Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Empatie a nevěra u studentů VŠ

Empatie a nevěra u studentů VŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Slabá
Šetření:25. 01. 2010 - 03. 02. 2010
Počet respondentů:188
Počet otázek (max/průměr):65 / 58.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ochotný respondente, pro účely své diplomové práce z psychologie hledám studenty VŠ, kteří mají dlouhodobý partnerský vztah (= min.6 měsíců). Vyplnění 2 dotazníků by Vám mělo zabrat max. 10-15 minut, odpovídej prosím upřímně a pravdivě, vše je anomyní! Velice děkuji za spolupráci.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Následující výroky zjišťují Vaše pocity a myšlenky v různých situacích. Označte prosím u každé položky, jak dobře Vás popisuje, výběrem odpovídajícího písmene A až E z odpověďové škály. A znamená, že výrok Vás vůbec nevystihuje, naopak E, že vás výrok vystihuje velmi dobře. Každou položku si pozorně přečtěte, než na ni odpovíte. V druhé části následují otázky týkající se Vašeho partnerského vztahu a Vašich názorů na nevěru.

Odpovědi respondentů

1. Dělám si starosti, zajímám se o lidi, kteří jsou méně šťastní než já..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D7740,96 %40,96 %  
C5830,85 %30,85 %  
B2613,83 %13,83 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)2111,17 %11,17 %  
A (vůbec mě nevystihuje)63,19 %3,19 %  

Graf

2. Někdy je pro mě obtížné vidět věci z pohledu druhých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B7238,3 %38,3 %  
C4624,47 %24,47 %  
D3719,68 %19,68 %  
A (vůbec mě nevystihuje)2814,89 %14,89 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)52,66 %2,66 %  

Graf

3. Někdy mi není moc líto lidí, kteří mají problémy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B6031,91 %31,91 %  
C5328,19 %28,19 %  
A (vůbec mě nevystihuje)3619,15 %19,15 %  
D3015,96 %15,96 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)94,79 %4,79 %  

Graf

4. Pocity osob v románu mě dokáží skutečně vtáhnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E (vystihuje mě velmi dobře)7439,36 %39,36 %  
D5529,26 %29,26 %  
C2714,36 %14,36 %  
B2211,7 %11,7 %  
A (vůbec mě nevystihuje)105,32 %5,32 %  

Graf

5. V situacích ohrožení se cítím nervózně a úzkostně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E (vystihuje mě velmi dobře)7740,96 %40,96 %  
D5629,79 %29,79 %  
C2915,43 %15,43 %  
B2010,64 %10,64 %  
A (vůbec mě nevystihuje)63,19 %3,19 %  

Graf

6. Většinou jsem objektivní při sledování filmu nebo divadelní hry a málokdy jsem zcela vtažen/a do děje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B8042,55 %42,55 %  
C5026,6 %26,6 %  
A (vůbec mě nevystihuje)2714,36 %14,36 %  
D2312,23 %12,23 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)84,26 %4,26 %  

Graf

7. Snažím se podívat na problém ze všech možných úhlů, než učiním rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E (vystihuje mě velmi dobře)6534,57 %34,57 %  
D6333,51 %33,51 %  
C3719,68 %19,68 %  
B2010,64 %10,64 %  
A (vůbec mě nevystihuje)31,6 %1,6 %  

Graf

8. Když vidím někoho, jak je zneužíván, mám pocit, že bych ho měl/a chránit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D8545,21 %45,21 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)6534,57 %34,57 %  
C2814,89 %14,89 %  
B73,72 %3,72 %  
A (vůbec mě nevystihuje)31,6 %1,6 %  

Graf

9. V emocionálně vypjaté situaci se někdy se cítím bezradný/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D7942,02 %42,02 %  
C3920,74 %20,74 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)3619,15 %19,15 %  
B2814,89 %14,89 %  
A (vůbec mě nevystihuje)63,19 %3,19 %  

Graf

10. Někdy se snažím lépe porozumět svým přátelům tím, že si představuji věci z jejich pohledu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D7037,23 %37,23 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)4926,06 %26,06 %  
C4624,47 %24,47 %  
B189,57 %9,57 %  
A (vůbec mě nevystihuje)52,66 %2,66 %  

Graf

11. Být zcela pohlcen dobrou knihou nebo filmem je pro mě spíše vzácné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A (vůbec mě nevystihuje)7942,02 %42,02 %  
B5830,85 %30,85 %  
C2513,3 %13,3 %  
D2010,64 %10,64 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)63,19 %3,19 %  

Graf

12. Mám tendenci zůstat klidným/ou, když vidím někoho se zranit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B6031,91 %31,91 %  
A (vůbec mě nevystihuje)5127,13 %27,13 %  
C3920,74 %20,74 %  
D2714,36 %14,36 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)115,85 %5,85 %  

Graf

13. Neštěstí druhých lidí mě většinou příliš nerozrušuje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B8143,09 %43,09 %  
A (vůbec mě nevystihuje)5227,66 %27,66 %  
C4222,34 %22,34 %  
D94,79 %4,79 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)42,13 %2,13 %  

Graf

14. Po shlédnutí divadelní hry nebo filmu mám pocit, jako bych byl/a jednou z postav.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B4825,53 %25,53 %  
C4423,4 %23,4 %  
D4322,87 %22,87 %  
A (vůbec mě nevystihuje)3820,21 %20,21 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)157,98 %7,98 %  

Graf

15. Být v napjaté emocionální situaci mě děsí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D6031,91 %31,91 %  
C4523,94 %23,94 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)3619,15 %19,15 %  
B3418,09 %18,09 %  
A (vůbec mě nevystihuje)136,91 %6,91 %  

Graf

16. Někdy necítím příliš mnoho soucitu, když vidím, jak někdo zažívá nespravedlnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B6735,64 %35,64 %  
A (vůbec mě nevystihuje)5529,26 %29,26 %  
C4021,28 %21,28 %  
D179,04 %9,04 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)94,79 %4,79 %  

Graf

17. Jsem většinou dost efektivní ve zvládání krizových situací.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C6333,51 %33,51 %  
D6232,98 %32,98 %  
B3015,96 %15,96 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)2211,7 %11,7 %  
A (vůbec mě nevystihuje)115,85 %5,85 %  

Graf

18. Věřím, že každá mince má dvě strany; snažím na všechno podívat ze dvou stran.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D6735,64 %35,64 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)6031,91 %31,91 %  
C4423,4 %23,4 %  
B136,91 %6,91 %  
A (vůbec mě nevystihuje)42,13 %2,13 %  

Graf

19. Popsal/a bych sám/samu sebe jako docela citlivou osobu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E (vystihuje mě velmi dobře)7037,23 %37,23 %  
D6936,7 %36,7 %  
C3418,09 %18,09 %  
B115,85 %5,85 %  
A (vůbec mě nevystihuje)42,13 %2,13 %  

Graf

20. Když se dívám na dobrý film, můžu si sám/sama sebe velmi snadno představit na místě hlavní postavy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C5730,32 %30,32 %  
B4121,81 %21,81 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)4021,28 %21,28 %  
D3920,74 %20,74 %  
A (vůbec mě nevystihuje)115,85 %5,85 %  

Graf

21. Během krizových situací mám tendenci ztrácet kontrolu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B6333,51 %33,51 %  
C4926,06 %26,06 %  
D3217,02 %17,02 %  
A (vůbec mě nevystihuje)3015,96 %15,96 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)147,45 %7,45 %  

Graf

22. Když jsem na někoho naštvaný/á, většinou se snažím na chvíli na věc podívat očima druhého.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C5529,26 %29,26 %  
B4624,47 %24,47 %  
D4523,94 %23,94 %  
A (vůbec mě nevystihuje)2312,23 %12,23 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)1910,11 %10,11 %  

Graf

23. Když čtu zajímavý příběh nebo román, představuji si jak bych se cítil/a, kdyby se události staly mně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D6534,57 %34,57 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)4825,53 %25,53 %  
C4021,28 %21,28 %  
B2412,77 %12,77 %  
A (vůbec mě nevystihuje)115,85 %5,85 %  

Graf

24. Před tím, než někoho zkritizuji, snažím se představit si sám/samu sebe na jeho místě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C5830,85 %30,85 %  
D5127,13 %27,13 %  
B4423,4 %23,4 %  
A (vůbec mě nevystihuje)2111,17 %11,17 %  
E (vystihuje mě velmi dobře)147,45 %7,45 %  

Graf

25. Máte v současné době stálý partnerský vztah?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17995,21 %95,21 %  
ne94,79 %4,79 %  

Graf

26. Jak dlouhý je Váš současný vztah?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22513,3 %13,3 %  
31910,11 %10,11 %  
4189,57 %9,57 %  
1147,45 %7,45 %  
5126,38 %6,38 %  
694,79 %4,79 %  
1.584,26 %4,26 %  
3.563,19 %3,19 %  
763,19 %3,19 %  
942,13 %2,13 %  
ostatní odpovědi 4.5
2.5
2.2
15
14
8
24
20
5.5
10
12
16
1.1
30
60
4.2
1.6
5.3
999
2.25
0.7
2.9
32
27
1.8
17
0.1
31
2.6
1.12
0.8
1.3
39
1.9
25
21
0.9
0.25
3.6
1.4
7.5
2.1
72
0.5
6735,64 %35,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.08
Minimum:1
Maximum:25
Variační rozpětí:24
Rozptyl:24.76
Směrodatná odchylka:4.98
Medián:3.5
Modus:2

Graf

27. V případě manželství jeho délka?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01661,54 %8,51 %  
1311,54 %1,6 %  
627,69 %1,06 %  
0.513,85 %0,53 %  
213,85 %0,53 %  
313,85 %0,53 %  
3013,85 %0,53 %  
413,85 %0,53 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.02
Minimum:0
Maximum:6
Variační rozpětí:6
Rozptyl:3.45
Směrodatná odchylka:1.86
Medián:0
Modus:0

Graf

28. Bavili jste se s partnerem(kou) o společné budoucnosti? (např. kde budete žít, kolik budete mít dětí apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16487,23 %87,23 %  
ne2412,77 %12,77 %  

Graf

29. Jak silný pocit závazku máte v současném partnerském vztahu? (ohodnoťte na škále, 1=minimální pocit závazku až 5=silný pocit závazku)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
57640,43 %40,43 %  
47238,3 %38,3 %  
32814,89 %14,89 %  
273,72 %3,72 %  
152,66 %2,66 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.19
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.6
Směrodatná odchylka:0.77
Medián:4
Modus:5

Graf

30. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: V současném vztahu jsem spokojen(a).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9952,66 %52,66 %  
spíše souhlasím5931,38 %31,38 %  
spíše nesouhlasím168,51 %8,51 %  
nevím115,85 %5,85 %  
nesouhlasím31,6 %1,6 %  

Graf

31. Bydlíte s partnerem v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7137,77 %37,77 %  
NE 7037,23 %37,23 %  
ČÁSTEČNĚ (např.jezdíte k rodičům na víkendy)4725 %25 %  

Graf

32. Za jak závažný typ nevěry považujete FLIRT? (Sexuální náznaky se snahou zaujmout opačné pohlaví.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35529,26 %29,26 %  
25328,19 %28,19 %  
1 (minimálně závažný typ nevěry)4624,47 %24,47 %  
42814,89 %14,89 %  
5 (velmi závažná nevěra)63,19 %3,19 %  

Graf

33. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) FLIRT?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14376,06 %76,06 %  
nevím3719,68 %19,68 %  
ne84,26 %4,26 %  

Graf

34. Byl(a) jste během současného vztahu tím, kdo flirtoval s jinou osobou než je váš stálý partner(ka)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10153,72 %53,72 %  
ne8746,28 %46,28 %  

Graf

35. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22020,83 %10,64 %  
51717,71 %9,04 %  
31515,63 %7,98 %  
01414,58 %7,45 %  
11010,42 %5,32 %  
1066,25 %3,19 %  
455,21 %2,66 %  
10033,13 %1,6 %  
822,08 %1,06 %  
611,04 %0,53 %  
ostatní odpovědi 9
20
7
33,13 %1,6 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.39
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:7.07
Směrodatná odchylka:2.66
Medián:3
Modus:2

Graf

36. Za jak závažnou nevěru považujete VZTAH „NA JEDNU NOC“ (Obvykle jednorázový sexuální kontakt.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 (velmi závažná nevěra)8746,28 %46,28 %  
46333,51 %33,51 %  
32312,23 %12,23 %  
2136,91 %6,91 %  
1 (minimálně závažný typ nevěry)21,06 %1,06 %  

Graf

37. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) vztah "na jednu noc" ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7740,96 %40,96 %  
ne6333,51 %33,51 %  
ano4825,53 %25,53 %  

Graf

38. Měl(a) jste vztah "na jednu noc" během stávajícího partnerského vztahu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16587,77 %87,77 %  
ano2312,23 %12,23 %  

Graf

39. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03261,54 %17,02 %  
11223,08 %6,38 %  
335,77 %1,6 %  
223,85 %1,06 %  
1011,92 %0,53 %  
10011,92 %0,53 %  
511,92 %0,53 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.63
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.13
Směrodatná odchylka:1.06
Medián:0
Modus:0

Graf

40. Za jak závažný typ nevěry považujete DOBRODRUŽSTVÍ (Vztah „na přilepšenou“ probíhající určitou dobu současně s legitimním vztahem.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 (velmi závažná nevěra)14376,06 %76,06 %  
43116,49 %16,49 %  
394,79 %4,79 %  
242,13 %2,13 %  
1 (minimálně závažný typ nevěry)10,53 %0,53 %  

Graf

41. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12063,83 %63,83 %  
nevím5227,66 %27,66 %  
ano168,51 %8,51 %  

Graf

42. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16889,36 %89,36 %  
ano2010,64 %10,64 %  

Graf

43. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02961,7 %15,43 %  
11634,04 %8,51 %  
812,13 %0,53 %  
212,13 %0,53 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.37
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.24
Směrodatná odchylka:0.49
Medián:0
Modus:0

Graf

44. Za jak závažný typ nevěry považujete MIMOPARTNERSKÝ VZTAH (Dlouhodobý intimní vztah, spojen s úvahami o společné budoucnosti alespoň za strany jednoho partnera.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 (velmi závažná nevěra)18497,87 %97,87 %  
1 (minimálně závažný typ nevěry)21,06 %1,06 %  
310,53 %0,53 %  
410,53 %0,53 %  

Graf

45. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15682,98 %82,98 %  
nevím3015,96 %15,96 %  
ano21,06 %1,06 %  

Graf

46. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18296,81 %96,81 %  
ano63,19 %3,19 %  

Graf

47. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03284,21 %17,02 %  
1513,16 %2,66 %  
312,63 %0,53 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.14
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.12
Směrodatná odchylka:0.35
Medián:0
Modus:0

Graf

48. Za jak závažný typ nevěry považujete VIRTUÁLNÍ VZTAH (Prostřednictvím internetu, pouze ve fantazii.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36132,45 %32,45 %  
45026,6 %26,6 %  
23518,62 %18,62 %  
1 (minimálně závažný typ nevěry)2412,77 %12,77 %  
5 (velmi závažná nevěra)189,57 %9,57 %  

Graf

49. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10254,26 %54,26 %  
nevím7037,23 %37,23 %  
ne168,51 %8,51 %  

Graf

50. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16587,77 %87,77 %  
ano2312,23 %12,23 %  

Graf

51. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02758,7 %14,36 %  
1817,39 %4,26 %  
2613,04 %3,19 %  
512,17 %0,53 %  
10012,17 %0,53 %  
2012,17 %0,53 %  
1012,17 %0,53 %  
312,17 %0,53 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.9
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:3.21
Směrodatná odchylka:1.79
Medián:0
Modus:0

Graf

52. Za jak závažný typ nevěry považujete SWINGOVÁNÍ (Vzájemná výměna partnerů ve dvojicích.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 (velmi závažná nevěra)5629,79 %29,79 %  
34121,81 %21,81 %  
1 (minimálně závažný typ nevěry)3418,09 %18,09 %  
43317,55 %17,55 %  
22412,77 %12,77 %  

Graf

53. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7137,77 %37,77 %  
nevím6333,51 %33,51 %  
ano5428,72 %28,72 %  

Graf

54. Máte se swingováním nějakou zkušenost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18397,34 %97,34 %  
ano52,66 %2,66 %  

Graf

55. Z čí iniciativi k výměně došlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z mojí214,29 %1,06 %  
z partnera (ky)214,29 %1,06 %  
obou214,29 %1,06 %  
nedošlo k výměně nikdy ve vztahu17,14 %0,53 %  
Opravte si tu hrubku ve slově "iniciativa"!!17,14 %0,53 %  
nedoslo17,14 %0,53 %  
experiment z doby, kdy jsem byla bez partnera17,14 %0,53 %  
žádná výměna nebyla17,14 %0,53 %  
po vzájemné dohodě o tom uvažujeme17,14 %0,53 %  
nedošlo17,14 %0,53 %  
je tu spousta otazek nekorespondujici s predchozim17,14 %0,53 %  

Graf

56. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01785 %9,04 %  
1015 %0,53 %  
515 %0,53 %  
215 %0,53 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.39
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.55
Směrodatná odchylka:1.24
Medián:0
Modus:0

Graf

57. Jaká byla nebo je vaše motivace k nevěře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl(a) jsem nevěrný(á)6735,64 %35,64 %  
Touha po dobrodružství2513,3 %13,3 %  
Nespokojenost v duševním souznění2513,3 %13,3 %  
Nespokojenost v sexuálním životě s trvalým partnerem136,91 %6,91 %  
Zbavení se stereotypu136,91 %6,91 %  
Zvědavost84,26 %4,26 %  
Hledání nového partnera63,19 %3,19 %  
Odplata za zjištěnou nevěra partnera42,13 %2,13 %  
žádná21,06 %1,06 %  
není21,06 %1,06 %  
nemám motivaci k nevěře21,06 %1,06 %  
nejsem motivována tímto směrem10,53 %0,53 %  
nemám důvod10,53 %0,53 %  
alkohol10,53 %0,53 %  
po ukonceni soucasneho vztahu cokoli jineho10,53 %0,53 %  
nic10,53 %0,53 %  
kombinace 1.,2. a 3. motivace10,53 %0,53 %  
nejsem nevěrná a nemám potřebu být10,53 %0,53 %  
Nemám motivaci10,53 %0,53 %  
Nebyla jsem nikdy nevěrná10,53 %0,53 %  
láska z puberty10,53 %0,53 %  
dlouhodobé hádky a spory10,53 %0,53 %  
nejsem nevěrná10,53 %0,53 %  
nevěra nebyla10,53 %0,53 %  
příroda10,53 %0,53 %  
NEMAM MOTIVACI K NEVERE10,53 %0,53 %  
Opilost, vzájemné sympatie10,53 %0,53 %  
závislost na sexu10,53 %0,53 %  
kombinace více10,53 %0,53 %  
když zatoužím po jiné ženě, partner to toleruje10,53 %0,53 %  
"úlet" v opilosti10,53 %0,53 %  
neschopnost odolat svádění10,53 %0,53 %  

Graf

58. Kolik volného času trávíte s partnerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinu času trávím s partnerem/kou8846,81 %46,81 %  
Půl na půl7037,23 %37,23 %  
Více volného času trávím sám/sama než s partnerem/kou (každý si můžeme dělat co chceme, nemáme společné zájmy)2010,64 %10,64 %  
Trávím většinu svého volného času s jinými lidmi (např. s přáteli, kolegy….)105,32 %5,32 %  

Graf

59. Jak je pro vás důležité, abyste se shodovali v názorech a hodnotách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velice důležité9248,94 %48,94 %  
Spíše důležité9148,4 %48,4 %  
Spíše nedůležité42,13 %2,13 %  
Vůbec to není důležité10,53 %0,53 %  

Graf

60. Hádáte se s partnerem/kou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 (téměř nikdy)6534,57 %34,57 %  
45328,19 %28,19 %  
34222,34 %22,34 %  
22111,17 %11,17 %  
1 (skoro pořád)73,72 %3,72 %  

Graf

61. Naslouchá Vám, když si s ním/ s ní chcete povídat o svých pocitech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 (skoro pořád)8243,62 %43,62 %  
26232,98 %32,98 %  
33116,49 %16,49 %  
4105,32 %5,32 %  
5 (téměř nikdy)31,6 %1,6 %  

Graf

62. Povídá Vám partner/ka o svých problémech a pocitech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26232,98 %32,98 %  
1 (skoro pořád)6031,91 %31,91 %  
34523,94 %23,94 %  
4147,45 %7,45 %  
5 (téměř nikdy)73,72 %3,72 %  

Graf

63. Jaké ja Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15280,85 %80,85 %  
muž3619,15 %19,15 %  

Graf

64. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
213920,74 %20,74 %  
233015,96 %15,96 %  
222714,36 %14,36 %  
242513,3 %13,3 %  
20189,57 %9,57 %  
25179,04 %9,04 %  
1973,72 %3,72 %  
2663,19 %3,19 %  
2852,66 %2,66 %  
2742,13 %2,13 %  
ostatní odpovědi 30
35
40
39
18
31
29
77
32
105,32 %5,32 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.78
Minimum:20
Maximum:28
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.93
Směrodatná odchylka:1.98
Medián:23
Modus:21

Graf

65. Studujete vysokou školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18196,28 %96,28 %  
ne73,72 %3,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. V situacích ohrožení se cítím nervózně a úzkostně.

 • odpověď E (vystihuje mě velmi dobře):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi A (vůbec mě nevystihuje) na otázku 17. Jsem většinou dost efektivní ve zvládání krizových situací.

11. Být zcela pohlcen dobrou knihou nebo filmem je pro mě spíše vzácné.

 • odpověď A (vůbec mě nevystihuje):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi A (vůbec mě nevystihuje) na otázku 6. Většinou jsem objektivní při sledování filmu nebo divadelní hry a málokdy jsem zcela vtažen/a do děje.

34. Byl(a) jste během současného vztahu tím, kdo flirtoval s jinou osobou než je váš stálý partner(ka)?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 2 > na otázku 35. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 3 > na otázku 35. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 5 > na otázku 35. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 100 > na otázku 35. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Měl(a) jste vztah "na jednu noc" během stávajícího partnerského vztahu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 43. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zbavení se stereotypu na otázku 57. Jaká byla nebo je vaše motivace k nevěře?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 50. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

35. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

 • odpověď < 0 - 1 >:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 34. Byl(a) jste během současného vztahu tím, kdo flirtoval s jinou osobou než je váš stálý partner(ka)?

36. Za jak závažnou nevěru považujete VZTAH „NA JEDNU NOC“ (Obvykle jednorázový sexuální kontakt.)?

 • odpověď 5 (velmi závažná nevěra):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 32. Za jak závažný typ nevěry považujete FLIRT? (Sexuální náznaky se snahou zaujmout opačné pohlaví.)

41. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 (velmi závažná nevěra) na otázku 48. Za jak závažný typ nevěry považujete VIRTUÁLNÍ VZTAH (Prostřednictvím internetu, pouze ve fantazii.)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 49. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

42. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

 • odpověď ano:
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 43. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

47. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

 • odpověď 0:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 56. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 43. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

49. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 41. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 (minimálně závažný typ nevěry) na otázku 48. Za jak závažný typ nevěry považujete VIRTUÁLNÍ VZTAH (Prostřednictvím internetu, pouze ve fantazii.)

53. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 (velmi závažná nevěra) na otázku 52. Za jak závažný typ nevěry považujete SWINGOVÁNÍ (Vzájemná výměna partnerů ve dvojicích.)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dělám si starosti, zajímám se o lidi, kteří jsou méně šťastní než já..

2. Někdy je pro mě obtížné vidět věci z pohledu druhých.

3. Někdy mi není moc líto lidí, kteří mají problémy.

4. Pocity osob v románu mě dokáží skutečně vtáhnout.

5. V situacích ohrožení se cítím nervózně a úzkostně.

6. Většinou jsem objektivní při sledování filmu nebo divadelní hry a málokdy jsem zcela vtažen/a do děje.

7. Snažím se podívat na problém ze všech možných úhlů, než učiním rozhodnutí.

8. Když vidím někoho, jak je zneužíván, mám pocit, že bych ho měl/a chránit.

9. V emocionálně vypjaté situaci se někdy se cítím bezradný/á.

10. Někdy se snažím lépe porozumět svým přátelům tím, že si představuji věci z jejich pohledu.

11. Být zcela pohlcen dobrou knihou nebo filmem je pro mě spíše vzácné.

12. Mám tendenci zůstat klidným/ou, když vidím někoho se zranit.

13. Neštěstí druhých lidí mě většinou příliš nerozrušuje.

14. Po shlédnutí divadelní hry nebo filmu mám pocit, jako bych byl/a jednou z postav.

15. Být v napjaté emocionální situaci mě děsí.

16. Někdy necítím příliš mnoho soucitu, když vidím, jak někdo zažívá nespravedlnost.

17. Jsem většinou dost efektivní ve zvládání krizových situací.

18. Věřím, že každá mince má dvě strany; snažím na všechno podívat ze dvou stran.

19. Popsal/a bych sám/samu sebe jako docela citlivou osobu.

20. Když se dívám na dobrý film, můžu si sám/sama sebe velmi snadno představit na místě hlavní postavy.

21. Během krizových situací mám tendenci ztrácet kontrolu.

22. Když jsem na někoho naštvaný/á, většinou se snažím na chvíli na věc podívat očima druhého.

23. Když čtu zajímavý příběh nebo román, představuji si jak bych se cítil/a, kdyby se události staly mně.

24. Před tím, než někoho zkritizuji, snažím se představit si sám/samu sebe na jeho místě.

25. Máte v současné době stálý partnerský vztah?

26. Jak dlouhý je Váš současný vztah?

27. V případě manželství jeho délka?

28. Bavili jste se s partnerem(kou) o společné budoucnosti? (např. kde budete žít, kolik budete mít dětí apod.)

29. Jak silný pocit závazku máte v současném partnerském vztahu? (ohodnoťte na škále, 1=minimální pocit závazku až 5=silný pocit závazku)

30. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: V současném vztahu jsem spokojen(a).

31. Bydlíte s partnerem v současné době?

32. Za jak závažný typ nevěry považujete FLIRT? (Sexuální náznaky se snahou zaujmout opačné pohlaví.)

33. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) FLIRT?

34. Byl(a) jste během současného vztahu tím, kdo flirtoval s jinou osobou než je váš stálý partner(ka)?

35. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

36. Za jak závažnou nevěru považujete VZTAH „NA JEDNU NOC“ (Obvykle jednorázový sexuální kontakt.)?

37. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) vztah "na jednu noc" ?

38. Měl(a) jste vztah "na jednu noc" během stávajícího partnerského vztahu?

39. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

40. Za jak závažný typ nevěry považujete DOBRODRUŽSTVÍ (Vztah „na přilepšenou“ probíhající určitou dobu současně s legitimním vztahem.)?

41. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

42. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

43. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

44. Za jak závažný typ nevěry považujete MIMOPARTNERSKÝ VZTAH (Dlouhodobý intimní vztah, spojen s úvahami o společné budoucnosti alespoň za strany jednoho partnera.)?

45. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

46. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

47. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

48. Za jak závažný typ nevěry považujete VIRTUÁLNÍ VZTAH (Prostřednictvím internetu, pouze ve fantazii.)

49. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

50. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

51. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

52. Za jak závažný typ nevěry považujete SWINGOVÁNÍ (Vzájemná výměna partnerů ve dvojicích.)?

53. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

54. Máte se swingováním nějakou zkušenost?

56. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

57. Jaká byla nebo je vaše motivace k nevěře?

58. Kolik volného času trávíte s partnerem?

59. Jak je pro vás důležité, abyste se shodovali v názorech a hodnotách?

60. Hádáte se s partnerem/kou?

61. Naslouchá Vám, když si s ním/ s ní chcete povídat o svých pocitech?

62. Povídá Vám partner/ka o svých problémech a pocitech?

63. Jaké ja Vaše pohlaví?

64. Jaký je Váš věk?

65. Studujete vysokou školu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dělám si starosti, zajímám se o lidi, kteří jsou méně šťastní než já..

2. Někdy je pro mě obtížné vidět věci z pohledu druhých.

3. Někdy mi není moc líto lidí, kteří mají problémy.

4. Pocity osob v románu mě dokáží skutečně vtáhnout.

5. V situacích ohrožení se cítím nervózně a úzkostně.

6. Většinou jsem objektivní při sledování filmu nebo divadelní hry a málokdy jsem zcela vtažen/a do děje.

7. Snažím se podívat na problém ze všech možných úhlů, než učiním rozhodnutí.

8. Když vidím někoho, jak je zneužíván, mám pocit, že bych ho měl/a chránit.

9. V emocionálně vypjaté situaci se někdy se cítím bezradný/á.

10. Někdy se snažím lépe porozumět svým přátelům tím, že si představuji věci z jejich pohledu.

11. Být zcela pohlcen dobrou knihou nebo filmem je pro mě spíše vzácné.

12. Mám tendenci zůstat klidným/ou, když vidím někoho se zranit.

13. Neštěstí druhých lidí mě většinou příliš nerozrušuje.

14. Po shlédnutí divadelní hry nebo filmu mám pocit, jako bych byl/a jednou z postav.

15. Být v napjaté emocionální situaci mě děsí.

16. Někdy necítím příliš mnoho soucitu, když vidím, jak někdo zažívá nespravedlnost.

17. Jsem většinou dost efektivní ve zvládání krizových situací.

18. Věřím, že každá mince má dvě strany; snažím na všechno podívat ze dvou stran.

19. Popsal/a bych sám/samu sebe jako docela citlivou osobu.

20. Když se dívám na dobrý film, můžu si sám/sama sebe velmi snadno představit na místě hlavní postavy.

21. Během krizových situací mám tendenci ztrácet kontrolu.

22. Když jsem na někoho naštvaný/á, většinou se snažím na chvíli na věc podívat očima druhého.

23. Když čtu zajímavý příběh nebo román, představuji si jak bych se cítil/a, kdyby se události staly mně.

24. Před tím, než někoho zkritizuji, snažím se představit si sám/samu sebe na jeho místě.

25. Máte v současné době stálý partnerský vztah?

26. Jak dlouhý je Váš současný vztah?

27. V případě manželství jeho délka?

28. Bavili jste se s partnerem(kou) o společné budoucnosti? (např. kde budete žít, kolik budete mít dětí apod.)

29. Jak silný pocit závazku máte v současném partnerském vztahu? (ohodnoťte na škále, 1=minimální pocit závazku až 5=silný pocit závazku)

30. Do jaké míry souhlasíte s výrokem: V současném vztahu jsem spokojen(a).

31. Bydlíte s partnerem v současné době?

32. Za jak závažný typ nevěry považujete FLIRT? (Sexuální náznaky se snahou zaujmout opačné pohlaví.)

33. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) FLIRT?

34. Byl(a) jste během současného vztahu tím, kdo flirtoval s jinou osobou než je váš stálý partner(ka)?

35. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

36. Za jak závažnou nevěru považujete VZTAH „NA JEDNU NOC“ (Obvykle jednorázový sexuální kontakt.)?

37. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) vztah "na jednu noc" ?

38. Měl(a) jste vztah "na jednu noc" během stávajícího partnerského vztahu?

39. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

40. Za jak závažný typ nevěry považujete DOBRODRUŽSTVÍ (Vztah „na přilepšenou“ probíhající určitou dobu současně s legitimním vztahem.)?

41. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

42. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

43. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

44. Za jak závažný typ nevěry považujete MIMOPARTNERSKÝ VZTAH (Dlouhodobý intimní vztah, spojen s úvahami o společné budoucnosti alespoň za strany jednoho partnera.)?

45. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

46. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

47. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

48. Za jak závažný typ nevěry považujete VIRTUÁLNÍ VZTAH (Prostřednictvím internetu, pouze ve fantazii.)

49. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

50. Měl(a) jste nebo máte takový vztah během současného partnerského vztahu?

51. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

52. Za jak závažný typ nevěry považujete SWINGOVÁNÍ (Vzájemná výměna partnerů ve dvojicích.)?

53. Odpustil(a) byste partnerovi(ce) takovou nevěru?

54. Máte se swingováním nějakou zkušenost?

56. Kolikrát (během stávajícího vztahu přibližně)?

57. Jaká byla nebo je vaše motivace k nevěře?

58. Kolik volného času trávíte s partnerem?

59. Jak je pro vás důležité, abyste se shodovali v názorech a hodnotách?

60. Hádáte se s partnerem/kou?

61. Naslouchá Vám, když si s ním/ s ní chcete povídat o svých pocitech?

62. Povídá Vám partner/ka o svých problémech a pocitech?

63. Jaké ja Vaše pohlaví?

64. Jaký je Váš věk?

65. Studujete vysokou školu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Slabá, L.Empatie a nevěra u studentů VŠ (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://empatie-a-nevera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.