Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Epilepsie a sport

Epilepsie a sport

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Čurdová
Šetření:04. 04. 2016 - 15. 04. 2016
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Helena Čurdová a jsem epileptik. Studuji vysokou školu tělovýchovy a sportu na vysoké škola Palestře, obor sportovní a kondiční specialista. Tento anonymní dotazník je vytvořen pro zpracování mé bakalářské práce na téma Epilepsie a sport. Prosím o jeho vyplnění a zaškrtnutí jedné odpovědi. Děkuji vám za pomoc. V elektronické verzi můžete dotazník zasílat na emailovou adresu helena.curdova@seznam.cz

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA5356,99 %56,99 %  
MUŽ3941,94 %41,94 %  
MAN11,08 %1,08 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 303638,71 %38,71 %  
nad 203234,41 %34,41 %  
nad 401516,13 %16,13 %  
nad 1555,38 %5,38 %  
nad 5044,3 %4,3 %  
plus de 1511,08 %1,08 %  

Graf

3. Jaké záchvaty míváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Generalizované záchvaty3335,48 %35,48 %  
Nevím2425,81 %25,81 %  
Parciální záchvaty2223,66 %23,66 %  
Kombinované1313,98 %13,98 %  
crises généralisées11,08 %1,08 %  

Graf

4. Jak dlouho máte tuto diagnózu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes 10 let3335,48 %35,48 %  
přes 5 let3032,26 %32,26 %  
2-5 let1718,28 %18,28 %  
0-2 roky1212,9 %12,9 %  
plus de 10 ans11,08 %1,08 %  

Graf

5. Jak často míváte záchvaty? (odhadem)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeden za půl roku3032,26 %32,26 %  
Nemívám2021,51 %21,51 %  
Několikrát měsíčně1111,83 %11,83 %  
Jeden do roka1010,75 %10,75 %  
za půl roku66,45 %6,45 %  
Párkrát do měsíce55,38 %5,38 %  
Denně55,38 %5,38 %  
Několikrát týdně55,38 %5,38 %  
Quelques fois par mois11,08 %1,08 %  

Graf

6. Jaké máte zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám ani fyzicky náročné, ani sedavé zaměstnání2627,96 %27,96 %  
Mám fyzicky náročné zaměstnání2223,66 %23,66 %  
Jsem student/studentka2122,58 %22,58 %  
Mám sedavé zaměstnání2021,51 %21,51 %  
Jsem v důchodu33,23 %3,23 %  
Je suis un étudiant / étudiant11,08 %1,08 %  

Graf

7. Jaké máte záliby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovního charakteru5156,67 %54,84 %  
Nemám záliby2628,89 %27,96 %  
Uměleckého charakteru1213,33 %12,9 %  
caractère sportif11,11 %1,08 %  

Graf

8. Zajímáte se o nějakou pohybovou aktivitu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivně se zajímám o pohybovou aktivitu4146,59 %44,09 %  
O pohybovou aktivitu se nezajímám1719,32 %18,28 %  
Několikrát do měsíce se věnuji pohybové aktivitě1618,18 %17,2 %  
ano1011,36 %10,75 %  
ne33,41 %3,23 %  
Plusieurs fois par mois est consacré à l'activité physique11,14 %1,08 %  

Graf

9. Jak často se věnujete pohybové aktivitě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třikrát týdně2022,47 %21,51 %  
denně2022,47 %21,51 %  
zřídka1820,22 %19,35 %  
několikrát do měsíce1415,73 %15,05 %  
zhruba 3x do měsíce88,99 %8,6 %  
1x týdně88,99 %8,6 %  
trois fois par semaine11,12 %1,08 %  

Graf

10. Povšimla/povšimnul jste si změny četnosti záchvatů (v léčbě) při pravidelné (i nepravidelné) pohybové aktivitě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, cvičení mi pomohlo3740,66 %39,78 %  
Nevšimnul/a jsem si2325,27 %24,73 %  
ne1516,48 %16,13 %  
ano99,89 %9,68 %  
Nepovšimnul/a jsem si55,49 %5,38 %  
Pas remarquer / et je11,1 %1,08 %  
Ne, cvičení mi nepomohlo11,1 %1,08 %  

Graf

11. Kdyby jste věděl(a), že vám pohybová aktivita pomůže v redukci počtu záchvatů, začal(a) byste cvičit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Již cvičím3841,76 %40,86 %  
Ano, rozhodně začal/a bych cvičit2123,08 %22,58 %  
Ano1314,29 %13,98 %  
Pravděpodobně bych začal/a cvičit99,89 %9,68 %  
Ne, nezačal/a bych cvičit88,79 %8,6 %  
Ne11,1 %1,08 %  
Oui, certainement j'ai commencé / et je pratique11,1 %1,08 %  

Graf

12. Důvod proč byste se nevěnoval/a (případně nevěnujete) pohybové aktivitě může být

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stach nemám, cvičím5061,73 %53,76 %  
Strach z poranění1214,81 %12,9 %  
Nezájem o pohybovou aktivitu1214,81 %12,9 %  
Strach, že větší fyzická zátěž vyvolá záchvat67,41 %6,45 %  
Peur de se blesser11,23 %1,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaké máte záliby?

 • odpověď Sportovního charakteru:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi denně na otázku 9. Jak často se věnujete pohybové aktivitě?

8. Zajímáte se o nějakou pohybovou aktivitu?

 • odpověď Aktivně se zajímám o pohybovou aktivitu:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jeden do roka na otázku 5. Jak často míváte záchvaty? (odhadem)

9. Jak často se věnujete pohybové aktivitě?

 • odpověď zřídka:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi O pohybovou aktivitu se nezajímám na otázku 8. Zajímáte se o nějakou pohybovou aktivitu?

11. Kdyby jste věděl(a), že vám pohybová aktivita pomůže v redukci počtu záchvatů, začal(a) byste cvičit?

 • odpověď Již cvičím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kombinované na otázku 3. Jaké záchvaty míváte?

12. Důvod proč byste se nevěnoval/a (případně nevěnujete) pohybové aktivitě může být

 • odpověď Stach nemám, cvičím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Již cvičím na otázku 11. Kdyby jste věděl(a), že vám pohybová aktivita pomůže v redukci počtu záchvatů, začal(a) byste cvičit?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, cvičení mi pomohlo na otázku 10. Povšimla/povšimnul jste si změny četnosti záchvatů (v léčbě) při pravidelné (i nepravidelné) pohybové aktivitě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do měsíce na otázku 9. Jak často se věnujete pohybové aktivitě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kombinované na otázku 3. Jaké záchvaty míváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké záchvaty míváte?

4. Jak dlouho máte tuto diagnózu?

5. Jak často míváte záchvaty? (odhadem)

6. Jaké máte zaměstnání?

7. Jaké máte záliby?

8. Zajímáte se o nějakou pohybovou aktivitu?

9. Jak často se věnujete pohybové aktivitě?

10. Povšimla/povšimnul jste si změny četnosti záchvatů (v léčbě) při pravidelné (i nepravidelné) pohybové aktivitě?

11. Kdyby jste věděl(a), že vám pohybová aktivita pomůže v redukci počtu záchvatů, začal(a) byste cvičit?

12. Důvod proč byste se nevěnoval/a (případně nevěnujete) pohybové aktivitě může být

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké záchvaty míváte?

4. Jak dlouho máte tuto diagnózu?

5. Jak často míváte záchvaty? (odhadem)

6. Jaké máte zaměstnání?

7. Jaké máte záliby?

8. Zajímáte se o nějakou pohybovou aktivitu?

9. Jak často se věnujete pohybové aktivitě?

10. Povšimla/povšimnul jste si změny četnosti záchvatů (v léčbě) při pravidelné (i nepravidelné) pohybové aktivitě?

11. Kdyby jste věděl(a), že vám pohybová aktivita pomůže v redukci počtu záchvatů, začal(a) byste cvičit?

12. Důvod proč byste se nevěnoval/a (případně nevěnujete) pohybové aktivitě může být

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čurdová, H.Epilepsie a sport (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://epilepsie-a-sport-45.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.