Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etické řízení firmy

Etické řízení firmy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Lukůvková
Šetření:16. 02. 2016 - 24. 02. 2016
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma etické řízení firmy. Dotazník je anonymní a zcela dobrovolný. Vyplněnín mi velmi pomůžete. 

Po některých odpovědích budete přesměrováni na otázky, které číselně nenavazují. Jedná se o konkretizování otázek při dané odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6056,07 %56,07 %  
Muž4743,93 %43,93 %  

Graf

2. Ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let4844,86 %44,86 %  
27 - 40 let3633,64 %33,64 %  
41 - 50 let1614,95 %14,95 %  
51 a více let76,54 %6,54 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnán/aotázka č. 4, OSVČ, soukromý podnikatel/kaotázka č. 4, nezaměstnán/aotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnán/a7671,03 %71,03 %  
nezaměstnán/a1917,76 %17,76 %  
OSVČ, soukromý podnikatel/ka1211,21 %11,21 %  

Graf

4. Charakterizujte firmu, ve které pracujete podle vlastnictví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
české vlastnictví4146,59 %38,32 %  
zahraniční vlastnictví3438,64 %31,78 %  
státní podnik77,95 %6,54 %  
veřejná správa66,82 %5,61 %  

Graf

5. Zažil/a jste nebo byl/a jste svědkem neetického jednání na pracovišti za poslední rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 8, nejsem si jist/aotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4450 %41,12 %  
ano3034,09 %28,04 %  
nejsem si jist/a1415,91 %13,08 %  

Graf

6. Pokud jste odpověděl/a v předchozí otázce ano, jak často k tomu dochází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas dojde k neetickému jednání2170 %19,63 %  
stává se to často516,67 %4,67 %  
stalo se to pouze jednou413,33 %3,74 %  

Graf

7. Bylo neetické jednání nějak řešeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2170 %19,63 %  
ano930 %8,41 %  

Graf

8. Uplatňuje se ve firmě, ve které pracujete etické řízení*? *dodržování obecně platných pravidel společnosti, morálky; etické jednání; existence nástrojů etického řízení (etický kodex apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6978,41 %64,49 %  
ne1921,59 %17,76 %  

Graf

9. Má vaše firma etický kodex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11, nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4854,55 %44,86 %  
nevím2528,41 %23,36 %  
ne1517,05 %14,02 %  

Graf

10. Pokud ano, myslíte si, že se prakticky využívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2654,17 %24,3 %  
nevím1122,92 %10,28 %  
ne1122,92 %10,28 %  

Graf

11. Vidíte nějaký přínos etického kodexu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chrání a koriguje vztah vedení a zaměstnanců5060,24 %46,73 %  
snižuje riziko neetického chování4554,22 %42,06 %  
zlepšuje image firmy4453,01 %41,12 %  
nemá přínos1416,87 %13,08 %  
chrání klienty22,41 %1,87 %  
Nevím. Já to nepotřebuji. 11,2 %0,93 %  
v našem případě by byl zbytečný11,2 %0,93 %  
Pomáhá zaměstnancům pochopit, jak si firma přeje chovat, a rozhodnout, zda toho oni chtějí být a budou součástí. 11,2 %0,93 %  
chrání naše zákazníky11,2 %0,93 %  
chrání klienty, prevence ztrát11,2 %0,93 %  
funguje proti interním krádežím11,2 %0,93 %  
zlepšuje postavení zaměstnanců, hlavně znevýhodněných skupin - matky, studenty11,2 %0,93 %  

Graf

12. Používá firma některý z dalších nástrojů etického řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný5056,82 %46,73 %  
výcvik a vzdělávání zaměstnanců v oblasti podnikatelské etiky2427,27 %22,43 %  
etický a sociální audit1112,5 %10,28 %  
úřad ombudsmana pro etiku ve firmě55,68 %4,67 %  
etické vzory55,68 %4,67 %  
etický výbor44,55 %3,74 %  
nevím22,27 %1,87 %  
etická linka22,27 %1,87 %  
online POVINNÉ kurzy s testem na konci :D11,14 %0,93 %  
jde to eticky i bez výše uvedených věcí (ale jsme výjimkou)11,14 %0,93 %  
jde to i bez toho11,14 %0,93 %  
etická infolinka11,14 %0,93 %  
nahlašovací anonymní email11,14 %0,93 %  

Graf

13. Myslíte, že se neetickému jednání a morálním sporům dá předejít používáním nástrojů etického řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4945,79 %45,79 %  
nevím2422,43 %22,43 %  
spíše ne1514,02 %14,02 %  
rozhodně ano1413,08 %13,08 %  
rozhodně ne54,67 %4,67 %  

Graf

14. Máte pocit, že podnikatelská etika je v České republice na dobré úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5248,6 %48,6 %  
nevím2220,56 %20,56 %  
spíše ano2018,69 %18,69 %  
rozhodně ne1110,28 %10,28 %  
rozhodně ano21,87 %1,87 %  

Graf

15. Souhlasíte s tvrzením, že za etické podnikání je odpovědný každý jednotlivec v podnikatelském prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano5955,14 %55,14 %  
spíše ano4239,25 %39,25 %  
spíše ne32,8 %2,8 %  
rozhodně ne21,87 %1,87 %  
nevím10,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Ve věku:

 • odpověď 18 - 26 let:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnán/a na otázku 3. Jste:

4. Charakterizujte firmu, ve které pracujete podle vlastnictví:

 • odpověď české vlastnictví:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi OSVČ, soukromý podnikatel/ka na otázku 3. Jste:

5. Zažil/a jste nebo byl/a jste svědkem neetického jednání na pracovišti za poslední rok?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas dojde k neetickému jednání na otázku 6. Pokud jste odpověděl/a v předchozí otázce ano, jak často k tomu dochází?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Bylo neetické jednání nějak řešeno?

8. Uplatňuje se ve firmě, ve které pracujete etické řízení*? *dodržování obecně platných pravidel společnosti, morálky; etické jednání; existence nástrojů etického řízení (etický kodex apod.)

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Pokud ano, myslíte si, že se prakticky využívá?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Pokud ano, myslíte si, že se prakticky využívá?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi etický a sociální audit na otázku 12. Používá firma některý z dalších nástrojů etického řízení?

9. Má vaše firma etický kodex?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Pokud ano, myslíte si, že se prakticky využívá?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pokud ano, myslíte si, že se prakticky využívá?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Pokud ano, myslíte si, že se prakticky využívá?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi etický a sociální audit na otázku 12. Používá firma některý z dalších nástrojů etického řízení?

10. Pokud ano, myslíte si, že se prakticky využívá?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi etický a sociální audit na otázku 12. Používá firma některý z dalších nástrojů etického řízení?

11. Vidíte nějaký přínos etického kodexu?

 • odpověď zlepšuje image firmy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi etický a sociální audit na otázku 12. Používá firma některý z dalších nástrojů etického řízení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Ve věku:

3. Jste:

4. Charakterizujte firmu, ve které pracujete podle vlastnictví:

5. Zažil/a jste nebo byl/a jste svědkem neetického jednání na pracovišti za poslední rok?

6. Pokud jste odpověděl/a v předchozí otázce ano, jak často k tomu dochází?

7. Bylo neetické jednání nějak řešeno?

8. Uplatňuje se ve firmě, ve které pracujete etické řízení*? *dodržování obecně platných pravidel společnosti, morálky; etické jednání; existence nástrojů etického řízení (etický kodex apod.)

9. Má vaše firma etický kodex?

10. Pokud ano, myslíte si, že se prakticky využívá?

11. Vidíte nějaký přínos etického kodexu?

12. Používá firma některý z dalších nástrojů etického řízení?

13. Myslíte, že se neetickému jednání a morálním sporům dá předejít používáním nástrojů etického řízení?

14. Máte pocit, že podnikatelská etika je v České republice na dobré úrovni?

15. Souhlasíte s tvrzením, že za etické podnikání je odpovědný každý jednotlivec v podnikatelském prostředí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Ve věku:

3. Jste:

4. Charakterizujte firmu, ve které pracujete podle vlastnictví:

5. Zažil/a jste nebo byl/a jste svědkem neetického jednání na pracovišti za poslední rok?

6. Pokud jste odpověděl/a v předchozí otázce ano, jak často k tomu dochází?

7. Bylo neetické jednání nějak řešeno?

8. Uplatňuje se ve firmě, ve které pracujete etické řízení*? *dodržování obecně platných pravidel společnosti, morálky; etické jednání; existence nástrojů etického řízení (etický kodex apod.)

9. Má vaše firma etický kodex?

10. Pokud ano, myslíte si, že se prakticky využívá?

11. Vidíte nějaký přínos etického kodexu?

12. Používá firma některý z dalších nástrojů etického řízení?

13. Myslíte, že se neetickému jednání a morálním sporům dá předejít používáním nástrojů etického řízení?

14. Máte pocit, že podnikatelská etika je v České republice na dobré úrovni?

15. Souhlasíte s tvrzením, že za etické podnikání je odpovědný každý jednotlivec v podnikatelském prostředí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lukůvková, A.Etické řízení firmy (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://eticke-rizeni-firmy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.