Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etický kodex na pracovišti - civilní sektor

Etický kodex na pracovišti - civilní sektor

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlina Siva
Šetření:22. 06. 2018 - 01. 08. 2018
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění mého dotazníku pouze osoby, které se dostaly do styku s ETICKÝM KODEXEM. Dotazník je podkladem k diplomové práci na téma Tvorba a implementace etického kodexu. Děkuji za vyplnění. Pavlína Sivá

Odpovědi respondentů

1. Četl/a jste někdy etický kodex vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6265,26 %65,26 %  
Ne3334,74 %34,74 %  

Graf

2. Etický kodex vám byl předložen:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze při nástupu do zaměstnání3840 %40 %  
Nikdy mi nebyl předložen2526,32 %26,32 %  
Je mi předkládán pravidelně2021,05 %21,05 %  
Nebyl mi předložen, ale vyhledal/a jsem si ho sám/a1212,63 %12,63 %  

Graf

3. Je podle vás etický kodex vašeho zaměstnání vhodně zpracovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6467,37 %67,37 %  
Ne3132,63 %32,63 %  

Graf

4. Dodržujete vědomě etický kodex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale ne za každou cenu5355,79 %55,79 %  
Ano, snažím se jej dodržovat za každou cenu2627,37 %27,37 %  
Ne1414,74 %14,74 %  
Nedodržuji, naopak jej vědomě porušuji22,11 %2,11 %  

Graf

5. Porušil/a jste někdy vědomě etický kodex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6871,58 %71,58 %  
Ano2728,42 %28,42 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy potrestán/a zaměstnavatelem za porušení etického kodexu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9498,95 %98,95 %  
Ano11,05 %1,05 %  

Graf

7. Dbá váš zaměstnavatel na striktní dodržování etického kodexu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy4345,26 %45,26 %  
Ne2829,47 %29,47 %  
Ano2425,26 %25,26 %  

Graf

8. Podílel/a jste se na tvorbě etického kodexu ve vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9296,84 %96,84 %  
Ano33,16 %3,16 %  

Graf

9. Má podle vás etický kodex v dnešní době a společnosti smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6871,58 %71,58 %  
Ne2728,42 %28,42 %  

Graf

10. Co byste na etickém kodexu ve vašem zaměstnání změnil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

etický kodex je celostavovský, nikoliv pouze jednoho zaměstnavatele, nemám k němu výhrad

Je třeba to zrušit. Existují právní předpisy a od nich odvozené interní normativní předpisy. Cosi jako "etický kodex" zde vůbec nemá místo. To se může týkat leda tak veřejnoprávních profesních samospráv jako jsou advokáti nebo notáři.

nenapadá mě nic

nic

nic

nic

nic

Nic, jen by měl být více vymáhán.

Nic! Komu se nelíbí u mě pracovat, nebo se chová jako hovado, ten může jít o dům dál. Na to nepotřebuji žádné kodexy!

Poskytování všeobecných informací ze strany zaměstnance k obyvatelům města

Postoj k zakaznikum

to by ho musel nejdřív někdo vypracovat, nechat schválit atd.

Větší dostupnost pro zaměstnance.

Vše

vůbec nic, je dokonalý a funguje

Vypustila bych obecné žvásty a ponechala pouze důležité konkrétní body.

Zrušil bych ho, je bezcenný. Máme platné zákony a ty dodržujeme, jakékoli další normy nad rámec zákonů mají cenu pouze jako P.R., jinak nás mohou brzdit v efektivní práci.

Zrušit harašení

11. V jakém civilním oboru jste zaměstnán/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

administrativa

Administrativní sektor

Automotiv

Automotive

bankovnictví

Bezpečnostní sektor

Finance, bankovnictví

IT (Programování)

Justice

kultúra

Logistika

Marketing

média

Nejsem zaměstnán, jsem podnikatel...

nezisková organizace nízkoprahový klub

Obchodní manager

pojišťovnictví

právo

Prodavač

Prodej

sociální oblast-senioři

Sociální práce

Sociální služby

státní správa

stavebnictví

školství

školství

terciární sektor - přímá komunikace s klienty

učitel

Úředník

veřejná správa

Veřejná správa.

Výroba elektrotechniky

Výroba světlometů do aut

zdravotnictvi

zdravotnictví

Zemědělství

Železnice - nejdřív jako průvodci, nyní u jiné společnosti na dispečinku

12. Napište další připomínky.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

bez připomínek

bez připomínek

Hezké léto!

odpověď máte u otázky 9

Platí Ústava a Listina základních práv a svobod: Nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá - povinnosti mohou být ukládány pouze zákonem, nebo na základě zákona a pak v jeho mezích.

Stačí, když se budou dodržovat zákony, a nebudou potřebné žádné etické kodexy.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Četl/a jste někdy etický kodex vašeho zaměstnání?

  • odpověď Ne:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy mi nebyl předložen na otázku 2. Etický kodex vám byl předložen:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Četl/a jste někdy etický kodex vašeho zaměstnání?

2. Etický kodex vám byl předložen:

3. Je podle vás etický kodex vašeho zaměstnání vhodně zpracovaný?

4. Dodržujete vědomě etický kodex?

5. Porušil/a jste někdy vědomě etický kodex?

6. Byl/a jste někdy potrestán/a zaměstnavatelem za porušení etického kodexu?

7. Dbá váš zaměstnavatel na striktní dodržování etického kodexu?

8. Podílel/a jste se na tvorbě etického kodexu ve vašem zaměstnání?

9. Má podle vás etický kodex v dnešní době a společnosti smysl?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Četl/a jste někdy etický kodex vašeho zaměstnání?

2. Etický kodex vám byl předložen:

3. Je podle vás etický kodex vašeho zaměstnání vhodně zpracovaný?

4. Dodržujete vědomě etický kodex?

5. Porušil/a jste někdy vědomě etický kodex?

6. Byl/a jste někdy potrestán/a zaměstnavatelem za porušení etického kodexu?

7. Dbá váš zaměstnavatel na striktní dodržování etického kodexu?

8. Podílel/a jste se na tvorbě etického kodexu ve vašem zaměstnání?

9. Má podle vás etický kodex v dnešní době a společnosti smysl?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Siva, P.Etický kodex na pracovišti - civilní sektor (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://eticky-kodex-na-pracovisti-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.