Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etické povědomí na internetu

Etické povědomí na internetu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Malá
Šetření:02. 04. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:182
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

předem děkuji za vyplnění dotazníku :-) Výsledky ankety Etické povědomí na internetu si po jeho zakončení můžete na vyplnto.cz také prohlédnout.

Odpovědi respondentů

1. Znáte, nebo jste se setkali s výrokem: "Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18199,45 %99,45 %  
ne10,55 %0,55 %  

Graf

2. K jakému mravnímu principu se nejvíce přikláníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
princip přirozenosti - dobro máme každý v sobě a tak se i chováme9853,85 %53,85 %  
princip maxima - chovat se podle té maximy, u které chceš aby se stala platným pravidlem5128,02 %28,02 %  
princip povinnosti - chovat se podle psaných pravidel2815,38 %15,38 %  
vyuzivam neuplnych smluv10,55 %0,55 %  
chovej se dle svého nejlepšího svědomí a vědomí10,55 %0,55 %  
Těch pravidel je celá řada10,55 %0,55 %  
byt dobry a ohladuplny10,55 %0,55 %  
vubec netusim10,55 %0,55 %  

Graf

3. Pod čím si nejvíce představíte pojem "Informační etika".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak manipulovat s informacemi (příjem, uchování, zpracování, šíření)10457,14 %57,14 %  
jak se chovat (pracovat) na internetu4323,63 %23,63 %  
etika v informační společnosti3117,03 %17,03 %  
jak šířit informace42,2 %2,2 %  

Graf

4. Myslíte si, že se na internetu mravní a etické zásady dodržují?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14881,32 %81,32 %  
nevím2212,09 %12,09 %  
ano126,59 %6,59 %  

Graf

5. V jaké oblasti internetu se podle vás etika nejvíce dodržuje. (1- určitě dodržuje, 5- určitě nedodržuje)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Podnikání, e-shop2.3570.988
Média3.4341.191
Reklamy3.8680.928
Sociální sítě, e-komunikace3.8740.924
Přejímání informací, publikace2.9561.174

Graf

6. Do jaké oblasti byste zařadili následující pojem: ČSN ISO 690

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
citace11160,99 %60,99 %  
podnikání3820,88 %20,88 %  
reklama137,14 %7,14 %  
nevím42,2 %2,2 %  
norma42,2 %2,2 %  
sport21,1 %1,1 %  
mně blíže neznámá norma10,55 %0,55 %  
zdravotnictví10,55 %0,55 %  
standardizace10,55 %0,55 %  
norma10,55 %0,55 %  
?nevím?10,55 %0,55 %  
?10,55 %0,55 %  
Státní normy10,55 %0,55 %  
netusim co to je bez pouziti internetu10,55 %0,55 %  
doprava10,55 %0,55 %  
Nevím, prostě norma. .o)10,55 %0,55 %  

Graf

7. Víte co je plagiátorství

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17897,8 %97,8 %  
ne42,2 %2,2 %  

Graf

8. Odkud nejčastěji čerpáte informace, jaké informační zdroje využíváte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Wikipedie2.5241.535
Google1.8011.867
Jakýkoliv zdroj na internetu2.8121.294
Novinové články3.1611.456
Televize a rozhlas3.6451.756

Graf

9. Co považujete za nejhorší zločin (neetické jednání) na internetu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kyberšikana8848,35 %48,35 %  
záměrné šíření chybných, poplašných nebo pobuřujících zpráv5429,67 %29,67 %  
kyberstalking5027,47 %27,47 %  
šíření dětské pornografie4926,92 %26,92 %  
spamming4122,53 %22,53 %  
šíření pornografie3117,03 %17,03 %  
plagiátorství158,24 %8,24 %  
porušení autorského zákona (např. volné šíření filmů, hudby)42,2 %2,2 %  
nic z toho (něco jiného)31,65 %1,65 %  

Graf

10. Věříte (myslíte si), že na internetu vůbec nějaká etika funguje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11060,44 %60,44 %  
ne4021,98 %21,98 %  
nevím3217,58 %17,58 %  

Graf

11. Jste si vědom(a) nějaké situace kdy jste porušil(a) nějakou z těchto pravidel. Pokud ano, danou odpověď zaškrtněte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porušení autorského zákona (šíření obrazové nebo zvukové stopy) - filmy, hudbu, fotky, atd.8966,92 %48,9 %  
špatná citace7153,38 %39,01 %  
plagiátorství3526,32 %19,23 %  
spamming1813,53 %9,89 %  
šíření nepravdivých informací107,52 %5,49 %  
kyberstalking, kyberšikana75,26 %3,85 %  

Graf

12. Souhlasíte s kontrolou Vaší činnosti na internetu (komunikace, činnost na sociálních sítích, prohlížení web. stránek, apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15585,16 %85,16 %  
ano168,79 %8,79 %  
nevím116,04 %6,04 %  

Graf

13. Je v dnešní době důležitější mít raději etické zásady nebo platnou legislativu na řízení činnosti na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
raději etické zásady10658,24 %58,24 %  
raději platná legislativa4223,08 %23,08 %  
je to jedno2212,09 %12,09 %  
nevím126,59 %6,59 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9753,3 %53,3 %  
muž8546,7 %46,7 %  

Graf

15. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2413373,08 %73,08 %  
25-353117,03 %17,03 %  
15-1873,85 %3,85 %  
36-4563,3 %3,3 %  
46-5521,1 %1,1 %  
0-1421,1 %1,1 %  
56-6510,55 %0,55 %  

Graf

16. Vaše současné zaměstnání, studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ12568,68 %68,68 %  
Zaměstnaný3519,23 %19,23 %  
Student SŠ137,14 %7,14 %  
OSVČ31,65 %1,65 %  
Nezaměstnaný31,65 %1,65 %  
Žák ZŠ21,1 %1,1 %  
Důchod10,55 %0,55 %  

Graf

17. Svými slovy zhodnoťte, jak si myslíte že funguje tzv. etika na internetu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

"Jaký pán, takový krám" - tj. podle původu informace lze usuzovat i na její etické či neetické pozadí a využití.

blbě

body, které spadají do Netikety

Domnívám se, že etika na internetu funguje především autoregulačně, tzn. ten, kdo nějaký obsah zveřejňuje, předem přemýšlí nad tím, zda neporušuje nějaké zákony či mravní zásady. Je si podle mě vědom, jaké důsledky může zveřejnění určitých obsahů mít pro jeho web případně zaměstnání.

Etika funguje obecně lépe než v jiných oblastech. Obchodníci jsou díky velké konkurenci nuceni k zlepšování svých služeb. Dost také na kvalitu služeb tlačí systémy, založené na reputaci (např. ebay) - lidé nakupují jen u osvědčených firem Kde etika příliš nefunguje jsou internetová média a média obecně. Obecně jde o různé manipulativní články a reportáže, kdy novináři nejsou schopni lépe posoudit význam událostí, zejména kvůli nízké znalosti dané oblasti. Často se jedná o oblast práva, ekonomie apod. Mezi nešvary zejména internetových médií patří také zveřejňování článků na objednávku komerčních firem bez odlišení od ostatního obsahu a také manipulace s výsledky anket (nebo spíše malá ochrana proti těmto manipulacím).

Etika na internetu je něco podobného jako etika slušného chování a vystupování ve společnosti. Je to něco, co se obecně očekává, že se bude dodržovat, je to něco, co určité osoby/instituce musí dodržovat, jelikož si nemohou dovolit to nedodržovat a je to něco, co nikdy nemůže být efektivně legislativně vymáháno či vynucováno a ve výsledku bude vždyt záležet, jak se k tomu každý z nás postaví.

Etika na internetu nic není. Existuje jenom slušnost jako taková bez ohledu na médium.

Etika především funguje mezi uzavřenou skupinou lidí. Ve "volném internetu" je to divočina, ve které se maximálně dodržují nějaké zásady.

Existuji urcite eticke kodexy, ktere se tykaji informacni etiky, ale nemyslim si, ze vetsina lidi ma o techto kodexech a zasadach informacni etiky povedomi, z toho duvodu ji neberou ve vetsine pripadu v potaz. - Adrian Andras

Funguje podle lidí kteří koloběh informací provozují,... prostě nejhorší jsou děti...

funguje podobně jako v reálu s poznámkou o rádoby anonymitě, která uvolňuje to negativní v nás k otázce 12 - kdo kontroluje?

Funguje spíše v teoretické rovině.

Funguje tam, kde má - nefunguje tam, kde překáží. Všechno je v pořádku, moral fags. :)

Globálně nefunguje. Funguje spíše pouze v uzavřených sektorech internetu, kde se lidé znají nebo mají důvod se respektovat.

Internet by měl zůstat svobodným médiem, hovořit o nějakých rádoby internetových pravidlech mi přijde zcestné.

internet má něco společného s masou lidí - tam má jednotlivec taky pocit, že se ztratí, je anonymní, není na něj vidět a víc si dovolí. je to vlastně zkouška, jakou má kdo morálku. jinak etika na internetu... nic moc myslím. asi je to i tim, že lidi, který jsou "normální", nemají potřebu trávit čas ve virtuálním světě.

jak kdy jak kde

Jak se komu zachce.

Jsou uživatelé, kteří etiku dodržují. Ale bohužel jsou i tací, kteří i etice nemají žádné povědomí.

každý jedná podle své povahy (svědomí) a především pak záměru, kterého chce zrovna dosáhnout

Kdo ji chce dodržovat, jí dodržuje. Kdo nechce, cestu si vždy najde.

kdyz nefunguje ani v normalni spolecnosti, jak muzeme chtit aby fungovala na internetu

Moc nefunguje vzhledem k volnosti uživatelů na internetu, každopádně je to dobře i špatně!

Moc nefunguje. Je to jen o přístupu lidí, jak se na internetu chovají.

myslím si ,že se vetsina zasad dodrzuje, alespon na komercnich webech, na tech osobnich uz je to horsi

myslím si, že funguje jen za určitých okolností a záleží na lidech, stránkách a situacích, ale nemyslím si, že je dobrým nápadem schvalovat dohody podobné ACTA atd. myšlenka ochrany autorů je sice do jisté míry rozumná, avšak podporuje konkurenceschopnost u firem, které nejsou schopny přizpůsobit svůj obchodní model inovacím v informační společnosti a také znevýhodňune postavení občanů, obávám se, že jejím pravým smyslem je nastavení nástrojů jednotlivých vlád tak, aby byla možnost regulace internetu a ICT v případě jejich využití proti jejich moci - viz. arabské jaro, které proběhlo i díky dnešním možnostem a dostupnosti informačních a komunikačních technologií a po kterém se ve větší míře snažilo USA, ale i další státy a státy podepisující ACTA, prosadit tuto "legislativu", navíc si myslím, že etika na internetu odráží skutečnou etiku lidí, protože se zde nebojí projevit se anonymně naplno, tak jako by se většina z nich v reálné společnosti bála

na internetu se najdou někteří jedinci, kteří ji dodržují,ale bohužel více jedinců, kterým etika nic neříká

Najde se ti několik právních ošetření, ale převážná část, záleží na dobrých mravech autora

nefunguje

nefunguje

nefunguje, důvěřivci důvěřují, ostatní si dělají co chtějí

nefunguje, lidé by se měli více zaměřit na etiku a tak by nebylo třeba vytvářet platnou legislativu pro řízení činnosti na internetu

nefunguje, stejně jako v současné amorální společnosti v reálu

někde funguje, někde nefunguje. Svoboda přináší spoustu pozitiv a také spoustu rizik.

nepříliš valně

neviem

poněkud divně - např. na sociálních sítích se lidé přidávají do skupin Černý humor a podobně a snaží se potom moralizovat členy, kteří mají černý humor a tímto se baví. Potom se stává, že je daná skupina zakázána kvůli někomu, kdo se tam přičlenil a nemá tam co dělat, když ho to nebaví. Na druhou stranu sdílení, lidská blbost a příspěvky na diskuzních forech mě pobuřují v tom smyslu, že se stydím za to, jak je český národ hloupý a omezený. Takže etika funguje nerovnoměrně, tam, kde by měla být, není a tam kde má být minimalizována, je přeháněna.

Pravděpodobně se jedná o převedení svých vnitřních etických zásad do internetového prostředí. To, že existuje fakt, že to co člověk je schopen udělat na internetu není schopen udělat ve skutečnosti, víme. Problémem je, že to lidé si z internetu dělají to, co z něj dnes je. Plno nedůvěry a chaosu. Etiku chápe mnoho lidí pouze jako směrnice pro chování v reálném životě, a pro spoustu z nich převzetí etiky do elektronického světa neexistuje

Různé servery a komunity mají svá pravidla, kde do jisté míry občas funguje. Internet je ovšem jako takový neřízený živel, který by rády vlády a korporace dostaly pod kontrolu a tak se často neetických chováním o to snaží. Záminka typu boj s terorizmem přestává fungovat a tak se přitvrdilo a "bojuje se s dětským pornem", ovšem viděl ho někdy někdo, nebo to je opravdu jen záminka?

skoro nefunguje.

spíše nefunguje

špatně

špatně

Špatně, jelikož je obsah internetu tak obrovský = nedá se kontrolovat, vystopovat jednoznačně autora atd.

Určitě funguje nějakým způsobem, ale dalo by se na tom ještě dost zapracovat, aby etika nebyla jen pojem, ale i víc!

v bvcb

V ČR etika na internetu v podstatě neexistuje

V dnešní době se o tomto tématu spíše mluví, ale činy nejsou vidět.

velice volná etika, měl by se na ní klást větší důraz.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Věříte (myslíte si), že na internetu vůbec nějaká etika funguje?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Myslíte si, že se na internetu mravní a etické zásady dodržují?

14. Jaké je Vaše pohlaví

  • odpověď žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student SŠ na otázku 16. Vaše současné zaměstnání, studium?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte, nebo jste se setkali s výrokem: "Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim."

2. K jakému mravnímu principu se nejvíce přikláníte?

3. Pod čím si nejvíce představíte pojem "Informační etika".

4. Myslíte si, že se na internetu mravní a etické zásady dodržují?

5. V jaké oblasti internetu se podle vás etika nejvíce dodržuje. (1- určitě dodržuje, 5- určitě nedodržuje)

6. Do jaké oblasti byste zařadili následující pojem: ČSN ISO 690

7. Víte co je plagiátorství

8. Odkud nejčastěji čerpáte informace, jaké informační zdroje využíváte?

9. Co považujete za nejhorší zločin (neetické jednání) na internetu

10. Věříte (myslíte si), že na internetu vůbec nějaká etika funguje?

11. Jste si vědom(a) nějaké situace kdy jste porušil(a) nějakou z těchto pravidel. Pokud ano, danou odpověď zaškrtněte.

12. Souhlasíte s kontrolou Vaší činnosti na internetu (komunikace, činnost na sociálních sítích, prohlížení web. stránek, apod.)

13. Je v dnešní době důležitější mít raději etické zásady nebo platnou legislativu na řízení činnosti na internetu?

14. Jaké je Vaše pohlaví

15. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

16. Vaše současné zaměstnání, studium?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte, nebo jste se setkali s výrokem: "Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim."

2. K jakému mravnímu principu se nejvíce přikláníte?

3. Pod čím si nejvíce představíte pojem "Informační etika".

4. Myslíte si, že se na internetu mravní a etické zásady dodržují?

5. V jaké oblasti internetu se podle vás etika nejvíce dodržuje. (1- určitě dodržuje, 5- určitě nedodržuje)

6. Do jaké oblasti byste zařadili následující pojem: ČSN ISO 690

7. Víte co je plagiátorství

8. Odkud nejčastěji čerpáte informace, jaké informační zdroje využíváte?

9. Co považujete za nejhorší zločin (neetické jednání) na internetu

10. Věříte (myslíte si), že na internetu vůbec nějaká etika funguje?

11. Jste si vědom(a) nějaké situace kdy jste porušil(a) nějakou z těchto pravidel. Pokud ano, danou odpověď zaškrtněte.

12. Souhlasíte s kontrolou Vaší činnosti na internetu (komunikace, činnost na sociálních sítích, prohlížení web. stránek, apod.)

13. Je v dnešní době důležitější mít raději etické zásady nebo platnou legislativu na řízení činnosti na internetu?

14. Jaké je Vaše pohlaví

15. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

16. Vaše současné zaměstnání, studium?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malá, K.Etické povědomí na internetu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://eticke-povedomi-na-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.