Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Employment of graduates of FEM at CULS/Zaměstnávání absolventů PEF ČZU

Employment of graduates of FEM at CULS/Zaměstnávání absolventů PEF ČZU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Vršecká
Šetření:08. 10. 2014 - 24. 10. 2014
Počet respondentů:262
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

This questionnaire is designated to Bachelor and Master full-time study graduates of FEM faculty at CULS since 2010.

Tento dotazník je určen pro absolventy bakalářských a magisterských prezenčních studijních oborů na PEF ČZU od roku 2010.

Odpovědi respondentů

1. Gender / Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FEMALE / ŽENA19072,52 %72,52 %  
MALE / MUŽ7227,48 %27,48 %  

Graf

2. Diploma achieved at FEM? / Získaný diplom z PEF?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Bc.otázka č. 3, Ing.otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bc.18169,08 %69,08 %  
Ing.8130,92 %30,92 %  

Graf

3. Field of study at FEM CULS / Obor studia na PEF ČZU:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikání a administrativa7327,86 %27,86 %  
Provoz a ekonomika7227,48 %27,48 %  
Veřejná správa a regionální rozvoj4818,32 %18,32 %  
Hospodářská a kulturní studia238,78 %8,78 %  
Informatika166,11 %6,11 %  
Economics and Management145,34 %5,34 %  
Systémové inženýrství114,2 %4,2 %  
European Agrarian Diplomacy41,53 %1,53 %  
Evropská agrární diplomacie41,53 %1,53 %  
Informatics41,53 %1,53 %  
Projektové řízení31,15 %1,15 %  
geo10,38 %0,38 %  

Graf

4. Year of graduation. / Rok absolvování.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201416362,21 %62,21 %  
20136424,43 %24,43 %  
20122710,31 %10,31 %  
201172,67 %2,67 %  
201010,38 %0,38 %  

Graf

5. Did university prepare you for working environment? / Připravila Vás univerzita na pracovní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [YES /ANOotázka č. 6, NO / NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NO / NE15659,54 %59,54 %  
YES /ANO10640,46 %40,46 %  

Graf

6. How? / Jak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ability to work in a team / Schopnost práce v týmu9084,91 %34,35 %  
Presentation practice / Praxe v prezentacích6763,21 %25,57 %  
Communication skills / Komunikační schopnosti6359,43 %24,05 %  
Time management / Hospodaření s časem4643,4 %17,56 %  
Stress resistance / Odolnost vůči stresu4340,57 %16,41 %  
Personal confidence / Sebevědomí3028,3 %11,45 %  
IT knowledge / Znalost výpočetní techniky2826,42 %10,69 %  
Job delegation / Delegování práce2624,53 %9,92 %  
How to prepare for a job interview / Jak se připravit na pracovní pohovor2422,64 %9,16 %  
Leadership skills / Schopnost vést lidi2119,81 %8,02 %  
Business knowledge / Obchodní znalost2018,87 %7,63 %  
How to prepare your CV / Jak připravit životopis1917,92 %7,25 %  
Jiný a často širší rámec znalosti.10,94 %0,38 %  
Obor byl praktický - rozhovory atd.10,94 %0,38 %  

Graf

7. Which improvement would you recommend? / Jaká byste doporučil/a zlepšení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vice praxe148,97 %5,34 %  
praxe42,56 %1,53 %  
nevím21,28 %0,76 %  
.21,28 %0,76 %  
nwm10,64 %0,38 %  
Zaměření na praxi. A to hodně. Teorie je krásná, ale našprtat se jí nikomu nic nedá!!!10,64 %0,38 %  
lepší příprava, praxe...10,64 %0,38 %  
méně teorie, která se praxi vůbec nepodobá, více zkušeností z praxe10,64 %0,38 %  
Bylo by dobré, aby škola zavedla praxi a možnost stáží.10,64 %0,38 %  
lepší praxe a spolupráce s firmami10,64 %0,38 %  
ostatní odpovědi Propojení výuky na univerzitě s praxí např. ve spřátelených společnotech
Více pratických činností, jako třeba povinné stáže, workshopy, zpracování projektů pro firmy atd...
more practice than theory
Spolupráce se státní správou a odborné praxe
Praxe ve společnostech
Více praxe do studijních předmětů
Těžko říct. Jako plus vidím, že jsem v průběhu studia již pracovala a viděla některé oblasti i v praxi. Takže myslím, že studenti sami musí chtít se vzdělávat v tom, co je baví a zajímá. Škola nám dám především rozhled a my si musíme vybrat sami.
Větší provázanost se zaměstnavateli, smysluplnější zadání projektů, větší možnost absolvování praxí v nějakém podniku
Více přednášek z praxe
Propojení s praxí - spolupráce s konkrétními společnostmi (banky, státní správa, pojišťovny, atp.).
Více práci na cvičeních připodobnit reálně se vyskytujícím situacím ve společnostech. Práce ve společnostech není jen o tom, co se dělá, ale hlavně jak se to děla.
Lepší zaměření oboru, ne mit od každého něco
Cvičení každý týden. Více věcí z praxe. Méně dělání seminárek a více diskutování nad tématy.
Zamereni na osobni rozvoj
Modernizace výuky a osnov. Větší návaznost na anglo-americkou kulturu vzhledem k globálnímu působení korporací.
Výuka
zapojení více praxe, více diskuze
škola by pro studenty měla zajistit brigádně pracovní místa, kam by studenti museli v rámci školy docházet (jako do práce), aby se naučili praktické věci.
více praktických věcí
Aby měli možnost studenti více praxe ve firmách. Aby se o to více škola zajímala. Měla smlouvy s firmama. Aby měli studenti možnost se seznámit s pozicema, které existujou a náplní práce. Veletrh pracovních příležitostí to zdaleka nezajistí.
méně teorie více praxe
práce s počítačovými programy, které jsou běžně používané v praxi
více přednášek s odborníky, méně týmových projektů, více samostatné práce
zavést povinnou praxi
Více praxe, praktických zkušeností
Prakticky využitelné dovednosti, příliš mnoho teorie není možné využít v praxi. Možnosti praxí nabízené přímo fakultou (školou) s partnerskými společnostmi apod.
zaměřit se skutečně na oblasti z administrativy spojené s podnikáním (např. vyplňování přiznání k dani, tvoření dohod o prac. čin./provední práce, hlubší zaměření na účetnictví a jeho dopady na podnikání, atd.)
aby výuka OPRAVDU vystihovala praxi... dělání projektů je OK, ale připraví vás to maximálně k tomu, se nehroutit z naložené práce. Ale aby projekty samy o sobě byly k něčemu a něco naučily.
změnit program předmětů, víc pracovat s praxí, větší důraz na lepší prezentaci, větší důraz na měkké dovednosti, změna hodnocení, používání anglických materiálů atd....
Udělat placenou praxi, za celé tři roky studia
Nevím, jaké zlepšení doporučit. Spíše bych poznamenala, že i kdyby nás univerzita připravila na pracovní prostředí, nemůže nás připravit na vše. Kamkoliv nastoupíme, musíme se učit.
Cvičení v každém týdnu. Samostudium je věc dobrá, ale v tomto směru výuka na prezenčním studiu naprosto nedostatečná. Není to chyba učitelů, ale ani je nebaví vysvětlovat něco, co ani nestihnou.
Praxi
většina předmětů o teorii, vyučující dle mého názoru nemají často s praxí žádné zkušenosti a nemohou tak ani žádné zkušenosti předat
praktické učení (praxe), ve většině jde na PEF pouze o teorii, kterou v reálu stejně nevyužiji, protoze to neumím
celkove zmenit vse
Více ukazovat praxi, nejen se učit teorii
Více předmětů, které se dají v praxi využít. Zrušení předmětů typu: Zemědělské systémy apod.
Vice praktickych cviceni, teorie je sice zaklad, ale bez praxe se clovek neobejde
Při výuce účetnictví používat software, který se používá v praxi.
více praktických předmětů
Zaměřit se více na věci z praxe.
Méně teorie - více praxe (projekty ve firmách apod.)
víc praxe
Více se zapojit do bakalářské praxe. Myslela jsem si, že mi škola pomůže i nějakou najít, třeba že spolupracuje s nějakými firmami. Takhle jsem si jen našla brigádu a praxi absolvovala tam.
to.nejde jen tak specifikovat. Práce a studium nemá moc společného. podle mě to na czu dělají dobře.
Více praktických příkladů a ne pouze učebnicové příklady a postupy bez bližšího převedení na konkrétní příklad.
vic praktickych veci
změnit celkový system
více praxe a propojení s teoretickou výukou, aktualizaci a přepracování vyučovaných předmětů
aby se předměty na bakalářském a magisterském neustále neopakovaly
více praxe a spolupráce s firmami
Více prakse, méně zbytečné teorie
zaintegrovat do vyuky vice praxe, napr. vice prednasek s vedoucimi pracovniky podniku
Zrušení většiny předmětů, které se zabývají managementem a teorií řízení (předměty opakují pořád stejnou látku dokola, probírané metody jsou nemoderní (i když se říká, že zákl. principy se nemění, většina má smysl jen v "učení pro učení"))
Více praktických příkladů a ne jen biflování teorie. Vyzkoušení si různých věcí v praxi.
žádné, teorie a praxe jsou odlišné a podle mého názoru neslučitelné
Zaměřit se víc na praxi, která podle podložená teorii
Prodloužit výuku na 14 týdnů a cvičení mít každý týden (hlavně u předmětů jako je např. mikro a makroekonomie, matematika, ekonomicko matematické metody, statistika,...). Zvát na přednášky lidi z praxe.
více cvičení, ne jednou za 14 dní, to opravdu pro zkvalitnění vědomostí absolventů nestačí
Rozsah výuky
více výuky z praxe, víc toho co by mi přispělo k práci
zaměření, méně ekonomie
méně studentů na fakultě, tím pádem osobnější přístup od vyučujících, tím pádem cvičení každý týden
Méně předmětů, které jsou o ničem!
informace, které získáváme na inženýrském studiu, bychom potřebovali v bakalářském
Větši propojení studentů a lidí se zkušenostmi ze soukromé či veřejné sféry. Např. ve formě přednášek či zapojení do projektů.
Výuka formou stáží.
Méně týmových prací a více prací, které by byly individuální. V týmových pracích spoléháte vždy na někoho jiného, tak mám pocit, že neumím vše, co mi práce mohla dát.
zadny
Více praxe a zrušení cvičení 1x za 14dni
Více praktického zaměření. Užší spolupráce s úspěšnými společnostmi.
lepší provedení zkoušek, místo písemné části zařadit převážně ústní část
spolupráce s odborníky z firem při výuce, motivační programy, kde by byly např. studenti motivováni získáním pracovního kontraktu pro ty nejlepší.
praktické užívání IT programů, jazyk
více praxe, zajištění praxe
Víc praktických věcí, ne teorii.
víc praxe, méně učení nazpamět
Určitě praktičtější zapojení, spolupráci s konkrétními firmami atd.
prakticke znalosti a dovednosti preferovat pred teorii
?
exkurze do firem
Zrušení prací v týmu.
Větší propojení s praxí.
No more even and odd weeks. More practical exercises during the lessons as well as checking of attendance during the lessons not just during the seminary. Presenting successful students of FEM CULS might be useful.
praxe v rámci studia (škola by měla nasmlouvané společnosti a tam by na určitý počet hodin vysílala své studenty dle oboru); partnerství s některými společnostmi pro umísťování svých studentů do pracovního procesu dané firmy
více věnovatpozornost vypracovaným projektům a diskutovat
více cvičení, plus zavedení praxe k oboru
žádné
stáže
vice praxe nez teorie
Vyšší zaměření na cizí jazyky (výuka cizích jazyků končí v druháku!!), vyšší zaměření na praxi a ne jen na teorii, vyšší zaměření na výuku IT, většina předmětů totálně k ničemu (viz např. Prognostický metody s Linhartem), možnost jít ke státnicím v září
Poskytnutí praxe
Zlepšení vyučovaných předmětů
Vic spoluprace s podniky
větší zaměření na reálné problémy ze současné praxe
přednášky z praxe, praxe v podnicích
Více praktických cvičení, projektů nebo prací ve skupinách. Případně praxe ve firmách.
Řešení úkolů z praxe, příprava na pracovní prostředí
Lepší zaměření magisterských předmětů... Velký problém u oboru HKSN
doporučenou praxi, mít nasmlouvaný firmy, které by během studia vzaly studenty na praxi/stáž
Méně teoreticky zaměřenou výuku. Všechna cvičení by měla být minimálně každý týden.
praktičtější předměty a ne jen teoretické
Více předmětů potřebných do praxe
pracovní stáže během studia
víc praxe - cvičení s učitelem každý týden, a ne se studentů zbavit tím, že jim zadá týmovou práci
Zajišťování povinné praxe v podnicích, které by spolupracovaly se školou
Více se ubírat směrem do praxe a nejenom učení se skript nazpamět, a následné odpapouškování při zkoušce dle toho, jak profesor žádá. To podle mého názoru k ničemu nevede.
škola by měla poskytovat více praktičtejší vzdělání, dovednosti potřebné pro praxi
vice predmetu vyuzitelnych v praxi
Větší odbornost
Větší provázanost s podniky.
Větší zaměření výuky na praxi
Zapojit povinnou výuku angličtiny. Možnost se scházet se zástupci firem na univerzitní půdě více jak 1-2x ročně.
méně teorie, více praxe
víc praktických cvičeních, víc oborových cvičení (větší výběr volitelných předmětů), více se soustředit na jazyky a počítače
více lidí z praxe na přednáškách
Ackoli jsme meli prakticka cviceni, doporucovala bych jejich pocet navysit. Stejne jako exkurze ci vyjezdy do terenu.
méně teorie, více praxe, vyřezení naprosto zbytečných předmětů
místo dělání prezentací na každou hodinu by se hodilo praktické cvičení
Více provázání s praxí, obměna učitelského sbotu na někerých postech (předmětech)
Více praxe.
Více možností odborných praxí a stáží ze strany školy v různých institucích i pro studenty jenž nevynikají např. v cizích jazycích. Přístup všem kdo projeví zájem.
více praktických cvičení
Více provázat teorii s praxí.
Vice cviceni
učit na počítačových programech, které se používají v praxi. Například v účetnictví apod.
více praxe, zrušení zbytečných předmětů typu ekonometrie a hodnocení podnikatelské činnosti
12882,05 %48,85 % 

Graf

8. You wanted to work in the field of your studies? / Chtěl/a jste pracovat v oboru, který jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
YES / ANO11644,27 %44,27 %  
RATHER YES / SPÍŠE ANO9837,4 %37,4 %  
RATHER NO / SPÍŠE NE3513,36 %13,36 %  
NO / NE134,96 %4,96 %  

Graf

9. Have you passed longer time abroad? / Strávil/a jste delší čas v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [YES / ANOotázka č. 10, NO / NEotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NO / NE21481,68 %81,68 %  
YES / ANO4818,32 %18,32 %  

Graf

10. You passed time abroad thanks to: / Mimo ČR jste byl/a díky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Erasmus programme / Program Erasmus2858,33 %10,69 %  
Summer job / Letní brigáda1429,17 %5,34 %  
Family / Rodina1225 %4,58 %  
University studies / Studium na univerzitě36,25 %1,15 %  
Internship / Stáž24,17 %0,76 %  
letní jazyková škola12,08 %0,38 %  
as au-pair12,08 %0,38 %  
letní škola v Indii - 1 měsíc12,08 %0,38 %  
jazykovy kurz12,08 %0,38 %  
International People's College v Dánsku - krátkodobější studium na mezinárodní "lidové" škole - bez zkoušek apod., pouze zakončeno certifikátem o absolvování12,08 %0,38 %  
delší návštěva u přátel12,08 %0,38 %  
Sber dat na DP, 12,08 %0,38 %  
Pratele12,08 %0,38 %  

Graf

11. Was it useful? / Bylo to přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
YES / ANO3266,67 %12,21 %  
language, practice, change12,08 %0,38 %  
porovnání, jak to může fungovat jinde12,08 %0,38 %  
samostatnost, sebevědomí12,08 %0,38 %  
prohloubení jazykových znalostí, možnost získání práce v zahraničí, mnoho zkušeností pro profesní i soukromý život, seřazení si priorit, poznání mnoha národností a zboření zažitých mýtů o nich, poznání cizí kultury a mnoho dalších12,08 %0,38 %  
osamostatnění, zlepšení komunikačních schopností, více sebedůvěry, pokory12,08 %0,38 %  
jazykové schopnosti, schopnost starat se sám o sebe12,08 %0,38 %  
zkušenost s prací v zahraničí, zlepšení jazykových dovedností, osamostatnění se12,08 %0,38 %  
zlepšení jazykových znalostí12,08 %0,38 %  
Zlepšení v jazyce, navázání nových kontaktů, získání většího všeobecného přehledu a poznání blíže jinou kulturu, zemi. Bylo přínosem také vidět jiný styl výuky. 12,08 %0,38 %  
jazyk, kontakty, přehled12,08 %0,38 %  
kultura, životní styl, jazyk12,08 %0,38 %  
procvičení cizího jazyka, pobyt v zahraničí jako životní zkušenost12,08 %0,38 %  
NO / NE12,08 %0,38 %  
Ziskani novych zkusenosti, pratel12,08 %0,38 %  
vylepšení jazykových schopností, práce v kolektivu cizích lidí12,08 %0,38 %  
Změna všeobecnych standardů myšlení 12,08 %0,38 %  

Graf

12. Did you work during your studies? / Pracoval/a jste během studia na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [YES / ANOotázka č. 13, NO / NEotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
YES / ANO22686,26 %86,26 %  
NO / NE3613,74 %13,74 %  

Graf

13. How important do you consider a practice for getting a job? / Jak důležitá je podle Vás praxe pro získání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Essential / Nezbytná15860,31 %60,31 %  
Important / Důležitá10339,31 %39,31 %  
Rather unimportant / Spíše nedůležitá20,76 %0,76 %  

Graf

14. Who is your dream employer? / Kdo je Vaším vysněným zaměstnavatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google7930,15 %30,15 %  
ČNB5320,23 %20,23 %  
Škoda Auto (Wolkswagen Group)4416,79 %16,79 %  
IBM3814,5 %14,5 %  
Microsoft3412,98 %12,98 %  
Plzeňský Prazdroj3412,98 %12,98 %  
Apple3212,21 %12,21 %  
ČSOB3111,83 %11,83 %  
Komerční banka3011,45 %11,45 %  
KPMG2911,07 %11,07 %  
Česká spořitelna (Erste Bank)2810,69 %10,69 %  
Ernst & Young (EY)2710,31 %10,31 %  
L`Oréal2710,31 %10,31 %  
Kofola259,54 %9,54 %  
BMW Group238,78 %8,78 %  
European Commission / EU Careers218,02 %8,02 %  
Deloitte218,02 %8,02 %  
European Central Bank166,11 %6,11 %  
PricewaterhouseCoopers124,58 %4,58 %  
McKinsey & Company72,67 %2,67 %  
Nevím62,29 %2,29 %  
nemám vysněného zaměstnavatele51,91 %1,91 %  
31,15 %1,15 %  
nemám žádného20,76 %0,76 %  
Ministerstvo20,76 %0,76 %  
Český statistický úřad20,76 %0,76 %  
Český olympijský výbor20,76 %0,76 %  
own business20,76 %0,76 %  
stát20,76 %0,76 %  
DHL20,76 %0,76 %  
Ministerstvo pro místní rozovoj10,38 %0,38 %  
ComAp10,38 %0,38 %  
Coca-Cola10,38 %0,38 %  
Ministerstvo Financí10,38 %0,38 %  
Aero Vodochody10,38 %0,38 %  
preferuju malé společnosti smalým počtem zaměstnanců a velkým obratem10,38 %0,38 %  
státní zřízení - práce na ministerstvu10,38 %0,38 %  
Nesním o zaměstnavateli 10,38 %0,38 %  
Riot Games10,38 %0,38 %  
Nechci byt zamestnanec10,38 %0,38 %  
Pearson English Business Solutions10,38 %0,38 %  
bnt attorneys-at-law10,38 %0,38 %  
chci být sama sobě zaměstnavatelem - podnikání10,38 %0,38 %  
Coca-Cola Hellenic, ČEZ, Makro Cash-Carry10,38 %0,38 %  
není žádný specificiký10,38 %0,38 %  
ráda bych podnikala sama10,38 %0,38 %  
záleží mi atmosféře na pracovišti, na způsobu komunikace, na způsobu motivace, na vizi - musím se ztotožnit s vizí dané firmy, může jít o malou firmu, ale i o nadnárodní společnost - je mi to jedno10,38 %0,38 %  
KVS Production10,38 %0,38 %  
To, co bych chtěla dělat, už dělat nemohu, takže rozhodně něco co by mě bavilo, což se nepoštěstí každému. Nwm konkrétně.10,38 %0,38 %  
Cestovní ruch10,38 %0,38 %  
žádný, lepší je být svým pánem - podnikání10,38 %0,38 %  
Nestle10,38 %0,38 %  
MMR ČR10,38 %0,38 %  
Státní správa, Samospráva10,38 %0,38 %  
Czech Aeroholding10,38 %0,38 %  
Valve Corporation10,38 %0,38 %  
ČSÚ10,38 %0,38 %  
Akademie věd ČR, Český rozhlas10,38 %0,38 %  
self entrepreneur10,38 %0,38 %  
Na značce nezáleží, jde o celkovou spokojenost a možnost profesně růst10,38 %0,38 %  
kdokoliv10,38 %0,38 %  
Intermec, Datalogic, Microscan10,38 %0,38 %  
ministerstvo pro místní rozvoj, krajský úřad10,38 %0,38 %  
možná Heineken, nepřemýšlím nad tím, v několika z výše vypsaných jsem pracoval10,38 %0,38 %  
air bank10,38 %0,38 %  
Adidas, UniCredit Bank10,38 %0,38 %  
four seasons10,38 %0,38 %  
Blizzard Entertainment10,38 %0,38 %  
Allianz10,38 %0,38 %  
Aero Vodochody Aerospace10,38 %0,38 %  
Nemám vysněného zaměstvavatele10,38 %0,38 %  
OSVČ10,38 %0,38 %  
AB InBev, Clovek v tisni, Ceska televize10,38 %0,38 %  
Bidvest10,38 %0,38 %  
nemám žádného vysněného zaměstnavatele10,38 %0,38 %  
táta10,38 %0,38 %  
Nemam vylozene vysnenýho zamestnavavtele10,38 %0,38 %  
Letiště Praha, a.s.10,38 %0,38 %  
chci mít svoji firmu10,38 %0,38 %  
společná advokátní kancelář10,38 %0,38 %  
JT Banka a.s.10,38 %0,38 %  
já sama10,38 %0,38 %  
Agrofert holding10,38 %0,38 %  
Státní zemědělský intervenční fond10,38 %0,38 %  
Menší podnik než nadnárodní společnosti10,38 %0,38 %  
EA Sports10,38 %0,38 %  
Siemens10,38 %0,38 %  
Fujitsu, Cisco Network10,38 %0,38 %  
myself10,38 %0,38 %  
UN, Oxfam, ...10,38 %0,38 %  
já sám jsem svým vysněným zaměstnavatelem10,38 %0,38 %  
Akademie věd10,38 %0,38 %  
co je to za hloupou otázku?10,38 %0,38 %  

Graf

15. Where do you search for a job? / Kde hledáte zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Job portals / Pracovní portály online21080,15 %80,15 %  
Official webpages of a company / Na oficiálních stránkách firem16161,45 %61,45 %  
Friends / Díky přátelům a známým15157,63 %57,63 %  
Social networks / Na sociálních sítích7327,86 %27,86 %  
Recruitment agency / Personální agentura4717,94 %17,94 %  
Labour office / Úřad práce4517,18 %17,18 %  
Personally in a company / Osobně ve firmě4115,65 %15,65 %  
Newspapers / V novinách269,92 %9,92 %  
Nemusím ho hledat. Diky praxi práce našla me.10,38 %0,38 %  
od ukončení studia pracuji tam, kde jsem pracovala jako student10,38 %0,38 %  
v tuhle chvíli zaměstnání nehledám10,38 %0,38 %  
Nehledám10,38 %0,38 %  
dont search for a job yet (studying for my PhD)10,38 %0,38 %  
Práci již mám10,38 %0,38 %  
I dont need it10,38 %0,38 %  
Nehledám, mám ji od známých10,38 %0,38 %  

Graf

16. How long did it take you to find a job after graduation? / Za jak dlouho po absolvování PEF jste našel/našla zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Immediately (same employer as during my studies) / Práci jsem získal/Okamžitě (stejný zaměstanavatel jako při studiích)7327,97 %27,86 %  
Still unemployed / Nezaměstnaný/á3814,56 %14,5 %  
1-3 months / od 1 do 3 měsíců2911,11 %11,07 %  
Immediately (different employer than during my studies) / Okamžitě (u jiného zaměstnavatele než při studiích)197,28 %7,25 %  
up to 1 month / méně než 1 měsíc186,9 %6,87 %  
3-6 months / 3-6 měsíců134,98 %4,96 %  
Immediately - self employed / Okamžitě (OSVČ)114,21 %4,2 %  
stále studuji51,92 %1,91 %  
ještě studuji41,53 %1,53 %  
6 months-1 year / půlroku až 1 rok31,15 %1,15 %  
studuji31,15 %1,15 %  
more than 1 year / více než rok31,15 %1,15 %  
pokračuji ve studiu20,77 %0,76 %  
dále studuji20,77 %0,76 %  
Již jsem pracovala na poloviční úvazek, pouze jsem přešla na plný10,38 %0,38 %  
studuji na navazujícím stupni10,38 %0,38 %  
Pokračuji v mgr. studiu a pokračuji ve stejné práci.10,38 %0,38 %  
pokračuji ve studiu Ing.10,38 %0,38 %  
sezónní práci jsem získala ihned po absolvování, ale v momentální době jsem nezaměstnaná10,38 %0,38 %  
Pokračuji ve studiu na Ing.10,38 %0,38 %  
nenašla, šla jsem studovat navazující obor10,38 %0,38 %  
nehledala10,38 %0,38 %  
ještě studuji dál10,38 %0,38 %  
jeste studui a mám brigádu10,38 %0,38 %  
momentálně studuji master a jsem v zahraničí na erasmu10,38 %0,38 %  
studuji dále10,38 %0,38 %  
Stále studuji magisterský obor, ale na UK10,38 %0,38 %  
už jsem ji měla10,38 %0,38 %  
Pokračuji v Mgr., takže mám stále stejnou práci na dohodu10,38 %0,38 %  
poté jsem šla studovat na jazykovku (denně), tudíž mi stačí jen brigáda 10,38 %0,38 %  
pokracuji ve studiich10,38 %0,38 %  
Další studium10,38 %0,38 %  
Pracovala jsem již v průběhu bakalářského studia. Stále pracuji na stejném místě i při studiu magisterského studia.10,38 %0,38 %  
nastoupila jsem na navazující studium10,38 %0,38 %  
studuji navazující magisterské studium10,38 %0,38 %  
Pořád student, jen brigáda10,38 %0,38 %  
nešla jsem pracovat, nastoupila jsem do čtvrtého ročníku a odjela na rok na erasmus10,38 %0,38 %  
Práci jsem nehledal, pokračuji na magisterském stupni.10,38 %0,38 %  
still studying (PhD)10,38 %0,38 %  
pokračovala jsem v magisterském studiu a pokračovala v práci při studiu. 10,38 %0,38 %  
pracovala jsem o prázdninách a stále studuji. Pracuji tedy momentálně při studiu.10,38 %0,38 %  
našla jsem práci při studiu 10,38 %0,38 %  
zatím studuji10,38 %0,38 %  
stále studuji, HPP nehledám10,38 %0,38 %  
již jsem měla práci10,38 %0,38 %  
Pokračuji v navazujícím studiu10,38 %0,38 %  
Zůstala jsem ve firmě, kde jsem pracovala při studiu.10,38 %0,38 %  
pokračuji ve studiu a při tom i pracuji10,38 %0,38 %  
Ve studiu na PEF stále pokračuju, při studiu také pracuji, nicméně v tomto zaměstnání nechci zůstat po absolvování VŠ.10,38 %0,38 %  
pracuji už během studia10,38 %0,38 %  
still studying my masters degree10,38 %0,38 %  
pořád studuji + brigáda10,38 %0,38 %  

Graf

17. Nature of this employment / Typ zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Private sector / Soukromá sféra16964,75 %64,5 %  
Unemployed / Nezaměstnaný3513,41 %13,36 %  
Public administration / Státní správa3312,64 %12,6 %  
Self-employed / OSVČ155,75 %5,73 %  
student103,83 %3,82 %  
studuji31,15 %1,15 %  
student magisterskeho studia10,38 %0,38 %  
Stále studuji. 10,38 %0,38 %  
eramus10,38 %0,38 %  
denní studiu na jazykovce10,38 %0,38 %  
Mechanical Engineering10,38 %0,38 %  
brigáda v soukromé sféře10,38 %0,38 %  
státní sektor - střední škola10,38 %0,38 %  
student, ostatní jen brigáda10,38 %0,38 %  
služby10,38 %0,38 %  
učiitelka hry na flétnu10,38 %0,38 %  
Pokračuji ve studiu10,38 %0,38 %  
na mateřské dovolené10,38 %0,38 %  
administrativa-pouze brigáda při škole10,38 %0,38 %  
DPČ10,38 %0,38 %  

Graf

18. Name job location (city, state). / Uveďte místo pracovního výkonu (město, stát).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha7227,48 %27,48 %  
Praha, ČR5119,47 %19,47 %  
Praha, Česká Republika3312,6 %12,6 %  
Praha, CZ62,29 %2,29 %  
praha, cr41,53 %1,53 %  
ČR41,53 %1,53 %  
nepracuji31,15 %1,15 %  
CZ31,15 %1,15 %  
Mladá Boleslav31,15 %1,15 %  
-31,15 %1,15 %  
ostatní odpovědi Prague, Czech republic
Prague
ČZU
Kladno
Dobříš, ČR
Příbram, Česká Republika
praha, ceska republika
odolena voda
Průhonice, Česká republika
Praha ČR
Pletený Újezd, ČR
Kralupy nad Vltavou/Praha, ČR
Praha 1 ČR
Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Praha,ČR
Jsem nazaměstnaná
praha,cr
Pakoštane, Chorvatsko
není
Tuchoměřice, Česká republika
Drásov, Česká republika
Staré Město u Uherského Hradiště, ČR
czu
Čestlice, Česká Republika
částečný úvazek Praha
Strmilov, ČR
Německo
nezaměstnaný
Roudnice nad Labem, ČR
kladno, ČR
Praha, ČR - brigáda
Praha,.Česká.republika
cr
plzen
Praha, Kladno
Praha-6, Česká republika
špatně složený dotazník, jak na to může odpovedet nezaměšťaný člověk? ani se nejde vrátit zpět na otázku.
aa
Želevčice
Head of Controlling (Praha, Česká republika)
Vimperk
Praha, Česká republika / Tuhaň, Česká republika
Slaný, Česká Republika
Svratka, ČR
Praha a Písek
Sedlčany, ČR
louny, ČR
Praha - ČR
Benešov, ČR
nezaměstnaná
?
škola - Praha, ČR
Česká republika
Stredocesky kraj
ČR, Praha
Student
chrudim
Sázava, ČR
Hlavenec, ČR
Vlašim, ČR
CZ, PRG
Praha , Česká republika
Dobříš, Česká republika
Jihlava, ČR
Beroun, Česká republika
Štěnovice, Česká republika
Prague, The Czech Republic
Praha, Pelhřimov; Česká republika
....
Praha, ČR.
nikde
Zuii
8030,53 %30,53 % 

Graf

19. Did this job match your study programme? / Odpovídalo toto zaměstnání Vašemu studijnímu oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NO / NE8632,82 %32,82 %  
YES / ANO6926,34 %26,34 %  
RATHER YES / SPÍŠE ANO6725,57 %25,57 %  
RATHER NO / SPÍŠE NE4015,27 %15,27 %  

Graf

20. What was your expected starting salary after graduation? / Jaká byla Vaše očekávaná mzda po ukončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 - 25 000 CZK (Kč)12146,18 %46,18 %  
15 000 - 20 000 CZK (Kč)8030,53 %30,53 %  
25 000 - 30 000 CZK (Kč)3312,6 %12,6 %  
8500 - 15 000 CZK (Kč)186,87 %6,87 %  
more than 30 000 CZK / více než 30 000Kč114,2 %4,2 %  

Graf

21. What are your factors of motivation in a job? / Co Vás v práci motivuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Working environment / Pracovní prostředí18269,47 %69,47 %  
Fulfilling job content / Naplňující práce16864,12 %64,12 %  
Interesting salary / Zajimavé platové ohodnocení15860,31 %60,31 %  
Flex time / Flexibilní pracovní doba12146,18 %46,18 %  
Location / Lokalita8331,68 %31,68 %  
Home office / Práce z domova5721,76 %21,76 %  
Meal vouchers / Stravenky269,92 %9,92 %  
získání praxe20,76 %0,76 %  
nepracuji, takže nevím10,38 %0,38 %  
nezaměstaná jsem 10,38 %0,38 %  
jsem student takze bez odpovedi10,38 %0,38 %  
být svým pánem10,38 %0,38 %  
Kariérní postup10,38 %0,38 %  
nezaměstnaný10,38 %0,38 %  
Mojí motivací je získávání praxe10,38 %0,38 %  
příspěvek na dopravu10,38 %0,38 %  
nepracuji, jsem na mateřské10,38 %0,38 %  
Nepracuji10,38 %0,38 %  
zkrácený úvazek10,38 %0,38 %  
Možný postup dále.10,38 %0,38 %  
jazykové kurzy10,38 %0,38 %  
team10,38 %0,38 %  
Pochvala10,38 %0,38 %  
Kolektiv, seberealizace a vyšší přínos nebo přidaná hodnota10,38 %0,38 %  
dotazník je špatně vytvořen, nepracuji, studuji10,38 %0,38 %  
Mzda10,38 %0,38 %  

Graf

22. Would you easily switch your employer if you get more of those motivating factor elsewhere? / Změnili byste ochotně Vašeho zaměstnavatele, pokud byste získali více těchto motivačních benefitů jinde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I rather agree / Spíše souhlasím9435,88 %35,88 %  
I agree / Souhlasím9034,35 %34,35 %  
I do not know / Nevím5320,23 %20,23 %  
I rather disagree / Spíše nesouhlasím176,49 %6,49 %  
I disagree / Nesouhlasím83,05 %3,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Gender / Pohlaví

 • odpověď MALE / MUŽ:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informatika na otázku 3. Field of study at FEM CULS / Obor studia na PEF ČZU:

5. Did university prepare you for working environment? / Připravila Vás univerzita na pracovní prostředí?

 • odpověď NO / NE:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vice praxe na otázku 7. Which improvement would you recommend? / Jaká byste doporučil/a zlepšení?
 • odpověď YES /ANO:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ability to work in a team / Schopnost práce v týmu na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Business knowledge / Obchodní znalost na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Communication skills / Komunikační schopnosti na otázku 6. How? / Jak?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi How to prepare for a job interview / Jak se připravit na pracovní pohovor na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi How to prepare your CV / Jak připravit životopis na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi IT knowledge / Znalost výpočetní techniky na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Job delegation / Delegování práce na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Leadership skills / Schopnost vést lidi na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personal confidence / Sebevědomí na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Presentation practice / Praxe v prezentacích na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stress resistance / Odolnost vůči stresu na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Time management / Hospodaření s časem na otázku 6. How? / Jak?

6. How? / Jak?

 • odpověď Ability to work in a team / Schopnost práce v týmu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Leadership skills / Schopnost vést lidi na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi How to prepare for a job interview / Jak se připravit na pracovní pohovor na otázku 6. How? / Jak?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi IT knowledge / Znalost výpočetní techniky na otázku 6. How? / Jak?

9. Have you passed longer time abroad? / Strávil/a jste delší čas v zahraničí?

 • odpověď YES / ANO:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Erasmus programme / Program Erasmus na otázku 10. You passed time abroad thanks to: / Mimo ČR jste byl/a díky:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Family / Rodina na otázku 10. You passed time abroad thanks to: / Mimo ČR jste byl/a díky:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Summer job / Letní brigáda na otázku 10. You passed time abroad thanks to: / Mimo ČR jste byl/a díky:
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi YES / ANO na otázku 11. Was it useful? / Bylo to přínosné?

13. How important do you consider a practice for getting a job? / Jak důležitá je podle Vás praxe pro získání zaměstnání?

 • odpověď Essential / Nezbytná:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Immediately - self employed / Okamžitě (OSVČ) na otázku 16. How long did it take you to find a job after graduation? / Za jak dlouho po absolvování PEF jste našel/našla zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Gender / Pohlaví

2. Diploma achieved at FEM? / Získaný diplom z PEF?

3. Field of study at FEM CULS / Obor studia na PEF ČZU:

4. Year of graduation. / Rok absolvování.

5. Did university prepare you for working environment? / Připravila Vás univerzita na pracovní prostředí?

6. How? / Jak?

7. Which improvement would you recommend? / Jaká byste doporučil/a zlepšení?

8. You wanted to work in the field of your studies? / Chtěl/a jste pracovat v oboru, který jste studoval/a?

9. Have you passed longer time abroad? / Strávil/a jste delší čas v zahraničí?

10. You passed time abroad thanks to: / Mimo ČR jste byl/a díky:

11. Was it useful? / Bylo to přínosné?

12. Did you work during your studies? / Pracoval/a jste během studia na VŠ?

13. How important do you consider a practice for getting a job? / Jak důležitá je podle Vás praxe pro získání zaměstnání?

14. Who is your dream employer? / Kdo je Vaším vysněným zaměstnavatelem?

15. Where do you search for a job? / Kde hledáte zaměstnání?

16. How long did it take you to find a job after graduation? / Za jak dlouho po absolvování PEF jste našel/našla zaměstnání?

17. Nature of this employment / Typ zaměstnání:

18. Name job location (city, state). / Uveďte místo pracovního výkonu (město, stát).

19. Did this job match your study programme? / Odpovídalo toto zaměstnání Vašemu studijnímu oboru?

20. What was your expected starting salary after graduation? / Jaká byla Vaše očekávaná mzda po ukončení studia?

21. What are your factors of motivation in a job? / Co Vás v práci motivuje?

22. Would you easily switch your employer if you get more of those motivating factor elsewhere? / Změnili byste ochotně Vašeho zaměstnavatele, pokud byste získali více těchto motivačních benefitů jinde?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Gender / Pohlaví

2. Diploma achieved at FEM? / Získaný diplom z PEF?

3. Field of study at FEM CULS / Obor studia na PEF ČZU:

4. Year of graduation. / Rok absolvování.

5. Did university prepare you for working environment? / Připravila Vás univerzita na pracovní prostředí?

6. How? / Jak?

7. Which improvement would you recommend? / Jaká byste doporučil/a zlepšení?

8. You wanted to work in the field of your studies? / Chtěl/a jste pracovat v oboru, který jste studoval/a?

9. Have you passed longer time abroad? / Strávil/a jste delší čas v zahraničí?

10. You passed time abroad thanks to: / Mimo ČR jste byl/a díky:

11. Was it useful? / Bylo to přínosné?

12. Did you work during your studies? / Pracoval/a jste během studia na VŠ?

13. How important do you consider a practice for getting a job? / Jak důležitá je podle Vás praxe pro získání zaměstnání?

14. Who is your dream employer? / Kdo je Vaším vysněným zaměstnavatelem?

15. Where do you search for a job? / Kde hledáte zaměstnání?

16. How long did it take you to find a job after graduation? / Za jak dlouho po absolvování PEF jste našel/našla zaměstnání?

17. Nature of this employment / Typ zaměstnání:

18. Name job location (city, state). / Uveďte místo pracovního výkonu (město, stát).

19. Did this job match your study programme? / Odpovídalo toto zaměstnání Vašemu studijnímu oboru?

20. What was your expected starting salary after graduation? / Jaká byla Vaše očekávaná mzda po ukončení studia?

21. What are your factors of motivation in a job? / Co Vás v práci motivuje?

22. Would you easily switch your employer if you get more of those motivating factor elsewhere? / Změnili byste ochotně Vašeho zaměstnavatele, pokud byste získali více těchto motivačních benefitů jinde?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vršecká, M.Employment of graduates of FEM at CULS/Zaměstnávání absolventů PEF ČZU (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://employment-of-graduates-of-f.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.