Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etické aspekty asistované reprodukce-pro všechny

Etické aspekty asistované reprodukce-pro všechny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Staňková
Šetření:28. 10. 2013 - 04. 11. 2013
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

ráda bych vás poprosila o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci. 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20910,47 %10,47 %  
23910,47 %10,47 %  
2289,3 %9,3 %  
2466,98 %6,98 %  
2566,98 %6,98 %  
2655,81 %5,81 %  
3244,65 %4,65 %  
3144,65 %4,65 %  
2144,65 %4,65 %  
2733,49 %3,49 %  
ostatní odpovědi 28
39
30
35
53
33
41
19
17
45
43
29
34
38
36
55
40
2832,56 %32,56 % 

Graf

2. Pokud by bylo, třeba zapojil/la byste se do procesu asistované reprodukce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5867,44 %67,44 %  
ne2832,56 %32,56 %  

Graf

3. Jaký je váš názor na to, že v rámci asistované reprodukce dochází k tzv. oddělení manželské či partnerské sexuality od plození. Tedy, že dítě nevzniká jako „ plod láskyplného vztahu“ ale jako „ produkt lékařské vědy“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2529,07 %29,07 %  
spíše nesouhlasím2225,58 %25,58 %  
nesouhlasím2023,26 %23,26 %  
spíše souhlasím1011,63 %11,63 %  
nevím910,47 %10,47 %  

Graf

4. V rámci asistované reprodukce dochází ke vzniku nadpočetných embryí.Zajímá vás jakým způsobem je s nimi naloženo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím o všech možnostech.3237,21 %37,21 %  
Ne, nevím co se s nimi děje.3034,88 %34,88 %  
Ne, nevím. Není to pro mě důležité.2427,91 %27,91 %  

Graf

5. Jaký je váš názor na preimplantační genetickou diagnostiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím s ní. Myslím, že je přínosná.4956,98 %56,98 %  
Souhlasím s ní, ale pouze za určitých podmínek.2427,91 %27,91 %  
Nesouhlasím s ní. Myslím, že narušuje přirozený výběr.1315,12 %15,12 %  

Graf

6. Souhlasil/la byste s dárcovstvím vašich nevyužitých embryí dalším neplodným párům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. Z jiných důvodů.3844,19 %44,19 %  
Ano. Byl/la bych rád/a, že mohu pomoci dalším.3540,7 %40,7 %  
Ne. Bál/la bych se možného setkání „sourozenců“ v budoucnu.1315,12 %15,12 %  

Graf

7. V rámci asistované reprodukce je možné využít kryokonzervaci. Tedy zmražení embryí pro další použití. Souhlasíte s touto metodou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.6777,91 %77,91 %  
Ne, s touto metodou nesouhlasím.1922,09 %22,09 %  

Graf

8. Centra asistované reprodukce nabízejí možnost mikromanipulace- metodou ICSI. (Metoda, kdy je jedna konkrétní spermie vstříknuta přímo do vajíčka). Jaký je váš názor na tuto metodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Souhlasím, myslím, že usnadňuje oplodnění vajíčka a tím se zvyšuje úspěšnost celého procesu.6676,74 %76,74 %  
Ne, nesouhlasím. Myslím, že dochází k obcházení přírodního výběru.1416,28 %16,28 %  
Ne, nesouhlasím. Z jiných důvodů.66,98 %6,98 %  

Graf

9. Souhlasíte se zahrnutím třetí strany do procesu asistované reprodukce? Myslím tím využití dárcovských spermií, vajíček od dárkyně nebo využití náhradní matky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím.6676,74 %76,74 %  
Ne, nesouhlasím.2023,26 %23,26 %  

Graf

10. Souhlasíte s tím, aby dárce vajíček či spermií zůstal anonymní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.6373,26 %73,26 %  
Ne.2326,74 %26,74 %  

Graf

11. Souhlasíte s využitím nadbytečných embryí k výzkumu- zejména kmenových buněk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6575,58 %75,58 %  
Ne2124,42 %24,42 %  

Graf

12. Pokud se uchytí více implantovaných embryí, doporučují lékaři redukci těhotenství. Souhlasíte s touto metodou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano ale pouze v případě ohrožení zdraví matky či plodů.4552,33 %52,33 %  
Ano, souhlasím.3136,05 %36,05 %  
Ne, nesouhlasím.1011,63 %11,63 %  

Graf

13. Pokud jste využil/la metod asistované reprodukce, v jakém stádiu se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léčbu jsem nevyužil/la7991,86 %91,86 %  
Přerušené léčba.33,49 %3,49 %  
Ukončená léčba.22,33 %2,33 %  
Ve stádiu léčby. Prosím uveďte, jaké metody jste zatím využili.11,16 %1,16 %  
Ve stádiu léčby.11,16 %1,16 %  

Graf

14. Prosím, uveďte pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.7081,4 %81,4 %  
Muž.1618,6 %18,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Souhlasil/la byste s dárcovstvím vašich nevyužitých embryí dalším neplodným párům?

  • odpověď Ne. Z jiných důvodů.:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nesouhlasím. na otázku 12. Pokud se uchytí více implantovaných embryí, doporučují lékaři redukci těhotenství. Souhlasíte s touto metodou?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nesouhlasím. na otázku 9. Souhlasíte se zahrnutím třetí strany do procesu asistované reprodukce? Myslím tím využití dárcovských spermií, vajíček od dárkyně nebo využití náhradní matky.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Pokud by bylo, třeba zapojil/la byste se do procesu asistované reprodukce?

3. Jaký je váš názor na to, že v rámci asistované reprodukce dochází k tzv. oddělení manželské či partnerské sexuality od plození. Tedy, že dítě nevzniká jako „ plod láskyplného vztahu“ ale jako „ produkt lékařské vědy“?

4. V rámci asistované reprodukce dochází ke vzniku nadpočetných embryí.Zajímá vás jakým způsobem je s nimi naloženo?

5. Jaký je váš názor na preimplantační genetickou diagnostiku?

6. Souhlasil/la byste s dárcovstvím vašich nevyužitých embryí dalším neplodným párům?

7. V rámci asistované reprodukce je možné využít kryokonzervaci. Tedy zmražení embryí pro další použití. Souhlasíte s touto metodou?

8. Centra asistované reprodukce nabízejí možnost mikromanipulace- metodou ICSI. (Metoda, kdy je jedna konkrétní spermie vstříknuta přímo do vajíčka). Jaký je váš názor na tuto metodu?

9. Souhlasíte se zahrnutím třetí strany do procesu asistované reprodukce? Myslím tím využití dárcovských spermií, vajíček od dárkyně nebo využití náhradní matky.

10. Souhlasíte s tím, aby dárce vajíček či spermií zůstal anonymní?

11. Souhlasíte s využitím nadbytečných embryí k výzkumu- zejména kmenových buněk?

12. Pokud se uchytí více implantovaných embryí, doporučují lékaři redukci těhotenství. Souhlasíte s touto metodou?

13. Pokud jste využil/la metod asistované reprodukce, v jakém stádiu se nacházíte?

14. Prosím, uveďte pohlaví.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Pokud by bylo, třeba zapojil/la byste se do procesu asistované reprodukce?

3. Jaký je váš názor na to, že v rámci asistované reprodukce dochází k tzv. oddělení manželské či partnerské sexuality od plození. Tedy, že dítě nevzniká jako „ plod láskyplného vztahu“ ale jako „ produkt lékařské vědy“?

4. V rámci asistované reprodukce dochází ke vzniku nadpočetných embryí.Zajímá vás jakým způsobem je s nimi naloženo?

5. Jaký je váš názor na preimplantační genetickou diagnostiku?

6. Souhlasil/la byste s dárcovstvím vašich nevyužitých embryí dalším neplodným párům?

7. V rámci asistované reprodukce je možné využít kryokonzervaci. Tedy zmražení embryí pro další použití. Souhlasíte s touto metodou?

8. Centra asistované reprodukce nabízejí možnost mikromanipulace- metodou ICSI. (Metoda, kdy je jedna konkrétní spermie vstříknuta přímo do vajíčka). Jaký je váš názor na tuto metodu?

9. Souhlasíte se zahrnutím třetí strany do procesu asistované reprodukce? Myslím tím využití dárcovských spermií, vajíček od dárkyně nebo využití náhradní matky.

10. Souhlasíte s tím, aby dárce vajíček či spermií zůstal anonymní?

11. Souhlasíte s využitím nadbytečných embryí k výzkumu- zejména kmenových buněk?

12. Pokud se uchytí více implantovaných embryí, doporučují lékaři redukci těhotenství. Souhlasíte s touto metodou?

13. Pokud jste využil/la metod asistované reprodukce, v jakém stádiu se nacházíte?

14. Prosím, uveďte pohlaví.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Staňková, E.Etické aspekty asistované reprodukce-pro všechny (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://eticke-aspekty-asistovane-re.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.