Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > endoskopické vyšetření

endoskopické vyšetření

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Klegová
Šetření:25. 09. 2015 - 20. 10. 2015
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):20 / 12.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den vážení respondenti. Jsem studentkou třetího ročníku oboru farmaceutický asistent v Ostravě a touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit výhradně pro účely absolventské práce. Vyplnění je anonymní. Správnou odpověď prosím zakroužkujte a místa označená tečkami prosím vyplňte. Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9476,42 %76,42 %  
muž2923,58 %23,58 %  

Graf

2. kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let7258,54 %58,54 %  
40-60 let2822,76 %22,76 %  
31-45 let2117,07 %17,07 %  
více než 60 let21,63 %1,63 %  

Graf

3. Byl/a jste někdy na nějakém vyšetření trávicího traktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6754,47 %54,47 %  
ne5645,53 %45,53 %  

Graf

4. Jakým způsobem Vám byly podány informace o endoskopickém vyšetření? (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímým kontaktem - ústní formou5783,82 %46,34 %  
písemnou formou pomocí letáku2638,24 %21,14 %  
instruktážní video68,82 %4,88 %  
nebyly podány57,35 %4,07 %  
jiné......................................34,41 %2,44 %  
telefonicky22,94 %1,63 %  

Graf

5. kdo Vám informace podal? (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékař5277,61 %42,28 %  
zdravotní sestra3856,72 %30,89 %  

Graf

6. Jaký druh endoskopického vyšetření Vám byl prováděn? (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gastroskopie - vyšetření žaludku5379,1 %43,09 %  
koloskopie - vyšetření tlustého střeva3146,27 %25,2 %  
rektoskopie - vyšetření konečníku1014,93 %8,13 %  
jiné............................................57,46 %4,07 %  

Graf

7. Jaký přípravek Vám byl podán před vyšetřením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepamatuji si3653,73 %29,27 %  
žádný1116,42 %8,94 %  
Fortrans913,43 %7,32 %  
Yal68,96 %4,88 %  
jiný............................................45,97 %3,25 %  
Movipred11,49 %0,81 %  

Graf

8. S tímto přípravkem (Yal,Fortrans....) jste byl/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a4262,69 %34,15 %  
nespokojen/a2537,31 %20,33 %  

Graf

9. Byla Vám v lékárně řádně vysvětlena aplikace a účinky přípravku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3653,73 %29,27 %  
ne3146,27 %25,2 %  

Graf

10. Měl/a jste možnost se informovat na přípravu před vyšetřením, pokud jste něčemu nerozuměl (a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5379,1 %43,09 %  
ne1420,9 %11,38 %  

Graf

11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobře2131,34 %17,07 %  
dobře1725,37 %13,82 %  
výborně1420,9 %11,38 %  
dostatečně913,43 %7,32 %  
nedostatečně68,96 %4,88 %  

Graf

12. Byl Vám předložen písemný informovaný souhlas s výkonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4871,64 %39,02 %  
nevím1116,42 %8,94 %  
ne811,94 %6,5 %  

Graf

13. Obdržel/a jste informační leták nebo brožurku týkající se režimu před endoskopickým vyšetřením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3653,73 %29,27 %  
ne3146,27 %25,2 %  

Graf

14. Musel/a jste před vyšetřením upravit stravu, popřípadě jinak upravit Váš denní režim?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5683,58 %45,53 %  
ne1116,42 %8,94 %  

Graf

15. Jestliže ano, vadilo Vám to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5379,1 %43,09 %  
ano1420,9 %11,38 %  

Graf

16. Byla Vám před vyšetřením podána premedikace? (léky tišící bolest, léky uklidňující...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4465,67 %35,77 %  
ne2334,33 %18,7 %  

Graf

17. vyšetření se Vám zdálo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné4364,18 %34,96 %  
bolestivé1725,37 %13,82 %  
příjemné710,45 %5,69 %  

Graf

18. Jak jste se po vyšetření cítil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bylo mi nevolno3450,75 %27,64 %  
normálně3044,78 %24,39 %  
dobře34,48 %2,44 %  

Graf

19. po vyšetření

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jste chvíli počkal/a v čekárně nebo vyšetřovně a poté jste šel/šla domů4059,7 %32,52 %  
jste ihned opustil/a nemocnici1826,87 %14,63 %  
jste byl/a hospitalizován/a913,43 %7,32 %  

Graf

20. Bylo Vám doporučeno, abyste po vyšetření neřídil/a motorové vozidlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3552,24 %28,46 %  
ano3247,76 %26,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Byl/a jste někdy na nějakém vyšetření trávicího traktu?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi písemnou formou pomocí letáku na otázku 4. Jakým způsobem Vám byly podány informace o endoskopickém vyšetření? (lze označit více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímým kontaktem - ústní formou na otázku 4. Jakým způsobem Vám byly podány informace o endoskopickém vyšetření? (lze označit více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi lékař na otázku 5. kdo Vám informace podal? (lze označit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotní sestra na otázku 5. kdo Vám informace podal? (lze označit více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi gastroskopie - vyšetření žaludku na otázku 6. Jaký druh endoskopického vyšetření Vám byl prováděn? (lze označit více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi koloskopie - vyšetření tlustého střeva na otázku 6. Jaký druh endoskopického vyšetření Vám byl prováděn? (lze označit více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rektoskopie - vyšetření konečníku na otázku 6. Jaký druh endoskopického vyšetření Vám byl prováděn? (lze označit více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepamatuji si na otázku 7. Jaký přípravek Vám byl podán před vyšetřením?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 7. Jaký přípravek Vám byl podán před vyšetřením?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nespokojen/a na otázku 8. S tímto přípravkem (Yal,Fortrans....) jste byl/a
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojen/a na otázku 8. S tímto přípravkem (Yal,Fortrans....) jste byl/a
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Byla Vám v lékárně řádně vysvětlena aplikace a účinky přípravku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Byla Vám v lékárně řádně vysvětlena aplikace a účinky přípravku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Měl/a jste možnost se informovat na přípravu před vyšetřením, pokud jste něčemu nerozuměl (a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Měl/a jste možnost se informovat na přípravu před vyšetřením, pokud jste něčemu nerozuměl (a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobře na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborně na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Byl Vám předložen písemný informovaný souhlas s výkonem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Byl Vám předložen písemný informovaný souhlas s výkonem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Obdržel/a jste informační leták nebo brožurku týkající se režimu před endoskopickým vyšetřením?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Obdržel/a jste informační leták nebo brožurku týkající se režimu před endoskopickým vyšetřením?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Musel/a jste před vyšetřením upravit stravu, popřípadě jinak upravit Váš denní režim?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Musel/a jste před vyšetřením upravit stravu, popřípadě jinak upravit Váš denní režim?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Jestliže ano, vadilo Vám to?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Jestliže ano, vadilo Vám to?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Byla Vám před vyšetřením podána premedikace? (léky tišící bolest, léky uklidňující...)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Byla Vám před vyšetřením podána premedikace? (léky tišící bolest, léky uklidňující...)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi bolestivé na otázku 17. vyšetření se Vám zdálo
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepříjemné na otázku 17. vyšetření se Vám zdálo
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi bylo mi nevolno na otázku 18. Jak jste se po vyšetření cítil/a ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi normálně na otázku 18. Jak jste se po vyšetření cítil/a ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jste chvíli počkal/a v čekárně nebo vyšetřovně a poté jste šel/šla domů na otázku 19. po vyšetření
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jste ihned opustil/a nemocnici na otázku 19. po vyšetření
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Bylo Vám doporučeno, abyste po vyšetření neřídil/a motorové vozidlo?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Bylo Vám doporučeno, abyste po vyšetření neřídil/a motorové vozidlo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-45 let na otázku 2. kolik je Vám let?

4. Jakým způsobem Vám byly podány informace o endoskopickém vyšetření? (lze označit více odpovědí)

 • odpověď přímým kontaktem - ústní formou:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi lékař na otázku 5. kdo Vám informace podal? (lze označit více odpovědí)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborně na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Jestliže ano, vadilo Vám to?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Obdržel/a jste informační leták nebo brožurku týkající se režimu před endoskopickým vyšetřením?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Byl Vám předložen písemný informovaný souhlas s výkonem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Byla Vám před vyšetřením podána premedikace? (léky tišící bolest, léky uklidňující...)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi koloskopie - vyšetření tlustého střeva na otázku 6. Jaký druh endoskopického vyšetření Vám byl prováděn? (lze označit více odpovědí)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi normálně na otázku 18. Jak jste se po vyšetření cítil/a ?

5. kdo Vám informace podal? (lze označit více odpovědí)

 • odpověď lékař:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi normálně na otázku 18. Jak jste se po vyšetření cítil/a ?

6. Jaký druh endoskopického vyšetření Vám byl prováděn? (lze označit více odpovědí)

 • odpověď gastroskopie - vyšetření žaludku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 7. Jaký přípravek Vám byl podán před vyšetřením?

8. S tímto přípravkem (Yal,Fortrans....) jste byl/a

 • odpověď spokojen/a:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborně na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?

9. Byla Vám v lékárně řádně vysvětlena aplikace a účinky přípravku?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborně na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?
 • odpověď ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Měl/a jste možnost se informovat na přípravu před vyšetřením, pokud jste něčemu nerozuměl (a)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 7. Jaký přípravek Vám byl podán před vyšetřením?

10. Měl/a jste možnost se informovat na přípravu před vyšetřením, pokud jste něčemu nerozuměl (a)?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Byla Vám v lékárně řádně vysvětlena aplikace a účinky přípravku?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobře na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborně na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi normálně na otázku 18. Jak jste se po vyšetření cítil/a ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Obdržel/a jste informační leták nebo brožurku týkající se režimu před endoskopickým vyšetřením?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojen/a na otázku 8. S tímto přípravkem (Yal,Fortrans....) jste byl/a
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi písemnou formou pomocí letáku na otázku 4. Jakým způsobem Vám byly podány informace o endoskopickém vyšetření? (lze označit více odpovědí)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepříjemné na otázku 17. vyšetření se Vám zdálo
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi koloskopie - vyšetření tlustého střeva na otázku 6. Jaký druh endoskopického vyšetření Vám byl prováděn? (lze označit více odpovědí)

12. Byl Vám předložen písemný informovaný souhlas s výkonem?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Obdržel/a jste informační leták nebo brožurku týkající se režimu před endoskopickým vyšetřením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobře na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?

14. Musel/a jste před vyšetřením upravit stravu, popřípadě jinak upravit Váš denní režim?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobře na otázku 11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Jestliže ano, vadilo Vám to?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi písemnou formou pomocí letáku na otázku 4. Jakým způsobem Vám byly podány informace o endoskopickém vyšetření? (lze označit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Byla Vám v lékárně řádně vysvětlena aplikace a účinky přípravku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Byl Vám předložen písemný informovaný souhlas s výkonem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Obdržel/a jste informační leták nebo brožurku týkající se režimu před endoskopickým vyšetřením?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Měl/a jste možnost se informovat na přípravu před vyšetřením, pokud jste něčemu nerozuměl (a)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi koloskopie - vyšetření tlustého střeva na otázku 6. Jaký druh endoskopického vyšetření Vám byl prováděn? (lze označit více odpovědí)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi normálně na otázku 18. Jak jste se po vyšetření cítil/a ?

15. Jestliže ano, vadilo Vám to?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Musel/a jste před vyšetřením upravit stravu, popřípadě jinak upravit Váš denní režim?

16. Byla Vám před vyšetřením podána premedikace? (léky tišící bolest, léky uklidňující...)

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Bylo Vám doporučeno, abyste po vyšetření neřídil/a motorové vozidlo?

18. Jak jste se po vyšetření cítil/a ?

 • odpověď bylo mi nevolno:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Měl/a jste možnost se informovat na přípravu před vyšetřením, pokud jste něčemu nerozuměl (a)?

20. Bylo Vám doporučeno, abyste po vyšetření neřídil/a motorové vozidlo?

 • odpověď ne:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Byla Vám před vyšetřením podána premedikace? (léky tišící bolest, léky uklidňující...)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný na otázku 7. Jaký přípravek Vám byl podán před vyšetřením?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. jste

2. kolik je Vám let?

3. Byl/a jste někdy na nějakém vyšetření trávicího traktu?

4. Jakým způsobem Vám byly podány informace o endoskopickém vyšetření? (lze označit více odpovědí)

5. kdo Vám informace podal? (lze označit více odpovědí)

6. Jaký druh endoskopického vyšetření Vám byl prováděn? (lze označit více odpovědí)

7. Jaký přípravek Vám byl podán před vyšetřením?

8. S tímto přípravkem (Yal,Fortrans....) jste byl/a

9. Byla Vám v lékárně řádně vysvětlena aplikace a účinky přípravku?

10. Měl/a jste možnost se informovat na přípravu před vyšetřením, pokud jste něčemu nerozuměl (a)?

11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?

12. Byl Vám předložen písemný informovaný souhlas s výkonem?

13. Obdržel/a jste informační leták nebo brožurku týkající se režimu před endoskopickým vyšetřením?

14. Musel/a jste před vyšetřením upravit stravu, popřípadě jinak upravit Váš denní režim?

15. Jestliže ano, vadilo Vám to?

16. Byla Vám před vyšetřením podána premedikace? (léky tišící bolest, léky uklidňující...)

17. vyšetření se Vám zdálo

18. Jak jste se po vyšetření cítil/a ?

19. po vyšetření

20. Bylo Vám doporučeno, abyste po vyšetření neřídil/a motorové vozidlo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. jste

2. kolik je Vám let?

3. Byl/a jste někdy na nějakém vyšetření trávicího traktu?

4. Jakým způsobem Vám byly podány informace o endoskopickém vyšetření? (lze označit více odpovědí)

5. kdo Vám informace podal? (lze označit více odpovědí)

6. Jaký druh endoskopického vyšetření Vám byl prováděn? (lze označit více odpovědí)

7. Jaký přípravek Vám byl podán před vyšetřením?

8. S tímto přípravkem (Yal,Fortrans....) jste byl/a

9. Byla Vám v lékárně řádně vysvětlena aplikace a účinky přípravku?

10. Měl/a jste možnost se informovat na přípravu před vyšetřením, pokud jste něčemu nerozuměl (a)?

11. Jak byste hodnotil/a srozumitelnost informací?

12. Byl Vám předložen písemný informovaný souhlas s výkonem?

13. Obdržel/a jste informační leták nebo brožurku týkající se režimu před endoskopickým vyšetřením?

14. Musel/a jste před vyšetřením upravit stravu, popřípadě jinak upravit Váš denní režim?

15. Jestliže ano, vadilo Vám to?

16. Byla Vám před vyšetřením podána premedikace? (léky tišící bolest, léky uklidňující...)

17. vyšetření se Vám zdálo

18. Jak jste se po vyšetření cítil/a ?

19. po vyšetření

20. Bylo Vám doporučeno, abyste po vyšetření neřídil/a motorové vozidlo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klegová, B.endoskopické vyšetření (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://endoskopicke-vysetreni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.