Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etické kodexy v podniku

Etické kodexy v podniku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Nováková
Šetření:08. 07. 2016 - 18. 07. 2016
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):16 / 10.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

vyplněním tohoto dotazníku přispějete ke zpracování bakalářské práce na téma Etické kodexy podniku. Předem Vám děkuji za vyplnění a za strávený čas nad tímto dotazníkem. 

 

Přeji hezký den. 

Odpovědi respondentů

1. Máte ve Vaší firmě etický kodex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2, nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6763,81 %63,81 %  
ne2120 %20 %  
nevím1716,19 %16,19 %  

Graf

2. Pokud ne, plánuje Vaše firma zavedení etického kodexu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2395,83 %21,9 %  
ano14,17 %0,95 %  

Graf

3. Souhlasíte s tvrzením, že chování Vaší firmy je etické?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3339,29 %31,43 %  
souhlasím2529,76 %23,81 %  
spíše nesouhlasím1113,1 %10,48 %  
nevím89,52 %7,62 %  
nesouhlasím78,33 %6,67 %  

Graf

4. Kolik % zaměstnanců Vaší firmy je seznámeno s etickým kodexem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81 - 100 %3946,43 %37,14 %  
0 - 20 %1619,05 %15,24 %  
61 - 80 %1619,05 %15,24 %  
41 - 60 %78,33 %6,67 %  
21 - 40 %67,14 %5,71 %  

Graf

5. Jsou informace upravující pravidla etického jednání ve Vaší firmě součástí pracovní smlouvy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3238,1 %30,48 %  
ne2732,14 %25,71 %  
nevím2529,76 %23,81 %  

Graf

6. Do jaké míry je etický kodex ve Vaší firmě dodržován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou je dodržován.3845,24 %36,19 %  
Nevím, nemohu posoudit.1821,43 %17,14 %  
Zpravidla není dodržován.1011,9 %9,52 %  
Pouze ve výjimečných případech není dodržován.1011,9 %9,52 %  
Vždy je bezpodmínečně dodržován.89,52 %7,62 %  

Graf

7. Je ve Vaší firmě dodržování etického kodexu nějakým způsobem vyhodnocováno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3642,86 %34,29 %  
ne3238,1 %30,48 %  
ano1619,05 %15,24 %  

Graf

8. Jak velký tlak je vyvíjen při kontrole dodržování etického kodexu?

Hodnotící škála: 1 - žádný tlak; 5 - extrémní tlak

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33136,9 %29,52 %  
12125 %20 %  
21720,24 %16,19 %  
41214,29 %11,43 %  
533,57 %2,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.47
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Je ve Vaší firmě zavedeno odměňování při dodržování etického kodexu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7994,05 %75,24 %  
ano55,95 %4,76 %  

Graf

10. Jakým způsobem je dodržování etického kodexu odměňováno?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finančním ohodnocením 116,67 %0,95 %  
Odměny od zaměstnavatele116,67 %0,95 %  
Finančním 116,67 %0,95 %  
nemam s tim jeste prilis velke zkusenosti (v zamestnani nejsem jeste ani rok), ale pokud by nekdo sel ve svem pocinani jeste nad ramec kodexu, choval se mimoradne 'eticky', mohla by mu asi byt priznana mimoradna odmena (jinak je dodrzovani vyzadovano, brano jako samozrejmost)116,67 %0,95 %  
Finanční odměna 116,67 %0,95 %  
nevím116,67 %0,95 %  

Graf

11. Existuje ve Vaší firmě postih za nedodržení či porušení etického kodexu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3541,67 %33,33 %  
ano3339,29 %31,43 %  
ne1619,05 %15,24 %  

Graf

12. Domníváte se, že by měli být zaměstnanci nedodržující etické principy nějak postihování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5666,67 %53,33 %  
Nezajímám se o to.2023,81 %19,05 %  
Ne89,52 %7,62 %  

Graf

13. Řídíte se Vy sami při rozhodování etickými principy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5970,24 %56,19 %  
Záleží na konkrétní situaci.2327,38 %21,9 %  
Ne22,38 %1,9 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2353,49 %21,9 %  
muž2046,51 %19,05 %  

Graf

15. Jaké je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let1739,53 %16,19 %  
31 - 40 let1637,21 %15,24 %  
41 - 50 let511,63 %4,76 %  
51 a vice511,63 %4,76 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2353,49 %21,9 %  
střední odborné s maturitou1432,56 %13,33 %  
vyšší odborné24,65 %1,9 %  
střední odborné bez maturity24,65 %1,9 %  
střední odborné bet maturity12,33 %0,95 %  
základní12,33 %0,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte ve Vaší firmě etický kodex?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze ve výjimečných případech není dodržován. na otázku 6. Do jaké míry je etický kodex ve Vaší firmě dodržován?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 8. Jak velký tlak je vyvíjen při kontrole dodržování etického kodexu?
 • odpověď ne:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Pokud ne, plánuje Vaše firma zavedení etického kodexu?

2. Pokud ne, plánuje Vaše firma zavedení etického kodexu?

 • odpověď ne:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Máte ve Vaší firmě etický kodex?

13. Řídíte se Vy sami při rozhodování etickými principy?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 8. Jak velký tlak je vyvíjen při kontrole dodržování etického kodexu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte ve Vaší firmě etický kodex?

2. Pokud ne, plánuje Vaše firma zavedení etického kodexu?

3. Souhlasíte s tvrzením, že chování Vaší firmy je etické?

4. Kolik % zaměstnanců Vaší firmy je seznámeno s etickým kodexem?

5. Jsou informace upravující pravidla etického jednání ve Vaší firmě součástí pracovní smlouvy?

6. Do jaké míry je etický kodex ve Vaší firmě dodržován?

7. Je ve Vaší firmě dodržování etického kodexu nějakým způsobem vyhodnocováno?

8. Jak velký tlak je vyvíjen při kontrole dodržování etického kodexu?

9. Je ve Vaší firmě zavedeno odměňování při dodržování etického kodexu?

11. Existuje ve Vaší firmě postih za nedodržení či porušení etického kodexu?

12. Domníváte se, že by měli být zaměstnanci nedodržující etické principy nějak postihování?

13. Řídíte se Vy sami při rozhodování etickými principy?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaké je Váš věk?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte ve Vaší firmě etický kodex?

2. Pokud ne, plánuje Vaše firma zavedení etického kodexu?

3. Souhlasíte s tvrzením, že chování Vaší firmy je etické?

4. Kolik % zaměstnanců Vaší firmy je seznámeno s etickým kodexem?

5. Jsou informace upravující pravidla etického jednání ve Vaší firmě součástí pracovní smlouvy?

6. Do jaké míry je etický kodex ve Vaší firmě dodržován?

7. Je ve Vaší firmě dodržování etického kodexu nějakým způsobem vyhodnocováno?

8. Jak velký tlak je vyvíjen při kontrole dodržování etického kodexu?

9. Je ve Vaší firmě zavedeno odměňování při dodržování etického kodexu?

11. Existuje ve Vaší firmě postih za nedodržení či porušení etického kodexu?

12. Domníváte se, že by měli být zaměstnanci nedodržující etické principy nějak postihování?

13. Řídíte se Vy sami při rozhodování etickými principy?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Jaké je Váš věk?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, L.Etické kodexy v podniku (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://eticke-kodexy-v-podniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.