Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Epiziotomie z pohledu porodní asistentky

Epiziotomie z pohledu porodní asistentky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Musilová
Šetření:26. 11. 2013 - 11. 12. 2013
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:61,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Zuzana Musilová a jsem studentkou Vysoké školy polytechnické Jihlava.

V současné době se připravuji na zakončení studia, a proto pracuji na své bakalářské práci s názvem: Epiziotomie z pohledu porodní asistentky.

Děkuji Vám, že jste mi věnovali čas na vyplnění krátkého anonymního dotazníku.

Výsledky dotazníku použiji pouze pro potřeby mé bakalářské práce.

 

                                                                                       Děkuji za spolupráci. 

Odpovědi respondentů

1. Jaká je délka vaší praxe porodní asistentky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 5 let2555,56 %55,56 %  
5- 10 let1226,67 %26,67 %  
Více jak 10 let817,78 %17,78 %  

Graf

2. Myslíte, že epiziotomie je prevencí natržení hráze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3475,56 %75,56 %  
ne817,78 %17,78 %  
nevím36,67 %6,67 %  

Graf

3. Jak často provádíte epiziotomii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 z 5 žen2248,89 %48,89 %  
2 z 5 žen1226,67 %26,67 %  
4 z 5 žen715,56 %15,56 %  
1 z 5 žen48,89 %8,89 %  

Graf

4. Kdy provádíte epiziotomii u fyziologického porodu v souladu s platnými postupy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3271,11 %71,11 %  
rutinně u primipar920 %20 %  
nikdy24,44 %4,44 %  
rutinně u všech24,44 %4,44 %  

Graf

5. Z jakého důvodu nejčastěji děláte epiziotomii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hráz je tuhá a vysoká2351,11 %51,11 %  
z důvodu prevence ruptury hráze1635,56 %35,56 %  
předchozí epiziotomie u rodičky511,11 %11,11 %  
jako rutinní zákrok12,22 %2,22 %  

Graf

6. Myslíte si, že epiziotomie přináší většinou více bolesti a utrpení pro matky než užitku pro děti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3168,89 %68,89 %  
ano1022,22 %22,22 %  
nevím48,89 %8,89 %  

Graf

7. Informujete ženy o možnosti, že epiziotomie bude provedena pokud to bude nevyhnutelné ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3373,33 %73,33 %  
ne817,78 %17,78 %  
nevím48,89 %8,89 %  

Graf

8. Myslíte si, že by si rodičky během II.doby porodní měly zvolit polohu pro ně příjemnou a vhodnou, aby se předešlo natržení hráze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3168,89 %68,89 %  
ne1022,22 %22,22 %  
nevím48,89 %8,89 %  

Graf

9. Myslíte si, že je nějaká účinná technika během těhotenství, která snižuje výskyt porodního poranění nebo provedení epiziotomie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3373,33 %73,33 %  
ne1022,22 %22,22 %  
nevím24,44 %4,44 %  

Graf

10. Pokud si myslíte, že takováto technika přípravy hráze na porod jsou, jmenujte některé z nich?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

epi- no balonek masáž hráze odvar z heřmánku

epi-no, masáž hráze

EPI·NO Delphine a Delphine Plus

epino , masáž hráze, kegelovi cviky

epino kegelovy cviky, masáž hráze, cvičení pánevního dna

epino masáž hráze

epino masáž hráze

epino masáž hráze, kegelovy cviky, posilování pánevního dna

epino, cviky pánevního dna

epino, masáž hráze,

epino, masáž hráze, cviky pánevního dna

Epino, masáž hráze, kegelovy cviky

epino, masáž hráze, kegelovy cviky

epino. masáž hráze

epino. masáž hráze kegelovy cviky

kegelovy cviky masáž hráze, epino

masáž

masáž hráze

Masáž hráze

masáž hráze

masáž hráze

masáž hráze

Masáž hráze ve III. trimestru

masáž hráze, cviky pánevního dna

masáž hráze, kegelovy cviky

masáž hráze, Kegelovy cviky

nejsou

není

nevím

nevím

nevím

posílení pánevního dna, masáže hráze..

předporodní masáž hráze

11. Myslíte si, že existuje nějaká účinná metoda v II.době porodní , která by snížila riziko porodního poranění ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
masáž hráze při porodu1840 %40 %  
řízené tlačení1635,56 %35,56 %  
neexistuje715,56 %15,56 %  
vertikální poloha rodičky36,67 %6,67 %  
účinější je příprava před porodem než v průběhu12,22 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je délka vaší praxe porodní asistentky?

2. Myslíte, že epiziotomie je prevencí natržení hráze?

3. Jak často provádíte epiziotomii?

4. Kdy provádíte epiziotomii u fyziologického porodu v souladu s platnými postupy?

5. Z jakého důvodu nejčastěji děláte epiziotomii?

6. Myslíte si, že epiziotomie přináší většinou více bolesti a utrpení pro matky než užitku pro děti.

7. Informujete ženy o možnosti, že epiziotomie bude provedena pokud to bude nevyhnutelné ?

8. Myslíte si, že by si rodičky během II.doby porodní měly zvolit polohu pro ně příjemnou a vhodnou, aby se předešlo natržení hráze?

9. Myslíte si, že je nějaká účinná technika během těhotenství, která snižuje výskyt porodního poranění nebo provedení epiziotomie?

11. Myslíte si, že existuje nějaká účinná metoda v II.době porodní , která by snížila riziko porodního poranění ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je délka vaší praxe porodní asistentky?

2. Myslíte, že epiziotomie je prevencí natržení hráze?

3. Jak často provádíte epiziotomii?

4. Kdy provádíte epiziotomii u fyziologického porodu v souladu s platnými postupy?

5. Z jakého důvodu nejčastěji děláte epiziotomii?

6. Myslíte si, že epiziotomie přináší většinou více bolesti a utrpení pro matky než užitku pro děti.

7. Informujete ženy o možnosti, že epiziotomie bude provedena pokud to bude nevyhnutelné ?

8. Myslíte si, že by si rodičky během II.doby porodní měly zvolit polohu pro ně příjemnou a vhodnou, aby se předešlo natržení hráze?

9. Myslíte si, že je nějaká účinná technika během těhotenství, která snižuje výskyt porodního poranění nebo provedení epiziotomie?

11. Myslíte si, že existuje nějaká účinná metoda v II.době porodní , která by snížila riziko porodního poranění ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Musilová, Z.Epiziotomie z pohledu porodní asistentky (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://epiziotomie-z-pohledu-porodn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.