Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > English Idioms

English Idioms

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva-Marie Lacinová
Šetření:23. 04. 2014 - 25. 04. 2014
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hello! Please give me 3 minutes of your time and answer the following questions. You will find 7 of the most common English idioms. You can either answer 'no', if you have absolutely no idea what it means, or 'yes', but that requires some kind of explanation of the idiom. You may write an explanation or a Czech equivalent, if there is one.

Odpovědi respondentů

Do you know what the following idiom means?

1. 'a piece of cake'

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No412,12 %12,12 %  
kousek dortu39,09 %9,09 %  
kousek koláče26,06 %6,06 %  
It is very easy13,03 %3,03 %  
velmi snadné13,03 %3,03 %  
very easy13,03 %3,03 %  
je to maličkost, je to snadné13,03 %3,03 %  
tricky13,03 %3,03 %  
fakt jednoduchá věc13,03 %3,03 %  
část nebo podíl? cake is a lie! :)13,03 %3,03 %  
a cup of tea13,03 %3,03 %  
something very easy13,03 %3,03 %  
snadné jako facka, child's play13,03 %3,03 %  
kus koláče13,03 %3,03 %  
Být jednoduchý13,03 %3,03 %  
something is very easy13,03 %3,03 %  
šálek kávy13,03 %3,03 %  
something, that is easy for you to do13,03 %3,03 %  
Snadný úkol, hračka..13,03 %3,03 %  
easy thing to do13,03 %3,03 %  
easy to do13,03 %3,03 %  
to give somebody a price for god idea13,03 %3,03 %  
it is easy13,03 %3,03 %  
kus dortu13,03 %3,03 %  
je to snadné13,03 %3,03 %  
very easy, no problem (to je hračka)13,03 %3,03 %  
it's easy13,03 %3,03 %  

Graf

Do you know what the following idiom means?

2. 'to cost an arm and a leg'

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No1545,45 %45,45 %  
to be expensive13,03 %3,03 %  
to be very costly and demanding13,03 %3,03 %  
je to příliš drahé13,03 %3,03 %  
difficult13,03 %3,03 %  
to be very expensive13,03 %3,03 %  
very expensive13,03 %3,03 %  
zaplatit paží a rukou13,03 %3,03 %  
it is very expensive13,03 %3,03 %  
být drahý13,03 %3,03 %  
somethong really worth to do smt.13,03 %3,03 %  
"zaplatit vším"13,03 %3,03 %  
not for free, not easy, have to really work for something13,03 %3,03 %  
to pay every posible price13,03 %3,03 %  
too expensive13,03 %3,03 %  
poplatek je ruka a noha13,03 %3,03 %  
je to drahé13,03 %3,03 %  
for a big price13,03 %3,03 %  
hard to do13,03 %3,03 %  

Graf

Do you know what the following idiom means?

3. 'break a leg'

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No721,21 %21,21 %  
zlom vaz618,18 %18,18 %  
good luck515,15 %15,15 %  
zlomit si nohu39,09 %9,09 %  
zlomit nohu39,09 %9,09 %  
good luck (zlom vaz)26,06 %6,06 %  
to have good luck13,03 %3,03 %  
hodně štěstí, v češtině "zlom vaz"13,03 %3,03 %  
good luck!13,03 %3,03 %  
Zlom vaz!13,03 %3,03 %  
to hurt a leg13,03 %3,03 %  
zlom vaz, hodně štěstí13,03 %3,03 %  
wish you luck13,03 %3,03 %  

Graf

Do you know what the following idiom means?

4. 'hit the books'

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No:1648,48 %48,48 %  
to study26,06 %6,06 %  
study26,06 %6,06 %  
pořádně se učit, tvrdě studovat13,03 %3,03 %  
ponořit se do knih?13,03 %3,03 %  
praštit knihou?13,03 %3,03 %  
hltat knížky13,03 %3,03 %  
hard studying13,03 %3,03 %  
trefit se do černého13,03 %3,03 %  
odložit knihu13,03 %3,03 %  
bookworm :D13,03 %3,03 %  
Go find it in the books, go learning.13,03 %3,03 %  
start studying13,03 %3,03 %  
narazit do knih13,03 %3,03 %  
učit se, studovat13,03 %3,03 %  
start studying hard13,03 %3,03 %  

Graf

Do you know what the following idiom means?

5. 'When pigs fly.'

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No.1133,33 %33,33 %  
never26,06 %6,06 %  
it is the same like the Czech people say : "Až naprší a uschne"13,03 %3,03 %  
něco nemožného, nereálného, v češtině "až naprší a uschne"13,03 %3,03 %  
az naprší a uschne13,03 %3,03 %  
weird weather13,03 %3,03 %  
nikdy13,03 %3,03 %  
až budou lítat pečení holubi13,03 %3,03 %  
never (az naprsi a uschne)13,03 %3,03 %  
situace, kdy je člověk štěstí bez sebe13,03 %3,03 %  
když prasata létají ? :D13,03 %3,03 %  
když prase létá13,03 %3,03 %  
Až naprší a uschne....13,03 %3,03 %  
Když je něco divného, pomateného, "zvráceného"13,03 %3,03 %  
padají trakaře13,03 %3,03 %  
Kdžy prasata létají13,03 %3,03 %  
smt. very uncertain, impossible13,03 %3,03 %  
až budou prasata létat13,03 %3,03 %  
jokingly saying never (až naprší a uschne)13,03 %3,03 %  
it is never gonna happen13,03 %3,03 %  
kdy prasata poletí?13,03 %3,03 %  
never (až naprší a uschne)13,03 %3,03 %  

Graf

Do you know what the following idiom means?

6. 'scratch someone's back'

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No.1442,42 %42,42 %  
to do a favour13,03 %3,03 %  
oplatit (v dobrém)13,03 %3,03 %  
quid pro quo13,03 %3,03 %  
udělat něco dobrého s tím, že se mi to vrátí - "já na bráchu, brácha na mě"13,03 %3,03 %  
pomoci někomu (a on pak pomůže mně)13,03 %3,03 %  
pomoci někomu, protislužba13,03 %3,03 %  
do a favour13,03 %3,03 %  
podlízat13,03 %3,03 %  
stáhnout nekoho zpátky13,03 %3,03 %  
do a favour for somebody13,03 %3,03 %  
Polichotit někomu13,03 %3,03 %  
to calm someone down?13,03 %3,03 %  
do a favor13,03 %3,03 %  
to help somebody out13,03 %3,03 %  
udělat něco pro někoho13,03 %3,03 %  
podrápat nekomu záda13,03 %3,03 %  
oplatit laskavost13,03 %3,03 %  
to help someone and expect to get something in return13,03 %3,03 %  
help someone13,03 %3,03 %  

Graf

Do you know what the following idiom means?

7. 'hit the nail on the head'

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No.927,27 %27,27 %  
uhodit hřebíček na hlavičku26,06 %6,06 %  
to express the situation precisely13,03 %3,03 %  
to come across the actual problem13,03 %3,03 %  
udělat něco správně, tím nejlepším způsobem13,03 %3,03 %  
uhodit hřebíček na hlavicku13,03 %3,03 %  
trefit hřebík na hlavičku13,03 %3,03 %  
To se říká i u nás - prostě odhalí jádro problému.13,03 %3,03 %  
to find the reason13,03 %3,03 %  
(said) exactly how it was meant13,03 %3,03 %  
přesně uhádnout13,03 %3,03 %  
Uhodit hřebíček na hlavičku :P13,03 %3,03 %  
to find out the mystery truth about something that was not clear13,03 %3,03 %  
Trefit hřebíček na hlavičku13,03 %3,03 %  
uhodit nehtem do hlavy13,03 %3,03 %  
uhodit hřebíček na hlavu13,03 %3,03 %  
to be right,to be correct13,03 %3,03 %  
get to the core, get something right (uhodit hřebík na hlavičku)13,03 %3,03 %  
přesně se strefit13,03 %3,03 %  
you got a point13,03 %3,03 %  
udeřit nehtem do hlavy13,03 %3,03 %  
uhodit hřebíček na hlavičku, něco dobře vystihneme nebo se nám to podaří vyřešit13,03 %3,03 %  
to say something precisely, get to the core of a thing (uhodit hřebíček na hlavičku)13,03 %3,03 %  
express something aptly13,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lacinová, E.English Idioms (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://english-idioms.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.