Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ethics of Visual Surveillance

Ethics of Visual Surveillance

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Balážia
Šetření:26. 05. 2013 - 02. 06. 2013
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.18:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hello people, me and my colleagues are working on this project and your opinion would be very helpful. It takes 2-3 minutes and does not require typing. Thanks!

Odpovědi respondentů

1. Gender

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Male2750,94 %50,94 %  
Female2649,06 %49,06 %  

Graf

2. Age

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18..263769,81 %69,81 %  
27..591426,42 %26,42 %  
17-23,77 %3,77 %  

Graf

3. Occupation

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Natural Scienes2241,51 %41,51 %  
Humanities1426,42 %26,42 %  
None1324,53 %24,53 %  
Manual47,55 %7,55 %  

Graf

4. Computer skills

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Advanced User2750,94 %50,94 %  
Basic User1528,3 %28,3 %  
Professional1018,87 %18,87 %  
Inexperienced11,89 %1,89 %  

Graf

5. Surveillance cameras are installed with primary aim to help at criminal investigations. How much do you consider your area dangerous or likely to attract criminals?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mostly Safe2649,06 %49,06 %  
Average1528,3 %28,3 %  
Safe1120,75 %20,75 %  
Inadvisable11,89 %1,89 %  

Graf

6. Which of the security elements are installed at your property?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Basic Lock3771,15 %69,81 %  
Security Door2038,46 %37,74 %  
Guardian Dog917,31 %16,98 %  
Alarm917,31 %16,98 %  
Other713,46 %13,21 %  
Camera System47,69 %7,55 %  

Graf

7. How much do you think that having a crimescene video footage at disposal could increase chances for the criminal to get caught?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slightly2852,83 %52,83 %  
Dramatically2037,74 %37,74 %  
Hardly59,43 %9,43 %  

Graf

8. How dense do you think the surveillance camera network is?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moderate2649,06 %49,06 %  
Thin1120,75 %20,75 %  
Dense916,98 %16,98 %  
Extremely Thin47,55 %7,55 %  
Extremely Dense35,66 %5,66 %  

Graf

9. Do you trust surveillance authorities?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partially3158,49 %58,49 %  
No1630,19 %30,19 %  
Yes611,32 %11,32 %  

Graf

10. Do you consider yourself paranoid when it comes to visual surveillance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No2343,4 %43,4 %  
Partially1935,85 %35,85 %  
Yes1120,75 %20,75 %  

Graf

11. Do you consider yourself a person of interest? (for example: politician / celebrity / secret agent / CEO / ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No4381,13 %81,13 %  
Yes1018,87 %18,87 %  

Graf

12. Could somebody misuse data related to your position or actions for exclusively private purposes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes2954,72 %54,72 %  
No2445,28 %45,28 %  

Graf

13. If yes, how much do you think you are being tracked for private purposes?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Not At All1952,78 %35,85 %  
Regularly616,67 %11,32 %  
Even Right Now513,89 %9,43 %  
Once411,11 %7,55 %  
Every Day25,56 %3,77 %  

Graf

14. Could somebody misuse data related to your position or actions for any other purposes? (for example: politics / business / mass media / espionage / ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes2954,72 %54,72 %  
No2445,28 %45,28 %  

Graf

15. If yes, how much do you think you are being tracked for previously mentioned purposes?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Not At All1644,44 %30,19 %  
Regularly925 %16,98 %  
Once513,89 %9,43 %  
Even Right Now513,89 %9,43 %  
Every Day12,78 %1,89 %  

Graf

16. Have you ever experienced or heard of surveillance data misuse?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No2750,94 %50,94 %  
Yes2649,06 %49,06 %  

Graf

17. If yes, can you tell us more?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cant really recall the name of the movie

Its basic media stories, nothing from my own life or people around me.

logging of mobile phone position and connection (including voice and SMS communication), kredit cards using, key words of internet searching,...

No

18. Do you prefer video processing performed by a computer or by a person?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Computer1833,96 %33,96 %  
Both1528,3 %28,3 %  
Neither815,09 %15,09 %  
Do Not Care713,21 %13,21 %  
Person59,43 %9,43 %  

Graf

19. There is always a tradeoff between security and privacy. Please select a number on the following scale (1=security..10=privacy) that describes your wish for this tradeoff.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5815,09 %15,09 %  
6815,09 %15,09 %  
8815,09 %15,09 %  
7713,21 %13,21 %  
4713,21 %13,21 %  
359,43 %9,43 %  
1059,43 %9,43 %  
935,66 %5,66 %  
223,77 %3,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.14
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.04
Směrodatná odchylka:2.01
Medián:6
Modus:5

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Gender

2. Age

3. Occupation

4. Computer skills

5. Surveillance cameras are installed with primary aim to help at criminal investigations. How much do you consider your area dangerous or likely to attract criminals?

6. Which of the security elements are installed at your property?

7. How much do you think that having a crimescene video footage at disposal could increase chances for the criminal to get caught?

8. How dense do you think the surveillance camera network is?

9. Do you trust surveillance authorities?

10. Do you consider yourself paranoid when it comes to visual surveillance?

11. Do you consider yourself a person of interest? (for example: politician / celebrity / secret agent / CEO / ...)

12. Could somebody misuse data related to your position or actions for exclusively private purposes?

13. If yes, how much do you think you are being tracked for private purposes?

14. Could somebody misuse data related to your position or actions for any other purposes? (for example: politics / business / mass media / espionage / ...)

15. If yes, how much do you think you are being tracked for previously mentioned purposes?

16. Have you ever experienced or heard of surveillance data misuse?

18. Do you prefer video processing performed by a computer or by a person?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Gender

2. Age

3. Occupation

4. Computer skills

5. Surveillance cameras are installed with primary aim to help at criminal investigations. How much do you consider your area dangerous or likely to attract criminals?

6. Which of the security elements are installed at your property?

7. How much do you think that having a crimescene video footage at disposal could increase chances for the criminal to get caught?

8. How dense do you think the surveillance camera network is?

9. Do you trust surveillance authorities?

10. Do you consider yourself paranoid when it comes to visual surveillance?

11. Do you consider yourself a person of interest? (for example: politician / celebrity / secret agent / CEO / ...)

12. Could somebody misuse data related to your position or actions for exclusively private purposes?

13. If yes, how much do you think you are being tracked for private purposes?

14. Could somebody misuse data related to your position or actions for any other purposes? (for example: politics / business / mass media / espionage / ...)

15. If yes, how much do you think you are being tracked for previously mentioned purposes?

16. Have you ever experienced or heard of surveillance data misuse?

18. Do you prefer video processing performed by a computer or by a person?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balážia, M.Ethics of Visual Surveillance (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ethics-visual-surveillance.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.