Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronizace voleb do Evropského parlamentu

Elektronizace voleb do Evropského parlamentu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Koryčánková
Šetření:08. 06. 2020 - 10. 07. 2020
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně, obor Veřejná správa a regionální rozvoj. 

Ráda bych vás poprosila o vyplnění dotazníku, který se týká výzkumu mé bakalářské práce.

Dotazník vám nezabere více než 5 minut a je dobrovolný a anonymní.

Předem děkuji za spolupráci a za váš čas 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-264636,51 %36,51 %  
27-354031,75 %31,75 %  
46-551814,29 %14,29 %  
36-451411,11 %11,11 %  
56-6553,97 %3,97 %  
66 a více32,38 %2,38 %  

Graf

2. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6854,4 %53,97 %  
Muž5745,6 %45,24 %  

Graf

3. Účastníte se voleb do Evropského parlamentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9474,6 %74,6 %  
Ne3225,4 %25,4 %  

Graf

4. Jakou důležitost přikládáte volbám do Evropského parlamentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše velkou4737,3 %37,3 %  
Spíše malou3124,6 %24,6 %  
Rozhodně velkou2217,46 %17,46 %  
Rozhodně malou1511,9 %11,9 %  
Nevím118,73 %8,73 %  

Graf

5. Myslíte si, že by volby do Evropského parlamentu v ČR měly trvat více než 2 dny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9071,43 %71,43 %  
Nevím2015,87 %15,87 %  
Ano1612,7 %12,7 %  

Graf

6. Vyhovuje vám systém voleb v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6047,62 %47,62 %  
Spíše ne3023,81 %23,81 %  
Rozhodně ano1612,7 %12,7 %  
Nevím118,73 %8,73 %  
Rozhodně ne97,14 %7,14 %  

Graf

7. Jaká si myslíte, že je v ČR volební účast při volbách do Evropského parlamentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malá11893,65 %93,65 %  
Velká43,17 %3,17 %  
Nevím43,17 %3,17 %  

Graf

8. Víte co znamená pojem e-government?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9273,02 %73,02 %  
Ne3426,98 %26,98 %  

Graf

9. Využili byste elektronické hlasování přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7257,14 %57,14 %  
Ne3426,98 %26,98 %  
Nevím2015,87 %15,87 %  

Graf

10. Jak si myslíte, že by elektronizace voleb v ČR ovlivnila účast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Účast by se zvýšila8063,49 %63,49 %  
Účast by se nezměnila3326,19 %26,19 %  
Účast by klesla1310,32 %10,32 %  

Graf

11. Ovlivnilo by zavedení elektronických voleb vaši účast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7257,14 %57,14 %  
Ano4334,13 %34,13 %  
Nevím118,73 %8,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. Jste:

3. Účastníte se voleb do Evropského parlamentu?

4. Jakou důležitost přikládáte volbám do Evropského parlamentu?

5. Myslíte si, že by volby do Evropského parlamentu v ČR měly trvat více než 2 dny?

6. Vyhovuje vám systém voleb v České republice?

7. Jaká si myslíte, že je v ČR volební účast při volbách do Evropského parlamentu?

8. Víte co znamená pojem e-government?

9. Využili byste elektronické hlasování přes internet?

10. Jak si myslíte, že by elektronizace voleb v ČR ovlivnila účast?

11. Ovlivnilo by zavedení elektronických voleb vaši účast?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. Jste:

3. Účastníte se voleb do Evropského parlamentu?

4. Jakou důležitost přikládáte volbám do Evropského parlamentu?

5. Myslíte si, že by volby do Evropského parlamentu v ČR měly trvat více než 2 dny?

6. Vyhovuje vám systém voleb v České republice?

7. Jaká si myslíte, že je v ČR volební účast při volbách do Evropského parlamentu?

8. Víte co znamená pojem e-government?

9. Využili byste elektronické hlasování přes internet?

10. Jak si myslíte, že by elektronizace voleb v ČR ovlivnila účast?

11. Ovlivnilo by zavedení elektronických voleb vaši účast?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Koryčánková, S.Elektronizace voleb do Evropského parlamentu (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://elektronizace-voleb-do-evrop.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.