Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Estetika krajiny v prostředí počítačových her

Estetika krajiny v prostředí počítačových her

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Berka
Šetření:11. 07. 2020 - 05. 08. 2020
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:52,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výzkum se zabývá estetickými preferencemi krajin ve hře World of Warcraft na základě vybraných psychologicko-evolučních teoriích percepce krajiny.  U následujících otázek budete hodnotit estetickou krásu krajin ze hry World of Warcraft v krátkých spotech, dále budete dotazováni i na své preference výběru bydlení v daných krajinách. Vyplnění dotazníku trvá mezi 15 a 20 minutami. Jedná se o výzkum k diplomové práci.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Po vyplnění prvních otázek směřovanýck k vaší osobě budete vyzváni k odpovědi na dvě otázky u každého z připravených spotů.

Odpovědi respondentů

1. Zadejte prosím váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24810,26 %10,26 %  
2956,41 %6,41 %  
1956,41 %6,41 %  
3256,41 %6,41 %  
3156,41 %6,41 %  
1845,13 %5,13 %  
2545,13 %5,13 %  
2045,13 %5,13 %  
2845,13 %5,13 %  
2633,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 27
23
38
33
17
30
35
34
21
47
49
00
50
26.5
44
41
48
36
59
160
3139,74 %39,74 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.95
Minimum:18
Maximum:49
Variační rozpětí:31
Rozptyl:51.61
Směrodatná odchylka:7.18
Medián:27
Modus:24

Graf

2. Vyplňte prosím vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3950 %50 %  
Muž3646,15 %46,15 %  
Jiné22,56 %2,56 %  
Nechci vyplnit11,28 %1,28 %  

Graf

3. Které atributy charakterizují místo, kde jsem prožil/a většinu svého života (zaškrtněte vše co se hodí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oblast převážně zastavěná2835,9 %35,9 %  
Oblast s převážně lesním pokryvem2734,62 %34,62 %  
Oblast s převážně lučním a polním pokryvem2430,77 %30,77 %  
Menší město (do 20 000 obyvatel)2329,49 %29,49 %  
Oblast s převážně nižinnými prvky2126,92 %26,92 %  
Velkoměsto (nad 150 000 obyvatel)2126,92 %26,92 %  
Větší město (do 150 000 obyvatel)2126,92 %26,92 %  
Oblast s převážně horským reliéfem1519,23 %19,23 %  
Větší obec (do 2000 obyvatel)1114,1 %14,1 %  
Menší obec (do 150 obyvatel)56,41 %6,41 %  
Samota (max. 5 domů)33,85 %3,85 %  
V okrajové části velkoměsta11,28 %1,28 %  
úpatí hor, zhruba stejné množství lesů, luk, polí, pastvin. Kousek do lesa i na louku, do kopců i do rovin. 11,28 %1,28 %  

Graf

4. Které atributy charakterizují místo, kde jsem vyrůstal/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oblast s převážně lesním pokryvem2835,9 %35,9 %  
Oblast s převážně lučním a polním pokryvem2734,62 %34,62 %  
Oblast převážně zastavěná2329,49 %29,49 %  
Menší město (do 20 000 obyvatel)2126,92 %26,92 %  
Oblast s převážně nižinnými prvky2025,64 %25,64 %  
Velkoměsto (nad 150 000 obyvatel)1924,36 %24,36 %  
Větší město (do 150 000 obyvatel)1823,08 %23,08 %  
Oblast s převážně horským reliéfem1721,79 %21,79 %  
Větší obec (do 2000 obyvatel)1316,67 %16,67 %  
Menší obec (do 150 obyvatel)78,97 %8,97 %  
Samota (max. 5 domů)56,41 %6,41 %  
Subtropické pásmo.11,28 %1,28 %  
Okrajová část velkoměsta11,28 %1,28 %  
viz předchozí, většinu života jsem strávil tam, kde jsem vyrůstal11,28 %1,28 %  

Graf

5. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):2.9361.393

Graf

6. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):2.8081.284

Graf

7. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):2.1671.062

Graf

8. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):3.3591.333

Graf

9. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):2.8591.865

Graf

10. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):2.8721.548

Graf

11. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):3.4361.682

Graf

12. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):1.7561.236

Graf

13. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):3.2561.293

Graf

14. Tímto výzkum končí.Je zde něco, co byste chtěli komentovat nebo dodat k obsahu a formě výzkumu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

je rozdíl mezi krajinou která se nám líbí a kde bychom chtěli bydlet

Ne.

Nelíbí se mi obecně grafika této hry, proto mi všechny krajiny připadají ošklivé. Vypadá to nepřirozeně, nedokážu si tedy představit reálně se v takové krajině ocitnout.

Nelíbil se mi rozpor v popisu otázky (ohodnotit, jak moc je krajina krásná) a návodem u stupnice s odpověďmi (zda bych si tam např postavil dům). To jsou přece dvě zcela odlišná stanoviska - estetické vs. praktické Krásu hodnotím prostě jako krásu, čistě esteticky, bez zájmu (nebo s malým), ale místo pro dům hodnotím prakticky - bude tam zima? horko? Je tam dostatek vody? když si možnosti přístupu k otázce odporují už v jejím zadání, špatně se na to odpovídá. Hodně úspěchů s diplomkou :) Držím palce a posílám pozitivní energii.

Super lokace z wowka

Tvoje máma

ty spoty mohly být idealističtější, třeba z ofiko fotek... Všechny krajiny jsou krásné, pokud máte s kým sdílet chalupu v ní...

videa mi nešla spustit, proto jsem hodnotil/a podle náhledových obrázků

Všechny ty obrázky byly nekontrastní a počítačově ošklivé.

Vzhledem k tomu, že grafika vypadal jak z Crash Bandicoota a rendering distance byla asi na 2 metrech, tak většina krajin dostala velmi low rating, zjevné bylo taky časté opakování patterns a elementů a fakt si nešlo představit bydlet v prostředí vypadajícím jak pozadí z Barbie filmu

Z dotazníku není jasné, jestli má vyplňující hodnotit zpracování a kvalitu textur hry, a nebo jestli videa jsou jen jakože vzor typu krajiny a vyplňující má uvádět, jestli by chtěl bydlet v takovém typu krajiny v reálu. Hodnotil jsem proto kvalitu textur.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Které atributy charakterizují místo, kde jsem prožil/a většinu svého života (zaškrtněte vše co se hodí):

 • odpověď Menší město (do 20 000 obyvatel):
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Menší město (do 20 000 obyvatel) na otázku 4. Které atributy charakterizují místo, kde jsem vyrůstal/a:
 • odpověď Oblast převážně zastavěná:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast převážně zastavěná na otázku 4. Které atributy charakterizují místo, kde jsem vyrůstal/a:
 • odpověď Oblast s převážně nižinnými prvky:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast s převážně nižinnými prvky na otázku 4. Které atributy charakterizují místo, kde jsem vyrůstal/a:
 • odpověď Velkoměsto (nad 150 000 obyvatel):
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velkoměsto (nad 150 000 obyvatel) na otázku 4. Které atributy charakterizují místo, kde jsem vyrůstal/a:
 • odpověď Větší město (do 150 000 obyvatel):
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Větší město (do 150 000 obyvatel) na otázku 4. Které atributy charakterizují místo, kde jsem vyrůstal/a:

4. Které atributy charakterizují místo, kde jsem vyrůstal/a:

 • odpověď Oblast s převážně lesním pokryvem:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast s převážně lesním pokryvem na otázku 3. Které atributy charakterizují místo, kde jsem prožil/a většinu svého života (zaškrtněte vše co se hodí):
 • odpověď Oblast s převážně lučním a polním pokryvem:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblast s převážně lučním a polním pokryvem na otázku 3. Které atributy charakterizují místo, kde jsem prožil/a většinu svého života (zaškrtněte vše co se hodí):
 • odpověď Velkoměsto (nad 150 000 obyvatel):
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velkoměsto (nad 150 000 obyvatel) na otázku 3. Které atributy charakterizují místo, kde jsem prožil/a většinu svého života (zaškrtněte vše co se hodí):

10. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

 • odpověď Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):=1:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):=1 na otázku 5. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

12. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

 • odpověď Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na stupnici 1-5 (1=nejméně, 5=nejvíce) ohodnoťte, do jaké míry byste v dané krajině chtěli bydlet (např. si zde postavit dům):=1 na otázku 9. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zadejte prosím váš věk:

2. Vyplňte prosím vaše pohlaví:

3. Které atributy charakterizují místo, kde jsem prožil/a většinu svého života (zaškrtněte vše co se hodí):

4. Které atributy charakterizují místo, kde jsem vyrůstal/a:

5. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zadejte prosím váš věk:

2. Vyplňte prosím vaše pohlaví:

3. Které atributy charakterizují místo, kde jsem prožil/a většinu svého života (zaškrtněte vše co se hodí):

4. Které atributy charakterizují místo, kde jsem vyrůstal/a:

5. Na stupnici 1-5 (1=nejméně krásná, 5=nejkrásnější) ohodnoťte estetickou stránku krajiny ve spotu (krásu krajiny, přírodních prvků atd.):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Berka, J.Estetika krajiny v prostředí počítačových her (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://estetika-krajiny-hry.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.