Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Erotické pomůcky

Erotické pomůcky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Včelák
Šetření:24. 02. 2013 - 06. 03. 2013
Počet respondentů:644
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který je součástí marketingového výzkumu týmu pěti studentů Vysoké školy ekonomické v Praze. Výzkum má za cíl zjistit, jaký je zájem lidí ve věku 18-55 let o erotické pomůcky.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že erotická pomůcka může napomoci kvalitě partnerského vztahu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano54784,94 %84,94 %  
ne9715,06 %15,06 %  

Graf

2. Má kvalita sexu vliv na Váš partnerský vztah?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano58490,68 %90,68 %  
ne609,32 %9,32 %  

Graf

3. Používáte erotické pomůcky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano36456,52 %56,52 %  
ne28043,48 %43,48 %  

Graf

4. Máte nějaké erotické pomůcky doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano40863,35 %63,35 %  
ne23636,65 %36,65 %  

Graf

5. Pokud ano, jakou formou jste je získali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kamenný obchodotázka č. 6, internetový obchodotázka č. 6, katalogotázka č. 6, dárekotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetový obchod17643,14 %27,33 %  
kamenný obchod14134,56 %21,89 %  
dárek9022,06 %13,98 %  
katalog10,25 %0,16 %  

Graf

6. Uvažujete v nejbližší době o koupi nějaké erotické pomůcky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne35855,59 %55,59 %  
ano28644,41 %44,41 %  

Graf

7. Pokud ano, kolik jste ochoten/ochotna za erotické pomůcky utratit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 1.000 Kčotázka č. 8, 1.000 - 2.000 Kčotázka č. 8, více než 2.000 Kčotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.000 - 2.000 Kč13246,15 %20,5 %  
méně než 1.000 Kč10135,31 %15,68 %  
více než 2.000 Kč5318,53 %8,23 %  

Graf

8. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 9, ženaotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena39761,65 %61,65 %  
muž24738,35 %38,35 %  

Graf

9. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-25otázka č. 10, 26-35otázka č. 10, 30-45otázka č. 10, 46-55otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2529746,12 %46,12 %  
26-3517827,64 %27,64 %  
30-4513520,96 %20,96 %  
46-55345,28 %5,28 %  

Graf

10. Jaká je Vaše sexuální orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [heterosexuálníotázka č. 11, homosexuálníotázka č. 11, bisexuálníotázka č. 11, nechi uvéstotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heterosexuální55486,02 %86,02 %  
bisexuální7010,87 %10,87 %  
homosexuální142,17 %2,17 %  
nechi uvést60,93 %0,93 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základní → konec dotazníku, středoškolské → konec dotazníku, vysokoškolské → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské38559,78 %59,78 %  
vysokoškolské22735,25 %35,25 %  
základní324,97 %4,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Používáte erotické pomůcky?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 2.000 Kč na otázku 7. Pokud ano, kolik jste ochoten/ochotna za erotické pomůcky utratit?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Máte nějaké erotické pomůcky doma?

4. Máte nějaké erotické pomůcky doma?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dárek na otázku 5. Pokud ano, jakou formou jste je získali?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetový obchod na otázku 5. Pokud ano, jakou formou jste je získali?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kamenný obchod na otázku 5. Pokud ano, jakou formou jste je získali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Používáte erotické pomůcky?

6. Uvažujete v nejbližší době o koupi nějaké erotické pomůcky?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1.000 - 2.000 Kč na otázku 7. Pokud ano, kolik jste ochoten/ochotna za erotické pomůcky utratit?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1.000 Kč na otázku 7. Pokud ano, kolik jste ochoten/ochotna za erotické pomůcky utratit?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 2.000 Kč na otázku 7. Pokud ano, kolik jste ochoten/ochotna za erotické pomůcky utratit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že erotická pomůcka může napomoci kvalitě partnerského vztahu?

2. Má kvalita sexu vliv na Váš partnerský vztah?

3. Používáte erotické pomůcky?

4. Máte nějaké erotické pomůcky doma?

5. Pokud ano, jakou formou jste je získali?

6. Uvažujete v nejbližší době o koupi nějaké erotické pomůcky?

7. Pokud ano, kolik jste ochoten/ochotna za erotické pomůcky utratit?

8. Jste?

9. Váš věk?

10. Jaká je Vaše sexuální orientace?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že erotická pomůcka může napomoci kvalitě partnerského vztahu?

2. Má kvalita sexu vliv na Váš partnerský vztah?

3. Používáte erotické pomůcky?

4. Máte nějaké erotické pomůcky doma?

5. Pokud ano, jakou formou jste je získali?

6. Uvažujete v nejbližší době o koupi nějaké erotické pomůcky?

7. Pokud ano, kolik jste ochoten/ochotna za erotické pomůcky utratit?

8. Jste?

9. Váš věk?

10. Jaká je Vaše sexuální orientace?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Včelák, V.Erotické pomůcky (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://eroticke-pomucky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.