Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Enneagram - osobnostní typologie

Enneagram - osobnostní typologie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kilianová
Šetření:05. 02. 2012 - 01. 03. 2012
Počet respondentů:300
Počet otázek (max/průměr):143 / 140.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.20:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k určení Vašeho enneagramového typu osobnosti. Byl sestaven v rámci mé diplomové práce na FF UK - katedra Psychologie. Vyplnit jej může kdokoliv od 16let+. Měl by Vám zabrat do 20 minut, dle Vašeho tempa. Na konci pak najdete link na 2. část dotazníku (seřazení 9 popisů typů), prosím i o jeho vyplnění, určení typu pak bude mnohem spolehlivější.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

INSTRUKCE

Pozorně si přečtěte každý výrok a spontánně, bez dlouhého přemýšlení označte, zda Vás CELÝ VÝROK (tedy všechny jeho části) vystihuje nebo ne. Možnosti:

SOUHLASÍ, celý výrok Vás spíše či úplně vystihuje (připomínám, že CELÝ výrok, tedy ne jen jedna část) 
NESOUHLASÍ, výrok Vás spíše či vůbec nevystihuje (nebo Vás vystihuje pouze část výroku)
NEVÍM, volte výjimečně, pokud se opravdu nemůžete rozhodnout

VELMI DŮLEŽITÉ! Jste-li starší než 25 let:
Vaše osobnost se projevuje nejsilněji v období mladé dospělosti do cca 25 let. Pokud jste starší, projevy Vašeho typu už nemusí být tak výrazné. Vždy zvažte, zda by pro Vás výrok platil dříve (mezi 18 – 25 lety). Pokud ano, zvolte „SOUHLASÍ“, přestože nyní už jste se změnili.

Odpovědi respondentů

1. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám/a se snažím podle nich žít.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím25484,67 %84,67 %  
nesouhlasím3511,67 %11,67 %  
nevím113,67 %3,67 %  

Graf

2. Snadno rozdávám ze svého.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16555 %55 %  
nesouhlasím11237,33 %37,33 %  
nevím237,67 %7,67 %  

Graf

3. Vždy mám co na práci, jen tak sedět a nic nedělat považuji za ztrátu času.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15652 %52 %  
souhlasím13745,67 %45,67 %  
nevím72,33 %2,33 %  

Graf

4. Mám silně vyvinutý smysl pro krásu a umělecké sklony.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16254 %54 %  
nesouhlasím9732,33 %32,33 %  
nevím4113,67 %13,67 %  

Graf

5. Obvykle spíše pozoruji, co se děje, než že bych se sám/a aktivně zapojoval/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15250,67 %50,67 %  
nesouhlasím12742,33 %42,33 %  
nevím217 %7 %  

Graf

6. Mám sklony k opatrnosti a váhavosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19565 %65 %  
nesouhlasím8729 %29 %  
nevím186 %6 %  

Graf

7. Mám pestré zájmy a snadno se nadchnu pro nové věci, mé nadšení však často dlouho nevydrží.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16956,33 %56,33 %  
nesouhlasím11739 %39 %  
nevím144,67 %4,67 %  

Graf

8. Obvykle vím, co chci a pevně si stojím za svým názorem, a totéž očekávám od druhých.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17558,33 %58,33 %  
nesouhlasím9431,33 %31,33 %  
nevím3110,33 %10,33 %  

Graf

9. K mým silným stránkám patří přizpůsobivost, tolerantnost, diplomacie a snaha vytvářet harmonii.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím20267,33 %67,33 %  
nesouhlasím7324,33 %24,33 %  
nevím258,33 %8,33 %  

Graf

10. Jsem hrdý/á na to, jak důležitou roli hraji v životě druhých.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15351 %51 %  
nesouhlasím10234 %34 %  
nevím4515 %15 %  

Graf

11. Lidé posuzují druhé podle toho, čeho v životě dosáhli a jak jsou úspěšní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15351 %51 %  
nesouhlasím12341 %41 %  
nevím248 %8 %  

Graf

12. Vyhledávám situace vyvolávající hluboké a silné emoce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím13846 %46 %  
souhlasím13745,67 %45,67 %  
nevím258,33 %8,33 %  

Graf

13. Nemám rád/a neočekávané návštěvy a projevy citů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím13946,33 %46,33 %  
souhlasím12541,67 %41,67 %  
nevím3612 %12 %  

Graf

14. Přál/a bych si v životě více jistoty a zázemí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím18662 %62 %  
nesouhlasím9030 %30 %  
nevím248 %8 %  

Graf

15. Jsem spontánní, rád/a improvizuji a problémy řeším, až když se objeví.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15953 %53 %  
nesouhlasím12441,33 %41,33 %  
nevím175,67 %5,67 %  

Graf

16. Řídím se heslem „všechno nebo nic“, obzvláště ve věcech, které se mě přímo týkají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím18260,67 %60,67 %  
souhlasím8327,67 %27,67 %  
nevím3511,67 %11,67 %  

Graf

17. Obvykle mám problémy s rozhodováním.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15852,67 %52,67 %  
nesouhlasím12642 %42 %  
nevím165,33 %5,33 %  

Graf

18. Snažím se o dokonalost a bezchybnost ve všem, co dělám, i když mě to stojí spoustu času a námahy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16755,67 %55,67 %  
nesouhlasím11739 %39 %  
nevím165,33 %5,33 %  

Graf

19. Jsem netrpělivý/á, když mě lidé zdržují a plýtvají mým časem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím21070 %70 %  
nesouhlasím7725,67 %25,67 %  
nevím134,33 %4,33 %  

Graf

20. Druzí mi někdy vyčítají přecitlivělost a přehnané emoce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14749 %49 %  
souhlasím13244 %44 %  
nevím217 %7 %  

Graf

21. Na druhé někdy působím chladně, ale mám intenzivní myšlenkový svět.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17458 %58 %  
nesouhlasím10434,67 %34,67 %  
nevím227,33 %7,33 %  

Graf

22. Pokud někoho dobře neznám, jsem ve střehu, dokud si nezíská mou důvěru.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19665,33 %65,33 %  
nesouhlasím8929,67 %29,67 %  
nevím155 %5 %  

Graf

23. Snažím se žít intenzivní a vzrušující život ve svižném tempu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14347,67 %47,67 %  
souhlasím13143,67 %43,67 %  
nevím268,67 %8,67 %  

Graf

24. Jsem otevřený/á a přímý/á, vždy řeknu, co si skutečně myslím a to i za cenu konfliktu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14448 %48 %  
souhlasím12541,67 %41,67 %  
nevím3110,33 %10,33 %  

Graf

25. Dokážu vidět každou věc z mnoha hledisek, je pro mě proto obtížné se rozhodnout nebo si vytvořit vlastní názor.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17157 %57 %  
nesouhlasím11237,33 %37,33 %  
nevím175,67 %5,67 %  

Graf

26. Hodně svého volného času trávím snahou udělat ze sebe lepšího člověka.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14849,33 %49,33 %  
nesouhlasím13244 %44 %  
nevím206,67 %6,67 %  

Graf

27. Lépe než jiní lidé vycítím, co druzí potřebují.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16555 %55 %  
nesouhlasím8327,67 %27,67 %  
nevím5217,33 %17,33 %  

Graf

28. Ve vztahu toužím po hlubokém citovém spojení a málokdy jsem spokojen/a s tím, co mám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím18561,67 %61,67 %  
nesouhlasím9933 %33 %  
nevím165,33 %5,33 %  

Graf

29. Velmi si cením svého soukromí a potřebuji trávit hodně času o samotě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17759 %59 %  
nesouhlasím10735,67 %35,67 %  
nevím165,33 %5,33 %  

Graf

30. Pokud mě někdo chválí nebo mi lichotí, zpozorním a zkoumám, co je za tím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14849,33 %49,33 %  
souhlasím13244 %44 %  
nevím206,67 %6,67 %  

Graf

31. Pociťuji úzkost, pokud se kolem neděje nic vzrušujícího a podnětného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím21371 %71 %  
souhlasím7023,33 %23,33 %  
nevím175,67 %5,67 %  

Graf

32. Pokud jsem přesvědčený/á, že mám pravdu, budu si za ní stát i proti většině a to i s rizikem hádky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím22675,33 %75,33 %  
nesouhlasím5418 %18 %  
nevím206,67 %6,67 %  

Graf

33. Spoustu úkolů řeším na poslední chvíli a často i po termínu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16254 %54 %  
nesouhlasím12943 %43 %  
nevím93 %3 %  

Graf

34. Pracuji velmi pečlivě a soustředím se na detaily, někdy až puntičkářsky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15050 %50 %  
nesouhlasím13143,67 %43,67 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

35. Mám sklony soustředit se příliš na ostatní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13846 %46 %  
nesouhlasím13745,67 %45,67 %  
nevím258,33 %8,33 %  

Graf

36. Jsem soutěživý/á, ale dokážu být i dobrý spoluhráč.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17056,67 %56,67 %  
nesouhlasím10735,67 %35,67 %  
nevím237,67 %7,67 %  

Graf

37. Jsem tichý/á a přemýšlivý/á a většinou je mi lépe o samotě než ve společnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14648,67 %48,67 %  
souhlasím12240,67 %40,67 %  
nevím3210,67 %10,67 %  

Graf

38. Bezpečí a jistota je pro mě důležitější než sledování vlastních zájmů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12943 %43 %  
nesouhlasím12642 %42 %  
nevím4515 %15 %  

Graf

39. Vítám stále nové podněty a vzrušení, pokud se něčeho nabažím, snadno to opustím a věnuji se něčemu zajímavějšímu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15050 %50 %  
souhlasím13745,67 %45,67 %  
nevím134,33 %4,33 %  

Graf

40. Často se snažím prosadit svůj názor i přes nesouhlas okolí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15451,33 %51,33 %  
souhlasím12240,67 %40,67 %  
nevím248 %8 %  

Graf

41. Často se nechám rozptýlit a přeruším důležitou práci, protože věnuji pozornost různým nepodstatným činnostem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19866 %66 %  
nesouhlasím8929,67 %29,67 %  
nevím134,33 %4,33 %  

Graf

42. Ve srovnání s druhými mám pevnější morální zásady a vyvinutější smysl pro čest.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16755,67 %55,67 %  
nesouhlasím8026,67 %26,67 %  
nevím5317,67 %17,67 %  

Graf

43. Moje ochota často vede k tomu, že věnuji více energie péči o druhé než o sebe.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14548,33 %48,33 %  
nesouhlasím12742,33 %42,33 %  
nevím289,33 %9,33 %  

Graf

44. Nerad/a trávím čas zabýváním se pocity a přemýšlením o sobě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím22173,67 %73,67 %  
souhlasím6521,67 %21,67 %  
nevím144,67 %4,67 %  

Graf

45. Často se cítím sám/a a nepochopen/a, protože jsem jiný/á než druzí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15150,33 %50,33 %  
nesouhlasím13645,33 %45,33 %  
nevím134,33 %4,33 %  

Graf

46. Pokud někoho nebo něco dobře neznám, jsem spíše skeptický/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16254 %54 %  
nesouhlasím11939,67 %39,67 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

47. Mám rád/a spontánní a nepředvídatelné akce plné vzrušení a dobrodružství spojené s určitým rizikem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14448 %48 %  
souhlasím13043,33 %43,33 %  
nevím268,67 %8,67 %  

Graf

48. Nebojím se vyvolat otevřený konflikt, často v nich vyjde najevo pravda a skutečné postoje druhých, takže pak vím, na čem jsem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím17257,33 %57,33 %  
souhlasím10234 %34 %  
nevím268,67 %8,67 %  

Graf

49. Často se řídím heslem: „Co můžeš udělat dnes, odlož na zítra.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14648,67 %48,67 %  
nesouhlasím13846 %46 %  
nevím165,33 %5,33 %  

Graf

50. Často pomáhám lidem uvědomit si, co dělají špatně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14849,33 %49,33 %  
nesouhlasím10836 %36 %  
nevím4414,67 %14,67 %  

Graf

51. Dotkne se mě, když druzí nedocení mou snahu jim pomoci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17558,33 %58,33 %  
nesouhlasím10635,33 %35,33 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

52. I pokud nejsem znalcem v určitém oboru, dokážu o něm hovořit tak, že to druzí tak snadno nepoznají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15953 %53 %  
souhlasím11237,33 %37,33 %  
nevím299,67 %9,67 %  

Graf

53. Žiji v bohatém světě citů a hlubokých významů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17558,33 %58,33 %  
nesouhlasím8829,33 %29,33 %  
nevím3712,33 %12,33 %  

Graf

54. Pečlivě si střežím svůj prostor, aby na mě lidé nekladli příliš mnoho požadavků.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím13846 %46 %  
souhlasím13444,67 %44,67 %  
nevím289,33 %9,33 %  

Graf

55. Jsem rád/a tam, kde se něco děje, při nedostatku podnětů se rychle začnu nudit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15150,33 %50,33 %  
souhlasím13143,67 %43,67 %  
nevím186 %6 %  

Graf

56. Jsem obvykle první, kdo se postaví na obranu druhých (především svých blízkých) a pokud je třeba, dokážu být agresivní a protivníka zastrašit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15752,33 %52,33 %  
nesouhlasím10635,33 %35,33 %  
nevím3712,33 %12,33 %  

Graf

57. Málokdy mě něco rozzlobí natolik, abych se na někoho rozčílil/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím16254 %54 %  
souhlasím12341 %41 %  
nevím155 %5 %  

Graf

58. Bývá pro mě těžké se uvolnit a relaxovat, než splním všechny své povinnosti (a někdy i poté).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14548,33 %48,33 %  
nesouhlasím14247,33 %47,33 %  
nevím134,33 %4,33 %  

Graf

59. Snažím se lidem rozumět a pomáhat a zraňuje mě, když si myslí, že s nimi manipuluji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16053,33 %53,33 %  
nesouhlasím12140,33 %40,33 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

60. Lehce se přizpůsobím jakémukoliv tématu rozhovoru, a to i pokud o něm nic nevím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15150,33 %50,33 %  
nesouhlasím12441,33 %41,33 %  
nevím258,33 %8,33 %  

Graf

61. Mám sklon k sentimentalitě, melancholii a depresi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16856 %56 %  
nesouhlasím11538,33 %38,33 %  
nevím175,67 %5,67 %  

Graf

62. Než bych okolní svět intenzivně prožíval/a, spíše ho pozoruji a vytvářím si teorie o jeho fungování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14949,67 %49,67 %  
nesouhlasím12341 %41 %  
nevím289,33 %9,33 %  

Graf

63. Obvykle mám problémy s rozhodováním a pochybuji, zda jsem se rozhodl/a právně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15250,67 %50,67 %  
nesouhlasím13545 %45 %  
nevím134,33 %4,33 %  

Graf

64. Nevyhýbám se konfliktům a nepříjemným otázkám, často řeknu i to, co by druzí nevyslovili.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15050 %50 %  
nesouhlasím13344,33 %44,33 %  
nevím175,67 %5,67 %  

Graf

65. Jsem poněkud váhavý/á a často odkládám i důležité věci na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16354,33 %54,33 %  
nesouhlasím12441,33 %41,33 %  
nevím134,33 %4,33 %  

Graf

66. Zaměřuji svou pozornost na chyby a snadno postřehnu, co by se dalo zlepšit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19464,67 %64,67 %  
nesouhlasím8929,67 %29,67 %  
nevím175,67 %5,67 %  

Graf

67. Jsem člověk s mnoha já a dokážu se hravě stát tím, čím mě chce mít partner/ka nebo někdo důležitý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15752,33 %52,33 %  
souhlasím12441,33 %41,33 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

68. Pro dosažení uznání je třeba tvrdě pracovat, i pokud je práce nudná.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17959,67 %59,67 %  
nesouhlasím9030 %30 %  
nevím3110,33 %10,33 %  

Graf

69. Vždy mám potřebu dávat druhým najevo, jak se cítím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím18963 %63 %  
souhlasím9331 %31 %  
nevím186 %6 %  

Graf

70. Své pocity nerad/a rozebírám s druhými a často je neprožívám v dané situaci, ale spíše zpracovávám až o samotě v myšlenkách.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14749 %49 %  
nesouhlasím12642 %42 %  
nevím279 %9 %  

Graf

71. Mám tendenci pochybovat o důvěryhodnosti lidí a věcí kolem sebe, především pokud je dobře neznám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16856 %56 %  
nesouhlasím11538,33 %38,33 %  
nevím175,67 %5,67 %  

Graf

72. Často dělám několik věcí najednou a rád/a přeruším i naléhavou práci, když mě zaujme něco jiného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19163,67 %63,67 %  
nesouhlasím9230,67 %30,67 %  
nevím175,67 %5,67 %  

Graf

73. Často souhlasím s tím, co chtějí ostatní, abych se vyhnul/a konfliktu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím17859,33 %59,33 %  
souhlasím8428 %28 %  
nevím3812,67 %12,67 %  

Graf

74. Řídím se heslem „nejdřív práce, potom zábava“ a rozdělanou práci neopouštím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím18762,33 %62,33 %  
souhlasím8227,33 %27,33 %  
nevím3110,33 %10,33 %  

Graf

75. Dělá mi dobře, když mě mí blízcí potřebují a jsou na mě závislí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15050 %50 %  
souhlasím12742,33 %42,33 %  
nevím237,67 %7,67 %  

Graf

76. Často srovnávám své postavení a úspěchy s tím, čeho dosáhli druzí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19063,33 %63,33 %  
nesouhlasím9331 %31 %  
nevím175,67 %5,67 %  

Graf

77. Než začnu jednat, potřebuji si ujasnit své pocity.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17458 %58 %  
nesouhlasím10234 %34 %  
nevím248 %8 %  

Graf

78. Jsem spíše rezervovaný/á a udržuji si od ostatních určitý odstup.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16153,67 %53,67 %  
nesouhlasím12642 %42 %  
nevím134,33 %4,33 %  

Graf

79. Než začnu jednat, obvykle se důkladně připravím a promyslím různé verze situací, které by mohly nastat .

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16956,33 %56,33 %  
nesouhlasím10836 %36 %  
nevím237,67 %7,67 %  

Graf

80. Rád/a vyprávím vtipy a zábavné historky, baví mě být středem pozornosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím17056,67 %56,67 %  
souhlasím10133,67 %33,67 %  
nevím299,67 %9,67 %  

Graf

81. Když mě někdo poníží nebo zraní, zabývám se plánováním odvety a neodpustím mu, dokud mi nevysvětlí, proč tak jednal.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím18461,33 %61,33 %  
souhlasím9230,67 %30,67 %  
nevím248 %8 %  

Graf

82. Často mě zlobí chyby a nedokonalosti okolí, ale navenek to nedávám najevo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15451,33 %51,33 %  
nesouhlasím13143,67 %43,67 %  
nevím155 %5 %  

Graf

83. Dokážu dobře vycítit, co druzí chtějí a přizpůsobit tomu své pocity, abych byl/a oblíbený/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15953 %53 %  
souhlasím10936,33 %36,33 %  
nevím3210,67 %10,67 %  

Graf

84. Když to považuji za nutné, dokážu zahrát to, čím mě druzí zrovna chtějí mít, a říkat, co se ode mě očekává.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16053,33 %53,33 %  
nesouhlasím12240,67 %40,67 %  
nevím186 %6 %  

Graf

85. Raději budu nepochopen/a a opuštěn/a, ale originální, než průměrný/á a všední jako většina lidí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14849,33 %49,33 %  
souhlasím11839,33 %39,33 %  
nevím3411,33 %11,33 %  

Graf

86. Jsem spíše vážný a přemýšlivý člověk, který rád diskutuje o problémech.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16655,33 %55,33 %  
nesouhlasím10735,67 %35,67 %  
nevím279 %9 %  

Graf

87. Obvykle myslím i na nejhorší možný scénář, abych nebyl/a zaskočen/a nebo překvapen/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím20769 %69 %  
nesouhlasím7525 %25 %  
nevím186 %6 %  

Graf

88. Pokud jsem někdy smutný/á, dám se snadno vytáhnout do společnosti nebo rozptýlit něčím příjemným.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14347,67 %47,67 %  
nesouhlasím13946,33 %46,33 %  
nevím186 %6 %  

Graf

89. Na druhé působím jako člověk, který chce mít vše pod kontrolou a stojí si za svým.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15752,33 %52,33 %  
nesouhlasím9832,67 %32,67 %  
nevím4515 %15 %  

Graf

90. Mívám problémy s určením priorit a někdy věnuji pozornost i nedůležitým věcem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16655,33 %55,33 %  
nesouhlasím11237,33 %37,33 %  
nevím227,33 %7,33 %  

Graf

91. Důležitější než mé vlastní potřeby je pro mě to, aby mě druzí měli rádi a potřebovali mě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím16655,33 %55,33 %  
souhlasím10133,67 %33,67 %  
nevím3311 %11 %  

Graf

92. Pod tlakem pracuji rychle a efektivně, vždy jsem schopen/a ustát soutěž a úspěšně dokončit projekt.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19765,67 %65,67 %  
nesouhlasím7424,67 %24,67 %  
nevím299,67 %9,67 %  

Graf

93. Ostatní mě někdy považují za příliš intenzivní/ho, takže musím své pocity držet na uzdě a cítím se nepochopen/á a opuštěn/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím19866 %66 %  
souhlasím7926,33 %26,33 %  
nevím237,67 %7,67 %  

Graf

94. Nezávislost na druhých má pro mě zásadní význam, dokážu žít šťastně i sám/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13645,33 %45,33 %  
nesouhlasím13143,67 %43,67 %  
nevím3311 %11 %  

Graf

95. Snažím se žít řádný, klidný a stabilní život bez velkých změn a riskování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15652 %52 %  
nesouhlasím11939,67 %39,67 %  
nevím258,33 %8,33 %  

Graf

96. Mám bystrou a pružnou mysl, neustále se zabývám novými nápady a myšlenkami a hledám mezi nimi souvislosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím18762,33 %62,33 %  
nesouhlasím8428 %28 %  
nevím299,67 %9,67 %  

Graf

97. Ve skupině jsem často tím/tou, kdo přebírá iniciativu, vyjádří svůj názor a rozhodne o tom, co se bude dělat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15050 %50 %  
souhlasím12341 %41 %  
nevím279 %9 %  

Graf

98. Názory druhých jsou pro mě často důležitější než mé vlastní a mám problémy odmítnout jejich požadavky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím19264 %64 %  
souhlasím8227,33 %27,33 %  
nevím268,67 %8,67 %  

Graf

99. Můj přísný vnitřní hlas mi často říká, co dělám špatně a jak by to mělo správně být.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17658,67 %58,67 %  
nesouhlasím10334,33 %34,33 %  
nevím217 %7 %  

Graf

100. Splnění úkolu je pro mě důležitější než zabývání se svými pocity.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím16053,33 %53,33 %  
souhlasím10936,33 %36,33 %  
nevím3110,33 %10,33 %  

Graf

101. Snažím se vyčnívat z davu a necítil/a bych se dobře, pokud bych se od druhých neodlišoval/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím19063,33 %63,33 %  
souhlasím9130,33 %30,33 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

102. Mám analytickou a logickou mysl, rád/a hledám příčiny a podstatu věcí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím20668,67 %68,67 %  
nesouhlasím7123,67 %23,67 %  
nevím237,67 %7,67 %  

Graf

103. Obvykle pečlivě zvažuji všechny možné alternativy a negativní důsledky mého rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím20668,67 %68,67 %  
nesouhlasím7525 %25 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

104. Rád/a stojím u zrodu a plánování nějakého projektu, kde je spousta otevřených možností a neurčitá budoucnost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14648,67 %48,67 %  
nesouhlasím11538,33 %38,33 %  
nevím3913 %13 %  

Graf

105. Těžko ovládám svůj vztek a později lituji toho, co jsem v rozčilení řekl/a nebo udělal/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím16655,33 %55,33 %  
souhlasím12140,33 %40,33 %  
nevím134,33 %4,33 %  

Graf

106. Když mě někdo požádá o laskavost, většinou mu vyhovím a někdy tak na sebe beru závazky, které jsem vlastně ani nechtěl/a učinit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím22274 %74 %  
nesouhlasím6120,33 %20,33 %  
nevím175,67 %5,67 %  

Graf

107. V dětství mě často kritizovali a trestali, naučil/a jsem se proto sám/sama sebe přísně pozorovat a snažit se vyhýbat chybám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím17056,67 %56,67 %  
souhlasím11036,67 %36,67 %  
nevím206,67 %6,67 %  

Graf

108. Když poznám někoho nového, snažím se zjistit, co má rád a navázat pozitivní vztah, až pak si uvědomím, jestli je mi sympatický.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14448 %48 %  
souhlasím13043,33 %43,33 %  
nevím268,67 %8,67 %  

Graf

109. Druzí mě často nechápou a nedoceňují.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím16153,67 %53,67 %  
souhlasím10535 %35 %  
nevím3411,33 %11,33 %  

Graf

110. Chci vidět do všeho, můj přehled mi pomáhá oddělit se od přílišných pocitů, které mohou zraňovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14548,33 %48,33 %  
souhlasím12140,33 %40,33 %  
nevím3411,33 %11,33 %  

Graf

111. Často pochybuji o svých schopnostech, a to i pokud jsem velmi úspěšný/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím20167 %67 %  
nesouhlasím8026,67 %26,67 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

112. Pokud jsem na dně, věnuji se příjemným myšlenkám nebo činnostem, případně si plánuji něco hezkého do budoucna.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14448 %48 %  
nesouhlasím14247,33 %47,33 %  
nevím144,67 %4,67 %  

Graf

113. Jsem poněkud impulzivní a těžko skrývám hněv, stává se mi, že druhé zraním svými slovy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15752,33 %52,33 %  
souhlasím12441,33 %41,33 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

114. Žiji spíše v poklidném a pomalém tempu a někdy jsem ostatními považován/a za líného/línou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím17759 %59 %  
souhlasím9230,67 %30,67 %  
nevím3110,33 %10,33 %  

Graf

115. Mé okolí někdy rozčiluje, že jim radím co a jak by měli dělat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím16655,33 %55,33 %  
souhlasím11337,67 %37,67 %  
nevím217 %7 %  

Graf

116. Stává se, že kvůli mé silné touze pomáhat ostatním přijdu sám/sama zkrátka.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15050 %50 %  
souhlasím12742,33 %42,33 %  
nevím237,67 %7,67 %  

Graf

117. V životě se soustředím spíše na práci než na osobní vztahy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím20568,33 %68,33 %  
souhlasím7123,67 %23,67 %  
nevím248 %8 %  

Graf

118. Trvá mi dlouho, než někoho pustím do svého světa, začnu s ním komunikovat a důvěřovat mu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15953 %53 %  
nesouhlasím12140,33 %40,33 %  
nevím206,67 %6,67 %  

Graf

119. Při rozhodování z více variant často váhám a nemohu se rozhodnout.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17458 %58 %  
nesouhlasím10735,67 %35,67 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

120. Na druhé působím jako živý a radostný člověk, který si s ničím nedělá starosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15050 %50 %  
nesouhlasím10836 %36 %  
nevím4214 %14 %  

Graf

121. Dokážu prosadit svůj názor i přes nesouhlas okolí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14448 %48 %  
nesouhlasím10836 %36 %  
nevím4816 %16 %  

Graf

122. Pokud se nedokážu vyhnout konfliktu, snažím se vždy o smír a spíše ustoupím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13846 %46 %  
nesouhlasím13645,33 %45,33 %  
nevím268,67 %8,67 %  

Graf

123. Snažím se neustále zlepšovat sebe sama a jsem zklamaný/á, když se mí blízcí nesnaží o totéž.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím16354,33 %54,33 %  
nesouhlasím11839,33 %39,33 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

124. Obvykle druhým neřeknu přímo, co potřebuji, ani když se zeptají a zraňuje mě, když to nevycítí sami.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15852,67 %52,67 %  
souhlasím12140,33 %40,33 %  
nevím217 %7 %  

Graf

125. Mívám spíše stálou náladu a pocity se moc nezabývám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím21571,67 %71,67 %  
souhlasím6622 %22 %  
nevím196,33 %6,33 %  

Graf

126. Vše intenzivně prožívám a často mívám výrazné změny nálad, od deprese k euforii.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15150,33 %50,33 %  
nesouhlasím13645,33 %45,33 %  
nevím134,33 %4,33 %  

Graf

127. Často zažívám pocit strachu, nebezpečí nebo ohrožení z toho, co by se mohlo stát.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14147 %47 %  
nesouhlasím13946,33 %46,33 %  
nevím206,67 %6,67 %  

Graf

128. Při rozhodování vidím spíše výhody než rizika a zvažuji, co mi přinese největší potěšení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15050 %50 %  
souhlasím11839,33 %39,33 %  
nevím3210,67 %10,67 %  

Graf

129. Rozhoduji se impulzivně, bez dlouhého přemýšlení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím18762,33 %62,33 %  
souhlasím7525 %25 %  
nevím3812,67 %12,67 %  

Graf

130. Mám rád/a poklidný, harmonický a pohodlný život a své zavedené zvyklosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17959,67 %59,67 %  
nesouhlasím9331 %31 %  
nevím289,33 %9,33 %  

Graf

131. Zaměřuji se spíše na to, co musím nebo co bych měl/a udělat než na to, co by mi přineslo potěšení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14147 %47 %  
nesouhlasím13645,33 %45,33 %  
nevím237,67 %7,67 %  

Graf

132. Často cítím potřebu pomáhat druhým a být jim oporou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19966,33 %66,33 %  
nesouhlasím7725,67 %25,67 %  
nevím248 %8 %  

Graf

133. Na druhé často působím jako reprezentativní nebo dokonce obdivuhodný/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím11337,67 %37,67 %  
souhlasím11337,67 %37,67 %  
nevím7424,67 %24,67 %  

Graf

134. Rád/a se odlišuji od ostatních, například názory, oblečením, svým originálním stylem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14849,33 %49,33 %  
souhlasím12842,67 %42,67 %  
nevím248 %8 %  

Graf

135. Nejvíce si na sobě cením svého jasného úsudku a objektivity.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14548,33 %48,33 %  
nesouhlasím11237,33 %37,33 %  
nevím4314,33 %14,33 %  

Graf

136. POHLAVÍ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23076,67 %76,67 %  
muž7023,33 %23,33 %  

Graf

137. VĚK:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22258,33 %8,33 %  
24258,33 %8,33 %  
25258,33 %8,33 %  
21227,33 %7,33 %  
23186 %6 %  
28155 %5 %  
26134,33 %4,33 %  
20134,33 %4,33 %  
29113,67 %3,67 %  
30113,67 %3,67 %  
ostatní odpovědi 35
36
27
32
43
18
19
39
34
33
42
47
31
38
37
16
50
58
48
17
52
41
56
40
45
44
54
51
53
66
49
63
12240,67 %40,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.26
Minimum:19
Maximum:49
Variační rozpětí:30
Rozptyl:53.62
Směrodatná odchylka:7.32
Medián:26
Modus:22

Graf

138. Vzdělání (i probíhající):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšokoškolské (Bc.,DiS, Mgr., Ing., PhD...)20066,67 %66,67 %  
střední odborné/středoškolské - s maturitou7926,33 %26,33 %  
vyšší odborné (nástavba po maturitě)144,67 %4,67 %  
střední odborné - bez maturity51,67 %1,67 %  
základní škola20,67 %0,67 %  

Graf

139. POVOLÁNÍ (studenti uveďte "student" + obor studia)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student psychologie175,67 %5,67 %  
učitelka62 %2 %  
studentka psychologie51,67 %1,67 %  
student + psychologie51,67 %1,67 %  
student gymnázia51,67 %1,67 %  
konzultant41,33 %1,33 %  
psycholog41,33 %1,33 %  
sociální pracovník41,33 %1,33 %  
psycholožka31 %1 %  
sociální pracovnice31 %1 %  
ostatní odpovědi student, psychologie
lékař
personalista
účetní
referentka
HR manager
pedagog
obchodník
nezaměstnaná
student - informatika
manager
projekt manager
studentka ekonomie
manazer
státní zaměstnanec
Knihovnice
programátor
ekonom
tester software
student psychology
student + psychologie + sociální pedagogika
student + psychologie (Mgr.) + cestovní ruch (Bc.)
VŠ pedagogika, psychologie
nákupčí
Investor
student / andragogika, psychologie
studentka psychologie + personalistika
student humanitárních studií
učitelka angličtiny
výtvarnice
studen psychologie, andragogika
student + překladatel
student + fotografie
"student" pdychologie
již důchodce
personální konzultant
zdravotní sestra
Student - Politická a kulturní geografie
projektový manager
student + sociální práce a sociální politika, psychologie
student, terapeut
studentka psychlogie
odborný pracovník
projektový manažer
asistentka, projektová manažerka
vědecký pracovník
právnik
poradce
student umění
střední management
office manager
student psychologie a andragogiky
student - psychologie, právo
středoškolský učitel
student marketing
výzkumný pracovník
Projektový manažer, konzultant IT
Student, Textilní markenting
vedoucí kontaktního a poradenského centra závislostí
student psychologie ff uk
student - marketing a management
jednatelka a ředitelka malé společnosti
technolog
obchodník s vínem
zdravotnictví
Kontaktní pracovník v KC pro drogově závislé.
tajemnice
Kouč
student + účetnictví a daně
student, personální poradenství
osvč - makléř
Provozně-technický a obchodní ředitel
studebt + psychologie
porodní asistentka
vedúvca predajne, študentka Sociálnej pedagogiky
Student - bezpečnostní management ve veřejné správě
lektor
vedoucí teamu outsourceing
agent odbavení cestujících (letiště)
sudent + radiologie a sportovni management
policista
manažér
student + marketing, zaměstnání - teamleader
učitelka tance, student+taneční pedagog+fyzioterapeut
student filologie
student + it
student - podniková ekonomika a management
služby
publicista
správce IT, učitel SŠ
gymnazium
student, zlatník
Fotograf
nezávislý finanční poradce-manažerská pozice, student+management
v domacnosti, 'ice-hosting' na castecny uvazek, visual artist amateur
student (ekonomie, zpěv)
plánovač
student - podnikání
LEKTOR SOFT SKILLS
sanitářka v nemocnici
psychopat
uklízečka
student+psychologie+právo, konzultant Linky bezpečí
specialista informačních systémů
student - textilní marketing
zahradní architektka
"student" + informatika a logistika
zdravotní sestra, t.č. MD
studentka + finance
student, eknomika
student+farmaceutický laborant
student
stavební inženýr
student +práva, právní asistent v advokátní kanceláři
archeolog
student, podnikova ekonomika a management
student - ekonomika a management
student + všeobecné gymnázium
student antropologie
OSVČ
VŠ pedagog
Asistentka projektové manažerky
Student - Pedagogická fakulta AJ-RJ
Havíř
student managementu
IT
student informatiky na VŠ
student - přírodověda
"student" + Informatika
VŠ učitel
student - ekonomika/management
Chemik
studen, Finance (Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta)
student - právo a právní věda
student - architekt
student, gymnázium
student management cestovního ruchu
referent státní správy
pracující student PR a mediální komunikace
student + ekonomie a čínština
Student - obor Marketing a obchod, zároveň pracující - obor propagace
biolog
student+marketing a obchod
student + finance
koordinátor
student cestovního ruchu
důchodce
student + finanční management
Mateřská dovolená
Sales and event coordinator
výkonná produkční
student - verejna sprava regionalni rozvoj (PEF- ČZU)
bankéř
student marketingu
IT manager
Student marketing
student- anglická filologie, na rd
ekonoincký ředitel
Student sociologie
specialista marketingu
zdravotní laborantka odd. patologie
student biologie
student, cestovní ruch
student teologie psychologie
psychoterapeut
student Speciální pedagogika
studentka - všeobecné gymnázium osmileté
student - všeobecné gymnázium
student+gymnázium
student-marketinová komunikace
administrativa v archivu
student - všeobecné (gymnázium)
student , všeobecné gymnázium
všeobecné gymnázium
student reklama
nutriční poradce
rozpočtář, přípravář ve stavebnictvý
student - ekonomie
student - architektura
nezaměstnaná + dálkově studující sociální práce
informatik
student - lékařská fakulta, zubní lékařství
student Tvorba interiérů a navrhování nábytku
údržba
"student" ekonomie
student, Sociální patologie a prevence
student - mezinárodní vztahy
Materska dovolena
student LF
doktorand, OSVČ
grafik
Student - Pedagogika volného času
produktová manažerka ve farmaceutické firmě
student Cestovní ruch
státní služba
recepční
student IT
student, Psychologie :)
student ekonomiky
student, nábytek
speciální pedagožka
student + veřejná správa
student - softwarové inženýrství
student + ekonomika
prodejce na exportním oddělení
student + gymnázium
Ucitelka mš
administrativa v klinických hodnoceních
student + fyzika
sociálna práca
AČR
Student + Sociální a mediální komunikace
student management
Technolog ve strojírenství
student psychologie + mateřská dovolená
student - práva
Stavební dělník+student
student - veřejná správa a regionální rozvoj
student, kynologie
kuchar
operátorka call centra (zákaznický servis)
obchodní oddělení
24481,33 %81,33 % 

Graf

140. Uveďte Váš enneagramový typ - pouze pokud ho znáte, jinak otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9720 %2,33 %  
7617,14 %2 %  
2617,14 %2 %  
4514,29 %1,67 %  
638,57 %1 %  
138,57 %1 %  
538,57 %1 %  
325,71 %0,67 %  

Graf

141. Zde krátce uveďte, jak jste svůj typ zjistili (jen pokud jej znáte) a nakolik jste si jím jisti:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

9 typů duše rohr

ad 140 - znám a neuvádím, jsem zvědavá na výsledek :-), ze seminářů Veva a práce se sebou a jista jsem si na 100%

Byla jsem na celodenním školení, kde jsem to zjistila.

jen tusim, ze jsem ctyrka

jistý na 100 pro:-) zjistil jsme ho sebepozorováním a komunikací s lidmi stejného i ostatního typu

jsem si jistá

kniha Helen Palmer, test na internetu

knihaRohr Devět tváří duše

n/a

Na střední škole při vypracovávání referátu na toto téma. Jista si nejsem, protože už to jsou 3 roky a nepomatuji si přesnou číslovku.

na víkendovém semináři, jista si jsem tak na 50 %

našla jsem si test na internetu, u 4 mi vyšlo nejvíce bodů, ale všechny části byly víceméně vyrovnané, takže těžko specifikovat..

nechtěla jsem zakliknout - ale kurzor mi tam sám skočil :). Svůj typ neznám.

nejsem si jist, měl jsem fáze, kdy jsem si myslel, že jsem čtyřka, trojka, jednička... prostě nevím. ale devítka tak nějak v sobě kombinuje mnohé, tak tak. ale nejsem si jist

nejsem si úplně jistá a váhám mezi typy 2 a 8

Nevím ho, pouze po kliknutí už nelze typ žádným způsobem vymazat :(

neznám

neznám

podle knihy o enneagramu

pomocí dostupné literatury 70%

před pár lety jsem četl knížky o eneagramu, ale můj typ se měnil dle zkušeností, nebyl jsem vyhraněný do jediného typu

při přednášce ve škole, jistá jsem si na 85%

rozhovorem s odbornicí, ale jista si jím jak správná šestka samozřejmě nejsem.

semináře, literatura, životní zkušenost, znám svůj typ 6 let

Skrze Bahbouha, jsem si jím velmi jistý

studoval jsem enneagram

teda myslim, ty to víš líp janíku ;)

Uklikla jsem se, svůj enneagramový typ vůbec neznám.

ve škole, souhlasím s tím

vyšel mi v několika osobnostních testech (tuším, že pouze na internetu)

Z knih, na 90 %

Z knihy Richarda Rohra-Enneagram cca před pěti lety. Jsem si téměř 100% jistá :)

z literatury

Z Tvého testu. Nevím, jak jsem si tím jistá, spíš jsem, věřím, Ti :-)

z vašeho blogu... nakolik... tak 80 %

zabyvala se s tim moje byvala pritelkyne

Ze školení s Janou K.

142. Vaše přezdívka - pamatujte si ji (slouží pro porovnání výsledků s druhým testem):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zuzi20,67 %0,67 %  
Mawenzi10,33 %0,33 %  
socrait10,33 %0,33 %  
dreyfus10,33 %0,33 %  
Kuky10,33 %0,33 %  
Miska10,33 %0,33 %  
Lolík10,33 %0,33 %  
hajka10,33 %0,33 %  
trnava10,33 %0,33 %  
Tlapka10,33 %0,33 %  
ostatní odpovědi Drejka2
Dredy
Andragožka
Žofka
parajt na dvorku
karaliene
trixxx
jajakili
humanitární stoupovodík
Slunečnice
Berunda
708
katechumenka
Sihaja
rana
brydla
Monchita
huwik
ryba
kikina
kokrik7
Kajka
ireanna
svetluska
hanka
LJ
atom
Cvach
Alci
XvictimOFkůrovecX
cokl
Ad
cedrique
Lucie
vojta
Marek Pošta
Mellor
matyasova.eva
kvočna
Artep
Marky
líza
vědec
chobotnice
vieročka
bilaantilopa
Evelína, Maxa, Dáda,
Andy
imaginace
Kropidlák
Ogmion
Janča
Provincie
kwaxot
Lennie
nokatka
qwertzui
uteri
nemám
Viajero
alzela
helli
Dronto
Ann
Niki
bozena
datel
Ivanouche
bourák
Marsyas
milan chmelík
MišulinkaU.
freak
Bobr73
Kamča
Agrenej
joaquinest
hana
nie
justjoking
Pavel D.
líška
bigboss
chanka
hanbor
esmika
sakipaki
Brita
Dingo
Misha81
Imzadi
Bond, james Bond
z
kade
bleble
Lůca
Tezi
Albra
indi
Lela
taka
scotty
don_kocicon
bnt
pako
qa
santaas
Sabča
wkfl
Lilith
Puky
Kit
Petia
palacinka s marmeladou
aloe
Nemám přezdívku
Heha
ungabong
kvacek
Ne.
Sharka
Anutka
tramvaj
BPD
River
peopleLucie
sisi
Michat.m
dziri
Gart
zitecka
šmoula
Zv.
Slunicko76
jablon
bedida
Shelly
Blanch
Kamilka
chalupinka
kisa
ivana
aaat
Máša
terka.d
Tokra
sasanka
bb
Mishue
Moriss
Patrick Bateman
Dhalia27
andano
cuci
ovce
Mi
jhaisik
Evík
kundomil
Tenny
Lucille
Adeill
KrispinK
Galfius
mawerickk
kočka :)
Zmen
Sandra
hanny
Fighter
Lu
Mama
PeaceMan
hihotek
git
smajiska
ernym
nemam prezdivku
cinanka
Mexx
pecka
clairee
H3ll3nk@
jája
masko
naughty
nepamatuji
Katy Anna
bambin
klara003
Nikkilee
zuzu
zeuska
johanka
Kaca
XMAN
eLLa
vím
aresaa
Jindřiška
Funny
payka
vlčátko
neměl jsem nikdy přezdívku
JajinaBR
jarní vánek
Jonoj
terdeda
jorg
Nia
ivy
Hanneh
Mikael
lilly
Morgaine
Enneira
boba
Bařena
Angie
jaj
pravítko
an11
Ytthake
miza
Fayen
safran
multipla6
žeryk
haushinka
fido
ff
Alex
dk
píĎa
kakobaboko
toňa
raven
sputnik
fred
Z.
Fufs
Kalina
Goodie
Anténa
lindalex
asdfghjkl
michal
Kouřík
pepina
Natrix
kašlenka
puzzlic
žába
Matylda
M007S
k328
Betka
Sissi
An...
Dikyjane
Espectre
void
pa-vy
zlaticko
Blair
kamcatka72
Fifi
mighty duck
kapa
redy
strom
Teennnnyy
kamba
jorja
zikzik
sabaka
Hrotič
masinka
amalka
neni
KOVOMATKA
Mondulka :-)
Mrs. Fahrenheit
lovec
Libi49
martext
czokies
spacice
Zdeneček
28996,33 %96,33 % 

Graf

143. Vzkazy a připomínky k dotazníku (máte-li na ně ještě sílu :-))

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

:) dobře formulované otázky, srozumitelné, což není moc častý jev. budu ráda za výsledek, díky.

1) Moc dlouhý (u určování letory je to pochopitelné) 2) měl by HNED ukázat výsledek-z pravdivých odpovědí zle celkem snadno uřčit letoru neboli temperamet a bylo by fajn jej ukázat hned.

Ahoj Jani, držím palce a těším se na výsledky z testu, pro podporu ve studiu posílám pohlazení a objetí :-)

ani ne :D, kecám, žádnou nemám...

Často se mi stávalo, že jsem souhlasil s jednou polovinou otázky, ale ne s druhou.

Díky ;)

dlouhééé

dobrýý :-)

Dotazník mi trval 25 minut. Je mi 47 a je těžké si plně vybavit, jaká jsem byla do 25ti let, hlavně u těch vlastností, které se více změnily :) Ráda bych viděla výsledky, napíši email. Hanka Ždímalová

Doufám, že tohle dělám naposledy:-D

ha ha

chci znát výsledky! chci znát svůj typ! jak se ho dozvím?

jako v kazdem dotazniku mi dela problem pochopit jak jsou nektere otazky mysleny. treba otazka nekde v pulce: jestli se pro druhe obetuju tolik, ze si pak pripadam ze to bylo moc ...na jednu stranu ano (prece nebudes blbej? mas to zaplacene?), ale na druhou stranu je tu moje presvedceni ze to tak ma byt a nekde se to scita... dialogicnost mysleni. good luck;)

Je fajn, že při takové počtu jsou tu jen uzavřené otázky, na tolik otevřených bych sílu neměla...

Je skoro půůůůůůůůůlnoooc, áááááááááááááááááááááááááááááá

jsem zvědavý na výsledky a držím palce

mam pocit, ze nektere otazky v sobe zahrnuji dve podotazky a neni jasne, na kterou mam odpovedet

Moc pěkné ;).

moooc dloué

možnosti odpovědí mě trochu svazovaly - uvítala bych možnosti ano, spíše ano, spíše ne, ne - nebo něco podobného. Jinak se mi vaše téma moc líbí a zajímá mě výsledek Vaší práce:-)

Můžu pak dostat zpětnou vazbu?

na spoustu otázek nejde vyhranit odpověď jen z těch 3 možností, někdy bych napsala občas a to bych ještě rozvedla na procenta :-))

Některé otázky jsou špatně položené, na půlku bych třeba odpověděla ano, ale na druhou ne. Proto jsem dávala že "nesouhlasím".

některé otázky jsou tak šikoré, že nevím...

Některé otázky mají dvě protikladné části a odpověď na ně je hodně o tom, které té části dám větší důraz. Např. Splnění úkolu je pro mě důležitější než zabývání se svými pocity. Pro mě se toto nedá oddělit, splnění úkolu je pro mě stejně důležité jako pocity, které prožívám.

Některé otázky mi přišly zdvojené. Na dost otázek jsem odpověděla negativně, přestože jsem souhlasila s polovinou věty, ale s druhou polovinou nikoli.

Některé otázky opakovaly. Byly sice položeny jinak, ale ptaly se na totéž. Některé otázky mi konkrétně pomohly definovat mé pocity, které jsem doposud nebyla schopná popsat. Díky. :-)

Nemám :-)

nemám :-) ale cítím se jako mix typů

nemám :D

nemám sílu :-))

nemáméééé, je to dlouhý :)

Není mi úplně jasná otázka č. 110. Působí na mě, jako by se týkala dvou odlišných věcí, které si v hlavě nějak neumím propojit. Asi bych ji potřebovala nějak upřesnit nebo číst jinak formuovanou. Jinak moc pěkný dotazník, Jani, je vidět, že se enneagramu už dlouho věnuješ, obzvlášť oceňuju technickou snadnost, úplnou a přesnou instrukci - i když tu bych volila spíš na vlastní stránku, aby bylo nutné "zašktnout, že ji člověk přečetl", takto se dá totiž snadno přehlédnout a člověk může omylem hned přejít první otázce (původně se mi to stalo, naštěstí pak spadnul internet a podruhé už jsem si ji všimla). Protože to vypadá, že se budeš enneagramem možná ještě v budoucnu zabývat, napadla mě ještě jedna věc, která by mohla mít vliv na výběr odpovědi, a to je barevná odlišnost v nabídce možností. Možná je to hloupost, neumím Ti teď říct žádný příklad studie, co by o tom mluvila, ale tak nějak pocitově mi to přijde jako něco, co může mít vliv. Hodně štěstí s diplomkou a vším dál!

neprehledne rozliseni, jestli je otazka uz zodpovezena nebo jeste ne, jinak dobry

nevím

Nevím, zda psychologové pravidelně formulují takovéto otázky logicky nepřesně proto, že na nás něco hrají nebo to lépe neumějí. Nicméně pak netuším, jaké přesné výsledky z toho mohou povstat...?

otázky byly často položeny dvousečně, ve smyslu první část neodpovídala druhé - př. mám rád banány a proto jsem žlutý - jedno nemusí zákonitě odkazovat k druhému

prosím o odeslání výsledků dotazníku na email: Sabinkapro@centrum.cz

Prosím o zaslání vyhodnocení na sarka.jureckova@email.cz Děkuju a hodně štěstí ve škole!

předpokládané otázky - OK

Příliš mnoho otázek, u kterých bych si mohl říct - tak první polovinu bych dal určitě, druhou ne. Kdyby ty otázky byly rozdělené, asi bych se u více rozhodl dát "souhlasím".

ráda bych dostala výsledky prosím, na mail: masinka.justi@seznam.cz Díky!

ráda bych ty výsledky :)

síla došla

Snažila jsem se to dělat jako kdyby mi bylo 24, ale šlo to těžko...

U bodu 140 nelze při chybném kliknutí už vymazat jednu z hodnot enneagramu

u otázky 63. si Jani doplň pokud to ještě jde písmenko "s" ve slově správně :-)

už nemám, je noc ;-)

ve 40 jsem už naštěstí fakt jinde

Velmi dlouhý a vyčerpávající dotazník

velmi zajímavý dotazník :)

vyplnila jsem poctive vsechny otazky a prece me to vraci zpet, abych je zodpovedela znovu....uz me to nebavi

Vzhledem k mému věku (36 let) se mé odpovědi občas proměňovaly z aktuálního stavu do vzpomínek před 10 lety, takže v tom bude pěkný miš-maš, kdo ví, jak to dopadne... :-)) Ale vzhledem k tomu, že je vše tak, jak má být, tak určitě dobře... Kdyby na začátku nebyly instrukce, že volbu NEVÍM dávat jen v krajních případech, pravděpodobně bych NEVÍM volila v typech otázek, kdy mám odpovídat za někoho (jak mě vidí okolí). Jsem zvědava, jaký je můj enneagramový typ- slyším o tom poprvé. Děkuji za zaslání výsledků. (janatlapova@seznam.cz)

Vždycky není všechno buď a nebo /potom volím "nevím", i když ani to nemusí být "ono"/

zajímavé

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Mám silně vyvinutý smysl pro krásu a umělecké sklony.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student psychologie na otázku 139. POVOLÁNÍ (studenti uveďte "student" + obor studia)

8. Obvykle vím, co chci a pevně si stojím za svým názorem, a totéž očekávám od druhých.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 58. Bývá pro mě těžké se uvolnit a relaxovat, než splním všechny své povinnosti (a někdy i poté).

15. Jsem spontánní, rád/a improvizuji a problémy řeším, až když se objeví.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 1. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám/a se snažím podle nich žít.

29. Velmi si cením svého soukromí a potřebuji trávit hodně času o samotě.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 39. Vítám stále nové podněty a vzrušení, pokud se něčeho nabažím, snadno to opustím a věnuji se něčemu zajímavějšímu.

78. Jsem spíše rezervovaný/á a udržuji si od ostatních určitý odstup.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 1. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám/a se snažím podle nich žít.

107. V dětství mě často kritizovali a trestali, naučil/a jsem se proto sám/sama sebe přísně pozorovat a snažit se vyhýbat chybám.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 1. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám/a se snažím podle nich žít.

119. Při rozhodování z více variant často váhám a nemohu se rozhodnout.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 63. Obvykle mám problémy s rozhodováním a pochybuji, zda jsem se rozhodl/a právně.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám/a se snažím podle nich žít.

2. Snadno rozdávám ze svého.

3. Vždy mám co na práci, jen tak sedět a nic nedělat považuji za ztrátu času.

4. Mám silně vyvinutý smysl pro krásu a umělecké sklony.

5. Obvykle spíše pozoruji, co se děje, než že bych se sám/a aktivně zapojoval/a.

6. Mám sklony k opatrnosti a váhavosti.

7. Mám pestré zájmy a snadno se nadchnu pro nové věci, mé nadšení však často dlouho nevydrží.

8. Obvykle vím, co chci a pevně si stojím za svým názorem, a totéž očekávám od druhých.

9. K mým silným stránkám patří přizpůsobivost, tolerantnost, diplomacie a snaha vytvářet harmonii.

10. Jsem hrdý/á na to, jak důležitou roli hraji v životě druhých.

11. Lidé posuzují druhé podle toho, čeho v životě dosáhli a jak jsou úspěšní.

12. Vyhledávám situace vyvolávající hluboké a silné emoce.

13. Nemám rád/a neočekávané návštěvy a projevy citů.

14. Přál/a bych si v životě více jistoty a zázemí.

15. Jsem spontánní, rád/a improvizuji a problémy řeším, až když se objeví.

16. Řídím se heslem „všechno nebo nic“, obzvláště ve věcech, které se mě přímo týkají.

17. Obvykle mám problémy s rozhodováním.

18. Snažím se o dokonalost a bezchybnost ve všem, co dělám, i když mě to stojí spoustu času a námahy.

19. Jsem netrpělivý/á, když mě lidé zdržují a plýtvají mým časem.

20. Druzí mi někdy vyčítají přecitlivělost a přehnané emoce.

21. Na druhé někdy působím chladně, ale mám intenzivní myšlenkový svět.

22. Pokud někoho dobře neznám, jsem ve střehu, dokud si nezíská mou důvěru.

23. Snažím se žít intenzivní a vzrušující život ve svižném tempu.

24. Jsem otevřený/á a přímý/á, vždy řeknu, co si skutečně myslím a to i za cenu konfliktu.

25. Dokážu vidět každou věc z mnoha hledisek, je pro mě proto obtížné se rozhodnout nebo si vytvořit vlastní názor.

26. Hodně svého volného času trávím snahou udělat ze sebe lepšího člověka.

27. Lépe než jiní lidé vycítím, co druzí potřebují.

28. Ve vztahu toužím po hlubokém citovém spojení a málokdy jsem spokojen/a s tím, co mám.

29. Velmi si cením svého soukromí a potřebuji trávit hodně času o samotě.

30. Pokud mě někdo chválí nebo mi lichotí, zpozorním a zkoumám, co je za tím.

31. Pociťuji úzkost, pokud se kolem neděje nic vzrušujícího a podnětného.

32. Pokud jsem přesvědčený/á, že mám pravdu, budu si za ní stát i proti většině a to i s rizikem hádky.

33. Spoustu úkolů řeším na poslední chvíli a často i po termínu.

34. Pracuji velmi pečlivě a soustředím se na detaily, někdy až puntičkářsky.

35. Mám sklony soustředit se příliš na ostatní.

36. Jsem soutěživý/á, ale dokážu být i dobrý spoluhráč.

37. Jsem tichý/á a přemýšlivý/á a většinou je mi lépe o samotě než ve společnosti.

38. Bezpečí a jistota je pro mě důležitější než sledování vlastních zájmů.

39. Vítám stále nové podněty a vzrušení, pokud se něčeho nabažím, snadno to opustím a věnuji se něčemu zajímavějšímu.

40. Často se snažím prosadit svůj názor i přes nesouhlas okolí.

41. Často se nechám rozptýlit a přeruším důležitou práci, protože věnuji pozornost různým nepodstatným činnostem.

42. Ve srovnání s druhými mám pevnější morální zásady a vyvinutější smysl pro čest.

43. Moje ochota často vede k tomu, že věnuji více energie péči o druhé než o sebe.

44. Nerad/a trávím čas zabýváním se pocity a přemýšlením o sobě.

45. Často se cítím sám/a a nepochopen/a, protože jsem jiný/á než druzí.

46. Pokud někoho nebo něco dobře neznám, jsem spíše skeptický/á.

47. Mám rád/a spontánní a nepředvídatelné akce plné vzrušení a dobrodružství spojené s určitým rizikem.

48. Nebojím se vyvolat otevřený konflikt, často v nich vyjde najevo pravda a skutečné postoje druhých, takže pak vím, na čem jsem.

49. Často se řídím heslem: „Co můžeš udělat dnes, odlož na zítra.“

50. Často pomáhám lidem uvědomit si, co dělají špatně.

51. Dotkne se mě, když druzí nedocení mou snahu jim pomoci.

52. I pokud nejsem znalcem v určitém oboru, dokážu o něm hovořit tak, že to druzí tak snadno nepoznají.

53. Žiji v bohatém světě citů a hlubokých významů.

54. Pečlivě si střežím svůj prostor, aby na mě lidé nekladli příliš mnoho požadavků.

55. Jsem rád/a tam, kde se něco děje, při nedostatku podnětů se rychle začnu nudit.

56. Jsem obvykle první, kdo se postaví na obranu druhých (především svých blízkých) a pokud je třeba, dokážu být agresivní a protivníka zastrašit.

57. Málokdy mě něco rozzlobí natolik, abych se na někoho rozčílil/a.

58. Bývá pro mě těžké se uvolnit a relaxovat, než splním všechny své povinnosti (a někdy i poté).

59. Snažím se lidem rozumět a pomáhat a zraňuje mě, když si myslí, že s nimi manipuluji.

60. Lehce se přizpůsobím jakémukoliv tématu rozhovoru, a to i pokud o něm nic nevím.

61. Mám sklon k sentimentalitě, melancholii a depresi.

62. Než bych okolní svět intenzivně prožíval/a, spíše ho pozoruji a vytvářím si teorie o jeho fungování.

63. Obvykle mám problémy s rozhodováním a pochybuji, zda jsem se rozhodl/a právně.

64. Nevyhýbám se konfliktům a nepříjemným otázkám, často řeknu i to, co by druzí nevyslovili.

65. Jsem poněkud váhavý/á a často odkládám i důležité věci na poslední chvíli.

66. Zaměřuji svou pozornost na chyby a snadno postřehnu, co by se dalo zlepšit.

67. Jsem člověk s mnoha já a dokážu se hravě stát tím, čím mě chce mít partner/ka nebo někdo důležitý.

68. Pro dosažení uznání je třeba tvrdě pracovat, i pokud je práce nudná.

69. Vždy mám potřebu dávat druhým najevo, jak se cítím.

70. Své pocity nerad/a rozebírám s druhými a často je neprožívám v dané situaci, ale spíše zpracovávám až o samotě v myšlenkách.

71. Mám tendenci pochybovat o důvěryhodnosti lidí a věcí kolem sebe, především pokud je dobře neznám.

72. Často dělám několik věcí najednou a rád/a přeruším i naléhavou práci, když mě zaujme něco jiného.

73. Často souhlasím s tím, co chtějí ostatní, abych se vyhnul/a konfliktu.

74. Řídím se heslem „nejdřív práce, potom zábava“ a rozdělanou práci neopouštím.

75. Dělá mi dobře, když mě mí blízcí potřebují a jsou na mě závislí.

76. Často srovnávám své postavení a úspěchy s tím, čeho dosáhli druzí.

77. Než začnu jednat, potřebuji si ujasnit své pocity.

78. Jsem spíše rezervovaný/á a udržuji si od ostatních určitý odstup.

79. Než začnu jednat, obvykle se důkladně připravím a promyslím různé verze situací, které by mohly nastat .

80. Rád/a vyprávím vtipy a zábavné historky, baví mě být středem pozornosti.

81. Když mě někdo poníží nebo zraní, zabývám se plánováním odvety a neodpustím mu, dokud mi nevysvětlí, proč tak jednal.

82. Často mě zlobí chyby a nedokonalosti okolí, ale navenek to nedávám najevo.

83. Dokážu dobře vycítit, co druzí chtějí a přizpůsobit tomu své pocity, abych byl/a oblíbený/á.

84. Když to považuji za nutné, dokážu zahrát to, čím mě druzí zrovna chtějí mít, a říkat, co se ode mě očekává.

85. Raději budu nepochopen/a a opuštěn/a, ale originální, než průměrný/á a všední jako většina lidí.

86. Jsem spíše vážný a přemýšlivý člověk, který rád diskutuje o problémech.

87. Obvykle myslím i na nejhorší možný scénář, abych nebyl/a zaskočen/a nebo překvapen/a.

88. Pokud jsem někdy smutný/á, dám se snadno vytáhnout do společnosti nebo rozptýlit něčím příjemným.

89. Na druhé působím jako člověk, který chce mít vše pod kontrolou a stojí si za svým.

90. Mívám problémy s určením priorit a někdy věnuji pozornost i nedůležitým věcem.

91. Důležitější než mé vlastní potřeby je pro mě to, aby mě druzí měli rádi a potřebovali mě.

92. Pod tlakem pracuji rychle a efektivně, vždy jsem schopen/a ustát soutěž a úspěšně dokončit projekt.

93. Ostatní mě někdy považují za příliš intenzivní/ho, takže musím své pocity držet na uzdě a cítím se nepochopen/á a opuštěn/á.

94. Nezávislost na druhých má pro mě zásadní význam, dokážu žít šťastně i sám/a.

95. Snažím se žít řádný, klidný a stabilní život bez velkých změn a riskování.

96. Mám bystrou a pružnou mysl, neustále se zabývám novými nápady a myšlenkami a hledám mezi nimi souvislosti.

97. Ve skupině jsem často tím/tou, kdo přebírá iniciativu, vyjádří svůj názor a rozhodne o tom, co se bude dělat.

98. Názory druhých jsou pro mě často důležitější než mé vlastní a mám problémy odmítnout jejich požadavky.

99. Můj přísný vnitřní hlas mi často říká, co dělám špatně a jak by to mělo správně být.

100. Splnění úkolu je pro mě důležitější než zabývání se svými pocity.

101. Snažím se vyčnívat z davu a necítil/a bych se dobře, pokud bych se od druhých neodlišoval/a.

102. Mám analytickou a logickou mysl, rád/a hledám příčiny a podstatu věcí.

103. Obvykle pečlivě zvažuji všechny možné alternativy a negativní důsledky mého rozhodnutí.

104. Rád/a stojím u zrodu a plánování nějakého projektu, kde je spousta otevřených možností a neurčitá budoucnost.

105. Těžko ovládám svůj vztek a později lituji toho, co jsem v rozčilení řekl/a nebo udělal/a.

106. Když mě někdo požádá o laskavost, většinou mu vyhovím a někdy tak na sebe beru závazky, které jsem vlastně ani nechtěl/a učinit.

107. V dětství mě často kritizovali a trestali, naučil/a jsem se proto sám/sama sebe přísně pozorovat a snažit se vyhýbat chybám.

108. Když poznám někoho nového, snažím se zjistit, co má rád a navázat pozitivní vztah, až pak si uvědomím, jestli je mi sympatický.

109. Druzí mě často nechápou a nedoceňují.

110. Chci vidět do všeho, můj přehled mi pomáhá oddělit se od přílišných pocitů, které mohou zraňovat.

111. Často pochybuji o svých schopnostech, a to i pokud jsem velmi úspěšný/á.

112. Pokud jsem na dně, věnuji se příjemným myšlenkám nebo činnostem, případně si plánuji něco hezkého do budoucna.

113. Jsem poněkud impulzivní a těžko skrývám hněv, stává se mi, že druhé zraním svými slovy.

114. Žiji spíše v poklidném a pomalém tempu a někdy jsem ostatními považován/a za líného/línou.

115. Mé okolí někdy rozčiluje, že jim radím co a jak by měli dělat.

116. Stává se, že kvůli mé silné touze pomáhat ostatním přijdu sám/sama zkrátka.

117. V životě se soustředím spíše na práci než na osobní vztahy.

118. Trvá mi dlouho, než někoho pustím do svého světa, začnu s ním komunikovat a důvěřovat mu.

119. Při rozhodování z více variant často váhám a nemohu se rozhodnout.

120. Na druhé působím jako živý a radostný člověk, který si s ničím nedělá starosti.

121. Dokážu prosadit svůj názor i přes nesouhlas okolí.

122. Pokud se nedokážu vyhnout konfliktu, snažím se vždy o smír a spíše ustoupím.

123. Snažím se neustále zlepšovat sebe sama a jsem zklamaný/á, když se mí blízcí nesnaží o totéž.

124. Obvykle druhým neřeknu přímo, co potřebuji, ani když se zeptají a zraňuje mě, když to nevycítí sami.

125. Mívám spíše stálou náladu a pocity se moc nezabývám.

126. Vše intenzivně prožívám a často mívám výrazné změny nálad, od deprese k euforii.

127. Často zažívám pocit strachu, nebezpečí nebo ohrožení z toho, co by se mohlo stát.

128. Při rozhodování vidím spíše výhody než rizika a zvažuji, co mi přinese největší potěšení.

129. Rozhoduji se impulzivně, bez dlouhého přemýšlení.

130. Mám rád/a poklidný, harmonický a pohodlný život a své zavedené zvyklosti.

131. Zaměřuji se spíše na to, co musím nebo co bych měl/a udělat než na to, co by mi přineslo potěšení.

132. Často cítím potřebu pomáhat druhým a být jim oporou.

133. Na druhé často působím jako reprezentativní nebo dokonce obdivuhodný/á.

134. Rád/a se odlišuji od ostatních, například názory, oblečením, svým originálním stylem.

135. Nejvíce si na sobě cením svého jasného úsudku a objektivity.

136. POHLAVÍ:

137. VĚK:

138. Vzdělání (i probíhající):

139. POVOLÁNÍ (studenti uveďte "student" + obor studia)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám/a se snažím podle nich žít.

2. Snadno rozdávám ze svého.

3. Vždy mám co na práci, jen tak sedět a nic nedělat považuji za ztrátu času.

4. Mám silně vyvinutý smysl pro krásu a umělecké sklony.

5. Obvykle spíše pozoruji, co se děje, než že bych se sám/a aktivně zapojoval/a.

6. Mám sklony k opatrnosti a váhavosti.

7. Mám pestré zájmy a snadno se nadchnu pro nové věci, mé nadšení však často dlouho nevydrží.

8. Obvykle vím, co chci a pevně si stojím za svým názorem, a totéž očekávám od druhých.

9. K mým silným stránkám patří přizpůsobivost, tolerantnost, diplomacie a snaha vytvářet harmonii.

10. Jsem hrdý/á na to, jak důležitou roli hraji v životě druhých.

11. Lidé posuzují druhé podle toho, čeho v životě dosáhli a jak jsou úspěšní.

12. Vyhledávám situace vyvolávající hluboké a silné emoce.

13. Nemám rád/a neočekávané návštěvy a projevy citů.

14. Přál/a bych si v životě více jistoty a zázemí.

15. Jsem spontánní, rád/a improvizuji a problémy řeším, až když se objeví.

16. Řídím se heslem „všechno nebo nic“, obzvláště ve věcech, které se mě přímo týkají.

17. Obvykle mám problémy s rozhodováním.

18. Snažím se o dokonalost a bezchybnost ve všem, co dělám, i když mě to stojí spoustu času a námahy.

19. Jsem netrpělivý/á, když mě lidé zdržují a plýtvají mým časem.

20. Druzí mi někdy vyčítají přecitlivělost a přehnané emoce.

21. Na druhé někdy působím chladně, ale mám intenzivní myšlenkový svět.

22. Pokud někoho dobře neznám, jsem ve střehu, dokud si nezíská mou důvěru.

23. Snažím se žít intenzivní a vzrušující život ve svižném tempu.

24. Jsem otevřený/á a přímý/á, vždy řeknu, co si skutečně myslím a to i za cenu konfliktu.

25. Dokážu vidět každou věc z mnoha hledisek, je pro mě proto obtížné se rozhodnout nebo si vytvořit vlastní názor.

26. Hodně svého volného času trávím snahou udělat ze sebe lepšího člověka.

27. Lépe než jiní lidé vycítím, co druzí potřebují.

28. Ve vztahu toužím po hlubokém citovém spojení a málokdy jsem spokojen/a s tím, co mám.

29. Velmi si cením svého soukromí a potřebuji trávit hodně času o samotě.

30. Pokud mě někdo chválí nebo mi lichotí, zpozorním a zkoumám, co je za tím.

31. Pociťuji úzkost, pokud se kolem neděje nic vzrušujícího a podnětného.

32. Pokud jsem přesvědčený/á, že mám pravdu, budu si za ní stát i proti většině a to i s rizikem hádky.

33. Spoustu úkolů řeším na poslední chvíli a často i po termínu.

34. Pracuji velmi pečlivě a soustředím se na detaily, někdy až puntičkářsky.

35. Mám sklony soustředit se příliš na ostatní.

36. Jsem soutěživý/á, ale dokážu být i dobrý spoluhráč.

37. Jsem tichý/á a přemýšlivý/á a většinou je mi lépe o samotě než ve společnosti.

38. Bezpečí a jistota je pro mě důležitější než sledování vlastních zájmů.

39. Vítám stále nové podněty a vzrušení, pokud se něčeho nabažím, snadno to opustím a věnuji se něčemu zajímavějšímu.

40. Často se snažím prosadit svůj názor i přes nesouhlas okolí.

41. Často se nechám rozptýlit a přeruším důležitou práci, protože věnuji pozornost různým nepodstatným činnostem.

42. Ve srovnání s druhými mám pevnější morální zásady a vyvinutější smysl pro čest.

43. Moje ochota často vede k tomu, že věnuji více energie péči o druhé než o sebe.

44. Nerad/a trávím čas zabýváním se pocity a přemýšlením o sobě.

45. Často se cítím sám/a a nepochopen/a, protože jsem jiný/á než druzí.

46. Pokud někoho nebo něco dobře neznám, jsem spíše skeptický/á.

47. Mám rád/a spontánní a nepředvídatelné akce plné vzrušení a dobrodružství spojené s určitým rizikem.

48. Nebojím se vyvolat otevřený konflikt, často v nich vyjde najevo pravda a skutečné postoje druhých, takže pak vím, na čem jsem.

49. Často se řídím heslem: „Co můžeš udělat dnes, odlož na zítra.“

50. Často pomáhám lidem uvědomit si, co dělají špatně.

51. Dotkne se mě, když druzí nedocení mou snahu jim pomoci.

52. I pokud nejsem znalcem v určitém oboru, dokážu o něm hovořit tak, že to druzí tak snadno nepoznají.

53. Žiji v bohatém světě citů a hlubokých významů.

54. Pečlivě si střežím svůj prostor, aby na mě lidé nekladli příliš mnoho požadavků.

55. Jsem rád/a tam, kde se něco děje, při nedostatku podnětů se rychle začnu nudit.

56. Jsem obvykle první, kdo se postaví na obranu druhých (především svých blízkých) a pokud je třeba, dokážu být agresivní a protivníka zastrašit.

57. Málokdy mě něco rozzlobí natolik, abych se na někoho rozčílil/a.

58. Bývá pro mě těžké se uvolnit a relaxovat, než splním všechny své povinnosti (a někdy i poté).

59. Snažím se lidem rozumět a pomáhat a zraňuje mě, když si myslí, že s nimi manipuluji.

60. Lehce se přizpůsobím jakémukoliv tématu rozhovoru, a to i pokud o něm nic nevím.

61. Mám sklon k sentimentalitě, melancholii a depresi.

62. Než bych okolní svět intenzivně prožíval/a, spíše ho pozoruji a vytvářím si teorie o jeho fungování.

63. Obvykle mám problémy s rozhodováním a pochybuji, zda jsem se rozhodl/a právně.

64. Nevyhýbám se konfliktům a nepříjemným otázkám, často řeknu i to, co by druzí nevyslovili.

65. Jsem poněkud váhavý/á a často odkládám i důležité věci na poslední chvíli.

66. Zaměřuji svou pozornost na chyby a snadno postřehnu, co by se dalo zlepšit.

67. Jsem člověk s mnoha já a dokážu se hravě stát tím, čím mě chce mít partner/ka nebo někdo důležitý.

68. Pro dosažení uznání je třeba tvrdě pracovat, i pokud je práce nudná.

69. Vždy mám potřebu dávat druhým najevo, jak se cítím.

70. Své pocity nerad/a rozebírám s druhými a často je neprožívám v dané situaci, ale spíše zpracovávám až o samotě v myšlenkách.

71. Mám tendenci pochybovat o důvěryhodnosti lidí a věcí kolem sebe, především pokud je dobře neznám.

72. Často dělám několik věcí najednou a rád/a přeruším i naléhavou práci, když mě zaujme něco jiného.

73. Často souhlasím s tím, co chtějí ostatní, abych se vyhnul/a konfliktu.

74. Řídím se heslem „nejdřív práce, potom zábava“ a rozdělanou práci neopouštím.

75. Dělá mi dobře, když mě mí blízcí potřebují a jsou na mě závislí.

76. Často srovnávám své postavení a úspěchy s tím, čeho dosáhli druzí.

77. Než začnu jednat, potřebuji si ujasnit své pocity.

78. Jsem spíše rezervovaný/á a udržuji si od ostatních určitý odstup.

79. Než začnu jednat, obvykle se důkladně připravím a promyslím různé verze situací, které by mohly nastat .

80. Rád/a vyprávím vtipy a zábavné historky, baví mě být středem pozornosti.

81. Když mě někdo poníží nebo zraní, zabývám se plánováním odvety a neodpustím mu, dokud mi nevysvětlí, proč tak jednal.

82. Často mě zlobí chyby a nedokonalosti okolí, ale navenek to nedávám najevo.

83. Dokážu dobře vycítit, co druzí chtějí a přizpůsobit tomu své pocity, abych byl/a oblíbený/á.

84. Když to považuji za nutné, dokážu zahrát to, čím mě druzí zrovna chtějí mít, a říkat, co se ode mě očekává.

85. Raději budu nepochopen/a a opuštěn/a, ale originální, než průměrný/á a všední jako většina lidí.

86. Jsem spíše vážný a přemýšlivý člověk, který rád diskutuje o problémech.

87. Obvykle myslím i na nejhorší možný scénář, abych nebyl/a zaskočen/a nebo překvapen/a.

88. Pokud jsem někdy smutný/á, dám se snadno vytáhnout do společnosti nebo rozptýlit něčím příjemným.

89. Na druhé působím jako člověk, který chce mít vše pod kontrolou a stojí si za svým.

90. Mívám problémy s určením priorit a někdy věnuji pozornost i nedůležitým věcem.

91. Důležitější než mé vlastní potřeby je pro mě to, aby mě druzí měli rádi a potřebovali mě.

92. Pod tlakem pracuji rychle a efektivně, vždy jsem schopen/a ustát soutěž a úspěšně dokončit projekt.

93. Ostatní mě někdy považují za příliš intenzivní/ho, takže musím své pocity držet na uzdě a cítím se nepochopen/á a opuštěn/á.

94. Nezávislost na druhých má pro mě zásadní význam, dokážu žít šťastně i sám/a.

95. Snažím se žít řádný, klidný a stabilní život bez velkých změn a riskování.

96. Mám bystrou a pružnou mysl, neustále se zabývám novými nápady a myšlenkami a hledám mezi nimi souvislosti.

97. Ve skupině jsem často tím/tou, kdo přebírá iniciativu, vyjádří svůj názor a rozhodne o tom, co se bude dělat.

98. Názory druhých jsou pro mě často důležitější než mé vlastní a mám problémy odmítnout jejich požadavky.

99. Můj přísný vnitřní hlas mi často říká, co dělám špatně a jak by to mělo správně být.

100. Splnění úkolu je pro mě důležitější než zabývání se svými pocity.

101. Snažím se vyčnívat z davu a necítil/a bych se dobře, pokud bych se od druhých neodlišoval/a.

102. Mám analytickou a logickou mysl, rád/a hledám příčiny a podstatu věcí.

103. Obvykle pečlivě zvažuji všechny možné alternativy a negativní důsledky mého rozhodnutí.

104. Rád/a stojím u zrodu a plánování nějakého projektu, kde je spousta otevřených možností a neurčitá budoucnost.

105. Těžko ovládám svůj vztek a později lituji toho, co jsem v rozčilení řekl/a nebo udělal/a.

106. Když mě někdo požádá o laskavost, většinou mu vyhovím a někdy tak na sebe beru závazky, které jsem vlastně ani nechtěl/a učinit.

107. V dětství mě často kritizovali a trestali, naučil/a jsem se proto sám/sama sebe přísně pozorovat a snažit se vyhýbat chybám.

108. Když poznám někoho nového, snažím se zjistit, co má rád a navázat pozitivní vztah, až pak si uvědomím, jestli je mi sympatický.

109. Druzí mě často nechápou a nedoceňují.

110. Chci vidět do všeho, můj přehled mi pomáhá oddělit se od přílišných pocitů, které mohou zraňovat.

111. Často pochybuji o svých schopnostech, a to i pokud jsem velmi úspěšný/á.

112. Pokud jsem na dně, věnuji se příjemným myšlenkám nebo činnostem, případně si plánuji něco hezkého do budoucna.

113. Jsem poněkud impulzivní a těžko skrývám hněv, stává se mi, že druhé zraním svými slovy.

114. Žiji spíše v poklidném a pomalém tempu a někdy jsem ostatními považován/a za líného/línou.

115. Mé okolí někdy rozčiluje, že jim radím co a jak by měli dělat.

116. Stává se, že kvůli mé silné touze pomáhat ostatním přijdu sám/sama zkrátka.

117. V životě se soustředím spíše na práci než na osobní vztahy.

118. Trvá mi dlouho, než někoho pustím do svého světa, začnu s ním komunikovat a důvěřovat mu.

119. Při rozhodování z více variant často váhám a nemohu se rozhodnout.

120. Na druhé působím jako živý a radostný člověk, který si s ničím nedělá starosti.

121. Dokážu prosadit svůj názor i přes nesouhlas okolí.

122. Pokud se nedokážu vyhnout konfliktu, snažím se vždy o smír a spíše ustoupím.

123. Snažím se neustále zlepšovat sebe sama a jsem zklamaný/á, když se mí blízcí nesnaží o totéž.

124. Obvykle druhým neřeknu přímo, co potřebuji, ani když se zeptají a zraňuje mě, když to nevycítí sami.

125. Mívám spíše stálou náladu a pocity se moc nezabývám.

126. Vše intenzivně prožívám a často mívám výrazné změny nálad, od deprese k euforii.

127. Často zažívám pocit strachu, nebezpečí nebo ohrožení z toho, co by se mohlo stát.

128. Při rozhodování vidím spíše výhody než rizika a zvažuji, co mi přinese největší potěšení.

129. Rozhoduji se impulzivně, bez dlouhého přemýšlení.

130. Mám rád/a poklidný, harmonický a pohodlný život a své zavedené zvyklosti.

131. Zaměřuji se spíše na to, co musím nebo co bych měl/a udělat než na to, co by mi přineslo potěšení.

132. Často cítím potřebu pomáhat druhým a být jim oporou.

133. Na druhé často působím jako reprezentativní nebo dokonce obdivuhodný/á.

134. Rád/a se odlišuji od ostatních, například názory, oblečením, svým originálním stylem.

135. Nejvíce si na sobě cením svého jasného úsudku a objektivity.

136. POHLAVÍ:

137. VĚK:

138. Vzdělání (i probíhající):

139. POVOLÁNÍ (studenti uveďte "student" + obor studia)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kilianová, J.Enneagram - osobnostní typologie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://enneagram-osobnostni-typolog.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.