váš nový eOP vyzvedli?

13. Snažili jste se předem získat nějaké informace o eOP a postupu pořízení?

14. O jaké informace šlo?

15. Kde jste se informace snažili získat?

19. Cestovali jste na úřad:

20. Odhadněte prosím, kolik minut čistého času vám (zatím) zabraly všechny cesty (nebo jejich část) na úřad a zpět. NEzapočítávejte cesty pouze za účelem vyřízení důvodu žádosti o nový eOP (např. změnu trvalého pobytu, nahlášení ztráty) a cesty, které byste stejně museli absolvovat, jen jste je využily i k návštěvě úřadu.

21. Odhadněte prosím, kolik minut čistého času Vám (zatím) zabralo samotné pořizování eOP na úřadě - čekání, vyplnění žádosti o eOP a focení a případně vyzvednutí. NEzapočítávejte čas vyřizování důvodu žádosti o eOP (např. změnu trvalého pobytu, nahlášení ztráty), cestování na/z úřadu a vyhledávání informací.

27. Vyskytl se v průběhu pořizování nového eOP nějaký problém ze strany úřadu? Pokud ano, jaký?

28. Setkali jste se už dříve s pojmem "elektronický občanský průkaz"?

29. Vyhledávali jste si sami o eOP nějaké informace?

30. Jaké informace jste vyhledávali?

34. Chtěli byste si Váš starý typ občanského průkazu dobrovolně vyměnit za eOP, pokud by to šlo a za poplatek 100 Kč?

35. O Váš občanský průkaz jste naposledy žádali před: (pokud již máte nový typ, tento nepočítejte) (nevíte-li přesně, prosím odhadněte)

36. Jak byste ohodnotili informovanost o novém typu občanských průkazů? ("našly si Vás nejpodstatnější informace samy")

37. Dokázali byste člověku, který o eOP nikdy neslyšel, vysvětlit: (1 - ne, 2 - ne příliš dobře, 3 - dobře, 4 - velmi dobře)

38. Pořídili byste/jste eOP svým dětem do 15 let věku? (za poplatek 50 Kč) (pokud děti nemáte, jak by tomu bylo, kdybyste je měli)

39. Nechali byste si na eOP zapsat tyto údaje, pokud by všechny byly nepovinné? (vyberte jaké ano)

40. Oceňujete, že si vaši fotografii pořídí úředník při podání žádosti a nemusíte tak k profesionálnímu fotografovi?

41. 41. Přijde Vám poplatek 100 Kč za vydání eOP bez čipu přiměřený? (poplatek se hradí v případě poškození, zničení, ztracení, odcizení eOP nebo pokud původní obsahoval neoprávněně provedené zápisy)

42. Přijde Vám poplatek 500 Kč za vydání eOP s čipem přiměřený? (hradí se vždy bez ohledu na důvod)

43. Přijde Vám poplatek 50 Kč za vydání eOP bez čipu pro osobu mladší 15 let přiměřený? (hradí se vždy)

44. Víte, že si fotografii na eOP můžete stále pořídit i u profesionálního fotografa?

45. Jste spokojeni s novým vzhledem a formátem eOP?

46. Myslíte si, že je vydávání nového typu občanských průkazů:

47. Uvítali byste možnost objednat se k podání žádosti o eOP na úřad na konkrétní hodinu?

48. Využili byste možnosti objednat se?

49. Víte, že je za určitých omezených okolností možné podat žádost o eOP elektronicky?

50. V budoucnu byste uvítali, kdyby Vám eOP sloužil také jako/pro:

51. Jaké je Vaše pohlaví?

52. Kolik je Vám let?

53. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

54. Běžně používáte počítač k:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gerlický, F.Elektronické občanské průkazy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://elektronicky-obcansky-prukaz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.