Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Enneagram - typologie II.

Enneagram - typologie II.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kilianová
Šetření:05. 02. 2012 - 01. 03. 2012
Počet respondentů:175
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k určení Vašeho enneagramového typu osobnosti. Byl sestaven v rámci mé diplomové práce na FF UK - katedra Psychologie. Vyplnit jej může kdokoliv od 16let+, kdo předtím vyplnil část I zde: http://enneagram-osobnostni-typolog.vyplnto.cz/ Nabízím k dispozici výsledky - určení Vašeho osobnostního typu.

Pozn.: čísla otázek neodpovídají skutečným číslům typům

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

INSTRUKCE

Devět následujících odstavců popisuje devět osobnostních typů. Žádný z nich není horší nebo lepší než ostatní. Každý odstavec je jen zjednodušeným náhledem na jeden z devíti enneagramových typů, nehledejte v nich kompletní popis své osobnosti.

1. Přečtěte si všechny popisy.
2. Očíslujte jednotlivé odstavce podle toho, jak Vás vystihují (1. volba = hodí se na mě nejlépe, 2. volba = hodí se na mě na druhém místě, 3. volba = hodí se na mě na třetím místě, až po č. 9). Tedy každý odstavec bude mít jiné číslo mezi 1 – 9.

Při rozhodování berte v úvahu spíše celý odstavec nežli jeho jednotlivé věty bez kontextu. Ptejte se sami sebe: „Vystihuje mne tento odstavec jako celek lépe než ostatní odstavce?“
 

Odpovědi respondentů

1. Řídím se heslem „všechno nebo nic“, zvláště v záležitostech, které se mě přímo týkají. Velmi si cením čestnosti, síly a spolehlivosti. Člověk má to, co si sám zařídí. Nedůvěřuji ostatním, dokud svou spolehlivost neprokážou. Jsem rád, když se mnou lidé jednají na rovinu, a poznám, když někdo není upřímný, lže nebo se pokouší o manipulaci. Činí mi potíže tolerovat slabosti druhých, jestliže nerozumím jejich příčinám nebo nevidím, že se snaží s nimi něco dělat. Je mi také zatěžko přijmout příkazy a doporučení autority, kterou nerespektuji nebo s ní nesouhlasím. Mnohem raději se sám ujímám vedení. Když se rozzlobím, těžko se ovládám. Jsem vždy připraven postavit se za své přátele a blízké, zvlášť když mám pocit, že se s nimi zachází nespravedlivě. I když možná vždycky nezvítězím, moji soupeři na mne hned tak nezapomenou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. volba2916,57 %16,57 %  
4. volba2614,86 %14,86 %  
9. volba2212,57 %12,57 %  
3. volba2112 %12 %  
2. volba2011,43 %11,43 %  
5. volba1810,29 %10,29 %  
7. volba148 %8 %  
6. volba148 %8 %  
8. volba116,29 %6,29 %  

Graf

2. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám se snažím podle těchto nároků žít. Mám schopnost rychle postřehnout, když je něco nesprávně, a vím, jak to napravit. S některými lidmi se mohu kvůli svému kritizování a puntičkářství dostávat do konfliktu, ale je pro mne těžké smířit se s tím, když se něco dělá špatně. Jsem hrdý na to, že když něco dělám, mohou se lidé spolehnout, že to je správně. Někdy mě rozčiluje, že se lidé dost nesnaží, nebo se chovají nespolehlivě či nepoctivě, přestože se jim to většinou snažím nedat najevo. Řídím se heslem „nejdřív práce, potom zábava“ a je-li třeba, svá přání a potřeby v zájmu práce potlačím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. volba2916,57 %16,57 %  
4. volba2715,43 %15,43 %  
5. volba2614,86 %14,86 %  
3. volba2614,86 %14,86 %  
8. volba2011,43 %11,43 %  
7. volba169,14 %9,14 %  
6. volba158,57 %8,57 %  
9. volba95,14 %5,14 %  
1. volba74 %4 %  

Graf

3. Myslím, že dokážu vidět každou věc z mnoha různých hledisek. Možná kvůli tomu někdy působím nerozhodně, protože vždy vidím rub i líc. Schopnost nahlížet věci ze všech stran mi umožňuje pomáhat lidem překonávat vzájemné rozdíly. Tatáž schopnost u mne ovšem také někdy způsobuje, že vnímám názory, snahy a potřeby druhých lidí více než své vlastní. Není neobvyklé, že se nechám rozptýlit a přeruším důležitou práci, kterou jsem právě dělal. Dochází k tomu většinou proto, že věnuji svoji pozornost různým nepodstatným a málo významným činnostem. Mám problém rozlišovat, co je pro mne skutečně důležité a snažím se vyhýbat konfliktům tak, že souhlasím s tím, co chtějí ostatní. Lidé mne obvykle považují za příjemného, milého a nekonfliktního člověka. Málokdy mne něco rozzlobí natolik, abych dal otevřené najevo svůj hněv. Mám rád pohodlný, harmonický život a chci, aby mne ostatní měli rádi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. volba2816 %16 %  
4. volba2614,86 %14,86 %  
5. volba2514,29 %14,29 %  
3. volba2514,29 %14,29 %  
2. volba2313,14 %13,14 %  
6. volba179,71 %9,71 %  
8. volba 137,43 %7,43 %  
7. volba116,29 %6,29 %  
9. volba74 %4 %  

Graf

4. Jsem vnímavý k pocitům ostatních. Vím, co lidé potřebují, i když je třeba ani příliš neznám. Někdy bývá až frustrující tolik si uvědomovat pocity druhých, zvlášť jejich bolest a utrpení, protože pro ně nedokážu udělat všechno, co bych chtěl. Snadno rozdávám ze svého. Někdy si uvědomuji, že bych měl umět říkat NE, protože moje ochota vede k tomu, že věnuji víc energie péči o druhé než o sebe sama. Zraňuje mne, když si lidé myslí, že se s nimi snažím manipulovat nebo je ovládat, protože jediné, o co mi jde, je rozumět jim a pomáhat. Rád bych působil jako vřelý a dobrosrdečný člověk, ale když mne někdo ignoruje nebo nedoceňuje, značně mne to rozruší a mohu být i nepříjemný. Snažím se dělat vše, co je v mých silách, abych měl s lidmi dobré vztahy, protože jsou pro mne nesmírně důležité.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7. volba2514,29 %14,29 %  
8. volba 2313,14 %13,14 %  
5. volba2313,14 %13,14 %  
6. volba2112 %12 %  
3. volba2011,43 %11,43 %  
4. volba2011,43 %11,43 %  
1. volba179,71 %9,71 %  
2. volba148 %8 %  
9. volba126,86 %6,86 %  

Graf

5. Snažím se být nejlepší ve všem, co dělám, a celkem snadno dosahuji uznání a výborných výsledků. Jsem úspěšný a daří se mi skoro ve všem, do čeho se pustím. S tím, co dělám, se hluboce ztotožňuji, protože zastávám názor, že hodnota člověka do značné míry závisí na tom, co dokázal a jakého uznání dosáhl. Většinou mívám tolik práce, že své pocity a přemýšlení o sobě nechávám stranou, abych stihl všechno, co je třeba. Vždycky mám co na práci, a tak si jen málokdy dovolím jen tak sedět a nic nedělat. Jsem netrpělivý, když mne lidé zdržují a plýtvají mým časem. Někdy bych nejraději sám dokončil práci, kterou někdo dělá příliš pomalu. Jsem rád, když mohu být v každé situaci vždycky nad věcí. Jsem soutěživý, ale také dokážu být dobrý spoluhráč.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6. volba2715,43 %15,43 %  
8. volba 2715,43 %15,43 %  
3. volba2212,57 %12,57 %  
7. volba2212,57 %12,57 %  
5. volba2011,43 %11,43 %  
9. volba1810,29 %10,29 %  
4. volba179,71 %9,71 %  
1. volba137,43 %7,43 %  
2. volba95,14 %5,14 %  

Graf

6. Řekl bych, že jsem tichý, přemýšlivý člověk, který potřebuje o samotě trávit víc času než většina ostatních. Obvykle spíše pozoruji, co se děje, než bych se do dění sám aktivně zapojoval. Nemám rád, když na mne lidé kladou mnoho požadavků anebo chtějí, abych rozebíral své pocity a mluvil o nich. Dokážu zpracovávat své pocity spíš, když jsem sám než mezi ostatními, a také své zážitky často prožívám až teprve o samotě v myšlenkách než přímo v okamžiku, kdy probíhají. Když jsem sám, skoro nikdy se nenudím, protože mám bohatý myšlenkový svět. Je pro mne důležité šetřit časem a energií, a tak se snažím žít jednoduchým, nekomplikovaným způsobem života a být co nejsoběstačnější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. volba2614,86 %14,86 %  
1. volba2212,57 %12,57 %  
8. volba 2212,57 %12,57 %  
9. volba2212,57 %12,57 %  
5. volba2011,43 %11,43 %  
3. volba1910,86 %10,86 %  
7. volba169,14 %9,14 %  
6. volba148 %8 %  
4. volba148 %8 %  

Graf

7. Mám živou fantazii, zvláště když jde o ohrožení mé jistoty a bezpečí. Obvykle dobře vycítím, co mi může uškodit nebo ublížit, a díky své představivosti prožívám stejný strach, jako by se to doopravdy stalo. Co se týká nebezpečí, používám jednu ze strategií: buď se mu vždy snažím vyhnout anebo mu obvykle naopak až hazardně čelím. Své představivosti však také vděčím za důvtip a dobrý - i když snad trochu nekonvenční - smysl pro humor. Přál bych si mít v životě trochu víc jistoty, ale mám tendenci nedůvěřovat lidem a věcem kolem sebe. Jsem schopen obvykle poznat slabé stránky toho, co někdo nabízí. Řekl bych, že mě kvůli tomu někteří lidé mohou pokládat za vychytralého. Mám tendenci nedůvěřovat autoritám a sám se v roli autority také necítím ve své kůži. Protože si uvědomuji mylnost obecného mínění, identifikuji se většinou s vyděděnci společnosti. Pokud se jednou rozhodnu pro nějakou osobu nebo věc, jsem k ní velice loajální.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7. volba2514,29 %14,29 %  
8. volba 2413,71 %13,71 %  
5. volba2112 %12 %  
3. volba2011,43 %11,43 %  
2. volba2011,43 %11,43 %  
1. volba1810,29 %10,29 %  
9. volba179,71 %9,71 %  
6. volba169,14 %9,14 %  
4. volba148 %8 %  

Graf

8. Jsem optimistický člověk a rád vyhledávám nové a zajímavé činnosti. Mám velmi pružné myšlení, které snadno přechází od jednoho tématu k druhému. Snažím se získat globální pohled na to, jak spolu tato různá témata souvisí, a jsem nadšený, když dokážu propojit koncepty, které se zprvu zdály neslučitelné. Rád pracuji na tom, co mne zajímá, a věnuji tomu mnoho energie. Jen těžko se vyrovnávám s nevděčnými a rutinními úkoly. Bývám rád u vzniku a plánování nějakého projektu, kdy je prostor otevřený pro nejrůznější možnosti. Když se něčeho nabažím, je pro mne těžké u toho zůstat, protože bych se už chtěl věnovat další věci, která upoutává mou pozornost. Jsem-li na dně, raději se zabývám příjemnějšími myšlenkami. Věřím, že lidé mají právo na příjemný život.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. volba2916,57 %16,57 %  
2. volba2413,71 %13,71 %  
6. volba2313,14 %13,14 %  
8. volba 2313,14 %13,14 %  
7. volba2011,43 %11,43 %  
4. volba1910,86 %10,86 %  
5. volba169,14 %9,14 %  
3. volba137,43 %7,43 %  
9. volba84,57 %4,57 %  

Graf

9. Jsem citlivá osoba s hlubokými emocemi. Často se cítím nepochopen a sám, protože mám pocit, že jsem jiný než druzí. Ostatním mé chování možná připadá nepřirozené, vytýkají mi mou přecitlivělost a přehnané emoce. Ve skutečnosti jde o mou touhu po citovém spojení a hluboký prožitek vztahu. Nedoceňuji současné reálné vztahy, protože obvykle chci to, co nemohu mít, a nevážím si toho, co mám. Hledání hlubokého spojení si s sebou nosím celý život a nedostatek takového spojení u mne vede k melancholii a depresím. Někdy si říkám, jak je možné, že ostatní lidé mají víc než já – lepší vztahy a šťastnější život. Mám vytříbený vkus a žiji v bohatém světě citů a hlubokých významů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9. volba4726,86 %26,86 %  
8. volba 1910,86 %10,86 %  
4. volba179,71 %9,71 %  
3. volba179,71 %9,71 %  
5. volba169,14 %9,14 %  
6. volba169,14 %9,14 %  
7. volba158,57 %8,57 %  
1. volba158,57 %8,57 %  
2. volba137,43 %7,43 %  

Graf

10. POHLAVÍ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13878,86 %78,86 %  
muž3721,14 %21,14 %  

Graf

11. VĚK:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25158,57 %8,57 %  
21158,57 %8,57 %  
23148 %8 %  
24137,43 %7,43 %  
28105,71 %5,71 %  
22105,71 %5,71 %  
2095,14 %5,14 %  
2695,14 %5,14 %  
3074 %4 %  
3574 %4 %  
ostatní odpovědi 32
36
18
43
29
27
19
34
42
33
47
58
41
48
39
38
37
17
16
54
40
31
53
45
49
63
6637,71 %37,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.78
Minimum:18
Maximum:47
Variační rozpětí:29
Rozptyl:48.94
Směrodatná odchylka:7
Medián:25
Modus:25

Graf

12. Vzdělání (i probíhající):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ - včetně doktorandského studia11867,43 %67,43 %  
SOU, SŠ - s maturitou4726,86 %26,86 %  
VOŠ - nástavba po SŠ74 %4 %  
21,14 %1,14 %  
SOU - bez maturity 10,57 %0,57 %  

Graf

13. POVOLÁNÍ (studenti uveďte "student" + obor studia):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student psychologie116,29 %6,29 %  
učitelka42,29 %2,29 %  
student31,71 %1,71 %  
studentka psychologie31,71 %1,71 %  
konzultant31,71 %1,71 %  
manager31,71 %1,71 %  
student gymnázia31,71 %1,71 %  
sociální pracovník31,71 %1,71 %  
psycholožka21,14 %1,14 %  
student + psychologie21,14 %1,14 %  
ostatní odpovědi pedagog
student, psychologie
Knihovnice
programátor
ekonom
student + psychologie + cestovní ruch
HR manager
student psychologie + personalistika
poradce
student + fotografie
již důchodce
Student - Politická a kulturní geografie
psycholog (v min.dotazníku jsem zaměnila povolání a zaměstnání)
VŠ pedagogika, psychologie
student umění
střední management
Student psychologie a andragogiky
psycholog
student marketing
projektový manažer, IT konzultant
vedoucí kontaktního a poradenského centra závislostí
student - marketing management
student + psychologie + sociální pedagogika
obchodník s vínem
Kontaktní pracovník v KC pro drogově závislé.
tajemnice
student, personální poradenství
osvč - makléř
provozně-technický a obchodní ředitel
manařer procesu
veduca predajne, študentka Sociálnej pedagogiky
student - management ve veřejné správě
nezaměstnaný
porodní asistentka
agent odbavení cestujících (letiště)
student, radiologie a sportovni mangement
policista
student + marketing, zaměstnání - teamleader
lékař
student - podniková ekonomika a management
lektor
student, zlatník
finanční poradce-management, student-management
účetní
srudent (ekonomie, zpěv)
student - podnikání
plánovač
uklízečka
asistentka + projektová manažerka
student+psychologie+právo
student - textilní marketing
specialista informačních systémů
zahradní architektka
student, eknomika
student+farmaceutický laborant
Personalist
projekt manager
studentka ekonomiky
archeolog
student, podnikova ekonomika a management
student + ekonomika a management
student + všeobecné gymnázium
OSVČ
VŠ pedagog
asistentka projektové manažerky
manažer + student
Student - Pedagogická fakulty, učitelství AJ-RJ
student managementu
vedoucí a analytik IT projektů ve státní správě
Podnikatel - ekonomika
IT
student informatiky
Student Informatika
student antropologie
student - ekonomika/management
student, Finance
VŠ učitel
student - ekonomie + čínština
student + marketing a obchod
Student - obor Marketing a obchod, zároveň pracující - obor Propagace
student cestovního ruchu
student + finanční management
student chov koní
státní zaměstanec
Mateřská dovolená
výkonná produkční
student marketingu
"student" termodynamika a mechanika tekutin
ekonomický ředitel
Student sociologie
specialista marketingu
Studentka, marketing a management
zdravotní laborant odd. patologie
psychoterapeut
studentka - všeobecné gymnázium osmileté
student - všeobecné gymnázium
student+gymnázium
administrativa v archivu
student - všeobecné (gymnázium)
všeobecné gymnázium
student reklama
Rozpočtář, přípravář ve stavebnictví
státní zaměstnanec
nezaměstnaná + dálkový student
informatik
student - lékařská fakulta, zubní lékařství
údržba
student - Mezinárodní vztahy
Materska dovolena
doktorand - demografie, OSVČ
grafik
student - Pedagogika volného času
produktová manažerka ve farmaceutické firmě
student Cestovní ruch
státní služba
recepční
student IT
student, Psychologie :)
student, Nábytek
student ekonomie
student + ekonomika
student + gymnázium
Ucitelka mš
klinická hodnocení - administratia
sociálna práca
AĆR
Technolog ve strojírenství
student, kynologie
studentka ekonomie
Referentka
operátorka call centra (zákaznický servis)
obchodní oddělení
asistentka prodeje + studentka Sociální a masové komunikace
13878,86 %78,86 % 

Graf

14. Uveďte Váš enneagramový typ - pouze pokud ho znáte, jinak otázku přeskočte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9419,05 %2,29 %  
7419,05 %2,29 %  
1314,29 %1,71 %  
6314,29 %1,71 %  
2314,29 %1,71 %  
429,52 %1,14 %  
529,52 %1,14 %  

Graf

15. Vaše přezdívka - stejná jako v dotazníku Enneagram - osobnostní typologie:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Miska10,57 %0,57 %  
hajka10,57 %0,57 %  
Tlapka10,57 %0,57 %  
parajt na dvorku10,57 %0,57 %  
trixxx10,57 %0,57 %  
jajakili10,57 %0,57 %  
karaliene10,57 %0,57 %  
sihaja10,57 %0,57 %  
brydla10,57 %0,57 %  
huwik10,57 %0,57 %  
ostatní odpovědi kokrik7
Monchita
svetluska
LJ
Cvach
cedrique
trnava
evelína
Andy
Janča
chobotnice
Lennie
matyasova.eva
nokatka
nemám
Dronto
alzela
Ann
Niki
datel
Kuky
milan Chmelík
freak
Bobr73
joaquinest
hana
nie
justjoking
Pavel D.
chanka
Artep
esmika
sakipaki
Dingo
hanbor
Imzadi
Bond, james Bond
kade
Lůca
indi
don_kocicon
mářa
Brita
Lilith
Kit
Petia
aloe
Heha
Jaká přezdívka?
kvacek
River
peopleLucie
Marky
Michat.m
Gart
dziri
zitecka
jablon
Shelly
Blanch
Kamilka
chalupinka
kisa
aaat
Tokra
sasanka
Mishue
Moriss
Dhalia27
andano
cuci
jhaisik
?
Evík
Tenny
Lucylle
Adeill
KrispinK
adelajn
tomino
Galfius
mawerickk
zmen
Patrick Bateman
hanny
Fighter
Mama
Káca
Sandra
cinanka
clairee
H3ll3nk@
Mexx
bb
Naughty
Katy Anna
Janinka
bambin
klara003
zeuska
johanka
eLLa
uteri
payka
vlčátko
neměl jsem v mládí přezdívku
JajinaBR
jarní vánek
nevím
Jonoj
terdeda
jorg
Mikael
spoluhráč
Morgaine
Enneira
Bařena
pravítko
an11
miza
Fayen
safran
žeryk
fido
Alex
dk
kakobaboko
raven
Fufs
Kalina
Anténa
lindalex
Hanka (myslim)
michal
Kouřík
Natrix
Kašlenka
puzzlic
žába
Matylda
M007S
k328
Betka
An...
Terry1992
pa-vy
Blair
kamcatka72
Fifi
kapa
redy
strom
kamba
jorja
sabaka
Hrotič
masinka
lovec
Mrs. Fahrenheit
Mondulka :-)
czokies
Libi49
spacice
Zdeneček
16494,25 %93,71 % 

Graf

16. Vzkazy a připomínky k dotazníku:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

..nebo jak pochopit nerozhodnost?.. strávím hodně času přemýšlením a rozhodováním.. ale když se něco děje tak se rozhoduji rychle..

Bylo pro mě hodně těžké se rozhodnout, původně jsem si myslela, že jsem 6, ale tato definice mi vůbec neodpovídá. moc zdravím K

díky

doufám, že přezdívku jsem si zapamatovala:-)

ha ha

inu, asi žádné... :)

Miluju tě!!!! ;-)

Moc hezký dotazník, líbí se mi, že se začínají prosazovat i jiné než ty "typické" osobnostní dotazníky :) mohla bych pak požádat o zaslaný výsledek na mail BetkaD@seznam.cz? Svůj enneagram bych moc ráda věděla. Děkuji. Ať diplomka jde! :)

Nechápu, jak to někdo může zvládnout přečíst a seřadit za 6 minut, přijde mi to mnohem obtížnější, než předcházející dotazník... Dokonce jsem si charakteristiky jednotlivých typů vytiskla a rozstříhala, abych je mohla snáze seřadit. (Přes počítačovou obrazovku mi tam pořád nevycházelo pořadí...) Ale i tak je to docela obtížné, protože žádná charakteristika nesedí úplně-vždyť co člověk, to originál... :-))

Opravdu náročné pro nerozhodného člověka :)

otázka 14, svůj typ neznám, ale nechtělo se to uložit s vynecháním

po prvním dlouhém dotazníku už není příliš sil na přemýšlení

prosím zaslat na jaroslavab@seznam.cz Díky

Tak to bylo opravdu těžké, obzvlášť když z každého odstavce sedí jen věta, dvě...

Teda Jani, to je dlouhý test, tolik textu ... no snad jsem to přečetl dobře. Kdyby vyšlo že jsem potenciální maniak se sklony k vraždám, prosím nevymazávej mne z okruhu svých kontakrů :-) Ať se ti dobře daří a přeji krásný den.

Teda, to byla práce si vybrat :D.

těším se na zaslání mého e. typu. Děkuji m.komurka@milleniumsystems.cz

tohle bylo pro mě hodně těžké seřadit - připadá mi to, že každý popis na mě alespoň z části sedí...

upřesňuji - typem 2 označuji Dárce... podle pořadí na vašem blogu

V otázce č. 14 jsem odpověď označila omylem a neumím ji vymazat. Svůj enneagramový typ neznám.

Zajímavé, znám typologii osobnosti DISC (či choleri, sangvinik, melancholik a flegmatik) a příjde mi že to bohatě stačí, protože člověk je vždycky namixovaný

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Řídím se heslem „všechno nebo nic“, zvláště v záležitostech, které se mě přímo týkají. Velmi si cením čestnosti, síly a spolehlivosti. Člověk má to, co si sám zařídí. Nedůvěřuji ostatním, dokud svou spolehlivost neprokážou. Jsem rád, když se mnou lidé jednají na rovinu, a poznám, když někdo není upřímný, lže nebo se pokouší o manipulaci. Činí mi potíže tolerovat slabosti druhých, jestliže nerozumím jejich příčinám nebo nevidím, že se snaží s nimi něco dělat. Je mi také zatěžko přijmout příkazy a doporučení autority, kterou nerespektuji nebo s ní nesouhlasím. Mnohem raději se sám ujímám vedení. Když se rozzlobím, těžko se ovládám. Jsem vždy připraven postavit se za své přátele a blízké, zvlášť když mám pocit, že se s nimi zachází nespravedlivě. I když možná vždycky nezvítězím, moji soupeři na mne hned tak nezapomenou.

2. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám se snažím podle těchto nároků žít. Mám schopnost rychle postřehnout, když je něco nesprávně, a vím, jak to napravit. S některými lidmi se mohu kvůli svému kritizování a puntičkářství dostávat do konfliktu, ale je pro mne těžké smířit se s tím, když se něco dělá špatně. Jsem hrdý na to, že když něco dělám, mohou se lidé spolehnout, že to je správně. Někdy mě rozčiluje, že se lidé dost nesnaží, nebo se chovají nespolehlivě či nepoctivě, přestože se jim to většinou snažím nedat najevo. Řídím se heslem „nejdřív práce, potom zábava“ a je-li třeba, svá přání a potřeby v zájmu práce potlačím.

3. Myslím, že dokážu vidět každou věc z mnoha různých hledisek. Možná kvůli tomu někdy působím nerozhodně, protože vždy vidím rub i líc. Schopnost nahlížet věci ze všech stran mi umožňuje pomáhat lidem překonávat vzájemné rozdíly. Tatáž schopnost u mne ovšem také někdy způsobuje, že vnímám názory, snahy a potřeby druhých lidí více než své vlastní. Není neobvyklé, že se nechám rozptýlit a přeruším důležitou práci, kterou jsem právě dělal. Dochází k tomu většinou proto, že věnuji svoji pozornost různým nepodstatným a málo významným činnostem. Mám problém rozlišovat, co je pro mne skutečně důležité a snažím se vyhýbat konfliktům tak, že souhlasím s tím, co chtějí ostatní. Lidé mne obvykle považují za příjemného, milého a nekonfliktního člověka. Málokdy mne něco rozzlobí natolik, abych dal otevřené najevo svůj hněv. Mám rád pohodlný, harmonický život a chci, aby mne ostatní měli rádi.

4. Jsem vnímavý k pocitům ostatních. Vím, co lidé potřebují, i když je třeba ani příliš neznám. Někdy bývá až frustrující tolik si uvědomovat pocity druhých, zvlášť jejich bolest a utrpení, protože pro ně nedokážu udělat všechno, co bych chtěl. Snadno rozdávám ze svého. Někdy si uvědomuji, že bych měl umět říkat NE, protože moje ochota vede k tomu, že věnuji víc energie péči o druhé než o sebe sama. Zraňuje mne, když si lidé myslí, že se s nimi snažím manipulovat nebo je ovládat, protože jediné, o co mi jde, je rozumět jim a pomáhat. Rád bych působil jako vřelý a dobrosrdečný člověk, ale když mne někdo ignoruje nebo nedoceňuje, značně mne to rozruší a mohu být i nepříjemný. Snažím se dělat vše, co je v mých silách, abych měl s lidmi dobré vztahy, protože jsou pro mne nesmírně důležité.

5. Snažím se být nejlepší ve všem, co dělám, a celkem snadno dosahuji uznání a výborných výsledků. Jsem úspěšný a daří se mi skoro ve všem, do čeho se pustím. S tím, co dělám, se hluboce ztotožňuji, protože zastávám názor, že hodnota člověka do značné míry závisí na tom, co dokázal a jakého uznání dosáhl. Většinou mívám tolik práce, že své pocity a přemýšlení o sobě nechávám stranou, abych stihl všechno, co je třeba. Vždycky mám co na práci, a tak si jen málokdy dovolím jen tak sedět a nic nedělat. Jsem netrpělivý, když mne lidé zdržují a plýtvají mým časem. Někdy bych nejraději sám dokončil práci, kterou někdo dělá příliš pomalu. Jsem rád, když mohu být v každé situaci vždycky nad věcí. Jsem soutěživý, ale také dokážu být dobrý spoluhráč.

6. Řekl bych, že jsem tichý, přemýšlivý člověk, který potřebuje o samotě trávit víc času než většina ostatních. Obvykle spíše pozoruji, co se děje, než bych se do dění sám aktivně zapojoval. Nemám rád, když na mne lidé kladou mnoho požadavků anebo chtějí, abych rozebíral své pocity a mluvil o nich. Dokážu zpracovávat své pocity spíš, když jsem sám než mezi ostatními, a také své zážitky často prožívám až teprve o samotě v myšlenkách než přímo v okamžiku, kdy probíhají. Když jsem sám, skoro nikdy se nenudím, protože mám bohatý myšlenkový svět. Je pro mne důležité šetřit časem a energií, a tak se snažím žít jednoduchým, nekomplikovaným způsobem života a být co nejsoběstačnější.

7. Mám živou fantazii, zvláště když jde o ohrožení mé jistoty a bezpečí. Obvykle dobře vycítím, co mi může uškodit nebo ublížit, a díky své představivosti prožívám stejný strach, jako by se to doopravdy stalo. Co se týká nebezpečí, používám jednu ze strategií: buď se mu vždy snažím vyhnout anebo mu obvykle naopak až hazardně čelím. Své představivosti však také vděčím za důvtip a dobrý - i když snad trochu nekonvenční - smysl pro humor. Přál bych si mít v životě trochu víc jistoty, ale mám tendenci nedůvěřovat lidem a věcem kolem sebe. Jsem schopen obvykle poznat slabé stránky toho, co někdo nabízí. Řekl bych, že mě kvůli tomu někteří lidé mohou pokládat za vychytralého. Mám tendenci nedůvěřovat autoritám a sám se v roli autority také necítím ve své kůži. Protože si uvědomuji mylnost obecného mínění, identifikuji se většinou s vyděděnci společnosti. Pokud se jednou rozhodnu pro nějakou osobu nebo věc, jsem k ní velice loajální.

8. Jsem optimistický člověk a rád vyhledávám nové a zajímavé činnosti. Mám velmi pružné myšlení, které snadno přechází od jednoho tématu k druhému. Snažím se získat globální pohled na to, jak spolu tato různá témata souvisí, a jsem nadšený, když dokážu propojit koncepty, které se zprvu zdály neslučitelné. Rád pracuji na tom, co mne zajímá, a věnuji tomu mnoho energie. Jen těžko se vyrovnávám s nevděčnými a rutinními úkoly. Bývám rád u vzniku a plánování nějakého projektu, kdy je prostor otevřený pro nejrůznější možnosti. Když se něčeho nabažím, je pro mne těžké u toho zůstat, protože bych se už chtěl věnovat další věci, která upoutává mou pozornost. Jsem-li na dně, raději se zabývám příjemnějšími myšlenkami. Věřím, že lidé mají právo na příjemný život.

9. Jsem citlivá osoba s hlubokými emocemi. Často se cítím nepochopen a sám, protože mám pocit, že jsem jiný než druzí. Ostatním mé chování možná připadá nepřirozené, vytýkají mi mou přecitlivělost a přehnané emoce. Ve skutečnosti jde o mou touhu po citovém spojení a hluboký prožitek vztahu. Nedoceňuji současné reálné vztahy, protože obvykle chci to, co nemohu mít, a nevážím si toho, co mám. Hledání hlubokého spojení si s sebou nosím celý život a nedostatek takového spojení u mne vede k melancholii a depresím. Někdy si říkám, jak je možné, že ostatní lidé mají víc než já – lepší vztahy a šťastnější život. Mám vytříbený vkus a žiji v bohatém světě citů a hlubokých významů.

10. POHLAVÍ:

11. VĚK:

12. Vzdělání (i probíhající):

13. POVOLÁNÍ (studenti uveďte "student" + obor studia):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Řídím se heslem „všechno nebo nic“, zvláště v záležitostech, které se mě přímo týkají. Velmi si cením čestnosti, síly a spolehlivosti. Člověk má to, co si sám zařídí. Nedůvěřuji ostatním, dokud svou spolehlivost neprokážou. Jsem rád, když se mnou lidé jednají na rovinu, a poznám, když někdo není upřímný, lže nebo se pokouší o manipulaci. Činí mi potíže tolerovat slabosti druhých, jestliže nerozumím jejich příčinám nebo nevidím, že se snaží s nimi něco dělat. Je mi také zatěžko přijmout příkazy a doporučení autority, kterou nerespektuji nebo s ní nesouhlasím. Mnohem raději se sám ujímám vedení. Když se rozzlobím, těžko se ovládám. Jsem vždy připraven postavit se za své přátele a blízké, zvlášť když mám pocit, že se s nimi zachází nespravedlivě. I když možná vždycky nezvítězím, moji soupeři na mne hned tak nezapomenou.

2. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám se snažím podle těchto nároků žít. Mám schopnost rychle postřehnout, když je něco nesprávně, a vím, jak to napravit. S některými lidmi se mohu kvůli svému kritizování a puntičkářství dostávat do konfliktu, ale je pro mne těžké smířit se s tím, když se něco dělá špatně. Jsem hrdý na to, že když něco dělám, mohou se lidé spolehnout, že to je správně. Někdy mě rozčiluje, že se lidé dost nesnaží, nebo se chovají nespolehlivě či nepoctivě, přestože se jim to většinou snažím nedat najevo. Řídím se heslem „nejdřív práce, potom zábava“ a je-li třeba, svá přání a potřeby v zájmu práce potlačím.

3. Myslím, že dokážu vidět každou věc z mnoha různých hledisek. Možná kvůli tomu někdy působím nerozhodně, protože vždy vidím rub i líc. Schopnost nahlížet věci ze všech stran mi umožňuje pomáhat lidem překonávat vzájemné rozdíly. Tatáž schopnost u mne ovšem také někdy způsobuje, že vnímám názory, snahy a potřeby druhých lidí více než své vlastní. Není neobvyklé, že se nechám rozptýlit a přeruším důležitou práci, kterou jsem právě dělal. Dochází k tomu většinou proto, že věnuji svoji pozornost různým nepodstatným a málo významným činnostem. Mám problém rozlišovat, co je pro mne skutečně důležité a snažím se vyhýbat konfliktům tak, že souhlasím s tím, co chtějí ostatní. Lidé mne obvykle považují za příjemného, milého a nekonfliktního člověka. Málokdy mne něco rozzlobí natolik, abych dal otevřené najevo svůj hněv. Mám rád pohodlný, harmonický život a chci, aby mne ostatní měli rádi.

4. Jsem vnímavý k pocitům ostatních. Vím, co lidé potřebují, i když je třeba ani příliš neznám. Někdy bývá až frustrující tolik si uvědomovat pocity druhých, zvlášť jejich bolest a utrpení, protože pro ně nedokážu udělat všechno, co bych chtěl. Snadno rozdávám ze svého. Někdy si uvědomuji, že bych měl umět říkat NE, protože moje ochota vede k tomu, že věnuji víc energie péči o druhé než o sebe sama. Zraňuje mne, když si lidé myslí, že se s nimi snažím manipulovat nebo je ovládat, protože jediné, o co mi jde, je rozumět jim a pomáhat. Rád bych působil jako vřelý a dobrosrdečný člověk, ale když mne někdo ignoruje nebo nedoceňuje, značně mne to rozruší a mohu být i nepříjemný. Snažím se dělat vše, co je v mých silách, abych měl s lidmi dobré vztahy, protože jsou pro mne nesmírně důležité.

5. Snažím se být nejlepší ve všem, co dělám, a celkem snadno dosahuji uznání a výborných výsledků. Jsem úspěšný a daří se mi skoro ve všem, do čeho se pustím. S tím, co dělám, se hluboce ztotožňuji, protože zastávám názor, že hodnota člověka do značné míry závisí na tom, co dokázal a jakého uznání dosáhl. Většinou mívám tolik práce, že své pocity a přemýšlení o sobě nechávám stranou, abych stihl všechno, co je třeba. Vždycky mám co na práci, a tak si jen málokdy dovolím jen tak sedět a nic nedělat. Jsem netrpělivý, když mne lidé zdržují a plýtvají mým časem. Někdy bych nejraději sám dokončil práci, kterou někdo dělá příliš pomalu. Jsem rád, když mohu být v každé situaci vždycky nad věcí. Jsem soutěživý, ale také dokážu být dobrý spoluhráč.

6. Řekl bych, že jsem tichý, přemýšlivý člověk, který potřebuje o samotě trávit víc času než většina ostatních. Obvykle spíše pozoruji, co se děje, než bych se do dění sám aktivně zapojoval. Nemám rád, když na mne lidé kladou mnoho požadavků anebo chtějí, abych rozebíral své pocity a mluvil o nich. Dokážu zpracovávat své pocity spíš, když jsem sám než mezi ostatními, a také své zážitky často prožívám až teprve o samotě v myšlenkách než přímo v okamžiku, kdy probíhají. Když jsem sám, skoro nikdy se nenudím, protože mám bohatý myšlenkový svět. Je pro mne důležité šetřit časem a energií, a tak se snažím žít jednoduchým, nekomplikovaným způsobem života a být co nejsoběstačnější.

7. Mám živou fantazii, zvláště když jde o ohrožení mé jistoty a bezpečí. Obvykle dobře vycítím, co mi může uškodit nebo ublížit, a díky své představivosti prožívám stejný strach, jako by se to doopravdy stalo. Co se týká nebezpečí, používám jednu ze strategií: buď se mu vždy snažím vyhnout anebo mu obvykle naopak až hazardně čelím. Své představivosti však také vděčím za důvtip a dobrý - i když snad trochu nekonvenční - smysl pro humor. Přál bych si mít v životě trochu víc jistoty, ale mám tendenci nedůvěřovat lidem a věcem kolem sebe. Jsem schopen obvykle poznat slabé stránky toho, co někdo nabízí. Řekl bych, že mě kvůli tomu někteří lidé mohou pokládat za vychytralého. Mám tendenci nedůvěřovat autoritám a sám se v roli autority také necítím ve své kůži. Protože si uvědomuji mylnost obecného mínění, identifikuji se většinou s vyděděnci společnosti. Pokud se jednou rozhodnu pro nějakou osobu nebo věc, jsem k ní velice loajální.

8. Jsem optimistický člověk a rád vyhledávám nové a zajímavé činnosti. Mám velmi pružné myšlení, které snadno přechází od jednoho tématu k druhému. Snažím se získat globální pohled na to, jak spolu tato různá témata souvisí, a jsem nadšený, když dokážu propojit koncepty, které se zprvu zdály neslučitelné. Rád pracuji na tom, co mne zajímá, a věnuji tomu mnoho energie. Jen těžko se vyrovnávám s nevděčnými a rutinními úkoly. Bývám rád u vzniku a plánování nějakého projektu, kdy je prostor otevřený pro nejrůznější možnosti. Když se něčeho nabažím, je pro mne těžké u toho zůstat, protože bych se už chtěl věnovat další věci, která upoutává mou pozornost. Jsem-li na dně, raději se zabývám příjemnějšími myšlenkami. Věřím, že lidé mají právo na příjemný život.

9. Jsem citlivá osoba s hlubokými emocemi. Často se cítím nepochopen a sám, protože mám pocit, že jsem jiný než druzí. Ostatním mé chování možná připadá nepřirozené, vytýkají mi mou přecitlivělost a přehnané emoce. Ve skutečnosti jde o mou touhu po citovém spojení a hluboký prožitek vztahu. Nedoceňuji současné reálné vztahy, protože obvykle chci to, co nemohu mít, a nevážím si toho, co mám. Hledání hlubokého spojení si s sebou nosím celý život a nedostatek takového spojení u mne vede k melancholii a depresím. Někdy si říkám, jak je možné, že ostatní lidé mají víc než já – lepší vztahy a šťastnější život. Mám vytříbený vkus a žiji v bohatém světě citů a hlubokých významů.

10. POHLAVÍ:

11. VĚK:

12. Vzdělání (i probíhající):

13. POVOLÁNÍ (studenti uveďte "student" + obor studia):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kilianová, J.Enneagram - typologie II. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://enneagram-typologie-ii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.