Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronizace celoživotního vzdělávání a učení

Elektronizace celoživotního vzdělávání a učení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Gilíková
Šetření:17. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma „Elektronizace celoživotního vzdělávání a učení“. Výzkum je zaměřený na využití elektronických prostředků v podnikovém vzdělávání zaměstnanců. 

Prosím, vyplňte všechny otázky.

Odpovědi respondentů

1. Chcete se celoživotně vzdělávat a rozvíjet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3892,68 %92,68 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom37,32 %7,32 %  

Graf

2. Máte možnost se vzdělávat v rámci svého zaměstnání za podpory digitálních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2663,41 %63,41 %  
ne1126,83 %26,83 %  
nevím, dosud jsem se o to nezajímal/a49,76 %9,76 %  

Graf

3. Je pro Vás vzdělávání za podpory digitálních technologií atraktivní a výhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3175,61 %75,61 %  
ne512,2 %12,2 %  
nevím, dosud jsem se o to nezajímal/a512,2 %12,2 %  

Graf

4. Používání elektronických prostředků ve výuce je pro Vás přínosné, nebo zatěžující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přínosné2868,29 %68,29 %  
raději se učím z tištěných textů kdekoli mohu, třeba v MHD614,63 %14,63 %  
ze čtení z monitoru PC mě bolí hlava a oči24,88 %4,88 %  
zatěžující12,44 %2,44 %  
učení se z PC mě omezuje místně a zdržuje12,44 %2,44 %  
raději se učím, když jen učitel vysvětluje bez techniky12,44 %2,44 %  
práce s PC je pro mě komplikovaná12,44 %2,44 %  
na učení se z PC se nemohu soustředit12,44 %2,44 %  

Graf

5. Cítíte se znevýhodněný/á v učení se s pomocí PC oproti kolegům, kteří zvládají digitální technologie lépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3790,24 %90,24 %  
ano49,76 %9,76 %  

Graf

6. Jste ochotný/á se zdokonalovat v používání digitálních technologií pro další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3278,05 %78,05 %  
nepřemýšlel/a jsem o tom614,63 %14,63 %  
ne37,32 %7,32 %  

Graf

7. O jaké kurzy byste měl/a zájem v rámci vzdělávání pomocí digitálních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměřené na rozvoj ve svém oboru1843,9 %43,9 %  
jazykové819,51 %19,51 %  
zájmové512,2 %12,2 %  
komunikace a měkkých dovedností49,76 %9,76 %  
zaměřené na práci s PC37,32 %7,32 %  
jiné37,32 %7,32 %  

Graf

8. Máte možnost se vzdělávat prostřednictvím digitálních technologií mimo zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2970,73 %70,73 %  
nevím, neinformoval/a jsem se614,63 %14,63 %  
ne614,63 %14,63 %  

Graf

9. Už jste někdy absolvoval vzdělávací kurz za pomocí digitálních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2253,66 %53,66 %  
ne1946,34 %46,34 %  

Graf

10. Co Vám tento kurz dal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neabsolvoval jsem takový kurz1741,46 %41,46 %  
nové informace1331,71 %31,71 %  
seberozvoj819,51 %19,51 %  
nic24,88 %4,88 %  
relaxaci od všedních povinností12,44 %2,44 %  

Graf

11. Jste muž – žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2458,54 %58,54 %  
muž1741,46 %41,46 %  

Graf

12. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 292048,78 %48,78 %  
36 – 40614,63 %14,63 %  
30 – 35512,2 %12,2 %  
46 – 5037,32 %7,32 %  
41 – 4537,32 %7,32 %  
51 – 5524,88 %4,88 %  
56 – 6012,44 %2,44 %  
61 a více12,44 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Už jste někdy absolvoval vzdělávací kurz za pomocí digitálních technologií?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nové informace na otázku 10. Co Vám tento kurz dal?
  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neabsolvoval jsem takový kurz na otázku 10. Co Vám tento kurz dal?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chcete se celoživotně vzdělávat a rozvíjet?

2. Máte možnost se vzdělávat v rámci svého zaměstnání za podpory digitálních technologií?

3. Je pro Vás vzdělávání za podpory digitálních technologií atraktivní a výhodné?

4. Používání elektronických prostředků ve výuce je pro Vás přínosné, nebo zatěžující?

5. Cítíte se znevýhodněný/á v učení se s pomocí PC oproti kolegům, kteří zvládají digitální technologie lépe?

6. Jste ochotný/á se zdokonalovat v používání digitálních technologií pro další vzdělávání?

7. O jaké kurzy byste měl/a zájem v rámci vzdělávání pomocí digitálních technologií?

8. Máte možnost se vzdělávat prostřednictvím digitálních technologií mimo zaměstnání?

9. Už jste někdy absolvoval vzdělávací kurz za pomocí digitálních technologií?

10. Co Vám tento kurz dal?

11. Jste muž – žena?

12. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chcete se celoživotně vzdělávat a rozvíjet?

2. Máte možnost se vzdělávat v rámci svého zaměstnání za podpory digitálních technologií?

3. Je pro Vás vzdělávání za podpory digitálních technologií atraktivní a výhodné?

4. Používání elektronických prostředků ve výuce je pro Vás přínosné, nebo zatěžující?

5. Cítíte se znevýhodněný/á v učení se s pomocí PC oproti kolegům, kteří zvládají digitální technologie lépe?

6. Jste ochotný/á se zdokonalovat v používání digitálních technologií pro další vzdělávání?

7. O jaké kurzy byste měl/a zájem v rámci vzdělávání pomocí digitálních technologií?

8. Máte možnost se vzdělávat prostřednictvím digitálních technologií mimo zaměstnání?

9. Už jste někdy absolvoval vzdělávací kurz za pomocí digitálních technologií?

10. Co Vám tento kurz dal?

11. Jste muž – žena?

12. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gilíková, P.Elektronizace celoživotního vzdělávání a učení (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://elektronizace-celozivotniho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.