Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Employee Satisfaction With Management

Employee Satisfaction With Management

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Cvernová
Šetření:29. 03. 2012 - 05. 04. 2012
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Questionnaire for the thesis “Effective leading of the company from managerial and psychological point of view”

For the purpose of the above mentioned thesis, I decided to conduct a questionnaire research. Therefore, I would like to ask you to answer the following questions.
The main aim of this research is to find out the level of employee satisfaction with their superior and to compare the data within the Czech Republic and foreign countries.

Thank you for your time.

(pozn. tento dotazník slouží pouze respondentům z ciziny)

Katerina Cvernova

k.cvernova@seznam.cz

Odpovědi respondentů

1. What is the highest level of education that you have completed?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Graduated University654,55 %54,55 %  
Non-graduate University327,27 %27,27 %  
Incomplete high school19,09 %9,09 %  
Completed high school19,09 %9,09 %  

Graf

2. What position at work do you work in?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Business436,36 %36,36 %  
Managerial 218,18 %18,18 %  
Administrative19,09 %9,09 %  
teacher, civil servant19,09 %9,09 %  
STILL AT SCHOOL19,09 %9,09 %  
teacher19,09 %9,09 %  
Blue-collar19,09 %9,09 %  

Graf

3. What line of business is the company you work for involved in? (please state)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
education218,18 %18,18 %  
Textile company ( Production and Merchandising)19,09 %9,09 %  
financial19,09 %9,09 %  
IT19,09 %9,09 %  
Automotive İndustry19,09 %9,09 %  
STILL AT SCHOOL19,09 %9,09 %  
education of students19,09 %9,09 %  
Law19,09 %9,09 %  
Web Design Agency19,09 %9,09 %  
Risk management 19,09 %9,09 %  

Graf

4. Does the company match your expectations?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partly yes545,45 %45,45 %  
Yes, it does436,36 %36,36 %  
No, it doesn't218,18 %18,18 %  

Graf

5. How can you describe your superior’s character?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Communicative872,73 %72,73 %  
Open654,55 %54,55 %  
He/She is fair545,45 %45,45 %  
Authoritative436,36 %36,36 %  
Stubborn436,36 %36,36 %  
Humble327,27 %27,27 %  
Low communication skills218,18 %18,18 %  
Manipulative218,18 %18,18 %  
Modest218,18 %18,18 %  
Kind19,09 %9,09 %  
He/She is egocentric19,09 %9,09 %  

Graf

6. Does financial factor motivate you?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1090,91 %90,91 %  
ne19,09 %9,09 %  

Graf

7. Is information from top management/superior depending on your work performance sufficient for you?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes, it is absolutely sufficient763,64 %63,64 %  
I am not informed enough327,27 %27,27 %  
It is not sufficient19,09 %9,09 %  

Graf

8. Is your superior able to motivate you well?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes, He/She always tries to create the right atmosphere545,45 %45,45 %  
Very rarely436,36 %36,36 %  
This never happens218,18 %18,18 %  

Graf

9. What is your superior’s reaction in case of conflict?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
He/She discusses it with some co-workers545,45 %45,45 %  
He/She tries to solve the conflict in an objective and fair way436,36 %36,36 %  
He/She decides according to sympathy218,18 %18,18 %  

Graf

10. Can you influence the superior’s opinion/conviction?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Only sometimes872,73 %72,73 %  
Yes, we always discuss the problem together327,27 %27,27 %  

Graf

11. Do you find a problem in protective aids allocation?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Provision takes longer time654,55 %54,55 %  
I get them always in time when I need436,36 %36,36 %  
I have to involve myself19,09 %9,09 %  

Graf

12. Does the company you work for provide you with any added values or fringe benefits? (please state)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No218,18 %18,18 %  
car for all use (private and working) , free mobile, expenses payed + money prize reward according to performance of the business19,09 %9,09 %  
no fringe benefit in my company (only for CEO)19,09 %9,09 %  
a little19,09 %9,09 %  
no, as everything is described by govermental rules19,09 %9,09 %  
Private insurance,bonus19,09 %9,09 %  
STILL AT SCHOOL19,09 %9,09 %  
Very rarely because the government does not provide enough money to education. We do not even get money for substiotution.19,09 %9,09 %  
Medical Insutrance19,09 %9,09 %  
Yes19,09 %9,09 %  

Graf

13. Which country do you work in? (please state)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Turkey218,18 %18,18 %  
Portugal19,09 %9,09 %  
Italy19,09 %9,09 %  
Egypt19,09 %9,09 %  
UK19,09 %9,09 %  
Hungary19,09 %9,09 %  
Lithuania19,09 %9,09 %  
England19,09 %9,09 %  
Scotland19,09 %9,09 %  
United Arab Emirates19,09 %9,09 %  

Graf

14. What is your sex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Male763,64 %63,64 %  
Female436,36 %36,36 %  

Graf

15. What is your age category?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-45654,55 %54,55 %  
18-25327,27 %27,27 %  
46-60218,18 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cvernová, K.Employee Satisfaction With Management (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://employee-satisfaction.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.