Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etické chování realitních společností

Etické chování realitních společností

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Šimůnek
Šetření:24. 04. 2010 - 26. 04. 2010
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum se zabívá etikou na realitním trhu. Podělte se o své zkušenosti v tomto odvětví a můžete pomoci široké veřejnosti utvořit si náhled na situaci v obchodu s realitami.

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že realitní společnosti v ČR se chovají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřeně eticky5664,37 %66,67 %  
Převážně eticky1416,09 %16,67 %  
Převážně neeticky1112,64 %13,1 %  
Přiměřeně neeticky66,9 %7,14 %  

Graf

2. Setkali jste se nebo slyšeli jste o neetickém chování některé realitní společnosti v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát4349,43 %51,19 %  
Jednou1921,84 %22,62 %  
Často1314,94 %15,48 %  
Nikdy1213,79 %14,29 %  

Graf

3. Využil jste někdy služeb realitní společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6473,56 %76,19 %  
Ne2326,44 %27,38 %  

Graf

4. Jak jste byli spokojeni se službami realitní kanceláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byli jste částečně spokojeni3453,13 %40,48 %  
Byli jste spokojeni2234,38 %26,19 %  
Byli jste hrubě nespokojeni69,38 %7,14 %  
Byli jste podvedeni23,13 %2,38 %  

Graf

5. Využili jste před navázáním spolupráce s realitní společností reference o chování dané společnosti a odkud je čerpáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hledáte v internetu2742,19 %32,14 %  
Získáváte zkušenosti od svých známých2031,25 %23,81 %  
Nehledáte reference1015,63 %11,9 %  
Hledáte reference jinde34,69 %3,57 %  
Hledáte reference ze sdělovacích prostředků (noviny, časopisy, TV)34,69 %3,57 %  
Hledátereference ze sdělovacích prostředků (noviny, časopisy, TV)11,56 %1,19 %  

Graf

6. Využili byste služeb realitní kanceláře, která prokazatelně nemá dobrou pověst na trhu, kdyby měla bezkonkurenční nabídku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy3757,81 %44,05 %  
Možná po zvážení1828,13 %21,43 %  
Jen po konzultaci s právníkem914,06 %10,71 %  

Graf

7. Když se setkáte se zkušeností s realitní společností, šíříte tuto informaci dále?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vždy, ale pouze špatné zkušenostiotázka č. 8, Vždy a nezáleží na špatné či dobré zkušenostiotázka č. 8, Nikdy, nemám na to časotázka č. 9, Někdyotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy a nezáleží na špatné či dobré zkušenosti2132,81 %25 %  
Někdy2031,25 %23,81 %  
Vždy, ale pouze špatné zkušenosti1625 %19,05 %  
Nikdy, nemám na to čas710,94 %8,33 %  

Graf

8. Jak předáváte zkušenosti s realitní společností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikací svým známým3561,4 %41,67 %  
Přes internet (blogy, emailem, atd.)1933,33 %22,62 %  
Přes sdělovací prostředky (TV, noviny, atd.)23,51 %2,38 %  
Jiným způsobem11,75 %1,19 %  

Graf

9. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18– 30 let3047,62 %35,71 %  
31 – 45 let2234,92 %26,19 %  
46 – 55 let69,52 %7,14 %  
56 a více57,94 %5,95 %  

Graf

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4368,25 %51,19 %  
Vysokoškolské1726,98 %20,24 %  
Vyučen bez maturity23,17 %2,38 %  
Základní vzdělání11,59 %1,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že realitní společnosti v ČR se chovají?

2. Setkali jste se nebo slyšeli jste o neetickém chování některé realitní společnosti v ČR?

3. Využil jste někdy služeb realitní společnosti?

4. Jak jste byli spokojeni se službami realitní kanceláře?

5. Využili jste před navázáním spolupráce s realitní společností reference o chování dané společnosti a odkud je čerpáte?

6. Využili byste služeb realitní kanceláře, která prokazatelně nemá dobrou pověst na trhu, kdyby měla bezkonkurenční nabídku?

7. Když se setkáte se zkušeností s realitní společností, šíříte tuto informaci dále?

8. Jak předáváte zkušenosti s realitní společností?

9. Do které věkové kategorie patříte?

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že realitní společnosti v ČR se chovají?

2. Setkali jste se nebo slyšeli jste o neetickém chování některé realitní společnosti v ČR?

3. Využil jste někdy služeb realitní společnosti?

4. Jak jste byli spokojeni se službami realitní kanceláře?

5. Využili jste před navázáním spolupráce s realitní společností reference o chování dané společnosti a odkud je čerpáte?

6. Využili byste služeb realitní kanceláře, která prokazatelně nemá dobrou pověst na trhu, kdyby měla bezkonkurenční nabídku?

7. Když se setkáte se zkušeností s realitní společností, šíříte tuto informaci dále?

8. Jak předáváte zkušenosti s realitní společností?

9. Do které věkové kategorie patříte?

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šimůnek, Z.Etické chování realitních společností (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://eticke-chovani-realitnich-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.