Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Emoční inteligence

Emoční inteligence

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Váňová
Šetření:07. 06. 2010 - 23. 06. 2010
Počet respondentů:228
Počet otázek (max/průměr):34 / 34.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o krátkou spolupráci formou vyplnění testu emoční inteligence, který vytvářím v rámci kurzu Teorie psychodiagnostiky a psychometrie na FF UK.

Emoční inteligence je velmi známý a v současné době také velmi diskutovaný pojem, jehož měření je značně obtížnou záležitostí. Vyplněním tohoto testu pomůžete ke zjištění, co se pod pojmem emoční inteligence přesněji skrývá a jak je její výše zhruba rozložena v populaci.

Odpovědi jsou anonymní. Vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 5-10 minut (dle Vaší momentální koncentrace, uvážlivosti a rychlosti čtení :-) ).

 

 

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Následuje seznam výroků, u nichž bude Vašim jediným úkolem je pečlivě přečíst a následně zaškrtnout tu míru souhlasu, která nejlépe vystihuje Vás jako osobnost. Nad Vašimi odpověďmi nemusíte příliš přemýšlet, neexistuje žádná „správná“ možnost, nejlepší je ta, která nejvýstižněji odpovídá tomu, jací jste. Zvolte u každé otázky vždy pouze jednu možnost a odpoveď "nevím", prosím, používejte pokud možno co nejméně a opravdu jen tehdy, pokud se nemůžete rozhodnout, jinak test ztrácí na hodnotě.

Odpovědi respondentů

1. Domnívám se, že jsem oblíben/á u ostatních lidí a že jsou rádi v mé společnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10344,4 %45,18 %  
souhlasím5021,55 %21,93 %  
nevím3916,81 %17,11 %  
spíše nesouhlasím3113,36 %13,6 %  
nesouhlasím93,88 %3,95 %  

Graf

2. Velmi mi záleží na tom, abych měl/a dobré vztahy s ostatními a snažím se pro to udělat co nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11449,14 %50 %  
souhlasím6829,31 %29,82 %  
spíše nesouhlasím4117,67 %17,98 %  
nevím62,59 %2,63 %  
nesouhlasím31,29 %1,32 %  

Graf

3. Vyrovnávání se se stresovými událostmi mi zpravidla nečiní větší obtíže

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8837,93 %38,6 %  
spíše nesouhlasím6327,16 %27,63 %  
souhlasím3314,22 %14,47 %  
nesouhlasím2812,07 %12,28 %  
nevím208,62 %8,77 %  

Graf

4. Kladu si dlouhodobé cíle a zásadně je následuji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9340,09 %40,79 %  
spíše nesouhlasím5925,43 %25,88 %  
souhlasím4418,97 %19,3 %  
nesouhlasím2510,78 %10,96 %  
nevím114,74 %4,82 %  

Graf

5. Poznám, když někoho něco trápí, aniž by se o tom ten člověk sám explicitně zmínil

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11650 %50,88 %  
souhlasím7130,6 %31,14 %  
nevím2510,78 %10,96 %  
spíše nesouhlasím198,19 %8,33 %  
nesouhlasím10,43 %0,44 %  

Graf

6. Občas trpím výkyvy nálad, které obtěžují mne i okolí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7331,47 %32,02 %  
spíše nesouhlasím6728,88 %29,39 %  
souhlasím5624,14 %24,56 %  
nesouhlasím2611,21 %11,4 %  
nevím104,31 %4,39 %  

Graf

7. Dokáži racionálně uvažovat i pod velkým emocionálním tlakem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8938,36 %39,04 %  
spíše nesouhlasím5322,84 %23,25 %  
souhlasím4619,83 %20,18 %  
nevím3414,66 %14,91 %  
nesouhlasím104,31 %4,39 %  

Graf

8. Většinou se dokáži vcítit do toho, co prožívají druzí lidé

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10143,53 %44,3 %  
souhlasím8134,91 %35,53 %  
nevím239,91 %10,09 %  
spíše nesouhlasím219,05 %9,21 %  
nesouhlasím62,59 %2,63 %  

Graf

9. Řídím se heslem „jak kdo zachází se mnou, tak já budu zacházet s ním“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7331,47 %32,02 %  
spíše souhlasím6728,88 %29,39 %  
souhlasím4218,1 %18,42 %  
nesouhlasím3816,38 %16,67 %  
nevím125,17 %5,26 %  

Graf

10. Často mívám problémy slovně vyjádřit svoje pocity

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7431,9 %32,46 %  
spíše souhlasím6126,29 %26,75 %  
nesouhlasím4318,53 %18,86 %  
souhlasím4218,1 %18,42 %  
nevím125,17 %5,26 %  

Graf

11. Mám tendenci podléhat emocím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8235,34 %35,96 %  
spíše nesouhlasím6528,02 %28,51 %  
souhlasím4318,53 %18,86 %  
nesouhlasím219,05 %9,21 %  
nevím219,05 %9,21 %  

Graf

12. Myslím si o sobě, že velmi dobře dokážu urovnávat mezilidské konflikty

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10043,1 %43,86 %  
nevím5523,71 %24,12 %  
spíše nesouhlasím4720,26 %20,61 %  
souhlasím166,9 %7,02 %  
nesouhlasím146,03 %6,14 %  

Graf

13. Nezřídka se mi stává, že jsem nejraději sám/sama a přítomnost druhých mne obtěžuje

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8034,48 %35,09 %  
spíše nesouhlasím6327,16 %27,63 %  
souhlasím4720,26 %20,61 %  
nesouhlasím2510,78 %10,96 %  
nevím177,33 %7,46 %  

Graf

14. Mám tendenci rychle si udělat názor o druhém člověku a posléze jej jen velmi zřídka měním

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím10846,55 %47,37 %  
spíše souhlasím5423,28 %23,68 %  
nesouhlasím4117,67 %17,98 %  
nevím177,33 %7,46 %  
souhlasím125,17 %5,26 %  

Graf

15. Nezřídka obviňuji sám/sama sebe za nejrůznější prohřešky (vůči svému přesvědčení a svým zásadám, kvůli zklamání sebe sama atp.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7331,47 %32,02 %  
spíše souhlasím6226,72 %27,19 %  
souhlasím3916,81 %17,11 %  
nesouhlasím3816,38 %16,67 %  
nevím208,62 %8,77 %  

Graf

16. Obvykle nemívám problém motivovat se k práci/studiu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7934,05 %34,65 %  
spíše nesouhlasím7130,6 %31,14 %  
souhlasím3515,09 %15,35 %  
nesouhlasím3012,93 %13,16 %  
nevím177,33 %7,46 %  

Graf

17. Často se dostávám do konfliktů s druhými lidmi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím10344,4 %45,18 %  
spíše nesouhlasím9540,95 %41,67 %  
spíše souhlasím156,47 %6,58 %  
nevím114,74 %4,82 %  
souhlasím83,45 %3,51 %  

Graf

18. Obvykle jsem schopen/schopna porozumět tomu, co cítím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím12252,59 %53,51 %  
souhlasím6427,59 %28,07 %  
spíše nesouhlasím2510,78 %10,96 %  
nevím177,33 %7,46 %  
nesouhlasím41,72 %1,75 %  

Graf

19. Snadno se poddám pocitu smutku či úzkosti a často se mu nedokáži aktivně bránit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7733,19 %33,77 %  
spíše souhlasím5222,41 %22,81 %  
souhlasím5021,55 %21,93 %  
nesouhlasím3816,38 %16,67 %  
nevím156,47 %6,58 %  

Graf

20. Dokáži dobře „odečítat“ neverbální komunikaci a při komunikaci jí věnuji velkou pozornost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8837,93 %38,6 %  
souhlasím4820,69 %21,05 %  
spíše nesouhlasím4218,1 %18,42 %  
nevím3916,81 %17,11 %  
nesouhlasím156,47 %6,58 %  

Graf

21. Nejsem spokojený/á se svým sociálním životem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8034,48 %35,09 %  
spíše nesouhlasím6427,59 %28,07 %  
spíše souhlasím4820,69 %21,05 %  
souhlasím2711,64 %11,84 %  
nevím135,6 %5,7 %  

Graf

22. Myslím si, že dobře znám svoje potřeby

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11449,14 %50 %  
souhlasím7934,05 %34,65 %  
spíše nesouhlasím187,76 %7,89 %  
nevím166,9 %7,02 %  
nesouhlasím52,16 %2,19 %  

Graf

23. Často zažívám stav, který by se dal označit jako psychická únava či psychické vyčerpání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7231,03 %31,58 %  
spíše souhlasím6025,86 %26,32 %  
souhlasím5222,41 %22,81 %  
nesouhlasím2510,78 %10,96 %  
nevím239,91 %10,09 %  

Graf

24. Myslím si o sobě, že dokážu velmi dobře vycházet s ostatními

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11850,86 %51,75 %  
souhlasím6929,74 %30,26 %  
spíše nesouhlasím187,76 %7,89 %  
nevím177,33 %7,46 %  
nesouhlasím104,31 %4,39 %  

Graf

25. V pro mne náročných situacích mám obvykle tendenci podléhat stresu a cítit se pod tlakem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7632,76 %33,33 %  
spíše souhlasím7331,47 %32,02 %  
souhlasím3515,09 %15,35 %  
nesouhlasím2510,78 %10,96 %  
nevím239,91 %10,09 %  

Graf

26. Když si s někým povídám o „běžných, neutrálních“ věcech (počasí, co budu dělat večer, jak jsem strávil/a víkend atp.), jen zřídka se zaměřuji na to, jak se ten druhý asi momentálně cítí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím8436,21 %36,84 %  
spíše souhlasím4418,97 %19,3 %  
nevím4117,67 %17,98 %  
nesouhlasím3615,52 %15,79 %  
souhlasím2711,64 %11,84 %  

Graf

27. Mám tendenci potlačovat svoje emoce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7231,03 %31,58 %  
spíše souhlasím6728,88 %29,39 %  
souhlasím4519,4 %19,74 %  
nesouhlasím2912,5 %12,72 %  
nevím198,19 %8,33 %  

Graf

28. Většinou dokážu velmi dobře odhadnout, proč se lidé chovají tak, jak se chovají

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10946,98 %47,81 %  
nevím4418,97 %19,3 %  
souhlasím3816,38 %16,67 %  
spíše nesouhlasím2912,5 %12,72 %  
nesouhlasím125,17 %5,26 %  

Graf

29. Mám problém vycházet s člověkem, který mi není sympatický

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím8938,36 %39,04 %  
spíše souhlasím5222,41 %22,81 %  
souhlasím5021,55 %21,93 %  
nevím2410,34 %10,53 %  
nesouhlasím177,33 %7,46 %  

Graf

30. Pokud zažívám velmi silné emoce (např. agrese či silná euforie), mívám obtíže se sebekontrolou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím9440,52 %41,23 %  
spíše souhlasím5222,41 %22,81 %  
nesouhlasím4820,69 %21,05 %  
souhlasím229,48 %9,65 %  
nevím166,9 %7,02 %  

Graf

31. Dalo by se říci, že emoce jsou důležitou součástí mého života a že jim věnuji značnou pozornost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9741,81 %42,54 %  
souhlasím7532,33 %32,89 %  
spíše nesouhlasím2711,64 %11,84 %  
nevím239,91 %10,09 %  
nesouhlasím104,31 %4,39 %  

Graf

32. Moje pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16370,26 %71,49 %  
muž6929,74 %30,26 %  

Graf

33. Moje momentálně nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ9641,38 %42,11 %  
6226,72 %27,19 %  
5423,28 %23,68 %  
177,33 %7,46 %  
VOŠ31,29 %1,32 %  

Graf

34. Můj věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2511549,57 %50,44 %  
20 a méně4619,83 %20,18 %  
26-302912,5 %12,72 %  
31-35187,76 %7,89 %  
41-50104,31 %4,39 %  
36-40104,31 %4,39 %  
51-6031,29 %1,32 %  
61 a více10,43 %0,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

34. Můj věk:

  • odpověď 20 a méně:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 33. Moje momentálně nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domnívám se, že jsem oblíben/á u ostatních lidí a že jsou rádi v mé společnosti

2. Velmi mi záleží na tom, abych měl/a dobré vztahy s ostatními a snažím se pro to udělat co nejvíce

3. Vyrovnávání se se stresovými událostmi mi zpravidla nečiní větší obtíže

4. Kladu si dlouhodobé cíle a zásadně je následuji

5. Poznám, když někoho něco trápí, aniž by se o tom ten člověk sám explicitně zmínil

6. Občas trpím výkyvy nálad, které obtěžují mne i okolí

7. Dokáži racionálně uvažovat i pod velkým emocionálním tlakem

8. Většinou se dokáži vcítit do toho, co prožívají druzí lidé

9. Řídím se heslem „jak kdo zachází se mnou, tak já budu zacházet s ním“

10. Často mívám problémy slovně vyjádřit svoje pocity

11. Mám tendenci podléhat emocím

12. Myslím si o sobě, že velmi dobře dokážu urovnávat mezilidské konflikty

13. Nezřídka se mi stává, že jsem nejraději sám/sama a přítomnost druhých mne obtěžuje

14. Mám tendenci rychle si udělat názor o druhém člověku a posléze jej jen velmi zřídka měním

15. Nezřídka obviňuji sám/sama sebe za nejrůznější prohřešky (vůči svému přesvědčení a svým zásadám, kvůli zklamání sebe sama atp.)

16. Obvykle nemívám problém motivovat se k práci/studiu

17. Často se dostávám do konfliktů s druhými lidmi

18. Obvykle jsem schopen/schopna porozumět tomu, co cítím

19. Snadno se poddám pocitu smutku či úzkosti a často se mu nedokáži aktivně bránit

20. Dokáži dobře „odečítat“ neverbální komunikaci a při komunikaci jí věnuji velkou pozornost

21. Nejsem spokojený/á se svým sociálním životem

22. Myslím si, že dobře znám svoje potřeby

23. Často zažívám stav, který by se dal označit jako psychická únava či psychické vyčerpání

24. Myslím si o sobě, že dokážu velmi dobře vycházet s ostatními

25. V pro mne náročných situacích mám obvykle tendenci podléhat stresu a cítit se pod tlakem.

26. Když si s někým povídám o „běžných, neutrálních“ věcech (počasí, co budu dělat večer, jak jsem strávil/a víkend atp.), jen zřídka se zaměřuji na to, jak se ten druhý asi momentálně cítí

27. Mám tendenci potlačovat svoje emoce

28. Většinou dokážu velmi dobře odhadnout, proč se lidé chovají tak, jak se chovají

29. Mám problém vycházet s člověkem, který mi není sympatický

30. Pokud zažívám velmi silné emoce (např. agrese či silná euforie), mívám obtíže se sebekontrolou

31. Dalo by se říci, že emoce jsou důležitou součástí mého života a že jim věnuji značnou pozornost

32. Moje pohlaví:

33. Moje momentálně nejvyšší dosažené vzdělání:

34. Můj věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domnívám se, že jsem oblíben/á u ostatních lidí a že jsou rádi v mé společnosti

2. Velmi mi záleží na tom, abych měl/a dobré vztahy s ostatními a snažím se pro to udělat co nejvíce

3. Vyrovnávání se se stresovými událostmi mi zpravidla nečiní větší obtíže

4. Kladu si dlouhodobé cíle a zásadně je následuji

5. Poznám, když někoho něco trápí, aniž by se o tom ten člověk sám explicitně zmínil

6. Občas trpím výkyvy nálad, které obtěžují mne i okolí

7. Dokáži racionálně uvažovat i pod velkým emocionálním tlakem

8. Většinou se dokáži vcítit do toho, co prožívají druzí lidé

9. Řídím se heslem „jak kdo zachází se mnou, tak já budu zacházet s ním“

10. Často mívám problémy slovně vyjádřit svoje pocity

11. Mám tendenci podléhat emocím

12. Myslím si o sobě, že velmi dobře dokážu urovnávat mezilidské konflikty

13. Nezřídka se mi stává, že jsem nejraději sám/sama a přítomnost druhých mne obtěžuje

14. Mám tendenci rychle si udělat názor o druhém člověku a posléze jej jen velmi zřídka měním

15. Nezřídka obviňuji sám/sama sebe za nejrůznější prohřešky (vůči svému přesvědčení a svým zásadám, kvůli zklamání sebe sama atp.)

16. Obvykle nemívám problém motivovat se k práci/studiu

17. Často se dostávám do konfliktů s druhými lidmi

18. Obvykle jsem schopen/schopna porozumět tomu, co cítím

19. Snadno se poddám pocitu smutku či úzkosti a často se mu nedokáži aktivně bránit

20. Dokáži dobře „odečítat“ neverbální komunikaci a při komunikaci jí věnuji velkou pozornost

21. Nejsem spokojený/á se svým sociálním životem

22. Myslím si, že dobře znám svoje potřeby

23. Často zažívám stav, který by se dal označit jako psychická únava či psychické vyčerpání

24. Myslím si o sobě, že dokážu velmi dobře vycházet s ostatními

25. V pro mne náročných situacích mám obvykle tendenci podléhat stresu a cítit se pod tlakem.

26. Když si s někým povídám o „běžných, neutrálních“ věcech (počasí, co budu dělat večer, jak jsem strávil/a víkend atp.), jen zřídka se zaměřuji na to, jak se ten druhý asi momentálně cítí

27. Mám tendenci potlačovat svoje emoce

28. Většinou dokážu velmi dobře odhadnout, proč se lidé chovají tak, jak se chovají

29. Mám problém vycházet s člověkem, který mi není sympatický

30. Pokud zažívám velmi silné emoce (např. agrese či silná euforie), mívám obtíže se sebekontrolou

31. Dalo by se říci, že emoce jsou důležitou součástí mého života a že jim věnuji značnou pozornost

32. Moje pohlaví:

33. Moje momentálně nejvyšší dosažené vzdělání:

34. Můj věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Váňová, H.Emoční inteligence (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://emocni-inteligence.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.