Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etické problémy na pracovištích

Etické problémy na pracovištích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Sedláková
Šetření:09. 03. 2019 - 04. 04. 2019
Počet respondentů:265
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který se vztahuje k mé bakalářské práci s názvem Pracovní morálka a etické problémy na pracovištích. Dotazník je zaměřen na velké výrobní firmy v Jihočeském kraji (Robert Bosch, KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., Budějovický Budvar, n.p.). Tento dotazník je anonymní a údaje z něj budou použity pouze pro tuto bakalářskou práci. 

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho pracujete v současném zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 5 let7729,06 %29,06 %  
1 - 2 roky5320 %20 %  
0,5 - 1 rok4918,49 %18,49 %  
5 - 10 let3713,96 %13,96 %  
více než 10 let259,43 %9,43 %  
méně než 6 měsíců249,06 %9,06 %  

Graf

2. Jaká je Vaše pozice ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec18469,43 %69,43 %  
nižší manažer5119,25 %19,25 %  
střední manažer238,68 %8,68 %  
top manažer72,64 %2,64 %  

Graf

3. Jaký je Váš názor na etický kodex? (etický kodex = dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je dobré mít stanovena jasná pravidla a určité hranice19673,96 %73,96 %  
Etickému kodexu nepřikládám význam6926,04 %26,04 %  

Graf

4. Existují ve Vaší firmě vnitřní etická nařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze nepsaná pravidla chování9435,47 %35,47 %  
ANO, etický kodex7929,81 %29,81 %  
nevím7026,42 %26,42 %  
NE228,3 %8,3 %  

Graf

5. Vyskytují se na Vašem pracovišti konfliktní situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ale jsou ihned řešeny8732,83 %32,83 %  
ANO, nejsou však řešeny8431,7 %31,7 %  
NE6524,53 %24,53 %  
nevím2910,94 %10,94 %  

Graf

6. Setkal/a jste se s pojmem mobbing? (mobbing = dlouhodobá a systematická šikana na pracovišti od spolupracovníků)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání obětí mobbinguotázka č. 7, ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání svědkem mobbinguotázka č. 8, ANO, o tomto pojmu jsem slyšel/a, ale nebyl/a jsem v současném zaměstnání svědkem ani obětí mobbinguotázka č. 8, NE, s tímto pojmem jsem se nikdy nesetkal/aotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, s tímto pojmem jsem se nikdy nesetkal/a12145,66 %45,66 %  
ANO, o tomto pojmu jsem slyšel/a, ale nebyl/a jsem v současném zaměstnání svědkem ani obětí mobbingu9736,6 %36,6 %  
ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání obětí mobbingu269,81 %9,81 %  
ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání svědkem mobbingu217,92 %7,92 %  

Graf

7. Jakým jednáním Vašich kolegů jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil/a.1557,69 %5,66 %  
V zaměstnání se o mě šíří pomluvy.1350 %4,91 %  
Jsem zesměšňován/a před lidmi.1246,15 %4,53 %  
Zakouším pohrdavé, podceňující pohledy nebo gesta.1246,15 %4,53 %  
Často se stává, že vstoupím-li do místnosti, rozhovor utichne.934,62 %3,4 %  
Jsem izolován/a, kolegové se vyhýbají kontaktu se mnou.830,77 %3,02 %  
Kolegové na mě hlasitě křičí, nadávají mi.311,54 %1,13 %  
Pracuji v Německu a němci tu jsou více než češi13,85 %0,38 %  
Zakaz mluveni13,85 %0,38 %  

Graf

8. Setkal/a jste se s pojmem bossing? (bossing = dlouhodobá a systematická šikana na pracovišti od nadřízeného)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání obětí bossingotázka č. 9, ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání svědkem bossinguotázka č. 10, ANO, o tomto pojmu jsem slyšel/a, ale nebyl/a jsem v současném zaměstnání svědkem ani obětí bossinguotázka č. 10, NE, s tímto pojmem jsem se nikdy nesetkal/aotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, s tímto pojmem jsem se nikdy nesetkal/a10941,13 %41,13 %  
ANO, o tomto pojmu jsem slyšel/a, ale nebyl/a jsem v současném zaměstnání svědkem ani obětí bossingu10640 %40 %  
ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání svědkem bossingu3212,08 %12,08 %  
ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání obětí bossing186,79 %6,79 %  

Graf

9. Jakým jednáním Vašeho nadřízeného jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem kontrolován/a svým nadřízeným přehnaně často.1372,22 %4,91 %  
Má práce je neustále kritizována, špatně hodnocena.1161,11 %4,15 %  
Jsou mi odpírány či zamlčovány důležité informace.950 %3,4 %  
Jsou mi přidělovány nesmyslné pracovní úkoly.738,89 %2,64 %  
Je mi vyhrožováno výpovědí.738,89 %2,64 %  
Dostávám úkoly, které jsou daleko pod mými možnostmi či kvalifikací.422,22 %1,51 %  
Nadřízený mě zesměšňuje či uráží.422,22 %1,51 %  
nesmyslně krátké termíny, rozdávání úkolů večer pro odevzdání do dalšího dne, případně v pátek odpoledne do pondělí - naštěstí mi ten sráč už nešéfuje15,56 %0,38 %  
Nezájem o mou práci. 15,56 %0,38 %  
Bez odměn i přes nejlepší výsledky za vyjádření vlastního názoru15,56 %0,38 %  

Graf

10. Setkal/a jste se v současném zaměstnání se sexuálním obtěžováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, byl/a jsem obětí sexuálního obtěžováníotázka č. 11, ANO, byl/a jsem svědkem sexuálního obtěžováníotázka č. 12, Se sexuálním obtěžováním jsem se v současném zaměstnání nesetkal/aotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se sexuálním obtěžováním jsem se v současném zaměstnání nesetkal/a23488,3 %88,3 %  
ANO, byl/a jsem svědkem sexuálního obtěžování166,04 %6,04 %  
ANO, byl/a jsem obětí sexuálního obtěžování155,66 %5,66 %  

Graf

11. Jaké formě sexuálního obtěžování jsem byl/a vystaven/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem obětí vtipů se sexuálním podtextem nebo nemístných poznámek.1066,67 %3,77 %  
Jsou mi kladeny nechtěné či nevítané sexuální návrhy746,67 %2,64 %  
Jsem obětí nechtěných či nevítaných sexuálních dotyků746,67 %2,64 %  
Byl/a jsem obětí pokusu o znásilnění nebo znásilnění.426,67 %1,51 %  

Graf

12. Jak jste jako oběť reagoval/a na šikanu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl/a jsem obětí šikany na pracovišti20476,98 %76,98 %  
Snažil/a jsem se aktivně bránit186,79 %6,79 %  
Nijak, problém není dosud vyřešen155,66 %5,66 %  
Svěřil/a jsem se rodině, přátelům103,77 %3,77 %  
Podal/a jsem výpověď ze zaměstnání93,4 %3,4 %  
Vyhledal/a jsem odbornou pomoc (psycholog, atd.)31,13 %1,13 %  
Informovala jsem nadřízeného10,38 %0,38 %  
udělal jsem co se reálně dalo, dál jsem řekl sorry, dodělej si sám10,38 %0,38 %  
Nechal jsem se přeřadit na nižší pozici.10,38 %0,38 %  
Ignoruji ho10,38 %0,38 %  
Nenechám se šikanovat!10,38 %0,38 %  
Nejprve jsem problém řešila s danou osobou, situace se nezměnila a já odešla z práce.10,38 %0,38 %  

Graf

13. Jak Vás zkušenost s šikanou na pracovišti ovlivnila? (lze zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl/a jsem obětí šikany na pracovišti20175,85 %75,85 %  
Snížené sebevědomí259,43 %9,43 %  
Frustrace249,06 %9,06 %  
Zhoršení pracovní výkonnosti228,3 %8,3 %  
Zdravotní problémy197,17 %7,17 %  
Nijak mě neovlivnila186,79 %6,79 %  
Pochybnosti o sobě samém134,91 %4,91 %  
Sociální izolace134,91 %4,91 %  
Zhoršení vztahů v rodině62,26 %2,26 %  
sralo mě to, snažil jsem se od věci odosobnit a doufal jsem, že šéfo došéfuje10,38 %0,38 %  
Vytratila se radost a dobrý pocitz vykonané práce10,38 %0,38 %  
Sklon k terorismu10,38 %0,38 %  

Graf

14. Jaké zdravotní problémy se u Vás v důsledku šikany na pracovišti objevily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl/a jsem obětí šikany na pracovišti20476,98 %76,98 %  
psychické problémy (deprese, stres, úzkost)269,81 %9,81 %  
poruchy spánku228,3 %8,3 %  
žádné zdravotní problémy v důsledku šikany na pracovišti jsem nezaznamenal/a197,17 %7,17 %  
poruchy příjmu potravy155,66 %5,66 %  
bolest hlavy155,66 %5,66 %  
chronické trávicí problémy124,53 %4,53 %  
Exem10,38 %0,38 %  
alkoholismus10,38 %0,38 %  
zvýšený krevní tlak10,38 %0,38 %  

Graf

15. Byl/a jste ve Vašem současném zaměstnání diskriminován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 16, NEotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE22886,04 %86,04 %  
ANO3713,96 %13,96 %  

Graf

16. Jaký byl důvod této diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohlaví1128,95 %4,15 %  
národnost718,42 %2,64 %  
věk615,79 %2,26 %  
péče o děti25,26 %0,75 %  
sexuální orientace25,26 %0,75 %  
příjem12,63 %0,38 %  
Podání stížnosti12,63 %0,38 %  
Málo kradu12,63 %0,38 %  
Nižší pozice12,63 %0,38 %  
Prace12,63 %0,38 %  
vzhled12,63 %0,38 %  
bossing, upřednostnily zaměstnance jiného i když jsem měla nárok na čerpání fondu dovolené (peníze) já dříve12,63 %0,38 %  
Pracovne nejmladší zamestnanec12,63 %0,38 %  
Narodnost a to jsem češka12,63 %0,38 %  
Pohlaví, věk, sexuální orientace.12,63 %0,38 %  

Graf

17. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15156,98 %56,98 %  
muž11443,02 %43,02 %  

Graf

18. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let12547,17 %47,17 %  
31 - 40 let7327,55 %27,55 %  
41 - 50 let3814,34 %14,34 %  
51 - 60 let134,91 %4,91 %  
méně než 20 let124,53 %4,53 %  
21 - 30 let31,13 %1,13 %  
více než 60 let10,38 %0,38 %  

Graf

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské (maturita)9736,6 %36,6 %  
vyučen/a6825,66 %25,66 %  
vysokoškolské5320 %20 %  
základní/neúplné základní3513,21 %13,21 %  
vyšší odborné124,53 %4,53 %  

Graf

20. Prosím o uvedení názvu firmy pro případné budoucí dílčí šetření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřeji si uvádět13550,94 %50,94 %  
Budějovický Budvar, n.p.4015,09 %15,09 %  
Robert Bosch3914,72 %14,72 %  
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.3111,7 %11,7 %  
Wurth elektronics20,75 %0,75 %  
To vás nemusí zajímat10,38 %0,38 %  
Nechci uvádět.10,38 %0,38 %  
Stanley Black and Decker10,38 %0,38 %  
zmenímesvetvminulosti.cz10,38 %0,38 %  
D10,38 %0,38 %  
magna cartech s.r.o10,38 %0,38 %  
Eaton10,38 %0,38 %  
Conteg s.r.o.10,38 %0,38 %  
Hotel v DE10,38 %0,38 %  
brodsk plynarenks10,38 %0,38 %  
Ahold10,38 %0,38 %  
CAZER10,38 %0,38 %  
Jiná 10,38 %0,38 %  
Autoservis Luigi10,38 %0,38 %  
vrcholový státní úřad10,38 %0,38 %  
Mektec České Budějovice10,38 %0,38 %  
Mektec10,38 %0,38 %  
Aco industries10,38 %0,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Setkal/a jste se s pojmem mobbing? (mobbing = dlouhodobá a systematická šikana na pracovišti od spolupracovníků)

 • odpověď ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání obětí mobbingu:
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem zesměšňován/a před lidmi. na otázku 7. Jakým jednáním Vašich kolegů jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil/a. na otázku 7. Jakým jednáním Vašich kolegů jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V zaměstnání se o mě šíří pomluvy. na otázku 7. Jakým jednáním Vašich kolegů jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)
  • zobrazit další souvislosti
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zakouším pohrdavé, podceňující pohledy nebo gesta. na otázku 7. Jakým jednáním Vašich kolegů jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)

8. Setkal/a jste se s pojmem bossing? (bossing = dlouhodobá a systematická šikana na pracovišti od nadřízeného)

 • odpověď ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání obětí bossing:
  • 14.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem kontrolován/a svým nadřízeným přehnaně často. na otázku 9. Jakým jednáním Vašeho nadřízeného jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)
  • 14.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má práce je neustále kritizována, špatně hodnocena. na otázku 9. Jakým jednáním Vašeho nadřízeného jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)

10. Setkal/a jste se v současném zaměstnání se sexuálním obtěžováním?

 • odpověď ANO, byl/a jsem obětí sexuálního obtěžování:
  • 17.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem obětí vtipů se sexuálním podtextem nebo nemístných poznámek. na otázku 11. Jaké formě sexuálního obtěžování jsem byl/a vystaven/a?

15. Byl/a jste ve Vašem současném zaměstnání diskriminován/a?

 • odpověď ANO:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohlaví na otázku 16. Jaký byl důvod této diskriminace?

20. Prosím o uvedení názvu firmy pro případné budoucí dílčí šetření:

 • odpověď nepřeji si uvádět:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální izolace na otázku 13. Jak Vás zkušenost s šikanou na pracovišti ovlivnila? (lze zvolit více možností)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chronické trávicí problémy na otázku 14. Jaké zdravotní problémy se u Vás v důsledku šikany na pracovišti objevily?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohlaví na otázku 16. Jaký byl důvod této diskriminace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho pracujete v současném zaměstnání?

2. Jaká je Vaše pozice ve firmě?

3. Jaký je Váš názor na etický kodex? (etický kodex = dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích)

4. Existují ve Vaší firmě vnitřní etická nařízení?

5. Vyskytují se na Vašem pracovišti konfliktní situace?

6. Setkal/a jste se s pojmem mobbing? (mobbing = dlouhodobá a systematická šikana na pracovišti od spolupracovníků)

7. Jakým jednáním Vašich kolegů jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)

8. Setkal/a jste se s pojmem bossing? (bossing = dlouhodobá a systematická šikana na pracovišti od nadřízeného)

9. Jakým jednáním Vašeho nadřízeného jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)

10. Setkal/a jste se v současném zaměstnání se sexuálním obtěžováním?

11. Jaké formě sexuálního obtěžování jsem byl/a vystaven/a?

12. Jak jste jako oběť reagoval/a na šikanu na pracovišti?

13. Jak Vás zkušenost s šikanou na pracovišti ovlivnila? (lze zvolit více možností)

14. Jaké zdravotní problémy se u Vás v důsledku šikany na pracovišti objevily?

15. Byl/a jste ve Vašem současném zaměstnání diskriminován/a?

16. Jaký byl důvod této diskriminace?

17. Vaše pohlaví:

18. Váš věk:

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

20. Prosím o uvedení názvu firmy pro případné budoucí dílčí šetření:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho pracujete v současném zaměstnání?

2. Jaká je Vaše pozice ve firmě?

3. Jaký je Váš názor na etický kodex? (etický kodex = dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích)

4. Existují ve Vaší firmě vnitřní etická nařízení?

5. Vyskytují se na Vašem pracovišti konfliktní situace?

6. Setkal/a jste se s pojmem mobbing? (mobbing = dlouhodobá a systematická šikana na pracovišti od spolupracovníků)

7. Jakým jednáním Vašich kolegů jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)

8. Setkal/a jste se s pojmem bossing? (bossing = dlouhodobá a systematická šikana na pracovišti od nadřízeného)

9. Jakým jednáním Vašeho nadřízeného jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)

10. Setkal/a jste se v současném zaměstnání se sexuálním obtěžováním?

11. Jaké formě sexuálního obtěžování jsem byl/a vystaven/a?

12. Jak jste jako oběť reagoval/a na šikanu na pracovišti?

13. Jak Vás zkušenost s šikanou na pracovišti ovlivnila? (lze zvolit více možností)

14. Jaké zdravotní problémy se u Vás v důsledku šikany na pracovišti objevily?

15. Byl/a jste ve Vašem současném zaměstnání diskriminován/a?

16. Jaký byl důvod této diskriminace?

17. Vaše pohlaví:

18. Váš věk:

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

20. Prosím o uvedení názvu firmy pro případné budoucí dílčí šetření:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sedláková, L.Etické problémy na pracovištích (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://eticke-problemy-na-pracovist.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.